De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Bekwaamheidsbewijzen gewoon secundair onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Bekwaamheidsbewijzen gewoon secundair onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Bekwaamheidsbewijzen gewoon secundair onderwijs

2 AgODi opleiding schoolsecretariaten inhoud 1.bekwaamheidsbewijzen: samenstelling 2.bepaling bevoegdheden 3.categorieën: rechten en plichten 4.de praktijk 5.LED-databank 6.gelijkgestelde uren 7.niet-Vlaamse studiebewijzen 8.oefeningen

3 AgODi opleiding schoolsecretariaten bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  basisdiploma  nuttige ervaring  bewijs van pedagogische bekwaamheid  artistieke ervaring

4 AgODi opleiding schoolsecretariaten bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  basisdiploma  studiebewijs na succesvol beëindigen opleiding  verschillende soorten: afhankelijk studieduur −certificaat, getuigschrift, diploma ASO, master, bachelor, graduaat −verschillende niveaus: HOLT, HOKT, SO,…  niet-Vlaams studiebewijs

5 AgODi opleiding schoolsecretariaten bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  nuttige ervaring  ervaring verworven buiten het onderwijs  leraar TV en PV  technisch adviseur en technisch adviseur- coördinator  noodzakelijk voor het bekwaamheidsbewijs  geldelijke anciënniteit

6 AgODi opleiding schoolsecretariaten bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  bewijs van pedagogische bekwaamheid  getuigschrift van pedagogische bekwaamheid  geaggregeerde voor het SO – groep 1 (GLSO)  geaggregeerde voor het SO – groep 2 (GHSO)  bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs  onderwijzer en kleuteronderwijzer  bachelor in het onderwijs: lager onderwijs  bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs  diploma van leraar uitgereikt door een specifieke lerarenopleiding

7 AgODi 1. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling geldt ook als bewijs van pedagogische bekwaamheid !!! ten laatste uitgereikt !!! diploma’s i.v.m. - zorgverbreding - remedial teaching - buitengewoon onderwijs opleiding schoolsecretariaten

8 AgODi 1. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  BPB GESCHRAPT vanaf  voortgezette lerarenopleiding zorgverbreding en remediërend leren  bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren  voortgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs  voorgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs en remedial teaching  voortgezette studie van remedial teacher  voortgezette lerarenopleiding buitengewoon onderwijs  bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs  bekwaamheidsgetuigschrift tot het geven van buitengewoon onderwijs opleiding schoolsecretariaten

9 AgODi opleiding schoolsecretariaten bekwaamheidsbewijzen: samenstelling  artistieke ervaring  kunstsecundair onderwijs  kunstvakken en bijhorende praktische vakken  voldoend geacht bekwaamheidsbewijs  geen geldelijke anciënniteit!  erkenning op niveau van de IM van de school

10 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bepaling bevoegdheden  ambten  wervingsambten: - leraar - godsdienstleraar - begeleider - opvoeder - administratief medewerker  selectieambten: - technisch adviseur - adjunct-directeur - coördinator (centrum DBSO)  bevorderingsambten: - technisch adviseur-coördinator - directeur (ook van een autonome instelling centrum DBSO) - beheerder

11 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bepaling bevoegdheden  voor leraren bepaalt het BB  vakken:AV, TV, PV en KV  graden: 1 ste, 2 de, 3 de en 4 de graad, Se-n-Se, HBO 5  onderwijsvormen: ASO, KSO, TSO en BSO

12 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten  vereiste bekwaamheidsbewijzen  voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen  andere bekwaamheidsbewijzen

13 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten  vereiste bekwaamheidsbewijzen  voorwaarden: − basisdiploma = zelfde specialiteit als het vak − BPB voor SO − nuttige ervaring erkend voor het vak  voorbeeld: −master in de wiskunde + BPB = VE AV wiskunde −HSTO elektriciteit + 3 jaar NE + BPB = VE PV en TV elektriciteit

14 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten  niveau van diploma: 1 e graad + 2 de graad BSO – bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) – HOKT + BPB – bachelor (PBA) (kwalificatie) + BPB – HSO + BPB + 3 jaar NE

15 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten 2 de gr. ASO, TSO en KSO en 3 de en 4 de gr. BSO, HBO 5 : – HOLT + BPB – master + BPB (incl. ManaMa, GAS, GGS) – bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) – HOKT + BPB – bachelor (PBA) (kwalificatie) + BPB – HSO + BPB + 3 jaar NE

16 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten 3 de graad ASO, TSO en KSO en Se-n-Se: – HOLT + BPB – master + BPB (incl. ManaMa, GAS, GGS) – HOKT + BPB – bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) – bachelor (PBA) (kwalificatie) + BPB – HSO + BPB + 3 jaar NE

17 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten  aanstelling −alle vakken waarvoor VE  bezoldiging -diplomaniveau -ambt -voor de leraar: het vak, de graad en de onderwijsvorm  voorrang bij tijdelijke aanstelling (TADD) −720 dagen dienstanciënniteit −min. 600 dagen effectief gepresteerd −gespreid over 3 schooljaren

