De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsbeheer in discrete productie (227)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsbeheer in discrete productie (227)"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitsbeheer in discrete productie (227)
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Dit scenario heeft betrekking op kwaliteitscontrolemaatregelen tijdens het productieproces. Kwaliteitsmaatregelen zijn zowel vereist bij de interne productie van een product als bij uitbesteding waarbij onderdelen van het productieproces door een loonbewerker worden uitgevoerd. Voordelen Er zijn twee subscenario's, één voor het goedkeuren en afwijzen van goederen en één voor het goedkeuren en afwijzen van de uitbesteding. Kwaliteitsmeldingen worden gebruikt voor het bewaken van kwaliteitsproblemen en het starten van vervolgacties, zoals nabewerking of vernietiging. Belangrijkste Processtappen QM voor goederenontvangst van productieorder QM met tussentijdse controle QM voor goederenontvangst van uitbesteding Goedkeuren en afwijzen van zowel goederen als uitbesteding

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Productieplanner Magazijnmedewerker Kwaliteitsspecialist Strategische planner Aankoper

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Kwaliteitsbeheer in discrete productie Kwaliteitsbeheer voor productieorder: De goederenontvangst voor een interne productieorder wordt geboekt. Het artikel wordt geboekt naar de kwaliteitsvoorraad en er wordt een controlepartij gecreëerd. De kwaliteitsspecialist legt de QM-resultaten vast en neemt een gebruiksbeslissing. Goedgekeurde goederen worden geboekt naar de vrij bruikbare voorraad. Afgewezen goederen worden geboekt naar de geblokkeerde voorraad en er wordt een kwaliteitsmelding gecreëerd. Tot slot van het proces wordt de kwaliteitsmelding afgehandeld.

5 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Kwaliteitsbeheer in discrete productie Kwaliteitsbeheer voor uitbesteding: Nadat de voor QM relevante activiteit is uitgevoerd, vindt een (tussentijdse) kwaliteitscontrole plaats. De kwaliteitsspecialist legt de QM-resultaten vast en neemt een gebruiksbeslissing. Als het interne werk wordt goedgekeurd, kan het productieproces worden voortgezet. Wordt het interne werk afgewezen, dan wordt een kwaliteitsmelding gecreëerd en wordt de verdere verwerking van de productieorder stopgezet totdat het kwaliteitsprobleem is opgelost. Een gedeelte van de productieorder wordt uitgevoerd door een externe loonbewerker. Nadat de verwerking is voltooid, wordt een goederenontvangst geboekt en wordt een controlepartij voor uitbesteding gecreëerd. Als de uitbesteding wordt goedgekeurd, kan het productieproces worden voortgezet. Wordt de uitbesteding afgewezen, dan wordt een kwaliteitsmelding gecreëerd en wordt de verdere verwerking van de productieorder stopgezet totdat het kwaliteitsprobleem is opgelost. Tot slot van het proces wordt de kwaliteitsmelding afgehandeld.

6 Kwaliteitsbeheer (QM) in discrete productie (1 van 2)
Procesflowdiagram Kwaliteitsbeheer (QM) in discrete productie (1 van 2) Ge-beur-tenis Productie-order Magazijn-medewerker Goederenont-vangst boeken productieorder Kwaliteitsspecialist Kwaliteits-controle Gebruiks-beslissingen vastleggen Geproduceerde goederen goedkeuren Magazijn-transport naar vrij bruikbare voorraad Geproduceerde goederen afwijzen Kwaliteits-melding creëren Magazijn-transport naar geblokkeerde voorraad Kwaliteits-melding afgehandeld

7 Kwaliteitsbeheer (QM) in discrete productie (2 van 2)
Procesflowdiagram Kwaliteitsbeheer (QM) in discrete productie (2 van 2) Ge-beur-tenis Productie-order Magazijn-medewerker Goederenont-vangst boeken Loonbewer-kingsbestelling Kwaliteitsspecialist Kwaliteits-controle Gebruiks-beslissingen vastleggen Interne productie goedkeuren Kwaliteits-controle Gebruiks-beslissingen vastleggen Uitbesteding goedkeuren Interne productie afwijzen Uitbesteding afwijzen Kwaliteits-melding creëren Kwaliteits-melding creëren Kwaliteits-melding afgehandeld Kwaliteits-melding afgehandeld Productie-planner Productie op voorraad - discrete productie (145) Uitbesteding (150)

8 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

9


Download ppt "Kwaliteitsbeheer in discrete productie (227)"

Verwante presentaties


Ads door Google