De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prediker 6. 1 Er is een kwaad dat ik waargenomen heb onder de zon, en dat zwaar drukt op de mens: Prediker 6 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prediker 6. 1 Er is een kwaad dat ik waargenomen heb onder de zon, en dat zwaar drukt op de mens: Prediker 6 2."— Transcript van de presentatie:

1 Prediker 6

2 1 Er is een kwaad dat ik waargenomen heb onder de zon, en dat zwaar drukt op de mens: Prediker 6 2

3 2 een man, aan wie * God rijkdom en schatten en vermogen geeft, zodat hem niets ontbreekt, dat hij begeert, maar * God stelt hem niet in staat daarvan te genieten, (lett. te eten) doch een vreemde verteert (lett. eet) het. Prediker 6 3

4 2.... Dit is ijdelheid en een bitter lijden. Prediker 6 elders: Abel nietigheid tevergeefs ademtocht een nevel nietswaardig elders: Abel nietigheid tevergeefs ademtocht een nevel nietswaardig 4

5 3 Indien iemand honderd kinderen verwekte en de dagen zijner jaren veel waren 1, maar hij niet verzadigd werd van het goede en ook geen graf 2 had... Prediker 6 1 Staten Vertaling 2 Concordant Version = situatie in het Millennium! 5

6 3.... ik zeg: een misgeboorte is er beter aan toe dan hij, 4 want in ijdelheid komt ze en in duisternis gaat ze en met duisternis wordt de naam ervan bedekt; ook heeft ze de zon aanschouwd noch gekend. 5 Deze (= de misgeboorte) heeft rust, maar hij niet. Prediker 6 6

7 7 Paulus in 1Korinthe 15 8 maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene (= een misgeboorte). 9 Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. 10 Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben... Paulus in 1Korinthe 15 8 maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene (= een misgeboorte). 9 Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. 10 Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben...

8 6 Al leefde hij ook tweemaal duizend jaar, maar genoot (lett. zag) het goede niet, gaat niet alles naar een plaats? Prediker 6 > het Millennium! 8

9 7 Al het zwoegen van de mens is voor zijn mond, en toch wordt de begeerte niet vervuld. Prediker 6 > ('belegde') boterham 9

10 8 Want wat heeft de wijze voor boven de dwaas, wat de arme, die zich onder de levenden weet te bewegen? Prediker 6 10

11 9 Beter is het zien der ogen dan het jagen der begeerte (lett. ziel). Ook dit is ijdelheid en najagen van wind. Prediker 6 11

12 10 Wat hij ook is, voorlang is zijn naam genoemd en het is bekend, dat hij mens is... Prediker 6 adam > adamah = uit (moeder) aarde 12

13 10... hij (= de mens) kan niet rechten met Hem, die sterker is dan hij. Prediker 6 adam > adamah = uit (moeder) aarde 13

14 11 Laten er vele woorden zijn, zij vermeerderen slechts de ijdelheid. Welk voordeel heeft de mens daarvan? Prediker 6 14

15 12 Want wie weet, wat goed voor de mens is in het leven gedurende de weinige dagen van zijn ijdel leven, die hij als een schaduw doorbrengt? Prediker 6 15

16 12.... Wie toch zal de mens te kennen geven wat er na hem onder de zon geschieden zal? Prediker 6 16


Download ppt "Prediker 6. 1 Er is een kwaad dat ik waargenomen heb onder de zon, en dat zwaar drukt op de mens: Prediker 6 2."

Verwante presentaties


Ads door Google