De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Nuttige ervaring.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Nuttige ervaring."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Nuttige ervaring

2 www.agodi.be AgODi Inhoud  Wat is nuttige ervaring?  Belang van nuttige ervaring?  Wie kan nuttige ervaring aanvragen?  Welke diensten tellen mee?  Welke diensten tellen niet mee?  Hoe wordt er geteld?  Welke documenten worden gebruikt?  Procedure?  Draagwijdte nuttige ervaring? opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 2

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 3 Wat is nuttige ervaring?  TIJD gedurende een personeelslid van het onderwijs als werknemer of als zelfstandige diensten heeft uitgeoefend BUITEN het onderwijs OOK: diensten BINNEN het onderwijs maar: buiten categorie bestuurs- en onderwijzend personeel VOORBEELD: administratief medewerker wordt leraar TV/PV Dactylografie

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 4 Belang van nuttige ervaring?  GELDELIJKE ANCIENNITEIT  maximum 10 jaar  BEKWAAMHEIDSBEWIJS  studiebewijs HSO: 3 jaar NE  studiebewijs LSO: 6 jaar NE  geen studiebewijs: BPB + 9 jaar NE (VO- titel bij PV)  3 jaar NE (titel ANDER bij PV)

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 5 Wie kan NE aanvragen?  GELDELIJKE ANCIENNITEIT:  leraar TV en/of PV  leraar KV: hedendaagse dans, klassieke dans en samenspel  instellingen met TSO/BSO: coördinator DBSO, directeur, adjunct- directeur, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator  middenschool met technische basisoptie en/of beroeps - voorbereidend leerjaar: directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator  instelling voor BuSO: directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur, technisch adviseur-coördinator en leraar BGV

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 6 Wie kan NE aanvragen?  ALS BEKWAAMHEIDSBEWIJS:  leraar TV en/of PV  leraar KV: hedendaagse dans, klassieke dans en samenspel  leraar beroepsgerichte vorming in BUSO  technisch adviseur  technisch adviseur-coördinator

7 www.agodi.be AgODi Welke diensten tellen mee?  voltijdse en deeltijdse diensten  deeltijdse diensten moeten de helft of meer bedragen van een voltijdse functie  diensten als werknemer binnen periode van aanstelling  ziekte - of bevallingsverlof tellen mee  diensten bezoldigd en onderworpen aan RSZ-regeling:  stage van de jongeren  GECO  TWW, BTK, DAC  ambtenaar  beroepsmilitair opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 7

8 www.agodi.be AgODi Welke diensten tellen mee?  Diensten buiten het onderwijs tijdens een loopbaanonderbreking in het onderwijs  komen in aanmerking als NE voor het bekwaamheidsbewijs  Diensten gepresteerd tijdens grote vakantie  tijdelijke: afstand van uitgestelde bezoldiging  vastbenoemde: TBS/PA uitzonderingen:  T of VB oefent géén bijkomende activiteit uit tijdens de vakantie in vergelijking met vorig schooljaar  onderst. pers./opvoed. hulppers./AMVDP-pers. (T of VB) indien deze functie wordt voortgezet tijdens vakantie opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 8

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 9 Welke diensten tellen mee? VOORBEELD 1: schooljaar: FT in onderwijs zomervakantie: 8 dagen privé èafstand uitgestelde bezoldiging of TBS/PA voor 8 dagen VOORBEELD 2: schooljaar: 5/20 onderwijs en 19/38 privé zomervakantie: 19/38 privé èGEEN afstand uitgestelde bezoldiging of TBS/PA

10 www.agodi.be AgODi Welke diensten tellen niet mee?  Bepaalde diensten:  niet in orde met de RSZ regeling  tewerkstelling voor studenten  diensten onder leerovereenkomst  praktijkstages  bijscholing, nascholing, navorming en bedrijfstages  vrijstelling van stempelcontrole  Milicien of burgerdienst opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 10

11 www.agodi.be AgODi Welke diensten tellen niet mee?  diensten buiten onderwijs tegelijk met prestaties in onderwijs die meer dan de helft bedragen van een FT ambt  diensten in onderwijs tegelijk met ander FT ambt in onderwijs  Outplacement  uitsluitend tijdens weekends en/of vakanties buiten de grote vakantie  opzegperiodes zonder prestaties opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 11

12 www.agodi.be AgODi Welke diensten tellen niet mee?  volledige loopbaanonderbreking voor diensten buiten onderwijs  tenzij zelfstandige of als werknemer tijdens deze periode  onderwijsdiensten (categorie bestuurs- en onderwijzend personeel) of als lesgever buiten het onderwijs opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 12

