De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau

2 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB
Stil gebed Votum en groet ELB 163 Lezing van Gods wet Ps. 103:1, 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 104 Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB Tekst: Psalm 104:31 Prediking Lied 479:1, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Lied 288:1, 8 Zegen

3 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB
Stil gebed Votum en groet ELB 163 Lezing van Gods wet Ps. 103:1, 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 104 Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB Tekst: Psalm 104:31 Prediking Lied 479:1, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Lied 288:1, 8 Zegen

4 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB
Stil gebed Votum en groet ELB 163 Lezing van Gods wet Ps. 103:1, 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 104 Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB Tekst: Psalm 104:31 Prediking Lied 479:1, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Lied 288:1, 8 Zegen

5 Psalm 65:1, 2, 6 NB De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft.

6 Psalm 65:1, 2, 6 NB Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed.

7 Psalm 65:1, 2, 6 NB Gij kroont het jaar van uw genade.
Waar Gij getreden zijt tooit de woestijn zich met een wade, de heuvels zijn verblijd. De weidegrond is wit van schapen, het dal van koren blond. Dit is het land door U geschapen, uw lof schalt in het rond.

8 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB
Stil gebed Votum en groet ELB 163 Lezing van Gods wet Ps. 103:1, 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 104 Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB Tekst: Psalm 104:31 Prediking Lied 479:1, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Lied 288:1, 8 Zegen

9 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB
Stil gebed Votum en groet ELB 163 Lezing van Gods wet Ps. 103:1, 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 104 Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB Tekst: Psalm 104:31 Prediking Lied 479:1, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Lied 288:1, 8 Zegen

10 ELB 163 Zie ik sterren aan de hemel staan,
aan de donkerblauwe lucht de maan, is het of de nacht mij noemt de naam van een machtig God. Zie ik ’s morgens weer de zon opgaan, in het veld de bloemen opengaan, is het of de dag mij noemt de naam

11 ELB 163 Deze God die aard’ en hemel schiep,
is dezelfde God die mij eens riep uit het duister tot zijn heerlijk licht, zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag en die zijn liefde voor mij openbaart, mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart, elke dag mij in zijn hand bewaart: Hoe groot is God voor mij..

12 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB
Stil gebed Votum en groet ELB 163 Lezing van Gods wet Ps. 103:1, 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 104 Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB Tekst: Psalm 104:31 Prediking Lied 479:1, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Lied 288:1, 8 Zegen

13 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB
Stil gebed Votum en groet ELB 163 Lezing van Gods wet Ps. 103:1, 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 104 Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB Tekst: Psalm 104:31 Prediking Lied 479:1, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Lied 288:1, 8 Zegen

14 Psalm 103:1, 6 Loof, loof den HEER, mijn ziel met alle krachten,
verhef zijn naam, zo groot, zo heilig t’ achten, och, of nu al wat in mij is Hem preez’! Loof, loof mijn ziel, den Hoorder der gebeden, vergeet nooit één van zijn weldadigheden: vergeet ze niet, ‘t is God, die z’ u bewees!

15 Psalm 103:1, 6 Zo hoog zijn troon moog’ boven d’ aarde wezen,
zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen, de gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan. Zo ver het west verwijderd is van ‘t oosten, zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonden weggedaan.

16 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB
Stil gebed Votum en groet ELB 163 Lezing van Gods wet Ps. 103:1, 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 104 Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB Tekst: Psalm 104:31 Prediking Lied 479:1, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Lied 288:1, 8 Zegen

17 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB
Stil gebed Votum en groet ELB 163 Lezing van Gods wet Ps. 103:1, 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 104 Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB Tekst: Psalm 104:31 Prediking Lied 479:1, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Lied 288:1, 8 Zegen

18 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB
Stil gebed Votum en groet ELB 163 Lezing van Gods wet Ps. 103:1, 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 104 Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB Tekst: Psalm 104:31 Prediking Lied 479:1, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Lied 288:1, 8 Zegen

19 Psalm 104:1, 4, 9, 10 NB Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht.
Bekleed is Hij met majesteit en pracht, het licht heeft Hij als mantel omgeslagen, Hij maakt de wolken tot zijn zegewagen. Hij die de hemel uitspant als een tent, Hij bouwt zijn zalen in het firmament. Op vleugels van de wind schrijdt Hij verheven, storm zendt Hij uit, door vuur wordt Hij omgeven.

