De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HRM - netwerk 03 september 2004 Personeelsresultatenonderzoek 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HRM - netwerk 03 september 2004 Personeelsresultatenonderzoek 2004."— Transcript van de presentatie:

1 HRM - netwerk 03 september 2004 Personeelsresultatenonderzoek 2004

2 HRM - netwerk 03 september 2004 Personeelsresultatenonderzoek 2004 Pro memorie Juni 2004 4189 personeelsleden Geclusterde stellingen en vragen Uitgebreide “open” toelichtingen Responsgraad : 66,8 % Resultaten in twee fasen : juli en september 2004 Toevalsgewijze steekproef : bevestigde representativiteit

3 HRM - netwerk 03 september 2004 Personeelsresultatenonderzoek 2004 Pro memorie Juni 2004 4189 personeelsleden Geclusterde stellingen en vragen Responsgraad : 66,8 % Toevalsgewijze steekproef : bevestigde representativiteit Uitgebreide “open” toelichtingen Resultaten in twee fasen : juli en september 2004

4 HRM - netwerk 03 september 2004 Algemene resultaten : Eerste vaststellingen voor verdere discussie

5 HRM - netwerk 03 september 2004 PRO 2004

6 HRM - netwerk 03 september 2004 Algemeen Ons werk (11 stellingen) Onze leiding (5 stellingen) Onze directe werkomgeving (5 stellingen) Onze organisatie (4 stellingen) De Vlaamse overheid (2 stellingen) Bijkomende vragen (2 vragen) 4,3 7 %87 % Open toelichtingen (!)

7 HRM - netwerk 03 september 2004 Algemeen

8 HRM - netwerk 03 september 2004 Algemeen Ons werk (11 stellingen) Onze leiding (5 stellingen) Onze directe werkomgeving (5 stellingen) Onze organisatie (4 stellingen) De Vlaamse overheid (2 stellingen) Bijkomende vragen (2 vragen) Open toelichtingen (!)

9 HRM - netwerk 03 september 2004 Ons werk

10 HRM - netwerk 03 september 2004 Ons werk

11 HRM - netwerk 03 september 2004 Ons werk

12 HRM - netwerk 03 september 2004 Ons werk

13 HRM - netwerk 03 september 2004 Ons werk

14 HRM - netwerk 03 september 2004 Ons werk

15 HRM - netwerk 03 september 2004 Ons werk

16 HRM - netwerk 03 september 2004 Ons werk

17 HRM - netwerk 03 september 2004 Ons werk

18 HRM - netwerk 03 september 2004 Ons werk

19 HRM - netwerk 03 september 2004 Ons werk

20 HRM - netwerk 03 september 2004 Ons werk 4,5 4 %92 %

21 HRM - netwerk 03 september 2004 Ons werk 4,4 Zijn structuren, taken, processen, functies en competenties inderdaad afgestemd op de opdracht van de organisatie ? P2MC Zijn medewerkers voldoende betrokken bij wat er leeft en verandert binnen de organisatie ? P4MC 5 %86 % Of werd de hoge score toch beïnvloed door de wenselijkheid om zichzelf te bevestigen ? Werd duidelijk afgesproken wat wordt verwacht, welke hun bijdrage is tot het groter geheel ? Aanb7.1MC

22 HRM - netwerk 03 september 2004 Ons werk 3,7 Hoe wordt de nodige mate van inspraak bepaald ? Hoe wordt de inspraak gerealiseerd ? Zijn medewerkers voldoende betrokken bij wat er leeft en verandert binnen de organisatie ? P4MC 18 %66 %

23 HRM - netwerk 03 september 2004 Ons werk 3,9 Heerst er inderdaad een positief arbeidsklimaat waar ruimte is voor diversiteit en waar grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd ? P12MC 14 %72 %

24 HRM - netwerk 03 september 2004 Ons werk 4,3 Heerst er inderdaad een positief arbeidsklimaat waar ruimte is voor diversiteit en waar grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd ? P12MC 8 %84 %

25 HRM - netwerk 03 september 2004 Ons werk 3,9 (Zijn structuren, taken, processen, functies en competenties wel afgestemd op de opdracht van de organisatie ?) P2MC? 17 %72 % (Zijn budgetten wel toereikend ?) P3MC? > Stelling 25 m.b.t. de aanwending van de beschikbare middelen !

