De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)
Psalm 84: 1, 3 Romeinen 8: Psalm 27: 4, 7 Romeinen 8: 18 LvdK 288: 1, 4, 5 Psalm 84: 4, 6 Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds. H. van Hemmen 16:30 voorganger: ds. H. Hidding De collecte is vandaag bestemd voor diakonale nood in Inaktelke. Mededelingen kerkenraad

3 Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)
Psalm 84: 1, 3 Romeinen 8: Psalm 27: 4, 7 Romeinen 8: 18 LvdK 288: 1, 4, 5 Psalm 84: 4, 6 Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

4 Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)
Psalm 84: 1, 3 Romeinen 8: Psalm 27: 4, 7 Romeinen 8: 18 LvdK 288: 1, 4, 5 Psalm 84: 4, 6 Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

5 175 C

6 Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)
● Psalm 84: 1, 3 Romeinen 8: Psalm 27: 4, 7 Romeinen 8: 18 LvdK 288: 1, 4, 5 Psalm 84: 4, 6 Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

7 Psalm 84: 1, 3 1 Hoe lieflijk is uw huis, o HEER! O God, U weet hoe ik begeer bij U te wonen in uw hoven. U weet hoe heimwee mij bevangt, omdat geheel mijn hart verlangt U in uw heiligdom te loven. ’k Ga jubelend God tegemoet, die leeft en mij ook leven doet.

8 Psalm 84: 1, 3 3 Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht, zijn hart kent de gebaande wegen. Een dal, geblakerd door de zon, ontsluit voor hen zelfs bron op bron en op hen daalt een milde regen. Zij worden door uw overvloed gesterkt met nieuwe levensmoed.

9 Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)
Psalm 84: 1, 3 Romeinen 8: Psalm 27: 4, 7 Romeinen 8: 18 LvdK 288: 1, 4, 5 Psalm 84: 4, 6 Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

10 Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)
Psalm 84: 1, 3 ● Romeinen 8: Psalm 27: 4, 7 Romeinen 8: 18 LvdK 288: 1, 4, 5 Psalm 84: 4, 6 Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

11 Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)
Psalm 84: 1, 3 Romeinen 8: ● Psalm 27: 4, 7 Romeinen 8: 18 LvdK 288: 1, 4, 5 Psalm 84: 4, 6 Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

12 Psalm 27: 4, 7 4 Want bij de HERE ben ik welgeborgen: Hij voert mij in de schuilplaats van zijn tent. Daar ben ik veilig, Hij zal voor mij zorgen, draagt mij naar hoogten die geen vijand kent. Ik breng de HERE offers tot zijn eer. Hij heeft mijn vijand van zijn macht beroofd. In zegepraal verheft zich nu mijn hoofd. Daarom zing ik een loflied voor de HEER.

13 Psalm 27: 4, 7 7 Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar door Gods trouw keert mijn vertrouwen weer; in zwakheid wordt des HEREN kracht volbracht. Betoon u sterk, houd moed, geloof en wacht. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER!

14 Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)
Psalm 84: 1, 3 Romeinen 8: Psalm 27: 4, 7 ● Romeinen 8: 18 LvdK 288: 1, 4, 5 Psalm 84: 4, 6 Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

15 Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)
Psalm 84: 1, 3 Romeinen 8: Psalm 27: 4, 7 Romeinen 8: 18 ● LvdK 288: 1, 4, 5 Psalm 84: 4, 6 Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

16 Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt.
LvdK 288: 1, 4, 5 1 Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt. God zal op aarde komen met groene eeuwigheid. De hemel en de aarde wordt stralende en puur. God zal zich openbaren in heel zijn kreatuur.

17 Ook ons zal God verlossen uit alle pijn en nood,
LvdK 288: 1, 4, 5 4 Ook ons zal God verlossen uit alle pijn en nood, van 't woeden van de boze, van 't vrezen voor de dood, van aarzelen en klagen, verdriet en bitterheid, van alles wat wij dragen, van 't lijden aan de tijd.

18 het bruiloftsmaal bereiden zijn grote naam ten prijs.
LvdK 288: 1, 4, 5 5 Ja, Hij zal ons geleiden in 't schone paradijs, het bruiloftsmaal bereiden zijn grote naam ten prijs. De liefde die wij zingen, zo schoon, zo ongekend, zal uit de bron ontspringen van God ons middelpunt.

19 Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)
Psalm 84: 1, 3 Romeinen 8: Psalm 27: 4, 7 Romeinen 8: 18 LvdK 288: 1, 4, 5 Psalm 84: 4, 6 Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

20 Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)
Psalm 84: 1, 3 Romeinen 8: Psalm 27: 4, 7 Romeinen 8: 18 LvdK 288: 1, 4, 5 ● Psalm 84: 4, 6 Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

21 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort,
Psalm 84: 4, 6 4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort, het oog gericht naar Sions oord. Daar zullen zij voor God verschijnen. O, HEER der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed, laat mij niet op de weg verkwijnen! O HERE, neig tot mij uw oor, o Jakobs God, geef mij gehoor.

22 Want God, de HEER, is goed en mild
Psalm 84: 4, 6 6 Want God, de HEER, is goed en mild en voor zijn volk een zon en schild. Eer en genade zal Hij geven. U zult het goede niet, o HEER, onthouden hun die tot uw eer steeds in oprechtheid voor U leven. Welzalig, HEER, wie op U bouwt, en zich geheel U toevertrouwt.

23 Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)
Psalm 84: 1, 3 Romeinen 8: Psalm 27: 4, 7 Romeinen 8: 18 LvdK 288: 1, 4, 5 Psalm 84: 4, 6 Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

24 Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)
Psalm 84: 1, 3 Romeinen 8: Psalm 27: 4, 7 Romeinen 8: 18 LvdK 288: 1, 4, 5 Psalm 84: 4, 6 Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

25 Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)
Psalm 84: 1, 3 Romeinen 8: Psalm 27: 4, 7 Romeinen 8: 18 LvdK 288: 1, 4, 5 Psalm 84: 4, 6 ● Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

26 Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
Gezang 115, Gz37: 1,2 1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied! Wat zijne liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet.

27 Die hoop moet al ons leed verzachten.
Gezang 115, Gz37: 1,2 2 Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! Voor hen die 't heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemdlingschap vergeten en wij, wij zijn in 't vaderland!

28 Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)
Psalm 84: 1, 3 Romeinen 8: Psalm 27: 4, 7 Romeinen 8: 18 LvdK 288: 1, 4, 5 Psalm 84: 4, 6 Gezang 115: 1, 2 ● Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

29 182 E 4-stemmig

30 Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)
Psalm 84: 1, 3 Romeinen 8: Psalm 27: 4, 7 Romeinen 8: 18 LvdK 288: 1, 4, 5 Psalm 84: 4, 6 Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

31


Download ppt "Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)"

Verwante presentaties


Ads door Google