De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overheidsopdrachten en dagelijks bestuur - VVSG 2008 Overheidsopdrachten De spelregels bijgesteld Donderdag 13 november 2008, Gent Dinsdag 18 november.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overheidsopdrachten en dagelijks bestuur - VVSG 2008 Overheidsopdrachten De spelregels bijgesteld Donderdag 13 november 2008, Gent Dinsdag 18 november."— Transcript van de presentatie:

1 Overheidsopdrachten en dagelijks bestuur - VVSG 2008 Overheidsopdrachten De spelregels bijgesteld Donderdag 13 november 2008, Gent Dinsdag 18 november 2008, Brussel

2 Overheidsopdrachten en dagelijks bestuur - VVSG 2008 Overheidsopdrachten in de praktijk Deel 1 – Dagelijks bestuur en overheidsopdrachten Frank Detremmerie rechtskundig adviseur stad Harelbeke

3 Overheidsopdrachten en dagelijks bestuur - VVSG 2008 Plan van de uiteenzetting 1. Dagelijks bestuur. Een veelvorming begrip in het GD. 2. Dagelijks bestuur in overheidsopdrachten. Een bevoegdheidsverdelend gegeven. 3. Dagelijks bestuur in overheidsopdrachten. Een mogelijke invulling/ervaringen. 4. Dagelijks bestuur in overheidsopdrachten de lege ferenda.

4 Overheidsopdrachten en dagelijks bestuur - VVSG 2008 1. Dagelijks bestuur. Een veelvoudig begrip 1/5 1.1. Dagelijks bestuur als bevoegdheidsbepalend begrip in overheidsopdrachten Art. 43 par. 2, 10° en 11° en art. 57 par. 3, 5° GD. Facultatief in te vullen. Verdere uitwerking in deze uiteenzetting.

5 Overheidsopdrachten en dagelijks bestuur - VVSG 2008 1. Dagelijks bestuur. Een veelvoudig begrip 2/5 1.2. Dagelijks bestuur als basis voor ambtelijk budgethouderschap Art. 159 par. 2 GD. Facultatief in te vullen. Indien niet ingevuld : budgethouderschap verdeeld over raad en college, geen ambtenaren- budgethouders. Zie uiteenzetting Guy Paul Libin.

6 Overheidsopdrachten en dagelijks bestuur - VVSG 2008 1. Dagelijks bestuur. Een veelvoudig begrip 3/5 1.3. Dagelijks bestuur als basis voor de vrijstelling van visum van de financieel beheerder Art. 160 par. 2. GD. Facultatief in te vullen. Indien niet ingevuld : alle voorgenomen financiële verbintenissen vooraf te viseren (werkbaarheid ?). Zie uiteenzetting Wim Van Huffelen.

7 Overheidsopdrachten en dagelijks bestuur - VVSG 2008 1. Dagelijks bestuur. Een veelvoudig begrip 4/5 1.4. Dagelijks bestuur als bevoegdheidsbepalend begrip bij daden van beschikking Art. 43 par. 2, 12° en art. 159 par. 1 GD. Facultatief in te vullen. Indien niet ingevuld : daden van beschikking = raad tenzij nominatief in budget. Niet behandeld.

8 Overheidsopdrachten en dagelijks bestuur - VVSG 2008 1.Dagelijks bestuur. Een veelvoudig begrip 5/5 1.5. Dagelijks bestuur als basis voor een provisie voor geringe exploitatieuitgaven Art. 162 GD. Facultatief in te vullen. Indien niet ingevuld : geen provisies Niet behandeld

9 Overheidsopdrachten en dagelijks bestuur - VVSG 2008 2. Dagelijks bestuur in overheidsopdrachten. 1/3 Dagelijks bestuur te bepalen door gemeenteraad (niet delegeerbare bevoegdheid : art. 43 par. 2, 10 ° GD). Maatwerk primeert : GD geeft geen definitie in tekst zelf. Omzendbrief BB-2006/19 van 01.12.2006 geeft wat inspiratie. Voorbeelden/inhoud : volledige gewone dienst, (vervangings)- investeringen, wijzigingen van minder dan 10 %, …. Overwegingen : Politieke dimensie : kleden we de raad helemaal uit? GD : raad stuurt op hoofdlijnen Praktijk : raad leeft op bij concrete dossiers Praktische overwegingen : snelheid dossierbehandeling. Bepaling DB heeft gevolgen voor bevoegdheidsverdeling tussen raad en college in klassieke gemeentelijke structuur (zie schema vertrekkend van huidige tekst GD).

10 Overheidsopdrachten en dagelijks bestuur - VVSG 2008 2. Dagelijks bestuur in overheidsopdrachten. Schema. 2/3 2.1. Wie bepaalt bestek, raming en gunningswijze in de gemeente ? Geen DB Niet nominatief in budget = bevoegdheid GR Art. 43, par. 2, 11°. Niet delegeerbaar. Nominatief in budget = bevoegdheid CBS Art. 57 par. 3, 6°. Niet delegeerbaar. Wel DB : bevoegdheid college (art. 57 par. 3, 5°) Delegeerbaar en subdelegeerbaar (ambtelijk budgethouderschap)

11 Overheidsopdrachten en dagelijks bestuur - VVSG 2008 2. Dagelijks bestuur in overheidsopdrachten. Schema. 3/3 2.2. Gunningsprocedure, gunning en uitvoering. Wie bevoegd ? Geen DB : college Niet delegeerbaar Wel DB : college Delegeerbaar en subdelegeerbaar (ambtelijk budgethouderschap)

12 Overheidsopdrachten en dagelijks bestuur - VVSG 2008 3. Dagelijks bestuur in overheidsopdrachten. Een mogelijke invulling. 1/2 Harelbeke (10.09.2007) 1. De gehele gewone dienst/ het gehele exploitatiebudget Vb. de aankoop van papier : bestek = college 2. De buitengewone dienst/ het investeringsbudget tot en met 5.500 EUR Vb. de aankoop van een PC : bestek = college Regeling gunningsbedrag  of  5.500 EUR  5.500 EUR : raad blijft bevoegd  5.500 EUR : bestek moet naar de raad 3. Opdrachten ingevolge dringende spoed voortvloeiend uit niet te voorziene omstandigheden (ongeacht de dienst en het bedrag) = oud art. 234 lid 3 NGW Vb. de verzakte straat : bestek = college 4. Wijzigingen die nodig zijn in de uitvoering met meeruitgave van niet meer dan 10 % zonder conceptwijziging = college (oud art. 236 in fine).

13 Overheidsopdrachten en dagelijks bestuur - VVSG 2008 3. Dagelijks bestuur in overheidsopdrachten. Ervaringen. 2/2 Ambtelijk en praktisch : Geen problemen. Politiek : blijft gevoelig liggen Rapportering aan raad via expliciete vermelding toepassing DB in dagordepunt college. Soms vraag : meenemen naar de varia GR.

14 Overheidsopdrachten en dagelijks bestuur - VVSG 2008 4. Dagelijks bestuur in overheidsopdrachten de lege ferenda. Voorontwerp van wijziging GD (Vlaamse regering van 12.09.2008). Blijkbaar geen inhoudelijke aanpassingen voorzien aan art. 43 par. 2 en 57 par. 3. in functie DB. LET WEL : Art. 58 in fine : herneemt ong. art.234 lid 3 NGW. Gevolg : besluiten DB na te zien.


Download ppt "Overheidsopdrachten en dagelijks bestuur - VVSG 2008 Overheidsopdrachten De spelregels bijgesteld Donderdag 13 november 2008, Gent Dinsdag 18 november."

Verwante presentaties


Ads door Google