De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vormingsdag verkeerscoördinatoren 7 juni 2011. Sensibilisatiecampagnes Zie aparte powerpoint 7 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vormingsdag verkeerscoördinatoren 7 juni 2011. Sensibilisatiecampagnes Zie aparte powerpoint 7 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Vormingsdag verkeerscoördinatoren 7 juni 2011

2 Sensibilisatiecampagnes Zie aparte powerpoint 7 juni 2011

3 De verkeerscoördinator is hét aanspreekpunt op gebied van de verkeersveiligheids- problematiek binnen en buiten de politiezone. Hij/zij stuurt het luik verkeer in het veiligheidsplan aan en stelt, op basis van de nodige analyses, de actieplannen verkeer op. Als specialist verkeer van de politiedienst neemt hij/zij deel aan overlegstructuren en is hij/zij verantwoordelijk voor de communicatie over verkeer en verkeersveiligheid, zowel intern als extern. De korpschef betrekt de verkeerscoördinator bij de besprekingen van de begroting en de aanwending van de gelden van het verkeersveiligheidsfonds. De functie van verkeerscoördinator heeft nog meer bestaansrecht verkregen door de invoering van de zevende basisfunctionaliteit. 7 juni 20113 De verkeerscoördinator

4 Vorming verkeerscoördinatoren Volgende vormingsdag is voorzien op 13 september 2011. – Reeds op de agenda: gordel, snelheid, BOB 21 september 2011: Studiedag « Gene zever: een jaar speekseltest tegen drugs in het verkeer ». In samenwerking met het NICC 7 juni 20114 Agenda

5 Alcohol in het verkeer Best practice DAH Stoppen is blazen Netwerk verkeerscoördinatoren 07 juni 2011

6 Inhoud 1.Algemeen kader 2.Statistieken 3.Alcoholcontroles door DAH = ‘stoppen is blazen’ 4.Discussiemoment: samplingtoestel 5.Besluit + bedenkingen

7 1. Algemeen kader

8 1.1 Wetgeving –Wegverkeerswet –COL 08/2006 –KB van 21-04-2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen. 1.2 Niet-bindend referentiekader –Doelstellingen SGVV

9 1.1 Wetgeving COL8/2006

10 1.2 Niet-bindend referentiekader Daling van het aantal VKO met doden (30 dagen) met: –> 750 tegen 2010 –> 500 tegen 2015 Alcohol tweede grootste oorzaak verkeersdoden

11 1.2 Niet-bindend referentiekader Kwantitatieve norm alcoholcontroles: –> tegen 2012: 1,2 miljoen –> tegen 2015: 2,1 miljoen Volgens verdeelsleutel: – 80% lokale politie en 20 % federale politie

12 1.2 Niet-bindend referentiekader Obv verdeelsleutel: –2012 Lokale politie: 960.000 controles Federale politie: 240.000 controles –2015 Lokale politie: 1.680.000 controles Federale politie: 420.000 controles

13 1.2 Niet-bindend referentiekader Randvoorwaarden Kwantiteit niet ten koste van kwaliteit! Efficiëntere controlemiddelen (cfr sampling, aankoop nieuw ATT/AAT toestellen) Wijziging alcoholprocedure?

14 2. Verkeersongevalsanalyse 2009 Prioritaire actieterrein DAH BRON:VOFAC

15 Evolutie in de tijd Grafiek: Jaarevolutie Verkeersongevallen en doden op de autosnelwegen

16 Evolutie in de tijd Grafiek: Jaarevolutie Doden op autosnelwegen - streefcijfer (norm) versus reële cijfers

17 Evolutie in de tijd Grafiek: Jaarevolutie Verkeersongevallen en doden op de het volledige actieterrein

18 Evolutie in de tijd Grafiek: Jaarevolutie Doden op ons actieterrein - streefcijfer (norm) versus reële cijfers

19 Evolutie in de tijd Tabel: Week/Weekend en Uren: spreiding Verkeersongevallen en doden op het volledige actieterrein

20 Evolutie in de tijd

21 Type Weggebruiker Grafiek: Geslacht van de betrokken bestuurders in een ongeval afgemeten t.o.v. hun leeftijd

22 Type Weggebruiker Grafiek: Voertuig van de betrokken bestuurders in een ongeval

23 Fenomeen ‘Rijden onder invloed van Alcohol’ Grafiek: Verkeersongevallen en slachtoffers waarbij één van de bestuurders positief was inzake alcohol

24 Fenomeen ‘Rijden onder invloed van Alcohol’ Grafiek: Aantal afgenomen ademtesten bij bestuurders betrokken in een VkO

25 Fenomeen ‘Rijden onder invloed van Alcohol’ Grafiek: afgenomen ademtesten bij bestuurders betrokken in een VkO

26 Fenomeen ‘Rijden onder invloed van Alcohol’ Grafiek: Aantal afgenomen ademtesten naar gevolg verwondingen van de bestuurder

