De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm84:1, 3 Romeinen8:18 - 39 Psalm27:4, 7 Romeinen8:18 LvdK288:1, 4, 5 Psalm84:4, 6 Gezang115:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm84:1, 3 Romeinen8:18 - 39 Psalm27:4, 7 Romeinen8:18 LvdK288:1, 4, 5 Psalm84:4, 6 Gezang115:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)"— Transcript van de presentatie:

1 Psalm84:1, 3 Romeinen8:18 - 39 Psalm27:4, 7 Romeinen8:18 LvdK288:1, 4, 5 Psalm84:4, 6 Gezang115:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus) Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

2 Diensten 9:30voorganger: ds. H. van Hemmen 16:30 voorganger: ds. H. Hidding De collecte is vandaag bestemd voor diakonale nood in Inaktelke. Diensten 9:30voorganger: ds. H. van Hemmen 16:30 voorganger: ds. H. Hidding De collecte is vandaag bestemd voor diakonale nood in Inaktelke. Mededelingen kerkenraad

3 Psalm84:1, 3 Romeinen8:18 - 39 Psalm27:4, 7 Romeinen8:18 LvdK288:1, 4, 5 Psalm84:4, 6 Gezang115:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus) Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

4 Psalm84:1, 3 Romeinen8:18 - 39 Psalm27:4, 7 Romeinen8:18 LvdK288:1, 4, 5 Psalm84:4, 6 Gezang115:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus) Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

5 175 C

6 ● Psalm84:1, 3 Romeinen8:18 - 39 Psalm27:4, 7 Romeinen8:18 LvdK288:1, 4, 5 Psalm84:4, 6 Gezang115:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus) Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

7 Psalm 84: 1, 3 1 Hoe lieflijk is uw huis, o HEER! O God, U weet hoe ik begeer bij U te wonen in uw hoven. U weet hoe heimwee mij bevangt, omdat geheel mijn hart verlangt U in uw heiligdom te loven. ’k Ga jubelend God tegemoet, die leeft en mij ook leven doet.

8 Psalm 84: 1, 3 3 Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht, zijn hart kent de gebaande wegen. Een dal, geblakerd door de zon, ontsluit voor hen zelfs bron op bron en op hen daalt een milde regen. Zij worden door uw overvloed gesterkt met nieuwe levensmoed.

9 Psalm84:1, 3 Romeinen8:18 - 39 Psalm27:4, 7 Romeinen8:18 LvdK288:1, 4, 5 Psalm84:4, 6 Gezang115:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus) Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

10 Psalm84:1, 3 ● Romeinen8:18 - 39 Psalm27:4, 7 Romeinen8:18 LvdK288:1, 4, 5 Psalm84:4, 6 Gezang115:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus) Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

11 Psalm84:1, 3 Romeinen8:18 - 39 ● Psalm27:4, 7 Romeinen8:18 LvdK288:1, 4, 5 Psalm84:4, 6 Gezang115:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus) Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

12 Psalm 27: 4, 7 4 Want bij de HERE ben ik welgeborgen: Hij voert mij in de schuilplaats van zijn tent. Daar ben ik veilig, Hij zal voor mij zorgen, draagt mij naar hoogten die geen vijand kent. Ik breng de HERE offers tot zijn eer. Hij heeft mijn vijand van zijn macht beroofd. In zegepraal verheft zich nu mijn hoofd. Daarom zing ik een loflied voor de HEER.

13 Psalm 27: 4, 7 7 Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar door Gods trouw keert mijn vertrouwen weer; in zwakheid wordt des HEREN kracht volbracht. Betoon u sterk, houd moed, geloof en wacht. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER!

14 Psalm84:1, 3 Romeinen8:18 - 39 Psalm27:4, 7 ● Romeinen8:18 LvdK288:1, 4, 5 Psalm84:4, 6 Gezang115:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus) Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

15 Psalm84:1, 3 Romeinen8:18 - 39 Psalm27:4, 7 Romeinen8:18 ● LvdK288:1, 4, 5 Psalm84:4, 6 Gezang115:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus) Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

16 LvdK 288: 1, 4, 5 1 Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt. God zal op aarde komen met groene eeuwigheid. De hemel en de aarde wordt stralende en puur. God zal zich openbaren in heel zijn kreatuur.

17 LvdK 288: 1, 4, 5 4 Ook ons zal God verlossen uit alle pijn en nood, van 't woeden van de boze, van 't vrezen voor de dood, van aarzelen en klagen, verdriet en bitterheid, van alles wat wij dragen, van 't lijden aan de tijd.

18 LvdK 288: 1, 4, 5 5 Ja, Hij zal ons geleiden in 't schone paradijs, het bruiloftsmaal bereiden zijn grote naam ten prijs. De liefde die wij zingen, zo schoon, zo ongekend, zal uit de bron ontspringen van God ons middelpunt.

19 Psalm84:1, 3 Romeinen8:18 - 39 Psalm27:4, 7 Romeinen8:18 LvdK288:1, 4, 5 Psalm84:4, 6 Gezang115:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus) Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

20 Psalm84:1, 3 Romeinen8:18 - 39 Psalm27:4, 7 Romeinen8:18 LvdK288:1, 4, 5 ● Psalm84:4, 6 Gezang115:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus) Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

21 Psalm 84: 4, 6 4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort, het oog gericht naar Sions oord. Daar zullen zij voor God verschijnen. O, HEER der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed, laat mij niet op de weg verkwijnen! O HERE, neig tot mij uw oor, o Jakobs God, geef mij gehoor.

22 Psalm 84: 4, 6 6 Want God, de HEER, is goed en mild en voor zijn volk een zon en schild. Eer en genade zal Hij geven. U zult het goede niet, o HEER, onthouden hun die tot uw eer steeds in oprechtheid voor U leven. Welzalig, HEER, wie op U bouwt, en zich geheel U toevertrouwt.

23 Psalm84:1, 3 Romeinen8:18 - 39 Psalm27:4, 7 Romeinen8:18 LvdK288:1, 4, 5 Psalm84:4, 6 Gezang115:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus) Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

24 Psalm84:1, 3 Romeinen8:18 - 39 Psalm27:4, 7 Romeinen8:18 LvdK288:1, 4, 5 Psalm84:4, 6 Gezang115:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus) Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

25 Psalm84:1, 3 Romeinen8:18 - 39 Psalm27:4, 7 Romeinen8:18 LvdK288:1, 4, 5 Psalm84:4, 6 ● Gezang115:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus) Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

26 Gezang 115, Gz37: 1,2 1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied! Wat zijne liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet.

27 Gezang 115, Gz37: 1,2 2 Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! Voor hen die 't heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemdlingschap vergeten en wij, wij zijn in 't vaderland!

28 Psalm84:1, 3 Romeinen8:18 - 39 Psalm27:4, 7 Romeinen8:18 LvdK288:1, 4, 5 Psalm84:4, 6 Gezang115:1, 2 ● Gezang182E:Amen Liturgieds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus) Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

29 182 E 4-stemmig

30 Psalm84:1, 3 Romeinen8:18 - 39 Psalm27:4, 7 Romeinen8:18 LvdK288:1, 4, 5 Psalm84:4, 6 Gezang115:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus) Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

31


Download ppt "Psalm84:1, 3 Romeinen8:18 - 39 Psalm27:4, 7 Romeinen8:18 LvdK288:1, 4, 5 Psalm84:4, 6 Gezang115:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)"

Verwante presentaties


Ads door Google