De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID. Deelnemers RVA-personeelsleden die ambtshalve moeten overkomen Facilitatoren PWA-coördinatoren, -beambten en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID. Deelnemers RVA-personeelsleden die ambtshalve moeten overkomen Facilitatoren PWA-coördinatoren, -beambten en."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

2 Deelnemers RVA-personeelsleden die ambtshalve moeten overkomen Facilitatoren PWA-coördinatoren, -beambten en –administratie RVA-personeelsleden die op vrijwillige basis kunnen overkomen (infosessies 24 en 29 september) 2

3 Doel Elkaar leren kennen: een eerste stap zetten in het integratieproces Voorstelling VDAB Antwoorden op vragen waar mogelijk Anticiperen op mogelijke spanningen en geruchten Input verzamelen: bezorgdheden, verwachtingen,… 3

4 Agenda Missie, doelstellingen en dienstverlening VDAB door Robert De Clercq, provinciale directeur AMD De 6 e staatshervorming Het algemene kader door Peggy Vandersteen/Rebecca Baetens van het centrale projectteam Een praktijkgetuigenis door Veerle Cappelle (PWA Brugge) Werken binnen VDAB door Rik Ranson, provinciaal verantwoordelijke HRM 4

5 VDAB ? VDAB BINNEN VLAAMSE OVERHEID De Vlaamse Overheid bestaat sinds 2006 uit 13 beleidsdomeinen VDAB = Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) 5

6 Missie en opdracht VDAB bestaat sinds 1989 Staat onder toezicht van een Vlaamse minister. Loopbaanregisseur: meer en meer verschuift onze opdracht naar aansturen van het werkveld (regie) Dienstverlener: voor een aantal aspecten blijven we uitvoerder Dienstenpakket: arbeidsbemiddeling competentieontwikkeling loopbaandienstverlening faciliteren van de arbeidsmarktwerking http://vdab.tv/film/54 6

7 Beheersovereenkomst Prioriteiten voor komende jaren Overeenkomst tussen de Vlaamse regering en VDAB Voor een periode van vijf jaar Beleidsprioriteiten, in doelstellingen geformuleerd Kent middelen toe aan de VDAB en bepaalt welke prestaties daartegenover staan Beheersovereenkomst 2011-2015: vijf strategische doelstellingen 7

8 1. Werkzoekenden activeren 8

9 Alle werkzoekende en andere niet-actieve burgers op de arbeidsmarkt maximaal op maat activeren, met het oog op een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt. Mijn Loopbaan: tool waarmee administratie, opvolging, planning gebeurt Basisdienstverlening Maatwerk: individuele hulp Inschrijven – Documenten – Attesten – Informatie Eerstelijnshulp Doorverwijzen naar VDAB- of externe diensten 9

10 1. Werkzoekenden activeren VDAB heeft extra aandacht voor Schoolverlaters – jongerenwerkloosheid – JWP Sluitend maatpak: iedereen na inschrijving bereiken en een individueel aangepast traject aanbieden 50+ Meer dan 1 jaar werkloos Armoede Personen met een arbeidshandicap (gespecialiseerde screening) = doelgroepwerking 10

11 1. Werkzoekenden activeren Trajectwerking Op initiatief van een werkzoekende of VDAB- consulent Preferente begeleiding na een gevolgde opleiding Op initiatief van de RVA Via de knipperlichtenscreening: als een combinatie van parameters aangeeft dat extra hulp nodig is Via labeling/doelgroepenbepaling Sollicitatieondersteuning: e-coaching 11

12 2. Loopbaandienstverlening Aanbod van VDAB-dienstverlening en verwijzing naar externe dienstverlening. Voor werkende burgers. Actor -> regisseur: geen aanbod van loopbaanbegeleiding Maar wel - aanbod van loopbaancheques - mandaattoekenning aan loopbaancentra (die loopbaanbegeleiding kunnen aanbieden via loopbaancheques - Late openingsuren van 4 werkwinkels 12

