De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nuttige ervaring.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nuttige ervaring."— Transcript van de presentatie:

1 Nuttige ervaring

2 opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015
Inhoud Wat is nuttige ervaring? Belang van nuttige ervaring? Wie kan nuttige ervaring aanvragen? Welke diensten tellen mee? Welke diensten tellen niet mee? Hoe wordt er geteld? Welke documenten worden gebruikt? Procedure? Draagwijdte nuttige ervaring? opleiding schoolsecretariaten

3 Wat is nuttige ervaring?
TIJD gedurende een personeelslid van het onderwijs als werknemer of als zelfstandige diensten heeft uitgeoefend BUITEN het onderwijs OOK: diensten BINNEN het onderwijs maar: buiten categorie bestuurs- en onderwijzend personeel VOORBEELD: administratief medewerker wordt leraar TV/PV Dactylografie opleiding schoolsecretariaten

4 Belang van nuttige ervaring?
GELDELIJKE ANCIENNITEIT maximum 10 jaar BEKWAAMHEIDSBEWIJS studiebewijs HSO: 3 jaar NE studiebewijs LSO: 6 jaar NE geen studiebewijs: BPB + 9 jaar NE (VO- titel bij PV) 3 jaar NE (titel ANDER bij PV) opleiding schoolsecretariaten

5 opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015
Wie kan NE aanvragen? GELDELIJKE ANCIENNITEIT: leraar TV en/of PV leraar KV: hedendaagse dans, klassieke dans en samenspel instellingen met TSO/BSO: coördinator DBSO, directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator middenschool met technische basisoptie en/of beroeps - voorbereidend leerjaar: directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator instelling voor BuSO: directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur, technisch adviseur-coördinator en leraar BGV opleiding schoolsecretariaten

6 opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015
Wie kan NE aanvragen? ALS BEKWAAMHEIDSBEWIJS: leraar TV en/of PV leraar KV: hedendaagse dans, klassieke dans en samenspel leraar beroepsgerichte vorming in BUSO technisch adviseur technisch adviseur-coördinator opleiding schoolsecretariaten

7 Welke diensten tellen mee?
voltijdse en deeltijdse diensten deeltijdse diensten moeten de helft of meer bedragen van een voltijdse functie diensten als werknemer binnen periode van aanstelling ziekte - of bevallingsverlof tellen mee diensten bezoldigd en onderworpen aan RSZ-regeling: stage van de jongeren GECO TWW, BTK, DAC ambtenaar beroepsmilitair Tijdelijke W Werklozen opleiding schoolsecretariaten

8 Welke diensten tellen mee?
Diensten buiten het onderwijs tijdens een loopbaanonderbreking in het onderwijs komen in aanmerking als NE voor het bekwaamheidsbewijs Diensten gepresteerd tijdens grote vakantie tijdelijke: afstand van uitgestelde bezoldiging vastbenoemde: TBS/PA uitzonderingen: T of VB oefent géén bijkomende activiteit uit tijdens de vakantie in vergelijking met vorig schooljaar onderst. pers./opvoed. hulppers./AMVDP-pers. (T of VB) indien deze functie wordt voortgezet tijdens vakantie opleiding schoolsecretariaten

9 Welke diensten tellen mee?
VOORBEELD 1: schooljaar: FT in onderwijs zomervakantie: 8 dagen privé afstand uitgestelde bezoldiging of TBS/PA voor 8 dagen VOORBEELD 2: schooljaar: 5/20 onderwijs en 19/38 privé zomervakantie: 19/38 privé GEEN afstand uitgestelde bezoldiging of TBS/PA opleiding schoolsecretariaten

10 Welke diensten tellen niet mee?
Bepaalde diensten: niet in orde met de RSZ regeling tewerkstelling voor studenten diensten onder leerovereenkomst praktijkstages bijscholing, nascholing, navorming en bedrijfstages vrijstelling van stempelcontrole Milicien of burgerdienst opleiding schoolsecretariaten

11 Welke diensten tellen niet mee?
diensten buiten onderwijs tegelijk met prestaties in onderwijs die meer dan de helft bedragen van een FT ambt diensten in onderwijs tegelijk met ander FT ambt in onderwijs Outplacement uitsluitend tijdens weekends en/of vakanties buiten de grote vakantie opzegperiodes zonder prestaties opleiding schoolsecretariaten

