De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bekwaamheidsbewijzen gewoon secundair onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bekwaamheidsbewijzen gewoon secundair onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Bekwaamheidsbewijzen gewoon secundair onderwijs

2 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015
inhoud bekwaamheidsbewijzen: samenstelling bepaling bevoegdheden categorieën: rechten en plichten de praktijk LED-databank gelijkgestelde uren niet-Vlaamse studiebewijzen oefeningen opleiding schoolsecretariaten

3 1. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling
basisdiploma nuttige ervaring bewijs van pedagogische bekwaamheid artistieke ervaring opleiding schoolsecretariaten

4 1. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling
basisdiploma studiebewijs na succesvol beëindigen opleiding verschillende soorten: afhankelijk studieduur certificaat, getuigschrift, diploma ASO, master, bachelor, graduaat verschillende niveaus: HOLT, HOKT, SO,… niet-Vlaams studiebewijs Certificaat na afronden opleiding Se-n-Se, studiegetuigschrift na 2e jaar van de 3e gr BSO, graduaatsdiploma na afronden HBO5 opleiding schoolsecretariaten

5 1. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling
nuttige ervaring ervaring verworven buiten het onderwijs leraar TV en PV technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator noodzakelijk voor het bekwaamheidsbewijs geldelijke anciënniteit opleiding schoolsecretariaten

6 1. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling
bewijs van pedagogische bekwaamheid getuigschrift van pedagogische bekwaamheid geaggregeerde voor het SO – groep 1 (GLSO) geaggregeerde voor het SO – groep 2 (GHSO) bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs onderwijzer en kleuteronderwijzer bachelor in het onderwijs: lager onderwijs bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs diploma van leraar uitgereikt door een specifieke lerarenopleiding opleiding schoolsecretariaten

7 1. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling
geldt ook als bewijs van pedagogische bekwaamheid !!! ten laatste uitgereikt !!! diploma’s i.v.m. - zorgverbreding - remedial teaching - buitengewoon onderwijs opleiding schoolsecretariaten

8 1. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling
BPB GESCHRAPT vanaf voortgezette lerarenopleiding zorgverbreding en remediërend leren bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren voortgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs voorgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs en remedial teaching voortgezette studie van remedial teacher voortgezette lerarenopleiding buitengewoon onderwijs bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs bekwaamheidsgetuigschrift tot het geven van buitengewoon onderwijs opleiding schoolsecretariaten

9 1. bekwaamheidsbewijzen: samenstelling
artistieke ervaring kunstsecundair onderwijs kunstvakken en bijhorende praktische vakken voldoend geacht bekwaamheidsbewijs geen geldelijke anciënniteit! erkenning op niveau van de IM van de school opleiding schoolsecretariaten

10 2. Bepaling bevoegdheden
ambten wervingsambten: - leraar - godsdienstleraar - begeleider - opvoeder - administratief medewerker selectieambten: - technisch adviseur - adjunct-directeur - coördinator (centrum DBSO) bevorderingsambten: - technisch adviseur-coördinator - directeur (ook van een autonome instelling centrum DBSO) - beheerder opleiding schoolsecretariaten

11 2. Bepaling bevoegdheden
voor leraren bepaalt het BB vakken: AV, TV, PV en KV graden: 1ste, 2de, 3de en 4de graad, Se-n-Se, HBO5 onderwijsvormen: ASO, KSO, TSO en BSO HBO5 en Se-n-Se opleidingen bestaan sinds , HBO 5 specifiek voor verpleegkunde, Se-n-Se groepeert het 7e specialisatiejaar uit KSO en TSO opleiding schoolsecretariaten

12 3. categorieën: rechten en plichten
vereiste bekwaamheidsbewijzen voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen andere bekwaamheidsbewijzen opleiding schoolsecretariaten

13 3. categorieën: rechten en plichten
vereiste bekwaamheidsbewijzen voorwaarden: basisdiploma = zelfde specialiteit als het vak BPB voor SO nuttige ervaring erkend voor het vak voorbeeld: master in de wiskunde + BPB = VE AV wiskunde HSTO elektriciteit + 3 jaar NE + BPB = VE PV en TV elektriciteit opleiding schoolsecretariaten

