De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mireille Wolf-Rouwhorst Oudergeleding/Penningmeester/secretaris 12 februari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mireille Wolf-Rouwhorst Oudergeleding/Penningmeester/secretaris 12 februari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Mireille Wolf-Rouwhorst Oudergeleding/Penningmeester/secretaris 12 februari 2015

2  Oudergeleding:  Mireille Wolf-Rouwhorst Elburg  Chris de Jong Harderwijk  Nelleke Hegeman-Mekking Nijkerk  Peter Tol Zeewolde  Marjolein Nout Putten  Daniëlle Terpstra Ermelo  Hetty Jansma Nunspeet  Gerben van der Zwaard Nunspeet   Leerkrachtengeleding:  Jeannette Kroese Nunspeet  Marije Harmsen Epe  Johanneke Bokhorst Nijkerk  Brigitte Kreugel Nijkerk  Jolande van Olst Nunspeet  Jurgen van Ree Putten  Susanne Bruning Nunspeet  Elja Swart Zeewolde

3  De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband passend onderwijs. De OPR heeft instemmingsrecht op de vaststelling (wijziging) van het ondersteuningsplan.

4  Het samenwerkingsverband stelt zich jaarlijks op systematische wijze op de hoogte van de ervaringen van de belanghebbenden met de gerealiseerde dienstverlening, toetst deze aan de vastgestelde doelen en trekt daaruit conclusies voor de kwaliteitsverbetering op korte en langere termijn.

5 1. de kwaliteit van het ondersteuningsaanbod 2. de inhoud van het ondersteuningsplan 3. een effectieve inspraak 4. het rekening houden met ouders

6  OPR heeft ingestemd, maar……  Verdeel model?  Kwaliteit van de ondersteuning icm zorgplicht  Is er voldoende expertise blijvend aanwezig binnen het swv

7 Is het verdeelmodel een model dat de juiste stimulans biedt? Casus

8  Kunnen alle scholen hetzelfde niveau van basisondersteuning bieden?  Wie monitort?  Wie is verantwoordelijk?  Is het duidelijk hoe e.e.a. nu na invoering passend onderwijs is geregeld?

9  Nu nog de ambulante begeleiders via het OZKNV  Na 1 mei 2016?  Hoe wordt hierover een besluit genomen?

10  Verdeelmodel en besluitvorming samenwerkingsverband  Kwaliteit van de ondersteuning op de individuele scholen: hoe wordt dit gemonitord: vb: SOP’s, vlekkenplan, en in het verlengde daarvan de ondersteuning van swv, communicatie, monitoring en transparantie

11


Download ppt "Mireille Wolf-Rouwhorst Oudergeleding/Penningmeester/secretaris 12 februari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google