De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

D E B EDRIJFSKOLOM. T IJDSCHRIFT Hoe komt een tijdschrift tot stand? Welke stappen doorgaat het product om tot het eindproduct te komen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "D E B EDRIJFSKOLOM. T IJDSCHRIFT Hoe komt een tijdschrift tot stand? Welke stappen doorgaat het product om tot het eindproduct te komen?"— Transcript van de presentatie:

1 D E B EDRIJFSKOLOM

2 T IJDSCHRIFT Hoe komt een tijdschrift tot stand? Welke stappen doorgaat het product om tot het eindproduct te komen?

3 H OE MAAKT MEN EEN TIJDSCHRIFT ? De grondstof van papier is hout. Er moet dus eerst aan bosontginning gedaan worden. De omgehakte boomstammen krijgen hun definitieve bestemming in het houtverwerkingsbedrijf. Een deel gaat naar de papierfabriek. Hier wordt papierdeeg gemaakt dat uiteindelijk papier oplevert.

4 Letters komen op het papier terecht in de drukkerij. De drukker levert de nummers aan de uitgever. De uitgever zorgt dat in zoveel mogelijk dagbladwinkels de consument zijn lectuur kan kopen.

5 B EGRIP Als je alle bedrijven die hebben meegewerkt in de juiste volgorde in een schema zet, krijg je een bedrijfskolom. Een bedrijfskolom is een schematische voorstelling van de opeenvolgende bedrijven die een product vervaardigen en het bij de consument brengen. Alleen die bedrijven die iets toevoegen aan het product, komen voor in de bedrijfskolom. Consument?? Bosontginning Houtverwerkings- bedrijf PapierfabriekDrukkerijUitgeverDagbladhandel

6 K ENMERKEN VAN DE BEDRIJFSKOLOM De lengte hangt af van product tot product Door elke activiteit van een bedrijf in een bedrijfskolom, stijgt het product in waarde. Elk bedrijf dat iets bijdraagt aan het product, rekent hiervoor geld aan, dit noemen we de toegevoegde waarde. Hoe langer de bedrijfskolom, hoe duurder het product.

7 VeehouderVleesverwerkingsbedrijfGroothandelKleinhandel Katoenplantage Kantoenverwerkings- bedrijf JeansfabriekGroothandelBoetiek

8 T OEGEVOEGDE WAARDE ?

9 H OE MAAKT MEN EEN TIJDSCHRIFT ? - P RIJZEN De grondstof van papier is hout. Er moet dus eerst aan bosontginning gedaan worden. AP = 0 euroVP = 0,20 euro De omgehakte boomstammen krijgen hun definitieve bestemming in het houtverwerkingsbedrijf. AP = 0,20 euroVP = 0,45 euro Een deel gaat naar de papierfabriek. Hier wordt papierdeeg gemaakt dat uiteindelijk papier oplevert. AP = 0,45 euroVP = 0,75 euro

10 Letters komen op het papier terecht in de drukkerij. AP = 0,75 euroVP = 1,10 euro De drukker levert de nummers aan de uitgever. AP = 1,10 euroVP = 1,50 euro De uitgever zorgt dat in zoveel mogelijk dagbladwinkels de consument zijn lectuur kan kopen. AP = 1,50 euroVP = 2,10 euro

11 V OORBEELD TIJDSCHRIFT APVPToegevoegde waardeVoorbeeld Bosontginning Houtverwerking Papierfabriek Drukkerij Uitgever Dagbladhandel € 0,20 € 0,00 € 0,45 € 0,75 € 1,10 € 1,50 € 2,10 € 0,20 € 0,25 € 0,30 € 0,35 € 0,40 € 0,60 Arbeid (kappen) Machine Loon verkoper Water, energie Drukpers, inkt Kosten verdeling € 2,10

12 B EGRIP TOEGEVOEGDE WAARDE De toegevoegde waarde van elke stap in de bedrijfskolom is het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs. Daarin zitten o.a. lonen, kosten voor grondstoffen, rentes, de winst, … Het totaal van de toegevoegde waarde (van alle schakels van de bedrijfskolom) is de prijs die de consument betaalt.

13 O PDRACHT Vul je cursus in van pagina 24 tot 27 In de les maken we oefeningen


Download ppt "D E B EDRIJFSKOLOM. T IJDSCHRIFT Hoe komt een tijdschrift tot stand? Welke stappen doorgaat het product om tot het eindproduct te komen?"

Verwante presentaties


Ads door Google