14 3. categorieën: rechten en plichten
niveau van diploma: 1e graad + 2de graad BSO bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) HOKT + BPB bachelor (PBA) (kwalificatie) + BPB HSO + BPB + 3 jaar NE opleiding schoolsecretariaten

15 3. categorieën: rechten en plichten
2de gr. ASO, TSO en KSO en 3de en 4de gr. BSO, HBO5: HOLT + BPB master + BPB (incl. ManaMa, GAS, GGS) bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) HOKT + BPB bachelor (PBA) (kwalificatie) + BPB HSO + BPB + 3 jaar NE Master na Master, gediplomeerde in de aanvullende studiën (GAS), gediplomeerde in de gespecialiseerde studiën (GGS) opleiding schoolsecretariaten

16 3. categorieën: rechten en plichten
3de graad ASO, TSO en KSO en Se-n-Se: HOLT + BPB master + BPB (incl. ManaMa, GAS, GGS) HOKT + BPB bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) bachelor (PBA) (kwalificatie) + BPB HSO + BPB + 3 jaar NE Master na Master, gediplomeerde in de aanvullende studiën (GAS), gediplomeerde in de gespecialiseerde studiën (GGS) opleiding schoolsecretariaten

17 3. categorieën: rechten en plichten
aanstelling alle vakken waarvoor VE bezoldiging diplomaniveau ambt voor de leraar: het vak, de graad en de onderwijsvorm voorrang bij tijdelijke aanstelling (TADD) 720 dagen dienstanciënniteit min. 600 dagen effectief gepresteerd gespreid over 3 schooljaren opleiding schoolsecretariaten

18 3. categorieën: rechten en plichten
vaste benoeming: een recht én een plicht benoeming mogelijk geldt voor alle vakken waarvoor VE rechten en plichten automatisch gekoppeld school moet opdracht VB garanderen personeelslid moet opdracht VB aanvaarden opleiding schoolsecretariaten

19 3. categorieën: rechten en plichten
nieuw vanaf masters studiegebied: - taal-en letterkunde + hoofdtaal VE - toegepaste taalkunde hoofdtaal moet uitdrukkelijk vermeld zijn anders attest nodig Master in het tolken, master in het vertalen, master in de taalkunde, master in de bedrijfscommunicatie opleiding schoolsecretariaten

20 3. categorieën: rechten en plichten
voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen voorwaarden: basisdiploma verschillend van specialiteit van het vak BPB + onderwijzer + kleuteronderwijs + bachelor in het onderwijs: lager en kleuteronderwijs nuttige ervaring erkend voor het vak erkende artistieke ervaring (KSO) voorbeeld: diploma ASO + BPB + 3 jaar NE mechanica = VO voor TV en PV mechanica bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs OE wiskunde, OE godsdienst = VO voor AV Nederlands opleiding schoolsecretariaten

21 3. categorieën: rechten en plichten
niveau van diploma: 1ste graad + 2de graad BSO: bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) HOKT + BPB bachelor + BPB (incl. BanaBa, acad. bachelor) HSO + BPB + 3 jaar NE LSO + BPB + 6 jaar NE BPB + 9 jaar NE opleiding schoolsecretariaten

22 3. categorieën: rechten en plichten
2de gr. ASO, TSO en KSO en 3de en 4de gr. BSO en HBO5: HOLT + BPB master + BPB bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO groep 1) HOKT + BPB bachelor + BPB (incl. BanaBa, acad. bachelor) HSO + BPB + 3 jaar NE LSO + BPB + 6 jaar NE BPB + 9 jaar NE opleiding schoolsecretariaten

23 3. categorieën: rechten en plichten
3de graad ASO, TSO en KSO en Se-n-Se: HOLT + BPB master + BPB HOKT + BPB bachelor + BPB (incl. BanaBa, acad. bachelor) HSO + BPB + 3 jaar NE LSO + BPB + 6 jaar NE BPB + 9 jaar NE opleiding schoolsecretariaten

