De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm146:1, 2, 6 Galaten3:1 - 14 HC Zondag4: Psalm9:5, 12, 16 Gezang155:1, 3, 4 Gezang161: Opwekking334: Gezang182E:Amen Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm146:1, 2, 6 Galaten3:1 - 14 HC Zondag4: Psalm9:5, 12, 16 Gezang155:1, 3, 4 Gezang161: Opwekking334: Gezang182E:Amen Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm146:1, 2, 6 Galaten3:1 - 14 HC Zondag4: Psalm9:5, 12, 16 Gezang155:1, 3, 4 Gezang161: Opwekking334: Gezang182E:Amen Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. W. Blijdorp (Brunssum) De collecte is bestemd voor diaconale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden. Volgende week zondag vieren we in de middagdienst het Heilig Avondmaal. Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. W. Blijdorp (Brunssum) De collecte is bestemd voor diaconale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden. Volgende week zondag vieren we in de middagdienst het Heilig Avondmaal. Mededelingen kerkenraad

3 Morgenavond vergadert kerkenraad met diakenen in het kerkgebouw. Deze vergadering begint om 20.00 uur. Mededelingen kerkenraad Door de gemeente is verkozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling, de br. J.A. Meeske. Wij herinneren u aan de kerkdiensten van dankdag, woensdag a.s. 6 november: De middagdienst – speciaal gericht op de kinderen, begint om 16.00 uur in de Jacobuskerk in Eindhoven. De dienst van woensdagavond begint om 19.30 uur. Wij herinneren u aan de kerkdiensten van dankdag, woensdag a.s. 6 november: De middagdienst – speciaal gericht op de kinderen, begint om 16.00 uur in de Jacobuskerk in Eindhoven. De dienst van woensdagavond begint om 19.30 uur.

4 Agenda 3 november LEF 3 november LEF 9 november 19:30 Lidwina in concert 9 november 19:30 Lidwina in concert

5 3 november:Coen Jansen 4 november:br Mark de Fouw br Jaap Uringa 5 november:zr N.N. Anholts-Ouwersloot br René Braakman br Lennard Sytsma br Tjeerd van Zandwijk 6 november:zr Pauline van den Berg-Soldaat br Wicher Bos 7 november:Ragini van der Horst William Schaaij 8 november:Arjan Joosse 3 november:Coen Jansen 4 november:br Mark de Fouw br Jaap Uringa 5 november:zr N.N. Anholts-Ouwersloot br René Braakman br Lennard Sytsma br Tjeerd van Zandwijk 6 november:zr Pauline van den Berg-Soldaat br Wicher Bos 7 november:Ragini van der Horst William Schaaij 8 november:Arjan Joosse Deze week zijn jarig:

6 Psalm146:1, 2, 6 Galaten3:1 - 14 HC Zondag4: Psalm9:5, 12, 16 Gezang155:1, 3, 4 Gezang161: Opwekking334: Gezang182E:Amen Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

7 Psalm146:1, 2, 6 Galaten3:1 - 14 HC Zondag4: Psalm9:5, 12, 16 Gezang155:1, 3, 4 Gezang161: Opwekking334: Gezang182E:Amen Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

8 175 C

9 ● Psalm146:1, 2, 6 Galaten3:1 - 14 HC Zondag4: Psalm9:5, 12, 16 Gezang155:1, 3, 4 Gezang161: Opwekking334: Gezang182E:Amen Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

10 Psalm 146: 1, 2, 6 1 Ik wil zingen al mijn dagen: Halleluja, prijs de HEER. Psalm en lied, Hem opgedragen, zal ik wijden aan zijn eer. Juich, mijn ziel, in God verblijd, heel uw aardse levenstijd.

11 Psalm 146: 1, 2, 6 2 Wil toch niet op mensen bouwen, hoe voornaam ook en geacht. Want beschaamd wordt uw vertrouwen, als uw heil van hen verwacht. Als hun stervensuur zal slaan, zal hun plan met hen vergaan.

12 Psalm 146: 1, 2, 6 6 ’t Is de HEER, wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht, wie door leed is neergebogen wordt door Hem weer opgericht. ’t Is de HERE, die bemint elk die Hij oprecht bevindt.

