De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 1 Want daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen, niet de gestalte dier dingen zelf,... Hebreeën 10 - NBG 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 1 Want daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen, niet de gestalte dier dingen zelf,... Hebreeën 10 - NBG 2."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 1 Want daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen, niet de gestalte dier dingen zelf,... Hebreeën 10 - NBG 2

3 1 Want daar de wet EEN SCHADUW heeft van de toekomstige goede dingen, NIET DE GESTALTE van de dingen zelf... Hebreeën 10 – lett. 3

4 “Schaduw ontstaat als het licht (...) van een lichtbron wordt tegengehouden door een object. “ Wikipedia 4

5 5

6 11 Voorts STAAT elke priester dagelijks in zijn dienst om TELKENS dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonden kunnen wegnemen... Hebreeën 10 voorbeeld 1: 6

7 12 deze echter is, na ÉÉN OFFER voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd GEZETEN aan de rechterhand van God... Hebreeën 10 voorbeeld 1: 7

8 voorbeeld 2 voorbeeld 2: gesprenkeld bloed 8

9 voorbeeld 2 voorbeeld 2: gesprenkeld bloed 9

10 voorbeeld 2 voorbeeld 2: gesprenkeld bloed 10

11 voorbeeld 3: 23 En zij zijn in groter getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden het te blijven... Hebreeën 7 11

12 24... doch Hij heeft, juist doordat Hij in eeuw[igheid] blijft, een priesterschap, dat op geen ander kan overgaan. Hebreeën 7 voorbeeld 3: 12

13 13

14 6... want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 7 Indien nu de BEDIENING DES DOODS, met letters op stenen gegrift gepaard ging met zulk een heerlijkheid... 2Korinthe 3 14

15 6... dat de kinderen Israels de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest... 2Korinthe 3 13... Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed, OPDAT de kinderen Israels geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen MOEST VERDWIJNEN. 15

16 8... hoe zal niet nog meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn? 2Korinthe 3 16

17 offers worden telkens herhaald Christus eenmalig geofferd! 17

18 priesterschap wordt overgegeërfd onvergankelijk Priester 18

19 bloed wordt gesprenkeld geslacht... maar Hij staat! 19

20 3000 worden gedood 3000 ontvangen Geest 20

21 enz. 21


Download ppt "1. 1 Want daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen, niet de gestalte dier dingen zelf,... Hebreeën 10 - NBG 2."

Verwante presentaties


Ads door Google