De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezondheidszorg en de allochtone vrouw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezondheidszorg en de allochtone vrouw"— Transcript van de presentatie:

1 Gezondheidszorg en de allochtone vrouw
Dr. Leyla Yüksel Gynaecologie-verloskunde AZ St.Lucas Gent

2 Algemene gezondheidsproblemen
Importziekten Streekgebonden aandoeningen Chronische aandoeningen

3 Specifieke obstetrische problemen
Meer hoogrisicoleeftijd Meer prematuriteit/miskramen Meer laag geboortegewicht Meer doodgeboorte Meer perinatale/zuigelingensterfte Meer congenitale aandoeningen Verschillende geboorteregelingsgedrag

4 Problemen bij zorgverstrekking
Communicatiekloof Omgaan met ziekte Socio-economische positie van de vrouw Rol van de religie

5 Communicatiekloof Taalprobleem
Achterdocht ten aanzien van de hulpverlener Individueel versus groepsdenken Rol van de tolk/interculturele bemiddelaar

6 Omgaan met ziekte Ziekte-inzicht, ziektebesef
Gebrekkige anatomische kennis : het ‘malpartout’syndroom Psychosomatiek Medical shopping

7 Socio-economische positie van de vrouw
Lagere onderwijsniveau Hogere werkloosheid Meer controle vanuit de gemeenschap Beperkte participatie in de westerse samenleving

8 Rol van de religie Onderdrukking van de vrouw in de islam?
Andere waardensysteem Gebrekkige kennis van de geloofsregels aangaande ethische kwesties Geestelijke gezondheidszorg Gebedsgenezers, amuletten

9 Besluiten en aanbevelingen
Informatie-avonden voor patienten en hun familie Sensibilisatiecampagnes Meer en beter geschoolde allochtone zorgverstrekkers Betere vorming van de autochtone hulpverleners in het omgaan met de allochtone patient


Download ppt "Gezondheidszorg en de allochtone vrouw"

Verwante presentaties


Ads door Google