13 Psalm146:1, 2, 6 Galaten3:1 - 14 HC Zondag4: Psalm9:5, 12, 16 Gezang155:1, 3, 4 Gezang161: Opwekking334: Gezang182E:Amen Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

14 Psalm146:1, 2, 6 ● Galaten3:1 - 14 HC Zondag4: Psalm9:5, 12, 16 Gezang155:1, 3, 4 Gezang161: Opwekking334: Gezang182E:Amen Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

15 Psalm146:1, 2, 6 Galaten3:1 - 14 ● HC Zondag4: Psalm9:5, 12, 16 Gezang155:1, 3, 4 Gezang161: Opwekking334: Gezang182E:Amen Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

16 Psalm146:1, 2, 6 Galaten3:1 - 14 HC Zondag4: ● Psalm9:5, 12, 16 Gezang155:1, 3, 4 Gezang161: Opwekking334: Gezang182E:Amen Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

17 Psalm 9: 5, 12, 16 5 De HERE troont in eeuwigheid en oordeelt in gerechtigheid. Hij zal rechtvaardig vonnis spreken, als rechter alle onrecht wreken. 12 De HEER heeft zich bekend gemaakt, hun recht gehandhaafd en bewaakt. De bozen richten zich te gronde; dit is Gods antwoord op hun zonde.

18 Psalm 9: 5, 12, 16 16 Jaag angst en schrik de volken aan, opdat zij duidelijk verstaan, dat mensen, groot in eigen ogen, verganklijk zijn en niets vermogen.

19 Psalm146:1, 2, 6 Galaten3:1 - 14 HC Zondag4: Psalm9:5, 12, 16 Gezang155:1, 3, 4 Gezang161: Opwekking334: Gezang182E:Amen Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

20 Zondag 4 – Is er een uitweg?

21 Zondag 4 – geen uitweg Opties: 1. Er is geen uitweg

22 Zondag 4 – geen uitweg Opties: 1. Er is geen uitweg 2. Als ik goed leef ben ik zelf de uitweg

23 Zondag 4 – geen uitweg Opties: 1. Er is geen uitweg 2. Als ik goed leef ben ik zelf de uitweg 3. God is de uitweg – Zijn eis is onrecht

24 Zondag 4 – geen uitweg Opties: 1. Er is geen uitweg 2. Als ik goed leef ben ik zelf de uitweg 3. God is de uitweg – Zijn eis is onrecht – Hij kan het door de vingers zien

25 Zondag 4 – geen uitweg Opties: 1. Er is geen uitweg 2. Als ik goed leef ben ik zelf de uitweg 3. God is de uitweg – Zijn eis is onrecht – Hij kan het door de vingers zien – Hij is toch barmhartig?

26 Zondag 4 – Is er een uitweg?

27 Psalm146:1, 2, 6 Galaten3:1 - 14 HC Zondag4: Psalm9:5, 12, 16 ● Gezang155:1, 3, 4 Gezang161: Opwekking334: Gezang182E:Amen Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

28 Gezang 155, Gz17: 1, 3, 4 1 God, enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden, ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden.

29 Gezang 155, Gz17: 1, 3, 4 3 Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten.

30 Gezang 155, Gz17: 1, 3, 4 4 Ja, amen, ja, op Golgota stierf Hij voor onze zonden, en door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonden.

31 Psalm146:1, 2, 6 Galaten3:1 - 14 HC Zondag4: Psalm9:5, 12, 16 Gezang155:1, 3, 4 ● Gezang161: Opwekking334: Gezang182E:Amen Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

32 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

33 2 ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk. Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4

34 3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu. Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4

35 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods Rijk. Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4

36 Psalm146:1, 2, 6 Galaten3:1 - 14 HC Zondag4: Psalm9:5, 12, 16 Gezang155:1, 3, 4 Gezang161: Opwekking334: Gezang182E:Amen Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

37 Psalm146:1, 2, 6 Galaten3:1 - 14 HC Zondag4: Psalm9:5, 12, 16 Gezang155:1, 3, 4 Gezang161: Opwekking334: Gezang182E:Amen Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

38 Zoals gepland bestond het grootste deel van ons diaconale bezoek aan Inaktelke uit bezoekjes.

39 De mensen vinden het erg fijn dat we in hun moeiten willen delen, in Gods liefde

40 en tonen hun gastvrijheid met een kleine gift.