13 www.agodi.be AgODi Hoe wordt er geteld?  VOOR DE GELDELIJKE ANCIENNITEIT:  erkende NE  voltijdse en deeltijdse diensten (indien de helft van een voltijdse functie)  vanaf minimumleeftijd weddeschalen  max. 10 jaar  van dag tot dag tellen opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 13

14 www.agodi.be AgODi Hoe wordt er geteld?  VOOR HET BEKWAAMHEIDSBEWIJS:  erkende NE  voltijdse en deeltijdse diensten (indien de helft van een voltijdse functie)  geen minimumleeftijd  van dag tot dag tellen opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 14

15 www.agodi.be AgODi Hoe wordt er geteld? VOORBEELD 1: 16/10/2012 t.e.m. 31/12/2012 werknemer 38/38 NE wordt goedgekeurd NE geldelijke anciënniteit + bekwaamheidsbewijs 77 dagen= 2 maanden en 17 dagen opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 15

16 www.agodi.be AgODi Hoe wordt er geteld? VOORBEELD 1 (vervolg): 15/03/2014 t.e.m. 30/04/2014 werknemer 38/38 NE wordt goedgekeurd 47 dagen= 1 maand 17 dagen Saldo vorige periode + dit saldo= 34 dagen TOTAAL= 4 maanden 4 dagen NE opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 16

17 www.agodi.be AgODi Hoe wordt er geteld? VOORBEELD 2: 12/10/2008 t.e.m. 20/12/2010 werknemer 18/38 op 10/01/2011 in dienst in het onderwijs GEEN NE want deeltijdse diensten < helft FT-functie opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 17

18 www.agodi.be AgODi Welke documenten worden er gebruikt?  Diensten als werknemer  Diensten als zelfstandige  Diensten in het buitenland opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 18

19 www.agodi.be AgODi Welke documenten worden er gebruikt? PROBLEMEN?  Bedrijf in faling: curator vult het attest in  Bedrijf bestaat niet meer: - verklaring griffie rechtbank van koophandel - taakomschrijving door personeelslid  Werkgever is niet bereid: (FOD Werkgelegenheid Arbeid & Sociaal overleg) - vult attest in - afschrift van personeelsregister inspectie van sociale wetten opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 19

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 20 Procedure?

21 www.agodi.be AgODi Draagwijdte nuttige ervaring?  Overgang wervingsambt naar selectie- of bevorderings- ambt OF van selectieambt naar bevorderingsambt: GEEN nieuwe procedure nodig VOORBEELD: Leraar heeft NE voor TV/PV mechanica en wordt technisch adviseur coördinator opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 21

22 www.agodi.be AgODi Draagwijdte nuttige ervaring?  Overgang naar andere opdracht zonder wijziging van specialiteit: GEEN nieuwe procedure nodig  NE geldt voor TV en PV binnen zelfde specialiteit  NE geldt voor KV en PV voor de specialiteiten: hedendaagse dans, klassieke dans en samenspel  Verandering van onderwijsnet binnen dezelfde specialiteit opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 22

23 www.agodi.be AgODi Draagwijdte nuttige ervaring?  Vakrubricering verandert van TV/PV naar AV/KV NE blijft behouden indien binnen dezelfde specia liteit. VOORBEELD: TV/PV Sport wordt AV Sport  Verandering van studieniveau binnen dezelfde specialiteit  Verandering van opleidingsvorm in BUSO binnen dezelfde specialiteit opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 23

24 www.agodi.be AgODi Draagwijdte nuttige ervaring?  Overgang naar andere opdracht met wijziging specialiteit WEL nieuwe procedure nodig! VOORBEELD: leraar heeft NE voor TV/PV mechanica en wordt volgend schooljaar belast met het vak TV/PV elektriciteit opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 24

25 www.agodi.be AgODi Draagwijdte nuttige ervaring? è Uitzonderingen: omwille van concordantie nijverheidstechnieken gezinstechnieken techniek (vroeger technologische opvoeding) opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 25

26 www.agodi.be AgODi Draagwijdte nuttige ervaring ?  Overgang van ambt zonder NE naar ambt met NE WEL procedure volgen! VOORBEELD: Leraar AV Frans wordt bevorderd tot technisch adviseur opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 26

27 www.agodi.be AgODi Nuttige links!  www.ond.vlaanderen.be/cursusschoolsecretariaten www.ond.vlaanderen.be/cursusschoolsecretariaten  www.ond.vlaanderen.be/formulieren www.ond.vlaanderen.be/formulieren  www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6552 www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6552 opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015 27


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Nuttige ervaring."

Verwante presentaties


Ads door Google