De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op heterdaad... Johannes 81-11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op heterdaad... Johannes 81-11."— Transcript van de presentatie:

1 op heterdaad... Johannes 81-11

2 passage staat tussen vierkante haken
in de beste drie handschriften ontbreekt passage maar: diverse handschriften* zijn hier beschadigd... gedeelte gehavend vanwege genade-inhoud...? * Codex Alexandrinus & Codex Ephraemi zijn hier beschadigd... Codex Bezae (5-de eeuw), 1ste handschrift dat passage bevat

3 intern bewijs voor echtheid
direct verband met vers 15 ("Gij oordeelt naar het vlees, Ik oordeel niemand...") regel in Johannes: redevoering wordt voorafgegaan door illustratieve geschiedenis passage illustreert perfekt navolgende rede over "het licht der wereld"

4 17 ... de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.
Johannes 1

5 1 ... maar Jezus begaf Zich naar de Olijfberg.

6 2 En des morgens vroeg was Hij weder aanwezig in de tempel...
lett. kwam Hij wederom (>SV)

7 2 ... en al het volk kwam tot Hem en Hij zette Zich neder en leerde hen.

8 3 En de schriftgeleerden en de Farizeeen brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem:

9 4 Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel;

10 5 en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij?
meervoud! Deuteronomium 22:24

11 6 En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen.

12 6 ... Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond.

13 En Hij gaf aan Mozes (...) op de berg Sinai, de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven door de vinger Gods. Exodus 31:18

14 En zodra hij (=Mozes) de legerplaats genaderd was en het kalf en de reidansen zag, ontbrandde de toorn van Mozes; hij wierp de tafelen uit zijn hand en verbrijzelde ze aan de voet van de berg. Exodus 32:19

15 7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.

16 7 Het EERST zal DE HAND DER GETUIGEN zich tegen hem keren om hem ter dood te brengen, en daarna de hand van het gehele volk. Deuteronomium 17

17 8 En weer bukte Hij neder en schreef op de grond.

18 1 Toen zeide de HERE tot mij: Houw u twee stenen tafelen gelijk de eerste ...
(...) 2 dan zal Ik op de tafelen de woorden schrijven, die stonden op de eerste tafelen, welke gij verbrijzeld hebt, en GIJ ZULT ZE IN DE ARK LEGGEN. Deuteronomium 10

19 verzoendeksel of GENADEtroon

20 9 Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten ouderen, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden.

21 10 En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij
10 En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld?

22 NIET: Ga heen, zondig niet meer en Ik veroordeel u niet...
11 En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer! NIET: Ga heen, zondig niet meer en Ik veroordeel u niet...

23 11 En zij zeide: Niemand, Here
11 En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer! NIET: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, probeer van nu af niet meer te zondigen!

24 1 Zo is er dan nu GEEN VEROORDELING voor hen, die in Christus Jezus zijn.
Romeinen 8


Download ppt "Op heterdaad... Johannes 81-11."

Verwante presentaties


Ads door Google