De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personeel & Organisatie Kengetallen voor de Vlaamse overheid HR-netwerk 18 januari 2002.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personeel & Organisatie Kengetallen voor de Vlaamse overheid HR-netwerk 18 januari 2002."— Transcript van de presentatie:

1 Personeel & Organisatie Kengetallen voor de Vlaamse overheid HR-netwerk 18 januari 2002

2 Kengetallen Vlaamse Overheid Uitgangspunten n centrale sturing op kwaliteit en coherentie van het personeelsbeleid door middel van “standaarden en normen” n periodieke rapportering over concrete en meetbare gegevens

3 Kengetallen Vlaamse Overheid Doelstelling voor 2002 n opstellen van een set van kengetallen met brede consensus binnen de Vlaamse overheid n eerste aanzet tot stuurgetallen die in beheersovereenkomsten kunnen opgenomen worden n migratie - GROEIPROCES

4 Kengetallen Vlaamse Overheid Aandachtspunten (1) n afdekking van alle belangrijke HR-thema’s n valide en relevante kengetallen n concrete beschrijving van de wijze waarop de meting dient te gebeuren n goede afspraken over het beheer en de uitwisseling van gegevens

5 Kengetallen Vlaamse Overheid Aandachtspunten (2) n maximale ondersteuning door bestaande of nieuwe informatiesystemen voor het beheer en de verwerking (rapportering) van de gegevens n export van gegevens naar managementinformatiesystemen n responsabilisering van het nieuwe topmanagement

6 Kengetallen Vlaamse Overheid Stappenplan n projectstructuur en aanpak n objectieven (belangrijkste streefdoelen) per HR- domein n uitwerking van een aantal prioritaire kengetallen n haalbaarheidsonderzoek (technisch / acceptatie) + migratiepad n werkwijze voor de verzameling, verwerking en rapportering van de kengetallen + afspraken n validatie + communicatie n eerste implementatie (proefmeting) binnen het migratiepad

7 Kengetallen Vlaamse Overheid Projectstructuur n Stuurgroep –sponsor + draagvlak –klankbord + kernbeslissingen –aansturing –synergieën –samenwerking n Werkgroep –coördinatie –conceptuele voorbereiding –communicatie / brugfunctie –implementatie (migratiepad)

8 Informatie over de inhoud en voortgang van het project op de HR-website op het internet op volgend adres : Kengetallen Vlaamse Overheid HR-website http://www2.vlaanderen.be/personeelsbeleid


Download ppt "Personeel & Organisatie Kengetallen voor de Vlaamse overheid HR-netwerk 18 januari 2002."

Verwante presentaties


Ads door Google