De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vormingsdag verkeerscoördinatoren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vormingsdag verkeerscoördinatoren"— Transcript van de presentatie:

1 Vormingsdag verkeerscoördinatoren
7 juni 2011

2 Sensibilisatiecampagnes
Zie aparte powerpoint 7 juni 2011

3 De verkeerscoördinator
De verkeerscoördinator is hét aanspreekpunt op gebied van de verkeersveiligheids- problematiek binnen en buiten de politiezone. Hij/zij stuurt het luik verkeer in het veiligheidsplan aan en stelt, op basis van de nodige analyses, de actieplannen verkeer op. Als specialist verkeer van de politiedienst neemt hij/zij deel aan overlegstructuren en is hij/zij verantwoordelijk voor de communicatie over verkeer en verkeersveiligheid, zowel intern als extern. De korpschef betrekt de verkeerscoördinator bij de besprekingen van de begroting en de aanwending van de gelden van het verkeersveiligheidsfonds. De functie van verkeerscoördinator heeft nog meer bestaansrecht verkregen door de invoering van de zevende basisfunctionaliteit. 7 juni 2011

4 Vorming verkeerscoördinatoren
Agenda Volgende vormingsdag is voorzien op 13 september 2011. Reeds op de agenda: gordel, snelheid, BOB 21 september 2011: Studiedag « Gene zever: een jaar speekseltest tegen drugs in het verkeer ». In samenwerking met het NICC 7 juni 2011 4

5 Alcohol in het verkeer Best practice DAH Stoppen is blazen
Netwerk verkeerscoördinatoren 07 juni 2011

6 Inhoud Algemeen kader Statistieken
Alcoholcontroles door DAH = ‘stoppen is blazen’ Discussiemoment: samplingtoestel Besluit + bedenkingen

7 1. Algemeen kader

8 1. Algemeen kader 1.1 Wetgeving 1.2 Niet-bindend referentiekader
Wegverkeerswet COL 08/2006 KB van betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen. 1.2 Niet-bindend referentiekader Doelstellingen SGVV

9 1.1 Wetgeving COL8/2006

10 1.2 Niet-bindend referentiekader
Daling van het aantal VKO met doden (30 dagen) met: > 750 tegen 2010 > 500 tegen 2015 Alcohol tweede grootste oorzaak verkeersdoden

11 1.2 Niet-bindend referentiekader
Kwantitatieve norm alcoholcontroles: > tegen 2012: 1,2 miljoen > tegen 2015: 2,1 miljoen Volgens verdeelsleutel: 80% lokale politie en 20 % federale politie

12 1.2 Niet-bindend referentiekader
Obv verdeelsleutel: 2012 Lokale politie: controles Federale politie: controles 2015 Lokale politie: controles Federale politie: controles

13 1.2 Niet-bindend referentiekader Randvoorwaarden
Kwantiteit niet ten koste van kwaliteit! Efficiëntere controlemiddelen (cfr sampling, aankoop nieuw ATT/AAT toestellen) Wijziging alcoholprocedure?

14 2. Verkeersongevalsanalyse 2009
Prioritaire actieterrein DAH BRON:VOFAC

15 Evolutie in de tijd Grafiek: Jaarevolutie Verkeersongevallen en doden op de autosnelwegen

16 Evolutie in de tijd Grafiek: Jaarevolutie Doden op autosnelwegen - streefcijfer (norm) versus reële cijfers

17 Evolutie in de tijd Grafiek: Jaarevolutie Verkeersongevallen en doden op de het volledige actieterrein

18 Evolutie in de tijd Grafiek: Jaarevolutie Doden op ons actieterrein - streefcijfer (norm) versus reële cijfers

19 Evolutie in de tijd Tabel: Week/Weekend en Uren: spreiding Verkeersongevallen en doden op het volledige actieterrein

20 Evolutie in de tijd

21 Type Weggebruiker Grafiek: Geslacht van de betrokken bestuurders in een ongeval afgemeten t.o.v. hun leeftijd

22 Type Weggebruiker Grafiek: Voertuig van de betrokken bestuurders in een ongeval

23 Fenomeen ‘Rijden onder invloed van Alcohol’
Grafiek: Verkeersongevallen en slachtoffers waarbij één van de bestuurders positief was inzake alcohol

24 Fenomeen ‘Rijden onder invloed van Alcohol’
Grafiek: Aantal afgenomen ademtesten bij bestuurders betrokken in een VkO

25 Fenomeen ‘Rijden onder invloed van Alcohol’
Grafiek: afgenomen ademtesten bij bestuurders betrokken in een VkO

26 Fenomeen ‘Rijden onder invloed van Alcohol’
Grafiek: Aantal afgenomen ademtesten naar gevolg verwondingen van de bestuurder