41 Ook de school hebben we weer bezocht. We zongen "Dit is de dag" voor de kids en ze zongen zomaar mee!!!

42 Na afloop van de diaconie vergadering, weer helemaal op de hoogte van het wel en wee in Inaktelke, samen genieten van een heerlijk buffet.

43 De mensen hebben deze zomer niet stil gezeten. De muur is afgemaakt, de septic tank bij de pastorie/kerk is verbeterd, leidingen zijn vernieuwd....

44 Het afdak van het terras is geschilderd en er is al veelvuldig gebruik van gemaakt tijdens kinderkampen en congressen.

45 Tot groot verdriet van Attila is het niet gelukt de bodem van het speelveld te verharden. Degene die het zou begeleiden is afgehaakt en nu is er voor de winter geen tijd meer. Ze hopen dat het klaar is als wij komen in april 2014.

46 De plannen voor die reis: een hek rond de nieuwe begraafplaats, de Brug isoleren, de speeltuin opnieuw schilderen en misschien een bassin graven, zodat er een filter geplaatst kan worden in de watervoorziening.

47 Drie studenten liepen dit weekend stage in Inaktelke: catechisaties, Bijbelstudies, preken, preekbespreking...

48 János Bácsi en Kati Néni waren zondag 50 jaar getrouwd!

49 Dinsdag vierden ze dat met "hun Nederlandse familie", met dank aan God.

50 Cultuuroverdracht: de kids leren dansen.

51 Toch ook een paar uitjes: de natuur in...

52 en een rondleiding in de Theologische Universiteit in Cluj.

53 Er was veel herkenning in geloofsvertrouwen. En ze verlangen alweer naar april, als we, zo God het wil, weer met een groep jongeren komen! Ga jij ook mee???

54 Psalm146:1, 2, 6 Galaten3:1 - 14 HC Zondag4: Psalm9:5, 12, 16 Gezang155:1, 3, 4 Gezang161: ● Opwekking334: Gezang182E:Amen Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

55 Opwekking 334: 1, 2, 3 1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen waar U bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij.

56 Opwekking 334: 1, 2, 3 refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

57 Opwekking 334: 1, 2, 3 2 Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. Door het bloed mag ik U toebehoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij.

58 Opwekking 334: 1, 2, 3 refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

59 Opwekking 334: 1, 2, 3 3 Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt uw stralende licht op ons neer. Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. U volmaakt wie volkomen zich geven. Schijn in mij, schijn door mij.

60 Opwekking 334: 1, 2, 3 refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

61 Psalm146:1, 2, 6 Galaten3:1 - 14 HC Zondag4: Psalm9:5, 12, 16 Gezang155:1, 3, 4 Gezang161: Opwekking334: ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

62 182 E 4-stemmig

63 Psalm146:1, 2, 6 Galaten3:1 - 14 HC Zondag4: Psalm9:5, 12, 16 Gezang155:1, 3, 4 Gezang161: Opwekking334: Gezang182E:Amen Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

64 Zaterdag 9 november 19.30-20.30 uur Cellokwartet Wiriavier Met oa Wikkie Vis, Connie van der Dussen Programma op www.lidwinaconcerten.nl

65 Dankdag 6 november 2013 Middagdienst Voor wie: Kinderen tot 12 jaar Hoe laat: 16.00 uur Waar: Jacobuskerk Orionstraat 7, Eindhoven Thema: Denk je aan danken? Crèche voor de allerkleinsten is aanwezig! Je bent van harte welkom! We hopen op een volle kerk…


Download ppt "Psalm146:1, 2, 6 Galaten3:1 - 14 HC Zondag4: Psalm9:5, 12, 16 Gezang155:1, 3, 4 Gezang161: Opwekking334: Gezang182E:Amen Liturgie ds. W. Blijdorp Brunssum."

Verwante presentaties


Ads door Google