De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondersteuningsplanraad OZKNV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondersteuningsplanraad OZKNV"— Transcript van de presentatie:

1 Ondersteuningsplanraad OZKNV
Mireille Wolf-Rouwhorst Oudergeleding/Penningmeester/secretaris 12 februari 2015

2 Leden OPR Oudergeleding: Mireille Wolf-Rouwhorst Elburg
Chris de Jong                                          Harderwijk Nelleke Hegeman-Mekking                        Nijkerk Peter Tol                                                 Zeewolde Marjolein Nout                                         Putten Daniëlle Terpstra                                     Ermelo Hetty Jansma                                          Nunspeet           Gerben van der Zwaard                            Nunspeet Leerkrachtengeleding: Jeannette Kroese                                      Nunspeet Marije Harmsen                                        Epe                            Johanneke Bokhorst                                  Nijkerk Brigitte Kreugel                                         Nijkerk Jolande van Olst                                        Nunspeet Jurgen van Ree                                         Putten Susanne Bruning                                       Nunspeet Elja Swart                                                Zeewolde

3 De ondersteuningsplanraad
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband passend onderwijs. De OPR heeft instemmingsrecht op de vaststelling (wijziging) van het ondersteuningsplan.

4 Toezichtkader onderwijsinspectie
Het samenwerkingsverband stelt zich jaarlijks op systematische wijze op de hoogte van de ervaringen van de belanghebbenden met de gerealiseerde dienstverlening, toetst deze aan de vastgestelde doelen en trekt daaruit conclusies voor de kwaliteitsverbetering op korte en langere termijn.

5 Focus OPR de kwaliteit van het ondersteuningsaanbod
de inhoud van het ondersteuningsplan een effectieve inspraak het rekening houden met ouders

6 Ondersteuningsplan 2014 OPR heeft ingestemd, maar…… Verdeel model?
Kwaliteit van de ondersteuning icm zorgplicht Is er voldoende expertise blijvend aanwezig binnen het swv

7 Verdeelmodel Is het verdeelmodel een model dat de juiste stimulans biedt? Casus

8 Kwaliteit van de ondersteuning
Kunnen alle scholen hetzelfde niveau van basisondersteuning bieden? Wie monitort? Wie is verantwoordelijk? Is het duidelijk hoe e.e.a. nu na invoering passend onderwijs is geregeld?

9 Aanwezige expertise Nu nog de ambulante begeleiders via het OZKNV
Na 1 mei 2016? Hoe wordt hierover een besluit genomen?

10 Grootste zorgen OPR hier en nu
Verdeelmodel en besluitvorming samenwerkingsverband Kwaliteit van de ondersteuning op de individuele scholen: hoe wordt dit gemonitord: vb: SOP’s, vlekkenplan, en in het verlengde daarvan de ondersteuning van swv, communicatie, monitoring en transparantie

11 Vragen?


Download ppt "Ondersteuningsplanraad OZKNV"

Verwante presentaties


Ads door Google