27 Fenomeen ‘Rijden onder invloed van Alcohol’
Grafiek: Aantal afgenomen ademtesten naar gevolg verwondingen van de bestuurder

28 Fenomeen ‘Rijden onder invloed van Alcohol’
Grafiek: Aantal positieve ademtesten naar type voertuig van de bestuurder

29 Fenomeen ‘Rijden onder invloed van Alcohol’
Grafiek: Aantal positieve ademtesten bij VkO naar week-weekend- en uurverdeling

30 Conclusies inzake alco
Bij iets meer dan 1 op 8 VKO is er te hoge alcohollimiet Evolutie van 2 op 3 naar 3 op 4 bestuurders afname ATT bij VKO Aantal positieven is gestegen

31 Conclusies inzake alco
Afname ATT daalt sterk bij zware verwondingen: Afgevoerd kan niet blazen Uitslag bloedproef niet gekend Rechtstreeks verband tussen ernst verwondingen en positieve ATT

32 Conclusies inzake alco
Bestuurders van wagens blazen meest positief Positieve ATT bij motorrijders relatief hoog 1 op 20 vrachtwagenchauffeurs positief Iedere bestuurder betrokken bij VKO moet blazen A-selectieve controles

33 Conclusies inzake alco
Op gelijk welk uur zijn er positieve bestuurders betrokken bij VKO HKI op weekendnachten en –avonden + weeknachten en - avonden

34 3. ‘Stoppen is blazen’

35 3. Stoppen is blazen Doel Verhoging aantal controles (objectieve pakkans)  Daling aantal geïntoxiceerde bestuurders (subjectieve pakkans) Daling VKO (Behalen doelstellingen SGVV)

36 3. Stoppen is blazen Ontwikkeld door Dir DAH
Principe goedgekeurd door minister BiZa en staatssecretaris voor Mobiliteit College van PG: principe overnemen in COL 08/2006 (zie supra)

37 3. Stoppen is blazen Opstartfase
Principe ingevoerd in de loop van 2009: 1ste fase: alle partijen bij VKO 2de fase: bij ieder contact met weggebruiker

38 3. Stoppen is blazen Evolutie controles
2007: 2008: 2009: 2010: ( ) 2011: ( )

39 3. Stoppen is blazen alle partijen bij VKO
Zie supra: verkeersongevalsanalyse 2009 2010: hoe tabel lezen?

40 3. Stoppen is blazen bij ieder contact met een weggebruiker
Gevallen: 3.1 (VKO) 3.2 Geplande (grootschalige) acties (oa BOB) 3.3 Punctuele controles

41 3. Stoppen is blazen 3.2 Geplande controles
Ganse jaar door Gepland tijdens risicotijdstippen (weekend(nacht)) Elke eenheid maandelijks actie plannen A-selectief + kwaliteit!

42 3. Stoppen is blazen 3.3 Punctuele controles
Routinecontrole of verkeersinbreuk !Kwaliteit! MobP + rol verantwoordelijke

43 3. Stoppen is blazen ‘Best practices’
Organiseren statische controles per dienstuitvoering (30’ – 45’) Samenbrengen (nacht)ploegen voor controle

44 3. Stoppen is blazen doelstellingen en resultaten 2010
minimumnorm van controles opgelegd Uitgevoerd: !! controles!!

45 3. Stoppen is blazen BOB campagne 2010
Resultaten?

46 3. Stoppen is blazen Opvolging
Quotum per provincie opgelegd Tweemaandelijkse fiche aan eenheden met stavaza: Aantal controles Aantal positieven enz

47 4. samplingtoestel Types: Gebruikt in sommige PZ’s Quid wettelijkheid?
Blazen in trechtertje Staalname omgevingslucht Gebruikt in sommige PZ’s Quid wettelijkheid?

48 4. Samplingtoestel Wettelijkheid
Meningen verdeeld Quid homologatie? Sampling = 2de ademtest (procedure?) Centrex: advies College PG gevraagd

49 Besluit Alcohol 2de grootste oorzaak VKO
‘Stoppen is blazen’ principe goed ingeburgerd bij WPR

50 Bedenkingen Doelstellingen ok (kwantiteit), MAAR kwaliteit!
middelen (toestellen, personeel) Aangepaste procedure?

51 VRAGEN ??????????????


Download ppt "Vormingsdag verkeerscoördinatoren"

Verwante presentaties


Ads door Google