De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in onze belijdenisdienst Sanne Joëlle Mariska Matthijs Lars.... De preek gaat over Handelingen 2: 41 – 47 droom van een kerk!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in onze belijdenisdienst Sanne Joëlle Mariska Matthijs Lars.... De preek gaat over Handelingen 2: 41 – 47 droom van een kerk!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in onze belijdenisdienst Sanne Joëlle Mariska Matthijs Lars.... De preek gaat over Handelingen 2: 41 – 47 droom van een kerk!

2 ....

3 ....

4 Welkom in onze belijdenisdienst Sanne Joëlle Mariska Matthijs Lars De preek gaat over Handelingen 2: 41 – 47 droom van een kerk!....

5 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 Opwekking 694 Vrucht van de Geest Zingen:Met open armen Gebed Lezen: Handelingen 2: 1 - 24, 37 - 47 Zingen:Gezang 167 Preek over Handelingen 2: 41 - 47 Zingen:Opwekking 653

6 ... Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9

7 ...

8 ...

9 ...

10 ...

11 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 103 Opwekking 694 Vrucht van de Geest Zingen:Met open armen Gebed Lezen: Handelingen 2: 1 - 24, 37 - 47 Zingen:Gezang 167 Preek over Handelingen 2: 41 - 47 Zingen:Opwekking 653

12 Opwekking 694 Ik bouw op Jezus anders niet, het is Zijn bloed dat redding biedt Wie op Hem hoopt wordt niet beschaamd, ik steun alleen op Jezus’ naam Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, toont Hij zijn liefde die mij draagt Al woeden stormen om mij heen, mijn anker rust in Hem alleen (allen)

13 Opwekking 694 Hij is de rots waarop ik sta, de vaste grond van mijn bestaan De vaste grond van mijn bestaan Want Zijn belofte en Zijn bloed, die doen mij sterk staan in de vloed Als alles wankelt rondom mij, mijn fundament, mijn hoop blijft Hij (allen)

14 Opwekking 694 Hij is de rots waarop ik sta, de vaste grond van mijn bestaan De vaste grond van mijn bestaan Wanneer Hij komt met luid geschal, weet ik dat Hij mij redden zal Bekleed met Zijn gerechtigheid, ben ik van Hem in eeuwigheid

15 (allen) Opwekking 694 Hij is de rots waarop ik sta, de vaste grond van mijn bestaan De vaste grond van mijn bestaan Hij is de rots waarop ik sta, de vaste grond van mijn bestaan De vaste grond van mijn bestaan

16 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 103 Opwekking 694 Vrucht van de Geest Zingen:Met open armen Gebed Lezen: Handelingen 2: 1 - 24, 37 - 47 Zingen:Gezang 167 Preek over Handelingen 2: 41 - 47 Zingen:Opwekking 653

17 Liefde Vreugde Vrede Geduld Vriendelijkheid Goedheid Trouw Zachtmoedigheid Zelfbeheersing

18 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 103 Opwekking 694 Vrucht van de Geest Zingen:Met open armen Gebed Lezen: Handelingen 2: 1 - 24, 37 - 47 Zingen:Gezang 167 Preek over Handelingen 2: 41 - 47 Zingen:Opwekking 653

19 .... Vluchtkerk (Schrijvers voor Gerechtigheid) Kom, als je moe bent van je vlucht. Hier ben je veilig, hier is rust. Kom, met je wanhoop en verdriet. Hier mag je weer een toekomst zien. Met open armen word je ontvangen. Allen

20 .... Vluchtkerk (Schrijvers voor Gerechtigheid) Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, Welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. Allen

21 .... Vluchtkerk (Schrijvers voor Gerechtigheid) Kom met je leegte en je angst. Hier word je liefdevol omarmd. Kom maar, als niemand je verstaat. Hier is een plek voor jouw verhaal. Met open armen word je ontvangen. Allen

22 .... Vluchtkerk (Schrijvers voor Gerechtigheid) Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, Welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, Welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. Allen