13 3. Werkgeverswerking 13

14 3. Werkgeverswerking Aanbod - Vacatures registreren en bekendmaken - Vacaturematching : oa via jobmarkten, speedmatchings… - Informatie over tewerkstellingsmaatregelen; - Werkgevers coachen bij de invulling van hun vacatures Accountwerking – sectorale aanpak Tegemoet komen aan KMO-noden Mastervac - competentiemanagement 14

15 Organisatie Werkwinkels - Aanbod van diensten van organisaties die begaan zijn met werkgelegenheid – werkloosheid - Onder regisseursschap van VDAB en gemeente -Vooral samenwerking tussen lokale actoren -Een sfeerbeeld ? Opleidingscentra - Spreiding per sector Interregionale mobiliteit + Eures - Werken in Wallonië/Brussel of het Buitenland 15

16 4. Competenties 16

17 4. Competenties VDAB organiseert een toekomstgericht aanbod voor het erkennen en ontwikkelen van competenties organiseren. Arbeidsmarktgericht – wendbaar - toekomstgericht - Maatwerk - Intensieve begeleiding tijdens de opleiding Opleidingsvormen Groepsleren - Open leren – Afstandsleren - Webleren - Blended leren - Werkplekleren 17

18 5. Partnerschappen Partnerschappen bieden mogelijkheden die VDAB alleen niet heeft - VDAB = regisseur van de arbeidsmarkt - Samenwerkingen opzetten met privé-organisaties, onderwijs, bedrijven, … - VDAB-taken worden (deels) uitbesteed aan partners 18

19 ICT gedreven… 24/7 bereikbaar via web (1.500.000 hits per maand) 0800 30 700 Getrapt systeem : e-mail, sms, brief, contact (kanalenmix) Online coaching, Video CV,… (zie voorbeeld) Zelfsturing aanmoedigen via online applicaties Administratieve processen zoveel mogelijk door klant (wz/wg) zelf via online applicaties Apps voor solliciteren, beurzen,… Mobile web via smartphone l 19

20 VDAB context Kanalenmix Mondige burger Sterke traditie in face tot face werking Always connected 24/7 maatschappij Internet - global VDAB evolueert mee ! 25 000 e-cursusten + 3000 opleidingen + 400 000 inschrijvingen 280 000 service lijn contacten 20,4 milj website bezoekers +850 000 vacatures LANDSCHAP

21 Kanalenmix Social media, mobiel, …

22 Strategische projecten 2014 Iedereen bemiddelaar Werken met competenties Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Mijn loopbaan Staatshervorming 22

23 Organigram VDAB West-Vlaanderen 23

24 Sfeerbeelden 24

25 Waar werken we ? KAART WERKWINKELS 25

26 Waar werken we ? KAART COMPETENTIECENTRA 26

27 De 6 de staatshervorming … Is een beslissing genomen door de vorige regering die nu uitgevoerd moet worden Behelst de overdracht van een aantal bevoegdheden van het federaal niveau naar de Gewesten Omvat mbt “ons” werkterrein werk/activering de overdracht van - activering en sanctionering - doelgroepenbeleid - loopbaan- en competentiebeleid - maatschappelijke integratie (art 60/61 en PWA) - economische migratie - sociale economie

28 De 6 de staatshervorming… enkele data 1 juli 2014 : Overdracht van de bevoegdheden naar de Gewesten 1 juli 2014-1 jan 2015 : overgangsperiode 1 januari 2015: allocatie van de budgetten naar de Gewesten én vroegste moment overdracht personeel

29 De 6 de staatshervorming…waar staan we? Wat staat vast? -Data zoals hiervoor vermeld -De over te dragen bevoegdheden -Overheveling ambtshalve personeel Wat staat vast voor VDAB? -Integratie van zowel statutair als contractueel personeel -Locatie, team en verantwoordelijke zullen veranderen; taakinhoud kan veranderen -Inschakeling van de facilitatoren in de bestaande VDAB werking Wat is nog niet beslist? De nieuwe Vlaamse regering moet nog een beslissing nemen over : -Toewijzing van de bevoegdheden (Departement, VDAB, Syntra) -Invulling van de over te dragen maatregelen