26 HRM - netwerk 03 september 2004 Ons werk 4,1 Verloopt de invulling van interne en externe vacatures inderdaad op een integere, transparante en professionele wijze, op basis van een zorgvuldige afweging van individuele competenties t.o.v. een vooropgesteld functieprofiel en rekening houdend met het doelgroepenbeleid van de Vlaamse Regering ? P6MC 9 %79 % Geeft de evaluatie informatie (met motivering) over prestaties en competenties ? Afspr7.1MC

27 HRM - netwerk 03 september 2004 Ons werk 4,1 Presteren medewerkers volgens de vooropgestelde verwachtingen en kunnen zij zich inderdaad ook binnen hun functie verder ontwikkelen ? P7MC 10 %79 % Zijn de 4 waardegebonden competenties voor de Vlaamse overheid (voortdurend verbeteren, klantgerichtheid, samenwerken en betrouwbaarheid) inderdaad zichtbaar in het dagelijks functioneren van alle medewerkers ? P8MC Worden aan medewerkers voldoende ontwikkelings- mogelijkheden gegeven ? Aanb7.5MC Worden medewerkers gestimuleerd om zich voortdurend te verbeteren ? Aanb8.2MC

28 HRM - netwerk 03 september 2004 Ons werk 3,9 Krijgen de personeelsleden inderdaad voldoende kansen om door te groeien naar andere functies en om hun inzetbaarheid te verruimen ? En krijgen diegenen die daarvoor inspanningen leveren inderdaad voldoende kansen om gedurende hun loopbaan zinvol ingezet te worden ? P5MC 13 %70 %

29 HRM - netwerk 03 september 2004 Ons werk 3,5 Wordt wel op correcte wijze bepaald wat een intern billijke en extern competitieve verloning is ? Worden medewerkers inderdaad billijk en extern competitief verloond ? P9MC 26 %56 %

30 HRM - netwerk 03 september 2004 Ons werk 4,1 Kunnen de personeelsleden inderdaad hun werk goed combineren met hun privé-situatie ? P11MC 9 %81 %

31 HRM - netwerk 03 september 2004 Ons werk

32 HRM - netwerk 03 september 2004 Algemeen Ons werk (11 stellingen) Onze leiding (5 stellingen) Onze directe werkomgeving (5 stellingen) Onze organisatie (4 stellingen) De Vlaamse overheid (2 stellingen) Bijkomende vragen (2 vragen) Open toelichtingen (!)

33 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze leiding

34 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze leiding

35 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze leiding

36 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze leiding

37 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze leiding

38 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze leiding 3,8 Gebeurt het leidinggeven op alle niveaus inderdaad op een kwaliteitsvolle manier ? P10MC 18 %70 %

39 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze leiding 4,2 Presteren medewerkers inderdaad volgens de vooropgestelde verwachtingen en kunnen zij zich ook binnen hun functie verder ontwikkelen ? P7MC 9 %81 % Wordt met de medewerkers duidelijk afgesproken wat wordt verwacht, welke hun bijdrage is tot het groter geheel ? Aanb7.1MC Zijn doelstellingen SMART geformuleerd ? Aanb7.2MC Wordt duidelijke feedback over het werk gegeven en gevraagd ? Aanb7.3MC

40 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze leiding 3,5 Gebeurt het leidinggeven op alle niveaus inderdaad op een kwaliteitsvolle manier ? P10MC Wordt aan leiding geven en aan coaching wel een reële inhoud gegeven ? 20 %57 % Worden medewerkers geholpen om hun functie goed uit te voeren ? Aanb7.4MC

41 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze leiding 3,6 Gebeurt het leidinggeven op alle niveaus inderdaad op een kwaliteitsvolle manier ? P10MC 21 %62 % Weten de medewerkers inderdaad of zij volgens de vooropgestelde verwachtingen presteren en kunnen zij zich ook binnen hun functie verder ontwikkelen ? P7MC Wordt ervoor gezorgd dat medewerkers zich voldoende gewaardeerd voelen voor de geleverde prestaties ? Aanb7.6MC