20 Psalm 104:1, 4, 9, 10 NB Gij drenkt de bergen uit het hoge zwerk,
de vruchtbaarheid der aarde is uw werk. De dieren grazen in de malse weiden, de sikkel gaat de rijpe halmen snijden. De wijn verheugt het hart, en voedzaam brood geeft Gij genoeg voor aller mensen nood. Zie op de Libanon Gods cederbomen, zij staan verzadigd door zijn regenstromen.

21 Psalm 104:1, 4, 9, 10 NB De ere Gods zij tot in eeuwigheid.
De schepping blinke van zijn majesteit. Ja, alles wat Hij opriep en doet leven moge Hem ongestoorde vreugde geven. Aanbiddelijk in grootheid is de Heer, ziet Hij alleen maar op de aarde neer, dan beeft zij, en de grote bergen roken als Hij zijn hand naar hen heeft uitgestoken.

22 Psalm 104:1, 4, 9, 10 NB Ik zal den Heer lofzingen levenslang,
zolang ik ben wijd ik Hem mijn gezang. Behage Hem het lied dat ik Hem wijdde, dan zal ik steeds mij in den Heer verblijden. De aarde wordt van alle zondaars rein, de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof, halleluja, loof, mijn ziel, den Here, alles in allen zal Hij triomferen.

23 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB
Stil gebed Votum en groet ELB 163 Lezing van Gods wet Ps. 103:1, 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 104 Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB Tekst: Psalm 104:31 Prediking Lied 479:1, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Lied 288:1, 8 Zegen

24 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB
Stil gebed Votum en groet ELB 163 Lezing van Gods wet Ps. 103:1, 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 104 Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB Tekst: Psalm 104:31 Prediking Lied 479:1, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Lied 288:1, 8 Zegen

25 Prediking Glorie aan God!
Schriftlezing: Psalm 104 Tekst: Psalm 104:31 >>> Lied 479:1, 3, 4

26 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB
Stil gebed Votum en groet ELB 163 Lezing van Gods wet Ps. 103:1, 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 104 Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB Tekst: Psalm 104:31 Prediking Lied 479:1, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Lied 288:1, 8 Zegen

27 Lied 479:1, 3, 4 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee, de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzeek’re zee. Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

28 Lied 479:1, 3, 4 Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed. De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet. ‘t Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis.

29 Lied 479:1, 3, 4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.

30 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB
Stil gebed Votum en groet ELB 163 Lezing van Gods wet Ps. 103:1, 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 104 Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB Tekst: Psalm 104:31 Prediking Lied 479:1, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Lied 288:1, 8 Zegen

31 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

32 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB
Stil gebed Votum en groet ELB 163 Lezing van Gods wet Ps. 103:1, 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 104 Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB Tekst: Psalm 104:31 Prediking Lied 479:1, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Lied 288:1, 8 Zegen

33 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB
Stil gebed Votum en groet ELB 163 Lezing van Gods wet Ps. 103:1, 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 104 Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB Tekst: Psalm 104:31 Prediking Lied 479:1, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Lied 288:1, 8 Zegen

34 Lied 288:1, 8 Eens komt de grote zomer waarin zich ‘t hart verblijdt.
God zal op aarde komen met groene eeuwigheid. De hemel en de aarde wordt stralende en puur. God zal zich openbaren in heel zijn kreatuur.

35 Lied 288:1, 8 Dan zal het loflied schallen rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen met grote vreugde aan: lof zij en eer en sterkte de Vader en de Zoon, de Geest om al zijn werken zij lof van nu voortaan.

36 Liturgie Zondag 6 juli Mededelingen Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB
Stil gebed Votum en groet ELB 163 Lezing van Gods wet Ps. 103:1, 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 104 Ps. 104:1, 4, 9, 10 NB Tekst: Psalm 104:31 Prediking Lied 479:1, 3, 4 Collecte Dankgebed en voorbede Lied 288:1, 8 Zegen

37 Aanvangstijd middagdienst
17.00 uur Ds. J. G. Schenau Zondag 13 juli a.s. 10.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate 17.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google