24 3. categorieën: rechten en plichten
aanstelling alle vakken waarvoor VO school heeft vrije keuze tussen VE en VO bezoldiging diplomaniveau ambt voor de leraar: het vak, de graad en de onderwijsvorm salarisschaal VO = VE opleiding schoolsecretariaten

25 3. categorieën: rechten en plichten
voorrang bij tijdelijke aanstelling(TADD) 720 dagen dienstanciënniteit (per vak) min. 600 dagen effectief gepresteerd gespreid over 3 schooljaren vaste benoeming: benoeming mogelijk enkel voor vak waarvoor benoemd met VO opleiding schoolsecretariaten

26 3. categorieën: rechten en plichten
beveiliging rechten en plichten: geen verplichting VO-vak te geven waarvoor geen VB leraar kan geen VO-vak opeisen waarvoor geen VB voorbeeld: bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs OE Engels, OE katholieke godsdienst VE voor AV Engels, TV en PV handelscorrespondentie Engels, AV katholieke godsdienst opdracht en benoeming: 15u AV Engels en 5u TV verkoop (VO) benoeming geldt voor AV Engels en TV verkoop maar ook voor TV en PV handelscorrespondentie Engels (opgepast: niet voor katholieke godsdienst want ander ambt) opleiding schoolsecretariaten

27 3. categorieën: rechten en plichten
andere bekwaamheidsbewijzen basisdiploma (nog) niet in orde BPB (nog) niet in orde NE (nog) niet in orde NOODOPLOSSING! aanstelling is slechts beperkt mogelijk: interim max. 97 dagen > 97 dagen mits geen geschikte kand. met VE of VO (verklaring op eer) wanneer nog geen BPB behaald opleiding schoolsecretariaten

28 3. categorieën: rechten en plichten
bezoldiging: lagere bezoldiging dan VE en VO voorrang bij tijdelijke aanstelling kan geen TADD verkrijgen vaste benoeming niet mogelijk opleiding schoolsecretariaten

29 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015
4. De praktijk via elektronisch programma BBSO-on-line van ambt naar diploma van diploma naar ambt en voor de leraar van vak naar diploma van diploma naar vak opmerking: ten minste HOLT  ten minste master ten minste HOKT  ten minste PBA opleiding schoolsecretariaten

30 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015
4. De praktijk de salarisschaal bepalen: afhankelijk van het ambt het diplomaniveau voor de leraar: - de onderwijsvorm - de vakrubricering - de graden opleiding schoolsecretariaten

31 4. De praktijk: salarisberekening
belastbaar inkomen bedrijfsvoorheffing = NETTO salaris  Zie cursus bruto/netto salaris opleiding schoolsecretariaten

32 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015
5. LED-databank Leer- en ErvaringsbewijzenDatabank gegevens uit afzonderlijke Vlaamse databanken - secundair onderwijs - hoger onderwijs - Syntra - VDAB U vraagt zich waarschijnlijk af wat het voordeel is: nl geen vervalsingen meer mogelijk, de eenvoud om de BB op te vragen, bewijzen onmiddellijk in led opgenomen opleiding schoolsecretariaten

33 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015
5. LED-databank hoe raadplegen? - elektronische identiteitskaart (eID) - federaal token enkel persoonlijke bewijzen consulteren https://www.youtube.com/watch?v=HsS-xeqmqB0&feature=player_embedded opleiding schoolsecretariaten

34 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015
5. LED-databank studiebewijzen hoger onderwijs - opgeladen vanaf - pas betrouwbaar vanaf master in de taal- en letterkunde: geen vermelding van hoofdtalen master in de muziek: geen vermelding van instrument opleiding schoolsecretariaten

35 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015
5. LED-databank studiebewijzen secundair onderwijs - beschikbaar vanaf - pas vanaf geverifieerd studiebewijzen secundair VWO en HBO (SP) - opgeladen vanaf - vermelding van de uren (detailscherm) opleiding schoolsecretariaten

36 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015
5. LED-databank opleiding schoolsecretariaten

37 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015
5. LED-databank opleiding schoolsecretariaten

