De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AFGODERIJ BRENGT VLOEK. ZONAANBIDDING 20 Te dien dage zal de mens zijn zilveren en gouden afgoden, die hij zich gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "AFGODERIJ BRENGT VLOEK. ZONAANBIDDING 20 Te dien dage zal de mens zijn zilveren en gouden afgoden, die hij zich gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen,"— Transcript van de presentatie:

1 AFGODERIJ BRENGT VLOEK

2 ZONAANBIDDING 20 Te dien dage zal de mens zijn zilveren en gouden afgoden, die hij zich gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen, voor de ratten en de vleermuizen werpen, Jesaja 2 19 En dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen, die de Here, uw God, heeft toebedeeld aan alle volken onder de ganse hemel;Deut.4 Zie archeologische vondst, eeuwenoude zonaanbidding. Handen heffen de zon hoog ter aanbidding.

3 BEELDENDIENST 4 Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken: Ik ben de Here, uw God. Lev.19 Processies, optochten zoals de Romeinen op de straten, hun god Mars, oorlogsgod, eerden door te Mars(j)eren!

4 AFGODENDIENAARS 3 Toen de Asdodieten de volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren; en zij namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. 4 Maar toen zij de volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren, maar het hoofd van Dagon en zijn beide handen lagen afgehouwen op de drempel, slechts de romp was nog over. 5 Daarom treden de priesters van Dagon en allen die de tempel van Dagon binnengaan, niet op de drempel van Dagon te Asdod, tot op de huidige dag. 6 Zwaar drukte de hand des Heren op de Asdodieten en Hij verbijsterde hen: Hij sloeg hen met builen, zowel Asdod als het omliggende gebied. 1 Sam.5 Met “builen” is kanker of kankergezwellen bedoeld.

5 DE MIJTER VAN DE DAGONPRIESTERS

6 AFGODENTEMPELS 13 Ja, hij zal de obelisken van de zonnetempel, die in het land Egypte staan, verbreken en de tempels der goden van Egypte met vuur verbranden. Jer.43

7 MIJTER VAN DAGON, DE VISGOD 23 Daarop kwamen de stadsvorsten der Filistijnen bijeen om een groot offerfeest te vieren voor hun god Dagon en om vrolijk te zijn; zij zeiden: Onze god gaf Simson, onze vijand, in onze macht. Ri.16

8 ALTAREN VOOR AFGODEN BRENGEN VLOEK 24 Roept gij dan de naam van uw god aan, en ik zal de naam des Heren aanroepen. De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. En het gehele volk antwoordde: Dat is goed. 1 kon.18 Altaren waren plaatsen van aanbidding, godsdienst en kerken. Slechts de gemeente van Christus brengt vurig geloof.


Download ppt "AFGODERIJ BRENGT VLOEK. ZONAANBIDDING 20 Te dien dage zal de mens zijn zilveren en gouden afgoden, die hij zich gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen,"

Verwante presentaties


Ads door Google