23 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 103 Opwekking 694 Vrucht van de Geest Zingen:Met open armen Gebed Lezen: Handelingen 2: 1 - 24, 37 - 47 Zingen:Gezang 167 Preek over Handelingen 2: 41 - 47 Zingen:Opwekking 653

24 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 103 Opwekking 694 Vrucht van de Geest Zingen:Met open armen Gebed Lezen: Handelingen 2: 1 - 24, 37 - 47 Zingen:Gezang 167 Preek over Handelingen 2: 41 - 47 Zingen:Opwekking 653

25 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 103 Opwekking 694 Vrucht van de Geest Zingen:Met open armen Gebed Lezen: Handelingen 2: 1 - 24, 37 - 47 Zingen:Gezang 167 Preek over Handelingen 2: 41 - 47 Zingen:Opwekking 653

26 Gezang 167: 1, 2, 3

27

28

29 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 103 Opwekking 694 Vrucht van de Geest Zingen:Met open armen Gebed Lezen: Handelingen 2: 1 - 24, 37 - 47 Zingen:Gezang 167 Preek over Handelingen 2: 41 - 47 Zingen:Opwekking 653

30 .... Tekst: Handelingen 2: 41 - 47 1. Een vurige start de eerste kerk als inspiratiebron

31 .... Tekst: Handelingen 2: 41 - 47 1. Een vurige start

32 .... Tekst: Handelingen 2: 41 - 47 1. Een vurige start een vuur dat lang blijft branden een vuur dat nieuw vuur ontsteekt

33 .... Tekst: Handelingen 2: 41 - 47 1. Een vurige start de ideale kerk... bestond kort als kerk bestaat al heel lang als inspiratiebron

34 .... Tekst: Handelingen 2: 41 - 47 2. Oog krijgen voor het werk van de heilige Geest De heilige Geest: God zelf, zoals hij in deze wereld en in jouw leven actief is

35 .... Tekst: Handelingen 2: 41 - 47 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Ze gebruikten hun maaltijden in een geest van eensgezindheid, eenvoud en vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk.

36 .... Tekst: Handelingen 2: 41 - 47 Ze keken elkaar diep in de ogen. Hij gaf haar rozen. Zij hield stil zijn hand vast. De ondergaande zon bescheen hun pril geluk. 'Jij bent mijn alles', fluisterde hij. 'Ik wil mijn leven met jou delen', antwoordde zij ontroerd.

37 .... Tekst: Handelingen 2: 41 - 47 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Ze gebruikten hun maaltijden in een geest van eensgezindheid, eenvoud en vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk.

38 .... Tekst: Handelingen 2: 41 - 47 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Ze gebruikten hun maaltijden in een geest van eensgezindheid, eenvoud en vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk.

39 .... Tekst: Handelingen 2: 41 - 47 2. Oog krijgen voor het werk van de heilige Geest Ook in je eigen leven

40 .... Tekst: Handelingen 2: 41 - 47 3. Meer van de Geest ervaren: Samen Jezus geloven

41 .... Tekst: Handelingen 2: 41 - 47 3. Meer van de Geest ervaren: Samen Jezus geloven Je geloof doen

42 .... Tekst: Handelingen 2: 41 - 47 3. Meer van de Geest ervaren: Samen De heilige Geest & Samen: De Geest brengt me bij de ander De Geest geeft zich via de ander

43 .... Tekst: Handelingen 2: 41 - 47 4. Meer van de Geest ervaren: Geven 'Ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden'

44 .... Tekst: Handelingen 2: 41 - 47 4. Meer van de Geest ervaren: Geven Jezus de Gever Niet geven = Jezus niet kennen

45 .... Tekst: Handelingen 2: 41 - 47 4. Meer van de Geest ervaren: Geven De heilige Geest & Geven: De Geest ontvangen om te geven De Geest ontvangen door te geven