30 2 Alles draait rond integratie

31 … van de maatregelen… Sanctioneren leggen waar ook de mensgerichte begeleiding ligt, biedt voordelen op vlak van activering Uitbouw van een ruimer activeringsbeleid met sterk lokale focus Kans op bijsturing van de maatregelen (PWA en art 60/61): de maatregelen kunnen in een modern jasje gestoken worden Bundelen en integreren van verschillende en zeer specifieke expertise in één aanbod

32 … van de mensen en middelen… Alle nieuwe personeelsleden komen in dienst van de VDAB met behoud van hun statuut en worden in het organogram van VDAB ingetekend (en verworvenheden?) Samenwerking: iedereen krijgt een gepaste job op zijn/haar niveau, waarbij de concrete jobinhoud in sommige gevallen wel kan wijzigen Bepaalde activiteiten kunnen eventueel van locatie wijzigen (bundeling van krachten), maar aan werknemers wordt niet gevraagd om naar een andere streek te verhuizen Systemen en processen worden aangepast en uitgerold de komende maanden (planning hiervan zal ten gepaste tijde bekend gemaakt worden) Naargelang de opdracht kan de aansturing ervan vanuit diverse functionaliteiten & regio’s gebeuren

33 DE OVERGANG… We zullen ongetwijfeld nog zweten last krijgen van opvliegers en wisselende stemmingen zo nu en dan moeilijk slapen moe worden en af en toe overmatig transpireren… Maar met de nodig durf om te inspireren, eerlijkheid en respect kunnen we samen een nieuwe wending geven aan activering

34 Wat betekent dit voor jou ? PWA Gevolgen voor jou als PWA’er die ambsthalve overkomt Je bent bij ons van harte welkom ! Jouw jobinhoud zal nog afhangen van wat men beslist over het PWA stelsel Je zal aangepaste werkvoorwaarden krijgen, maar met behoud van verworven rechten  Waarom ? sommige voordelen bestaan niet op Vlaams niveau !  Concrete cases worden ten gepaste tijde met jou persoonlijk besproken. 34

35 Wat betekent dit voor jou ? FACILITATOR Gevolgen voor jou als facilitator die ambsthalve overkomt Je bent bij ons van harte welkom ! Je gaat je plaats krijgen in operationele werking van de VDAB, ofwel in het nieuw op te richten controleluik op provinciaal niveau ofwel in de operationele werking  De drie gesprekken die nu vanuit RVA worden gevoerd, worden vervangen door aanpassingen in het bemiddelingsproces (= sluitend maatpak +). Een groot deel van de facilitatoren zullen bijgevolg mee ingeschakeld worden in deze aangepaste reguliere werking ( actieve en passieve controle worden hierin geïntegreerd). 35

36 36 Wie werkt bij VDAB?

37 PERSONEELSAANTALLEN 37

38 Wie werkt bij VDAB? STATUTEN 38 StatuutMannenVrouwenTotaal Statutair5401.7702.310 Contractueel2351.0151.250 Instructiepersoneel6265141.140 Totaal1.4013.2994.700

39 Wie werkt bij VDAB ? NIVEAUS 39

40 Personeelsaspecten VDAB ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER – HANDIG OM WETEN - Hospitalisatieverzekering (AG Insurance) Gratis Tegen betaling voor gezinsleden - Maaltijdcheques: 7€ (1,09€ werknemersbijdrage) per gewerkte dag. - Tussenkomst vervoerskosten Woon-werk: gratis abonnement openbaar vervoer/fietsvergoeding Opdracht: verplaatsings-en parkeerkosten - Eindejaarspremie: % afhankelijk van niveau (van 59,51% tot 80,12%; niveau B1: 73,68%) 40

41 Personeelsaspecten VDAB ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER – HANDIG OM WETEN – Vakantiegeld: 92% – Jaarlijks verlof 35 verlofdagen (+ leeftijdsverlof vanaf 55 jaar) mogelijkheid om 11 dagen jaarlijks verlof over te dragen collectieve sluiting tussen kerst & nieuwjaar +11 juli, 2 november en 15 november (brugdagen= verlof nemen of op centrale plaats in provincie komen werken) 41