18 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten  vaste benoeming: een recht én een plicht −benoeming mogelijk −geldt voor alle vakken waarvoor VE −rechten en plichten automatisch gekoppeld – school moet opdracht VB garanderen – personeelslid moet opdracht VB aanvaarden

19 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten nieuw vanaf masters studiegebied: - taal-en letterkunde +hoofdtaal VE - toegepaste taalkunde hoofdtaal moet uitdrukkelijk vermeld zijn anders attest nodig

20 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten  voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen  voorwaarden: −basisdiploma verschillend van specialiteit van het vak −BPB + onderwijzer + kleuteronderwijs + bachelor in het onderwijs: lager en kleuteronderwijs −nuttige ervaring erkend voor het vak −erkende artistieke ervaring (KSO)  voorbeeld: −diploma ASO + BPB + 3 jaar NE mechanica = VO voor TV en PV mechanica −bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs OE wiskunde, OE godsdienst = VO voor AV Nederlands

21 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten  niveau van diploma: 1 ste graad + 2 de graad BSO: – bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) – HOKT + BPB – bachelor + BPB (incl. BanaBa, acad. bachelor) – HSO + BPB + 3 jaar NE – LSO + BPB + 6 jaar NE – BPB + 9 jaar NE

22 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten 2 de gr. ASO, TSO en KSO en 3 de en 4 de gr. BSO en HBO 5 : – HOLT + BPB – master + BPB – bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) – HOKT + BPB – bachelor + BPB (incl. BanaBa, acad. bachelor) – HSO + BPB + 3 jaar NE – LSO + BPB + 6 jaar NE – BPB + 9 jaar NE

23 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten 3 de graad ASO, TSO en KSO en Se-n-Se: – HOLT + BPB – master + BPB – HOKT + BPB – bachelor + BPB (incl. BanaBa, acad. bachelor) – HSO + BPB + 3 jaar NE – LSO + BPB + 6 jaar NE – BPB + 9 jaar NE

24 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten  aanstelling −alle vakken waarvoor VO −school heeft vrije keuze tussen VE en VO  bezoldiging −diplomaniveau −ambt −voor de leraar: het vak, de graad en de onderwijsvorm −salarisschaal VO = VE

25 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten  voorrang bij tijdelijke aanstelling(TADD) −720 dagen dienstanciënniteit (per vak) −min. 600 dagen effectief gepresteerd −gespreid over 3 schooljaren  vaste benoeming: −benoeming mogelijk −enkel voor vak waarvoor benoemd met VO

26 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten −beveiliging rechten en plichten: – geen verplichting VO-vak te geven waarvoor geen VB – leraar kan geen VO-vak opeisen waarvoor geen VB −voorbeeld: – bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs OE Engels, OE katholieke godsdienst – VE voor AV Engels, TV en PV handelscorrespondentie Engels, AV katholieke godsdienst » opdracht en benoeming: 15u AV Engels en 5u TV verkoop (VO) » benoeming geldt voor AV Engels en TV verkoop maar ook voor TV en PV handelscorrespondentie Engels (opgepast: niet voor katholieke godsdienst want ander ambt)

27 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten  andere bekwaamheidsbewijzen  basisdiploma (nog) niet in orde  BPB (nog) niet in orde  NE (nog) niet in orde  NOODOPLOSSING!  aanstelling is slechts beperkt mogelijk: −interim max. 97 dagen −> 97 dagen mits geen geschikte kand. met VE of VO (verklaring op eer) −wanneer nog geen BPB behaald

28 AgODi opleiding schoolsecretariaten categorieën: rechten en plichten  bezoldiging: −lagere bezoldiging dan VE en VO  voorrang bij tijdelijke aanstelling −kan geen TADD verkrijgen  vaste benoeming −niet mogelijk

29 AgODi opleiding schoolsecretariaten De praktijk  via elektronisch programma BBSO-on-line  van ambt naar diploma  van diploma naar ambt en voor de leraar  van vak naar diploma  van diploma naar vak  opmerking: −ten minste HOLT  ten minste master −ten minste HOKT  ten minste PBA

30 AgODi opleiding schoolsecretariaten De praktijk  de salarisschaal bepalen:  afhankelijk van het ambt  het diplomaniveau  voor de leraar: - de onderwijsvorm - de vakrubricering - de graden

31 AgODi opleiding schoolsecretariaten De praktijk: salarisberekening belastbaar inkomen -bedrijfsvoorheffing = NETTO salaris  Zie cursus bruto/netto salaris

32 AgODi opleiding schoolsecretariaten LED-databank  Leer- en ErvaringsbewijzenDatabank  gegevens uit afzonderlijke Vlaamse databanken - secundair onderwijs - hoger onderwijs - Syntra - VDAB

33 AgODi opleiding schoolsecretariaten LED-databank  hoe raadplegen? - elektronische identiteitskaart (eID) - federaal token  enkel persoonlijke bewijzen consulteren

34 AgODi opleiding schoolsecretariaten LED-databank  studiebewijzen hoger onderwijs - opgeladen vanaf pas betrouwbaar vanaf  master in de taal- en letterkunde: geen vermelding van hoofdtalen  master in de muziek: geen vermelding van instrument