38 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015
5. LED-databank opleiding schoolsecretariaten

39 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015
5. LED-databank opleiding schoolsecretariaten

40 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015
6. Gelijkgestelde uren uren die geen lesuren zijn: bijzonder pedagogische taken leren en werken anderstalige nieuwkomers GOK klassenraad en klassendirectie seminarie taak- en functiedifferentiatie opleiding schoolsecretariaten

41 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015
6. Gelijkgestelde uren vakken die gelijkgesteld moeten worden: AV exploratie AV expressie AV sociale activiteit opleiding schoolsecretariaten

42 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015
6. Gelijkgestelde uren drie categorieën BPT-uren, GOK-uren,… exploratie, expressie, sociale activiteit klassenraad en klassendirectie opleiding schoolsecretariaten

43 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015
6. Gelijkgestelde uren rubricering BPT, GOK-uren zoals vak waarmee gelijkgesteld (AV, TV, PV, KV) exploratie, expressie, sociale activiteit altijd AV, ongeacht vak waarmee gelijkgesteld klassenraad en klassendirectie opleiding schoolsecretariaten

44 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015
6. Gelijkgestelde uren bezoldiging en prestaties: gelijkstellen met één van de vakken/specialiteiten afhankelijk van het bekwaamheidsbewijs bezoldiging volgens gelijkstelling voorbeeld: bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs met OE Frans 1ste graad: AV exploratie (Frans) Prestatiestelsel: 22sten Salarisschaal: 301 opleiding schoolsecretariaten

45 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015
6. Gelijkgestelde uren opgelet bij TBS/OB: reaffecteren in uren waarmee gelijkgesteld voorbeeld: bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs met OE Frans 2de graad: 5u AV exploratie (Frans) opdrachtbreuk: 5/21 TBS/OB: reaffecteren voor AV Frans  zie cursus TBS/OB opleiding schoolsecretariaten

46 6. Gelijkgestelde uren Latijn, Grieks, klassieke studiën en antieke cultuur 1ste graad + GHSO klassieke filologie/master in de taal- en letterkunde Latijn/Grieks BPT, GOK-uren: salarisschaal 501 exploratie, expressie, sociale activiteiten: salarisschaal 301 klassenraad en klassendirectie: salarisschaal 501 opleiding schoolsecretariaten

47 7. Niet-Vlaamse studiebewijzen
conformiteitsattest wat? professionele erkenning Europese Economische Ruimte een erkend lerarendiploma wie? onderdanen van de Europese Economische Ruimte, d.i. de 28 lidstaten van de Europese Unie + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen hoe? erkenning door NARIC opleiding schoolsecretariaten

48 7. Niet-Vlaamse studiebewijzen
gelijkwaardigheiderkenning wat? officiële bevestiging van de gelijkwaardigheid van 2 diploma’s wie? iedereen in het bezit van een erkend niet-Vlaams studiebewijs uitzondering: toegang tot beschermde beroepen bv. advocaat, arts,… opleiding schoolsecretariaten

49 7. Niet-Vlaamse studiebewijzen
hoe? erkenning door de Vlaamse minister van Onderwijs of zijn gemachtigde procedure via NARIC voorbeelden: opleiding schoolsecretariaten

50 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015

51 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015

52 7. Niet-Vlaamse studiebewijzen
meer informatie: NARIC-Vlaanderen Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) Afdeling Dienstverlening EVC Naric-Vlaanderen Hendrik Consciencegebouw – Toren C – 2de verdieping Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL opleiding schoolsecretariaten

53 7. NIET-VLAAMSE STUDIEBEWIJZEN
OPGEPAST: taalvereisten Europees Referentiekader voor Talen (ERK) 3 niveaus: A, B en C 2 tussenniveaus: A1 en A2, B1 en B2, C1 en C2 taalkennis bewijzen door bekwaamheidsbewijs taalexamen zie cursus indiensttreding opleiding schoolsecretariaten

54 opleiding schoolsecretariaten 2014-2015
Nuttige links opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Bekwaamheidsbewijzen gewoon secundair onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google