42 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze leiding 4,1 Gebeurt het leidinggeven op alle niveaus inderdaad op een kwaliteitsvolle manier ? P10MC 12 %77 % Weten de medewerkers inderdaad of zij volgens de vooropgestelde verwachtingen presteren en kunnen zij zich ook binnen hun functie verder ontwikkelen ? P7MC Wordt duidelijke feedback over het werk gegeven en gevraagd ? Aanb7.3MC

43 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze leiding

44 HRM - netwerk 03 september 2004 Algemeen Ons werk (11 stellingen) Onze leiding (5 stellingen) Onze directe werkomgeving (5 stellingen) Onze organisatie (4 stellingen) De Vlaamse overheid (2 stellingen) Bijkomende vragen (2 vragen) Open toelichtingen (!)

45 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze directe werkomgeving

46 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze directe werkomgeving

47 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze directe werkomgeving

48 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze directe werkomgeving

49 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze directe werkomgeving

50 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze directe werkomgeving 3,7 Zijn de 4 waardegebonden competenties voor de Vlaamse overheid (voortdurend verbeteren, klantgerichtheid, samenwerken en betrouwbaarheid) inderdaad zichtbaar in het dagelijks functioneren van alle medewerkers ? P8MC 14 %65 % Zijn structuren, taken, processen, functies en competenties wel afgestemd op de opdracht van de organisatie ? P2MC

51 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze directe werkomgeving 3,9 Zijn de 4 waardegebonden competenties voor de Vlaamse overheid (voortdurend verbeteren, klantgerichtheid, samenwerken en betrouwbaarheid) inderdaad zichtbaar in het dagelijks functioneren van alle medewerkers ? P8MC 14 %70 %

52 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze directe werkomgeving 3,7 Werken wij wel op een betrouwbare wijze ? Zijn de 4 waardegebonden competenties voor de Vlaamse overheid (voortdurend verbeteren, klantgerichtheid, samenwerken en betrouwbaarheid) inderdaad zichtbaar in het dagelijks functioneren van alle medewerkers ? P8MC 16 %64 %

53 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze directe werkomgeving 3,7 Zijn de 4 waardegebonden competenties voor de Vlaamse overheid (voortdurend verbeteren, klantgerichtheid, samenwerken en betrouwbaarheid) inderdaad zichtbaar in het dagelijks functioneren van alle medewerkers ? P8MC 15 %65 %

54 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze directe werkomgeving 4,1 Zijn de 4 waardegebonden competenties voor de Vlaamse overheid (voortdurend verbeteren, klantgerichtheid, samenwerken en betrouwbaarheid) inderdaad zichtbaar in het dagelijks functioneren van alle medewerkers ? P8MC 7 %77 %

55 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze directe werkomgeving

56 HRM - netwerk 03 september 2004 Algemeen Ons werk (11 stellingen) Onze leiding (5 stellingen) Onze directe werkomgeving (5 stellingen) Onze organisatie (4 stellingen) De Vlaamse overheid (2 stellingen) Bijkomende vragen (2 vragen) Open toelichtingen (!)

57 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze organisatie

58 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze organisatie

59 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze organisatie

60 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze organisatie

61 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze organisatie 4,4 3 %89 % Zijn medewerkers voldoende betrokken bij wat er leeft en verandert binnen de organisatie ? P4MC

62 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze organisatie 4,4 Worden de strategische en operationele keuzes van het beleidsdomein en de organisatie inderdaad doorvertaald naar eigen beleidskeuzes qua Personeel en Organisatie binnen het globale kader van de Vlaamse overheid, en wordt dit als geheel helder gecommuniceerd ? P1MC 3 %88 % Zijn medewerkers voldoende betrokken bij wat er leeft en verandert binnen de organisatie ? P4MC Wordt met de medewerkers duidelijk afgesproken wat wordt verwacht, en welke hun bijdrage is tot het groter geheel ? Aanb7.1MC