12 Welke diensten tellen niet mee?
volledige loopbaanonderbreking voor diensten buiten onderwijs tenzij zelfstandige of als werknemer tijdens deze periode onderwijsdiensten (categorie bestuurs- en onderwijzend personeel) of als lesgever buiten het onderwijs opleiding schoolsecretariaten

13 opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015
Hoe wordt er geteld? VOOR DE GELDELIJKE ANCIENNITEIT: erkende NE voltijdse en deeltijdse diensten (indien de helft van een voltijdse functie) vanaf minimumleeftijd weddeschalen max. 10 jaar van dag tot dag tellen opleiding schoolsecretariaten

14 opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015
Hoe wordt er geteld? VOOR HET BEKWAAMHEIDSBEWIJS: erkende NE voltijdse en deeltijdse diensten (indien de helft van een voltijdse functie) geen minimumleeftijd van dag tot dag tellen opleiding schoolsecretariaten

15 opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015
Hoe wordt er geteld? VOORBEELD 1: 16/10/2012 t.e.m. 31/12/2012 werknemer 38/38 NE wordt goedgekeurd NE geldelijke anciënniteit + bekwaamheidsbewijs 77 dagen= 2 maanden en 17 dagen opleiding schoolsecretariaten

16 opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015
Hoe wordt er geteld? VOORBEELD 1 (vervolg): 15/03/2014 t.e.m. 30/04/2014 werknemer 38/38 NE wordt goedgekeurd 47 dagen= 1 maand 17 dagen Saldo vorige periode + dit saldo= 34 dagen TOTAAL= 4 maanden 4 dagen NE opleiding schoolsecretariaten

17 opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015
Hoe wordt er geteld? VOORBEELD 2: 12/10/2008 t.e.m. 20/12/2010 werknemer 18/38 op 10/01/2011 in dienst in het onderwijs GEEN NE want deeltijdse diensten < helft FT-functie opleiding schoolsecretariaten

18 Welke documenten worden er gebruikt?
Diensten als werknemer Diensten als zelfstandige Diensten in het buitenland opleiding schoolsecretariaten

19 Welke documenten worden er gebruikt?
PROBLEMEN? Bedrijf in faling: curator vult het attest in Bedrijf bestaat niet meer: - verklaring griffie rechtbank van koophandel - taakomschrijving door personeelslid Werkgever is niet bereid: (FOD Werkgelegenheid Arbeid & Sociaal overleg) - vult attest in - afschrift van personeelsregister inspectie van sociale wetten opleiding schoolsecretariaten

20 opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015
Procedure? opleiding schoolsecretariaten

21 Draagwijdte nuttige ervaring?
Overgang wervingsambt naar selectie- of bevorderings-ambt OF van selectieambt naar bevorderingsambt: GEEN nieuwe procedure nodig VOORBEELD: Leraar heeft NE voor TV/PV mechanica en wordt technisch adviseur coördinator opleiding schoolsecretariaten

22 Draagwijdte nuttige ervaring?
Overgang naar andere opdracht zonder wijziging van specialiteit: GEEN nieuwe procedure nodig NE geldt voor TV en PV binnen zelfde specialiteit NE geldt voor KV en PV voor de specialiteiten: hedendaagse dans, klassieke dans en samenspel Verandering van onderwijsnet binnen dezelfde specialiteit opleiding schoolsecretariaten

23 Draagwijdte nuttige ervaring?
Vakrubricering verandert van TV/PV naar AV/KV NE blijft behouden indien binnen dezelfde specialiteit. VOORBEELD: TV/PV Sport wordt AV Sport Verandering van studieniveau binnen dezelfde specialiteit Verandering van opleidingsvorm in BUSO binnen dezelfde specialiteit opleiding schoolsecretariaten

24 Draagwijdte nuttige ervaring?
Overgang naar andere opdracht met wijziging specialiteit WEL nieuwe procedure nodig! VOORBEELD: leraar heeft NE voor TV/PV mechanica en wordt volgend schooljaar belast met het vak TV/PV elektriciteit opleiding schoolsecretariaten

25 Draagwijdte nuttige ervaring?
Uitzonderingen: omwille van concordantie nijverheidstechnieken gezinstechnieken techniek (vroeger technologische opvoeding) opleiding schoolsecretariaten

26 Draagwijdte nuttige ervaring?
Overgang van ambt zonder NE naar ambt met NE WEL procedure volgen! VOORBEELD: Leraar AV Frans wordt bevorderd tot technisch adviseur opleiding schoolsecretariaten

27 opleiding schoolsecretariaten 2014 - 2015
Nuttige links! opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Nuttige ervaring."

Verwante presentaties


Ads door Google