De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Maart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Maart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Woord van Leven Maart 2011

2 “Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat U gezegd hebt.”
Lucas 1,38

3 Net als aan Maria wil God ook aan ieder van ons laten weten wat Hij voor ons in gedachte heeft. Hij wil ons onze ware identiteit laten zien.

4 “Wil je dat Ik van jou en jouw leven een meesterwerk maak
“Wil je dat Ik van jou en jouw leven een meesterwerk maak?”, lijkt Hij ons te zeggen. “Volg dan de weg die Ik je aangeef, en je zult degene worden die je in mijn hart altijd al bent geweest.

5 Van alle eeuwigheid heb Ik voor jou een plan
Van alle eeuwigheid heb Ik voor jou een plan. Ik heb jou altijd al bemind en jouw naam uitgesproken. Door jou op het spoor van mij te zetten, laat Ik je zien wie jij werkelijk bent.”

6 Zijn wil is dus niet iets wat ons wordt opgedrongen, maar de openbaring van zijn liefde voor ons. Het is zijn plan met ons, even subliem, fascinerend en enthousiasmerend als God zelf is.

7 In zijn wil schenkt God zich aan ons
In zijn wil schenkt God zich aan ons. De wil van God is een gouden draad, een goddelijk patroon, dat door heel ons aardse leven is geweven, en ook daarna.

8 Het loopt van de eeuwigheid naar de eeuwigheid: eerst in Gods gedachte, dan hier op aarde en ten slotte in het paradijs. Maar om dat plan helemaal tot vervulling te laten komen vraagt God wel onze instemming. Die heeft Hij ook aan Maria gevraagd.

9 Pas dan kan het woord dat God over mij, over jou heeft uitgesproken, werkelijkheid worden. Net als Maria zijn ook wij geroepen om te zeggen: “Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat U gezegd hebt.”

10 Natuurlijk is voor ons niet altijd helder wat zijn wil is
Natuurlijk is voor ons niet altijd helder wat zijn wil is. En wij zullen, net als Maria, om licht moeten vragen om te begrijpen wat God wil. We moeten goed en serieus luisteren naar zijn stem in ons binnenste. En als het nodig is raad vragen aan iemand die ons daarbij kan helpen. Maar als we zijn wil eenmaal hebben begrepen is het zaak daarop meteen ‘ja’ te zeggen.

11 Als we hebben ingezien dat zijn wil het allergrootste en -mooiste is dat er in ons leven kan zijn, ‘berusten’ we er niet in de wil van God te moeten doen, maar zijn we blij de wil van God te mogen doen.

12 Dan willen we zijn plan volgen, zodat kan gebeuren wat Hij voor ons in gedachte heeft. Dat is het allerbeste en het meest intelligente wat we kunnen doen.

13 De woorden van Maria, “Ik ben de dienares van de Heer”, kunnen ook ons antwoord van liefde zijn op de liefde van God. Door deze woorden richten we ons op Hem in een houding van luisteren en van overgave, met als enig verlangen te doen wat Hij wil en om te zijn zoals Hij ons ziet.

14 Toch kan het af en toe lijken dat Hij onmogelijke dingen van ons wil
Toch kan het af en toe lijken dat Hij onmogelijke dingen van ons wil. Dan willen we liever iets anders en nemen we ons leven het liefst zelf in handen. We zouden God zelfs goede raad willen geven en Hem zeggen wat Hij moet doen of juist niet moet laten gebeuren.

15 Maar wanneer ik geloof dat God liefde is en ik op Hem vertrouw, dan weet ik dat wat Hij voor mijn leven en dat van anderen beschikt voor ieders welzijn is.

16 Dan geef ik me aan Hem over en leg ik mijn leven vol vertrouwen in zijn handen. Dan wil ik met heel mijn wezen wat Hij wil en wordt zijn wil de mijne. Want ik weet dat ik Hem aanneem wanneer ik zijn wil aanneem; dat ik door het doen van zijn wil Hem omhels en mezelf voed met Hem.

17 We mogen geloven dat niets zo maar gebeurt
We mogen geloven dat niets zo maar gebeurt. Geen enkele gebeurtenis, vreugdevol, neutraal of droevig, geen enkele ontmoeting, geen enkele situatie in ons gezin, op ons werk, op school, geen enkele geestelijke of lichamelijke conditie is zonder betekenis.

18 Iedere gebeurtenis, iedere situatie, iedere persoon is drager van een boodschap van God. Alles draagt bij aan de vervulling van Gods plan. Beetje bij beetje, dag na dag zullen we dat ontdekken, als we net als Maria de wil van God doen.

19 “Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat U gezegd hebt.”
Lucas 1,38

20 Wat kunnen we concreet doen met dit Woord van leven
Wat kunnen we concreet doen met dit Woord van leven? Ons ‘ja’ aan het Woord van God houdt concreet in dat we ieder ogenblik doen wat God van ons wil, en dat we dat goed doen.

21 Dat betekent helemaal gericht zijn op dat ene werk, en op dat moment al het andere opzij zetten: alle gedachten, wensen, herinneringen en handelingen die daarvoor niet van belang zijn.

22 Bij iedere wil van God, droevig, vreugdevol of neutraal, kunnen we herhalen: “Laat met mij gebeuren wat U gezegd hebt”, of zoals Jezus ons in het Onze Vader heeft geleerd: “Uw wil geschiede”.

23 Moment voor moment, steentje voor steentje, zullen we dan het prachtige en unieke mozaïek van ons leven samenstellen dat God van alle eeuwigheid voor ieder van ons heeft bedacht.

24 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging.
“Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat U gezegd hebt.” Lucas 1,38 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”( ), geschreven in december 2002 Grafica Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) Per informazioni Questo PPS, in diverse lingue, è pubblicato su


Download ppt "Woord van Leven Maart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google