63 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze organisatie 3,2 Worden de juiste mensen wel voor de juiste doelstellingen ingezet ? Worden de middelen wel op een verantwoorde wijze besteed ? Worden de juiste mensen wel in de juiste processen en op de juiste plaats ingezet ? Blijven de personeelsuitgaven inderdaad binnen het afgesproken budget ? P3MC 28 %45 % Zijn structuren, taken, processen, functies en compe- tenties afgestemd op de opdracht ? P2MC Zijn medewerkers voldoende betrokken bij wat er leeft en verandert binnen de organisatie ? P4MC

64 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze organisatie 3,3 Verloopt de interne selectie wel eerlijk en op een transparante wijze ? Verloopt de invulling van interne en externe vacatures inderdaad op een integere, transparante en profes- sionele wijze, op basis van een zorgvuldige afweging van individuele competenties t.o.v. een vooropgesteld functieprofiel en rekening houdend met het doelgroepenbeleid van de Vlaamse Regering ? P6MC 25 %50 % Worden functies op een transparante en billijke manier toegewezen aan de medewerkers ? Aanb9.3MC

65 HRM - netwerk 03 september 2004 Onze organisatie

66 HRM - netwerk 03 september 2004 Algemeen Ons werk (11 stellingen) Onze leiding (5 stellingen) Onze directe werkomgeving (5 stellingen) Onze organisatie (4 stellingen) De Vlaamse overheid (2 stellingen) Bijkomende vragen (2 vragen) Open toelichtingen (!)

67 HRM - netwerk 03 september 2004 De Vlaamse overheid

68 HRM - netwerk 03 september 2004 De Vlaamse overheid

69 HRM - netwerk 03 september 2004 De Vlaamse overheid 2,7 Hebben wij een loopbaanbeleid ? Hebben wij een open interne arbeidsmarkt ? Krijgen de personeelsleden inderdaad voldoende kansen om door te groeien naar andere functies en om hun inzetbaarheid te verruimen ? En krijgen diegenen die daarvoor inspanningen leveren inderdaad voldoende kansen om gedurende hun loopbaan zinvol ingezet te worden ? P5MC 46 %29 % Worden functies op een transparante en billijke manier toegewezen aan de medewerkers ? Aanb9.3MC

70 HRM - netwerk 03 september 2004 De Vlaamse overheid 2,8 Is interne mobiliteit een theorie of de praktijk ? Hebben wij een open interne arbeidsmarkt ? Krijgen de personeelsleden inderdaad voldoende kansen om door te groeien naar andere functies en om hun inzetbaarheid te verruimen ? En krijgen diegenen die daarvoor inspanningen leveren inderdaad voldoende kansen om gedurende hun loopbaan zinvol ingezet te worden ? P5MC 42 %31 %

71 HRM - netwerk 03 september 2004 De Vlaamse overheid

72 HRM - netwerk 03 september 2004 Algemeen Ons werk (11 stellingen) Onze leiding (5 stellingen) Onze directe werkomgeving (5 stellingen) Onze organisatie (4 stellingen) De Vlaamse overheid (2 stellingen) Bijkomende vragen (2 vragen) Open toelichtingen (!)

73 HRM - netwerk 03 september 2004 Bijkomende vragen

74 HRM - netwerk 03 september 2004 Bijkomende vragen

75 HRM - netwerk 03 september 2004 Bijkomende vragen

76 HRM - netwerk 03 september 2004 Algemeen Ons werk (11 stellingen) Onze leiding (5 stellingen) Onze directe werkomgeving (5 stellingen) Onze organisatie (4 stellingen) De Vlaamse overheid (2 stellingen) Bijkomende vragen (2 vragen) Open toelichtingen (!)