46 .... Zingen:Opwekking 653 Getuigenissen Belijdenis doen Zingen:Gezang 141 Gebed Uitreiken cadeaus Zegenlied uit Benin (filmpje) Collecte Zingen:PvN 145 Zegen

47 Opwekking 653 Kom, o bron van zegeningen geef een nieuw lied in mijn hart vol van dank, niet te bedwingen voor genade ongedacht Geef mij woorden om te zingen Met de eng’len rond uw troon Want uw naam blijft mij omringen En verlost mij van de dood band

48 Ik mag zijn in uw nabijheid door uw offer aan het kruis en uw liefde geeft mij vrijheid om te wonen in uw huis Jezus zocht mij toen ik dwaalde op mijn eigen wegen liep en Hij kocht mij door genade met zijn bloed, dat redding biedt! allen TUSSENSPEL Opwekking 653

49 Nooit kan ik mijn schuld vergoeden 't is genade onverdiend Laat uw goedheid mij behoeden wees mijn altijd trouwe vriend Zonder U ben ik verloren zie ik zelf geen toekomst meer Laat mijn hart U toebehoren tot ik U ontmoet, o Heer allen Opwekking 653

50 .... Zingen:Opwekking 653 Getuigenissen Belijdenis doen Zingen:Gezang 141 Gebed Uitreiken cadeaus Zegenlied uit Benin (filmpje) Collecte Zingen:PvN 145 Zegen

51 .... Zingen:Opwekking 653 Getuigenissen Belijdenis doen Zingen:Gezang 141 Gebed Uitreiken cadeaus Zegenlied uit Benin (filmpje) Collecte Zingen:PvN 145 Zegen

52 .... Zingen:Opwekking 653 Getuigenissen Belijdenis doen Zingen:Gezang 141 Gebed Uitreiken cadeaus Zegenlied uit Benin (filmpje) Collecte Zingen:PvN 145 Zegen

53 ... Gezang 141: 1, 2, 3

54 ...

55 ...

56 .... Zingen:Opwekking 653 Getuigenissen Belijdenis doen Zingen:Gezang 141 Gebed Uitreiken cadeaus Zegenlied uit Benin (filmpje) Collecte Zingen:PvN 145 Zegen

57 .... Zingen:Opwekking 653 Getuigenissen Belijdenis doen Zingen:Gezang 141 Gebed Uitreiken cadeaus Zegenlied uit Benin (filmpje) Collecte Zingen:PvN 145 Zegen

58 .... Zingen:Opwekking 653 Getuigenissen Belijdenis doen Zingen:Gezang 141 Gebed Uitreiken cadeaus Zegenlied uit Benin (filmpje) Collecte Zingen:PvN 145 Zegen

59 .... COLLECTE Vandaag Is de 1 ste collecte voor de Zending en de 2 de collecte voor de Kerk Luisterlied: Kind bij U aan huis. Zou ik niet bij U komen, o HEER. Met alles wat mij tegenhoudt. Mijn pas vertraagt, maar ik twijfel niet. Want U bent bij mij en U kent de weg. De zegeningen die ik ontving. Uw zorg en kracht voor elke dag. Oneindig, meer dan ik tellen kan. Maak mij gereed, o HEER, voor uw plan. Bloemenbezorging: Vandaag: Johan Marsman Volgende week: Jan Roorda

60 .... COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Johan Marsman Volgende week: Jan Roorda Na de collecte zingen we: Psalmen voor Nu 145 En aan het eind van mijn levenspad. Weet ik dat U mij opwachten zal. Laat mij niet los, breng mij veilig thuis. In leven en dood, kind bij U aan huis. Laat mij niet los, breng mij veilig thuis. In leven en dood, kind bij U aan huis.

61 Psalmen voor Nu 145

62

63

64

65

66

67 Zegen....

68 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.....

69


Download ppt "Welkom in onze belijdenisdienst Sanne Joëlle Mariska Matthijs Lars.... De preek gaat over Handelingen 2: 41 – 47 droom van een kerk!"

Verwante presentaties


Ads door Google