De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1Korinthe 10:1-13. 1Korinthe 10 1 Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet... Lett. Want ik wil niet dat jullie onbekend zijn, broeders...

Verwante presentaties


Presentatie over: "1Korinthe 10:1-13. 1Korinthe 10 1 Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet... Lett. Want ik wil niet dat jullie onbekend zijn, broeders..."— Transcript van de presentatie:

1 1Korinthe 10:1-13

2 1Korinthe 10 1 Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet... Lett. Want ik wil niet dat jullie onbekend zijn, broeders...

3 1Korinthe 10 WANT 1 WANT ik wil niet dat jullie onbekend zijn, broeders... niet allen ontvangen de prijs (9:24) beheersing van alles (9:25-27) niet vanzelfsprekend gekwalificeerd (9:27)

4 1Korinthe 10 1 Want ik wil niet dat jullie onbekend zijn, broeders, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen,

5 1Korinthe 10 2 allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, lett. in Mozes gedoopt werden

6 1Korinthe 10 3 allen hetzelfde geestelijke voedsel aten,

7 1Korinthe 10 4 en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus.

8 1Korinthe 10 5 En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij werden neergeveld in de woestijn.

9 1Korinthe 10 6 Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. lett. werden typen van ons

10 1Korinthe 10 7 Wordt ook geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en zij stonden op om te dansen *. * Exodus 32:6 – het gouden kalf = het dienen van een ander dan de ENE GOD (1Kor.8:4-6)

11 1Korinthe 10 8 En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden, en er vielen op een dag drieentwintigduizend.

12 1Korinthe 10 8 En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden, en er vielen op een dag drieentwintigduizend. 1 En Israel verbleef te Sittim, en het volk begon te hoereren met de dochters der Moabieten. 2 En zij nodigden het volk tot de slachtoffers van haar goden (...) 3 Toen nu Israel zich koppelde aan Baal- peor, ontstak de toorn des HEREN tegen Israel. Numeri 25:1-3 1 En Israel verbleef te Sittim, en het volk begon te hoereren met de dochters der Moabieten. 2 En zij nodigden het volk tot de slachtoffers van haar goden (...) 3 Toen nu Israel zich koppelde aan Baal- peor, ontstak de toorn des HEREN tegen Israel. Numeri 25:1-3 = heer van de opening > vrouwelijk geslachtsdeel

13 1Korinthe 10 8 En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden, en er vielen op een dag drieentwintigduizend. 18... door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. 19 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van heilige Geest, die in u woont... 1Korinthe 6:18,19 18... door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. 19 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van heilige Geest, die in u woont... 1Korinthe 6:18,19 = tempelprostitutie !

14 1Korinthe 10 9 En laten wij de Here niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de slangen *. * Numeri 21:5,6 = uitproberen, wantrouwen, vragen terwijl men weet dat God geeft, etc.

15 1Korinthe 10 10 En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel (lett. verderver) *. * Numeri 14:36,37: de ongelovige verspieders

16 1Korinthe 10 11 Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons... lett. typisch = als type

17 1Korinthe 10 11... en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons... > nouthesia lett. GEDACHTEN-PLAATSEN = ter attentie > nouthesia lett. GEDACHTEN-PLAATSEN = ter attentie

18 1Korinthe 10 11... over wie het einde der eeuwen gekomen is. lett. de einden der aeonen In Christus "een nieuwe schepping" (2Kor.5:17) waarin de boze aeonen zijn beëindigd

19 1Korinthe 10 12 Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. "staan in de genade" "staan in het Evangelie" "staan in de vrijheid" "staan in de waarheid" enz. "staan in de genade" "staan in het Evangelie" "staan in de vrijheid" "staan in de waarheid" enz.

20 1Korinthe 10 13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En GOD IS GETROUW, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt...

21 1Korinthe 10 13... want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.


Download ppt "1Korinthe 10:1-13. 1Korinthe 10 1 Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet... Lett. Want ik wil niet dat jullie onbekend zijn, broeders..."

Verwante presentaties


Ads door Google