De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H ET BELEID VAN DE OVERHEID CRIMINALITEIT Zelfs problemen hebben recht op bestaan, los ze derhalve niet op. Karel Jonckheere: Vlaams schrijver en dichter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H ET BELEID VAN DE OVERHEID CRIMINALITEIT Zelfs problemen hebben recht op bestaan, los ze derhalve niet op. Karel Jonckheere: Vlaams schrijver en dichter."— Transcript van de presentatie:

1 H ET BELEID VAN DE OVERHEID CRIMINALITEIT Zelfs problemen hebben recht op bestaan, los ze derhalve niet op. Karel Jonckheere: Vlaams schrijver en dichter (1906 – 1993)

2 O VERHEID De overheid bepaald welke maatregen ze wil nemen. En welke oplossingen ze voor problemen bedenken. Dit totaal pakket noemen we: plan van aanpak. Het is een taak van de overheid om oplossingen voor maatschappelijke problemen te verzinnen.

3 P LAN VAN AANPAK BIJ CRIMINALITEIT. 1. Opsporingsbeleid. Afspraken over welke soorten criminaliteit worden opgespoord. 2. Vervolgingsbeleid. Zware criminaliteit = snel voor de rechter. Kleine criminaliteit = gedogen en lage straf. 3. Gevangenisbeleid. Extra cellen, meer mensen op 1 cel etc. 4. Nieuwe wetgeving. Oude regels verdwijnen en nieuwe komen erbij. 5. Preventiebeleid. Maatregelen om criminaliteit te voorkomen.

4 B ELEID OP DIT MOMENT Georganiseerde misdaad. Bijvoorbeeld vrouwenhandel, drugshandel etc. Dit soort criminaliteit streng aanpakken en hoge straffen = Repressie. Veelvoorkomende criminaliteit. Bijvoorbeeld vandalisme, winkeldiefstallen, etc. Voorkomen van criminaliteit, daders fouten laten inzien = Preventie.

5 P OLITIEK Links wil vooral preventie. Overheid moet voor iedereen zorgen. Oorzaak van criminaliteit is de minder goede leefomstandigheden van mensen. Extra geld voor banen en onderwijs. Rechts wil vooral repressie. Dader is zelf verantwoordelijk voor gedrag. Straffen! Overheid moet extra letten op rust en orde op straat. Meer cellen bouwen.

6 P OLITIEKE PARTIJEN Hoe ze denken over criminaliteit en de oorzaken daarvan bepaald hoe ze het willen aanpakken. En hoe ze het geld willen uitgeven.

7 V ERSCHILLENDE PARTIJEN Pvda: Misdaad goed bestrijden. Extra hulp aan mensen met slechte leefomstandigheden. VVD: Controleert of iedereen zich aan de wet houdt. Aanpakken. CDA: Nadruk op belang voor het gezin, school en de maatschappij bij het voorkomen van criminaliteit. Aandacht voor normen en waarden.

8 P REVENTIE MAATREGELEN DOOR : 1. Landelijke overheid. 2. Gemeentelijke overheid. 3. Bedrijven en burgers.

9 1. L ANDELIJK OVERHEID Geld voor alle bewoners van een land. Meer banen en goede huisvesting. Verbeteren van het onderwijs. Anti spijbel beleid. Snelrecht: Dezelfde dag nog voor de rechter verschijnen. Lik-op-stuk beleid.

10 2. L OKALE OVERHEID 1. Meer sociale controle. Is afgenomen daardoor meer criminaliteit Maatregelen: stadwachten en controle. 2. Verbeteren van woonomgeving. Voorkomen van leegloop. Aanpassing bebouwing. 3. Halt bureaus. Preventieproject voor jonge daders. Moeten zelf de schade herstellen. Je krijgt dan geen strafblad als je akkoord gaat met straf.

11 3. B EDRIJVEN EN BURGERS Winkeliers. Winkeldiefstallen worden doorberekend in de prijzen. Preventie maatregelen als camera’s. Burgers. Burgerwachten.


Download ppt "H ET BELEID VAN DE OVERHEID CRIMINALITEIT Zelfs problemen hebben recht op bestaan, los ze derhalve niet op. Karel Jonckheere: Vlaams schrijver en dichter."

Verwante presentaties


Ads door Google