De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Buitenschoolse kinderopvang in Gent en Mechelen. Behoefte aan buitenschoolse opvang MechelenGent Geen steekproef maar via verdeling van vragenlijsten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Buitenschoolse kinderopvang in Gent en Mechelen. Behoefte aan buitenschoolse opvang MechelenGent Geen steekproef maar via verdeling van vragenlijsten."— Transcript van de presentatie:

1 Buitenschoolse kinderopvang in Gent en Mechelen

2 Behoefte aan buitenschoolse opvang MechelenGent Geen steekproef maar via verdeling van vragenlijsten via scholen. Postenquête die rond ging via de dienst bevolking. Behoefteonderzoeken In Mechelen en Gent. -Een representatief behoefteonderzoek buitenschoolse opvang -Gebeurde beiden door het Sociaal Economisch Instituut (SEIN)

3 Het Mattheuseffect is de sociologische vakterm voor het rijker worden van de rijken en het armer worden van de armen. Kinderopvangen: gezinnen uit de lagere sociale klasse maken er minder gebruik van. Nader toezien wijst echter uit dat dit verschil voor het grootste deel verklaard wordt door het verschil tussen twee- en niet-tweeverdienersgezinnen. Het gebruik wordt dus niet bepaald door het inkomen, maar door de (graad van de) beroepsactiviteit van de ouders.

4 Kinderopvang:een basisvoorziening Kinderen hebben een lange werkdag.  Kinderen zijn lang weg van huis. Dit wijst tevens op de noodzaak om kinderopvang op te vatten als een maatschappelijke basisvoorziening waar gezinnen met kinderen recht op hebben en die absoluut kwaliteitsvol moet zijn. Werken aan (meer) kwaliteit.  In Vlaanderen gaat heel wat aandacht naar de organisatorische en pedagogische kwaliteit van opvang. Naast specifieke criteria voor de erkende voorzieningen is er het kwaliteitscharter, dat kan beschouwd worden als een minimale kwaliteitsnorm die in elke opvangsituatie dient nagestreefd te worden.

5 Arbeid en buitenschoolse opvang Geen verschil  Gezinnen waarin beide partners of de alleenstaande voltijds werken zijn proportioneel geen grotere groep gebruikers dan deze met andere werkregimes. Wel verschil  We vonden wel een verschil in gebruik tussen gezinnen waarin beide partners of de alleenstaande als werknemer in de private sector aan de slag zijn en de andere.

6 Diverse zoekwegen Ouders gebruiken ook andere strategieën om de behoefte aan opvang op te lossen of te vermijden. In de Gentse steekproef werd bevraagd of en in welke mate de loopbaan van de ouders in het verleden gewijzigd werd omwille van opvangmotieven. -4% mannen passen hun werk aan. -1/3 vrouwelijke passen hun werk aan. -1/5 gaat de vrouw deeltijds gaan werken - 1/3 gezinnen zowel man/vrouw passen hun werk aan voor de behoefte van opvang.

7 Zijn ouders tevreden?  Naast grootouders, nemen scholen globaal gezien het grootste deel van de buitenschoolse opvang op zich. Vraagt men de ouders waarover zij inzake schoolopvang het meest tevreden zijn, zijn het niet de kwaliteitscriteria maar de beschikbaarheid en de openingsuren zie zij aangeven als bepalend voor hun keuze.

8 Analyse uit Mechelen en Gent  Toch is het belangrijk dat een aantal minder zichtbare problemen van naderbij bekeken wordt: bijvoorbeeld de opvangbehoeften en- problemen van kinderen met speciale zorgbehoeften.  De resultaten inzake gebruik en behoefte komen in Mechelen en Gent sterk overeen, maar het is niet duidelijk of en in welke mate de stedelijke context meespeelt. Daarvoor zijn vergelijkbare onderzoeksgegevens nodig uit andere sub- regio’s van Vlaanderen.

9 Besluit Kinderen brengen vaak tien tot twaalf uur door op school in alles behalve stimulerende omstandigheden. Deze kinderen hebben een lange werkdag…

10 Bron Nielandt, B. (1999). Buitenschoolse kinderopvang in Gent en Mechelen. De gids op maatschappelijk gebied : blad met mening (m/v). - jrg. 90, nr. 9 (1999) ; p. 16-24. Geraadpleegd via http://www.acw.be/images/GMG/1999/Gezondheidszorg/Buitenschoolse_kinderopvang_in_Gent_ en_Mechelen_-_Bie_Nielandt_november_99.pdf


Download ppt "Buitenschoolse kinderopvang in Gent en Mechelen. Behoefte aan buitenschoolse opvang MechelenGent Geen steekproef maar via verdeling van vragenlijsten."

Verwante presentaties


Ads door Google