77 HRM - netwerk 03 september 2004 Open toelichtingen

78 HRM - netwerk 03 september 2004 Algemene resultaten : Overzicht van vastgestelde aandachtspunten als eerste aanzet tot globale prioriteitenbepaling

79 HRM - netwerk 03 september 2004 Het werk Stelling 4 Inspraak ?3,7Neen 18 % - Ja 66 %(6 12 16 35 31) P4MC Zijn medewerkers voldoende betrokken bij wat er leeft en verandert binnen de organisatie ? Hoe wordt de nodige mate van inspraak bepaald ? Hoe wordt de inspraak gerealiseerd ? Stelling 11 Loon naar werken ?3,5Neen 26 % - Ja 56 %(11 15 18 29 27) P9MC Worden medewerkers billijk en extern competitief verloond ? Wordt op correcte wijze bepaald wat een intern billijke en extern competitieve verloning is ? De leiding Stelling 15 Goede begeleiding ?3,5Neen 20 % - Ja 57 %(8 12 23 30 27) P10MC Gebeurt het leidinggeven op alle niveaus op een kwaliteitsvolle manier ? Wordt aan leiding geven en aan coaching wel een reële inhoud gegeven ? De directe werkomgeving Stelling 19 Goede samenwerking ?3,9Neen 14 % - Ja 70 %(5 9 16 36 34) P8MC Zijn de 4 waardegebonden competenties voor de Vlaamse overheid (voortdurend verbeteren, klantgerichtheid, samenwerken en betrouwbaarheid) zichtbaar in het dagelijks functioneren van alle medewerkers ? Stelling 20 Naleving van afspraken en regels ?3,7Neen 16 % - Ja 64 %(6 10 20 39 25) P8MC Zijn de 4 waardegebonden competenties voor de Vlaamse overheid (voortdurend verbeteren, klantgerichtheid, samenwerken en betrouwbaarheid) zichtbaar in het dagelijks functioneren van alle medewerkers ? Werken wij op een betrouwbare wijze ? Stelling 21 Beter werken ?3,7Neen 15 % - Ja 65 %(5 10 20 37 28) P8MC Zijn de 4 waardegebonden competenties voor de Vlaamse overheid (voortdurend verbeteren, klantgerichtheid, samenwerken en betrouwbaarheid) zichtbaar in het dagelijks functioneren van alle medewerkers ?

80 HRM - netwerk 03 september 2004 De organisatie Stelling 25 Oordeelkundige besteding ?3,2Neen 28 % - Ja 45 %(11 17 27 29 16) P3MC Blijven de personeelsuitgaven binnen het afgesproken budget ? Worden de juiste mensen voor de juiste doelstellingen ingezet ? Worden de juiste mensen in de juiste processen en op de juiste plaats ingezet ? Worden de middelen op een verantwoorde wijze besteed ? Stelling 26 Eerlijke selecties ?3,3Neen 25 % - 50 %(14 11 25 27 23) P6MC Verloopt de invulling van interne (èn externe) vacatures op een integere, transparante en professionele wijze, op basis van een zorgvuldige afweging van individuele competenties t.o.v. een vooropgesteld functieprofiel en rekening houdend met het doelgroepenbeleid van de Vlaamse Regering ? Verloopt de interne selectie eerlijk en op een transparante wijze ? De Vlaamse Overheid Stelling 27 Promotie ?2,7Neen 46 % - Ja 29 %(24 22 25 17 12) P5MC Krijgen de personeelsleden voldoende kansen om door te groeien naar andere functies en om hun inzetbaarheid te verruimen ? En krijgen diegenen die daarvoor inspanningen leveren voldoende kansen om gedurende hun loopbaan zinvol ingezet te worden ? Hebben wij een loopbaanbeleid ? Hebben wij een open interne arbeidsmarkt ? Stelling 28 Mobiliteit ?2,8Neen 42 % - Ja 31 %(21 21 27 19 12) P5MC Krijgen de personeelsleden voldoende kansen om door te groeien naar andere functies en om hun inzetbaarheid te verruimen ? En krijgen diegenen die daarvoor inspanningen leveren voldoende kansen om gedurende hun loopbaan zinvol ingezet te worden ? Is interne mobiliteit een theorie of de praktijk ? Hebben wij een open interne arbeidsmarkt ?

81 HRM - netwerk 03 september 2004 Dank voor uw aandacht en inbreng !

82 HRM - netwerk 03 september 2004 PRO 2004


Download ppt "HRM - netwerk 03 september 2004 Personeelsresultatenonderzoek 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google