27 Fenomeen ‘Rijden onder invloed van Alcohol’ Grafiek: Aantal afgenomen ademtesten naar gevolg verwondingen van de bestuurder

28 Fenomeen ‘Rijden onder invloed van Alcohol’ Grafiek: Aantal positieve ademtesten naar type voertuig van de bestuurder

29 Fenomeen ‘Rijden onder invloed van Alcohol’ Grafiek: Aantal positieve ademtesten bij VkO naar week-weekend- en uurverdeling

30 Conclusies inzake alco Bij iets meer dan 1 op 8 VKO is er te hoge alcohollimiet Evolutie van 2 op 3 naar 3 op 4 bestuurders afname ATT bij VKO Aantal positieven is gestegen

31 Conclusies inzake alco Afname ATT daalt sterk bij zware verwondingen: –Afgevoerd –kan niet blazen –Uitslag bloedproef niet gekend Rechtstreeks verband tussen ernst verwondingen en positieve ATT

32 Conclusies inzake alco Bestuurders van wagens blazen meest positief Positieve ATT bij motorrijders relatief hoog 1 op 20 vrachtwagenchauffeurs positief  Iedere bestuurder betrokken bij VKO moet blazen  A-selectieve controles

33 Conclusies inzake alco Op gelijk welk uur zijn er positieve bestuurders betrokken bij VKO HKI op weekendnachten en –avonden + weeknachten en - avonden

34 3. ‘Stoppen is blazen’

35 3. Stoppen is blazen Doel Verhoging aantal controles (objectieve pakkans)  1.Daling aantal geïntoxiceerde bestuurders (subjectieve pakkans) 2.Daling VKO 3.(Behalen doelstellingen SGVV)

36 3. Stoppen is blazen Ontwikkeld door Dir DAH Principe goedgekeurd door minister BiZa en staatssecretaris voor Mobiliteit College van PG: principe overnemen in COL 08/2006 (zie supra)

37 3. Stoppen is blazen Opstartfase Principe ingevoerd in de loop van 2009: –1 ste fase: alle partijen bij VKO –2 de fase: bij ieder contact met weggebruiker

38 3. Stoppen is blazen Evolutie controles 2007: 116.409 2008: 125.250 2009: 155.582 2010: 245.131 (180.000) 2011: 96.861 (240.000)

39 3. Stoppen is blazen alle partijen bij VKO Zie supra: verkeersongevalsanalyse 2009 2010: hoe tabel lezen?

40 3. Stoppen is blazen bij ieder contact met een weggebruiker Gevallen: 3.1 (VKO) 3.2 Geplande (grootschalige) acties (oa BOB) 3.3 Punctuele controles

41 3. Stoppen is blazen 3.2 Geplande controles Ganse jaar door Gepland tijdens risicotijdstippen (weekend(nacht)) Elke eenheid maandelijks actie plannen A-selectief + kwaliteit!

42 3. Stoppen is blazen 3.3 Punctuele controles Routinecontrole of verkeersinbreuk !Kwaliteit! MobP + rol verantwoordelijke

43 3. Stoppen is blazen ‘Best practices’ Organiseren statische controles per dienstuitvoering (30’ – 45’) Samenbrengen (nacht)ploegen voor controle

44 3. Stoppen is blazen doelstellingen en resultaten 2010 minimumnorm van 180.000 controles opgelegd Uitgevoerd: !!245.131 controles!!

45 3. Stoppen is blazen BOB campagne 2010 Resultaten?

46 3. Stoppen is blazen Opvolging Quotum per provincie opgelegd Tweemaandelijkse fiche aan eenheden met stavaza: –Aantal controles –Aantal positieven –enz

47 4. samplingtoestel Types: –Blazen in trechtertje –Staalname omgevingslucht Gebruikt in sommige PZ’s Quid wettelijkheid?

48 4. Samplingtoestel Wettelijkheid Meningen verdeeld –Quid homologatie? –Sampling = 2 de ademtest (procedure?) Centrex: advies College PG gevraagd

49 Besluit Alcohol 2 de grootste oorzaak VKO ‘Stoppen is blazen’ principe goed ingeburgerd bij WPR

50 Bedenkingen Doelstellingen ok (kwantiteit), MAAR  kwaliteit!  middelen (toestellen, personeel)  Aangepaste procedure?

51 VRAGEN ??????????????


Download ppt "Vormingsdag verkeerscoördinatoren 7 juni 2011. Sensibilisatiecampagnes Zie aparte powerpoint 7 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google