35 AgODi 5. LED-databank  studiebewijzen secundair onderwijs - beschikbaar vanaf pas vanaf geverifieerd  studiebewijzen secundair VWO en HBO (SP) - opgeladen vanaf vermelding van de uren (detailscherm) opleiding schoolsecretariaten

36 AgODi opleiding schoolsecretariaten LED-databank

37 AgODi opleiding schoolsecretariaten LED-databank

38 AgODi opleiding schoolsecretariaten LED-databank

39 AgODi opleiding schoolsecretariaten LED-databank

40 AgODi opleiding schoolsecretariaten Gelijkgestelde uren  uren die geen lesuren zijn:  bijzonder pedagogische taken  leren en werken  anderstalige nieuwkomers  GOK  klassenraad en klassendirectie  seminarie  taak- en functiedifferentiatie  …

41 AgODi opleiding schoolsecretariaten Gelijkgestelde uren  vakken die gelijkgesteld moeten worden:  AV exploratie  AV expressie  AV sociale activiteit

42 AgODi opleiding schoolsecretariaten Gelijkgestelde uren  drie categorieën  BPT-uren, GOK-uren,…  exploratie, expressie, sociale activiteit  klassenraad en klassendirectie

43 AgODi opleiding schoolsecretariaten Gelijkgestelde uren  rubricering  BPT, GOK-uren −zoals vak waarmee gelijkgesteld (AV, TV, PV, KV)  exploratie, expressie, sociale activiteit −altijd AV, ongeacht vak waarmee gelijkgesteld  klassenraad en klassendirectie −altijd AV, ongeacht vak waarmee gelijkgesteld

44 AgODi opleiding schoolsecretariaten Gelijkgestelde uren  bezoldiging en prestaties:  gelijkstellen met één van de vakken/specialiteiten afhankelijk van het bekwaamheidsbewijs −bezoldiging volgens gelijkstelling  voorbeeld: −bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs met OE Frans – 1 ste graad: AV exploratie (Frans) – Prestatiestelsel: 22sten – Salarisschaal: 301

45 AgODi opleiding schoolsecretariaten Gelijkgestelde uren  opgelet bij TBS/OB:  reaffecteren in uren waarmee gelijkgesteld  voorbeeld: −bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs met OE Frans – 2 de graad: 5u AV exploratie (Frans) – opdrachtbreuk: 5/21 – TBS/OB: reaffecteren voor AV Frans  zie cursus TBS/OB

46 AgODi opleiding schoolsecretariaten Gelijkgestelde uren Latijn, Grieks, klassieke studiën en antieke cultuur 1 ste graad + GHSO klassieke filologie/master in de taal- en letterkunde Latijn/Grieks  BPT, GOK-uren: salarisschaal 501  exploratie, expressie, sociale activiteiten: salarisschaal 301  klassenraad en klassendirectie: salarisschaal 501

47 AgODi opleiding schoolsecretariaten Niet-Vlaamse studiebewijzen  conformiteitsattest  wat? −professionele erkenning −Europese Economische Ruimte −een erkend lerarendiploma  wie? −onderdanen van de Europese Economische Ruimte, d.i. de 28 lidstaten van de Europese Unie + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen −http://www.vlaanderen.be/nl/overheid/werking-vlaamse-overheid/internationale-werking/de-landen-van-de-europese- economische-ruimte-eerhttp://www.vlaanderen.be/nl/overheid/werking-vlaamse-overheid/internationale-werking/de-landen-van-de-europese- economische-ruimte-eer  hoe? −erkenning door NARIC

48 AgODi opleiding schoolsecretariaten Niet-Vlaamse studiebewijzen  gelijkwaardigheiderkenning  wat? −officiële bevestiging van de gelijkwaardigheid van 2 diploma’s  wie? −iedereen in het bezit van een erkend niet-Vlaams studiebewijs −uitzondering: toegang tot beschermde beroepen bv. advocaat, arts,…

49 AgODi opleiding schoolsecretariaten Niet-Vlaamse studiebewijzen  hoe? −erkenning door de Vlaamse minister van Onderwijs of zijn gemachtigde −procedure via NARIC  voorbeelden:

50 AgODi opleiding schoolsecretariaten

51 AgODi opleiding schoolsecretariaten

52 AgODi opleiding schoolsecretariaten Niet-Vlaamse studiebewijzen  meer informatie:  NARIC-Vlaanderen Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) Afdeling Dienstverlening EVC Naric-Vlaanderen Hendrik Consciencegebouw – Toren C – 2 de verdieping Koning Albert II-laan BRUSSEL

53 AgODi opleiding schoolsecretariaten NIET-VLAAMSE STUDIEBEWIJZEN  OPGEPAST: taalvereisten  Europees Referentiekader voor Talen (ERK)  3 niveaus: A, B en C  2 tussenniveaus: A1 en A2, B1 en B2, C1 en C2  taalkennis bewijzen door −bekwaamheidsbewijs −taalexamen  zie cursus indiensttreding

54 AgODi opleiding schoolsecretariaten Nuttige links   


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Bekwaamheidsbewijzen gewoon secundair onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google