42 Personeelsaspecten VDAB ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER – HANDIG OM WETEN – Flexibele werktijdregeling  Dagprestatie: 7 uur 36 minuten (12 minuten vertraging openbaar vervoer)  Stamtijden (verplichte aanwezigheid): van 9.15 uur tot 11.45 uur en van 13.45 uur tot 16.00 uur  Glijtijden (je kiest zelf, rekening houdend met de collega’s en de noden van de dienst, wanneer je aanwezig bent): tussen 7.30 uur en 9.15 uur tussen 11.45 uur en 13.45 uur tussen 16.00 uur en 19.00 uur  Mogelijkheid tot opname 1,5 uur (2 maal per maand) 42

43 Personeelsaspecten VDAB ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER – HANDIG OM WETEN – Opname overuren  Opbouw op eigen initiatief: op te nemen via flexibele werktijdregeling (max. overdracht einde maand: 12 uur)  Opbouw op vraag van de dienst: opnamemogelijkheid vanaf 1 uur (ook in halve/volledige dagen). – Recuperatie avond/weekendwerk 150% (200% voor zondag/feestdag) met uitzondering van niveau A (100%/150%) 43

44 Personeelsaspecten VDAB ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER – HANDIG OM WETEN – Zomerwerktijdregeling  - 24 minuten  Stamtijd tot 15.00 uur – Onbetaald verlof/vormingsverlof/verminderde prestaties/loopbaanonderbreking: ruime mogelijkheden, afhankelijk van statuut (contractueel/statutair) – Personeelsfeest / attentie kinderen personeelsleden bij Sinterklaas – … 44

45 ‘Overdracht van personeel’ BELANGRIJKSTE PRINCIPES Je komt over in het statuut, de graad en het niveau dat je hebt op de datum van overheveling. Wie statutair is blijft statutair, wie contractueel is blijft contractueel Wie 80% werkt, maar een voltijds contract heeft, komt over met behoud van voltijds contract. Wie vb. niveau B is en een masterdiploma heeft, komt over als niveau B (en niet als niveau A). De overheveling kan niet ongedaan worden gemaakt. Er is geen proefperiode. 45

46 ‘Overdracht van personeel’ BELANGRIJKSTE PRINCIPES Verminderde prestaties/loopbaanonderbreking: kan verdergezet worden tot de initieel voorziene einddatum. Daarna regels VPS (recht/gunst). Dag(en) inactiviteit = opnamemodaliteit (in overleg vast te leggen; cfr. dienstnoodwendigheden). Bezoldiging (incl. eindejaarstoelage, vakantiegeld en maaltijdscheques) zal niet lager liggen dan de bezoldiging op datum van overdracht Geldelijke anciënniteiten worden mee overgenomen. Er komen geen individuele simulaties Wijze van inschaling is nog in onderzoek 46

47 ‘Overdracht van personeel’ BELANGRIJKSTE PRINCIPES Behoud van toelagen/vergoedingen die je federaal genoot? In onderzoek… Indien (nagenoeg) identieke pendant in VPS: regeling VPS (vb. compensatie voor overuren) Toelage heeft karakter van ‘vast weddencomponent’: dit maakt deel uit van de basis voor de inschaling. Geen (nagenoeg) identieke pendant in VPS: toelage/vergoeding vervalt (vb. taalpremie). Overdracht verlof vorige jaren? Nee! Enkel het niet opgenomen verlof van het lopende jaar dat overeenstemt met de periode van tewerkstelling bij de federale overheid mag worden overgedragen. 47

48 VRAGEN ? ZIE ONDERSTAANDE WEBSITE FAQ http://www.bestuurszaken.be/veelgestelde-vragen-overdracht-personeel 48

49 Starten bij VDAB WAT MAG JE VERWACHTEN ? Startersopleidingen, daarna competentieversterkende opleidingen Meter / peter Persoonlijk ontwikkelplan Mobiliteit binnen de organisatie via interne vacatures 49

50 HR-ondersteuning WAT MAG JE VERWACHTEN ? 50

51 IK WIL… Je welkom heten bij VDAB 51

52 Bedankt


Download ppt "Infosessie WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID. Deelnemers RVA-personeelsleden die ambtshalve moeten overkomen Facilitatoren PWA-coördinatoren, -beambten en."

Verwante presentaties


Ads door Google