De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm72:1, 3 LvdK316:4- 6 Ezechiël36: 1- 15 Gezang113: Psalm72:2, 9 Psalm72:10 Psalm87: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm72:1, 3 LvdK316:4- 6 Ezechiël36: 1- 15 Gezang113: Psalm72:2, 9 Psalm72:10 Psalm87: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:"— Transcript van de presentatie:

1 Psalm72:1, 3 LvdK316:4- 6 Ezechiël36: 1- 15 Gezang113: Psalm72:2, 9 Psalm72:10 Psalm87: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte: Inaktelke

2 Diensten 9:30voorganger: ds. P. Poortinga uit Drachten Zuid/Oost 15:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. LET OP: de middagdienst begint om 15:30 uur, dat is dus een uur eerder dan de gebruikelijke aanvangstijd! Diensten 9:30voorganger: ds. P. Poortinga uit Drachten Zuid/Oost 15:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. LET OP: de middagdienst begint om 15:30 uur, dat is dus een uur eerder dan de gebruikelijke aanvangstijd! Mededelingen kerkenraad

3 Volgende week zullen wij, zo de Here wil, in de middagdienst het Heilig Avondmaal vieren. De collecte is bestemd voor diakonale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden Volgende week zullen wij, zo de Here wil, in de middagdienst het Heilig Avondmaal vieren. De collecte is bestemd voor diakonale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden Mededelingen kerkenraad

4 23 juni Gezamenlijk eten na intrededienst 23 juni Gezamenlijk eten na intrededienst Agenda 26 juni 19:00 Start leegruimen Pandje 26 juni 19:00 Start leegruimen Pandje 29 juni Welkomstmiddag 29 juni Welkomstmiddag

5 Deze week zijn jarig: 23 juni:Manon Anholts 24 juni:br Jorrit de Putter 25 juni:zr Riekje Barelds zr Truus Janson-Zwiep zr Hanneke Joosse Christa Nelemans 26 juni: br Erwin Blom 26 juni: br Joop de Haas 27 juni: br J.H. van Pijkeren 29 juni: Sem van Harten 23 juni:Manon Anholts 24 juni:br Jorrit de Putter 25 juni:zr Riekje Barelds zr Truus Janson-Zwiep zr Hanneke Joosse Christa Nelemans 26 juni: br Erwin Blom 26 juni: br Joop de Haas 27 juni: br J.H. van Pijkeren 29 juni: Sem van Harten

6 Psalm72:1, 3 LvdK316:4- 6 Ezechiël36: 1- 15 Gezang113: Psalm72:2, 9 Psalm72:10 Psalm87: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte: Inaktelke

7 Psalm72:1, 3 LvdK316:4- 6 Ezechiël36: 1- 15 Gezang113: Psalm72:2, 9 Psalm72:10 Psalm87: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte: Inaktelke

8 175 C

9 ● Psalm72:1, 3 LvdK316:4- 6 Ezechiël36: 1- 15 Gezang113: Psalm72:2, 9 Psalm72:10 Psalm87: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte: Inaktelke

10 Psalm 72: 1, 3 1 O God, wil aan de koning schenken uw recht en wijs beleid, wil hem, de koningszoon, bedenken met uw gerechtigheid. Laat hij uw volk besturen, Here, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht.

11 Psalm 72: 1, 3 3 Dan zal men u, o koning, vrezen tot in het nageslacht, zolang er zon of maan zal wezen, u eren om uw macht. Hij zal hun zijn als milde regen die neerdaalt op het gras, als buien die met rijke zegen verkwikken het gewas.

12 Psalm72:1, 3 ● LvdK316:4- 6 Ezechiël36: 1- 15 Gezang113: Psalm72:2, 9 Psalm72:10 Psalm87: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte: Inaktelke

13 LvdK 316: 4 - 6 4 Blijf Heer ons met uw woord nabij en maak ons van de vijand vrij, deel aan uw kerk genade mee, geduld en eenheid, moed en vree. 5 Het is niet onze zaak, o Heer, 't gaat om uw eeuwig rijk, uw eer. Wil allen trouw terzijde staan, die op uw wegen willen gaan.

14 LvdK 316: 4 - 6 6 Uw woord maakt onze harten sterk, het is de schutsmuur van uw kerk. Houd ons daarbij, opdat wij Heer, buiten uw woord niets zoeken meer.

15 Psalm72:1, 3 LvdK316:4- 6 Ezechiël36: 1- 15 Gezang113: Psalm72:2, 9 Psalm72:10 Psalm87: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte: Inaktelke

16 Psalm72:1, 3 LvdK316:4- 6 Ezechiël36: 1- 15 Gezang113: Psalm72:2, 9 Psalm72:10 Psalm87: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte: Inaktelke

17 Psalm72:1, 3 LvdK316:4- 6 ● Ezechiël36: 1- 15 Gezang113: Psalm72:2, 9 Psalm72:10 Psalm87: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte: Inaktelke

18 Psalm72:1, 3 LvdK316:4- 6 Ezechiël36: 1- 15 ● Gezang113: Psalm72:2, 9 Psalm72:10 Psalm87: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte: Inaktelke

19 Gezang 113: 1, 2 1 Alle mensen moeten sterven alle vlees vergaat als gras. Wie vernieuwing wil be-erven, moet vergaan tot stof en as. Maar dit lichaam zal genezen van de dood om nieuw te wezen; in Gods heerlijkheid geheeld, die Hij met de zijnen deelt.

20 Gezang 113: 1, 2 2 Daarom willen wij ons leven als de Heer dat van ons vraagt, helemaal uit handen geven, nu Hij ons op handen draagt. Ja, wij geven ons verloren, uit verlies wordt winst geboren want het loon in deze nood is de troost van Christus' dood.

21 Psalm72:1, 3 LvdK316:4- 6 ● Ezechiël36: 1- 15 Gezang113: Psalm72:2, 9 Psalm72:10 Psalm87: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte: Inaktelke

22 Psalm72:1, 3 LvdK316:4- 6 Ezechiël36: 1- 15 Gezang113: ● Psalm72:2, 9 Psalm72:10 Psalm87: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte: Inaktelke

23 Psalm 72: 2, 9 2 Dan zullen bergen vrede dragen en heuvels heilig recht. Voor heel het volk zal hij doen dagen het heil, hun toegezegd. Ellendigen zal hij bevrijden van onrecht dat hen drukt en armen redden uit hun lijden, vertreden wie verdrukt.

24 Psalm 72: 2, 9 9 De stedelingen zullen groeien zoals het groene kruid. Des konings naam zal altijd bloeien de eeuwen in en uit. Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 't gezegend heidendom de roem van deze koning prijzen, die Davids troon beklom.

25 Psalm72:1, 3 LvdK316:4- 6 Ezechiël36: 1- 15 Gezang113: Psalm72:2, 9 Psalm72:10 Psalm87: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte: Inaktelke

26 Psalm72:1, 3 LvdK316:4- 6 Ezechiël36: 1- 15 Gezang113: Psalm72:2, 9 ● Psalm72:10 Psalm87: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte: Inaktelke

27 Psalm 72: 10 10 De HERE God zij lof bewezen door alle tijden heen. Die HEER, in Israël geprezen, doet wondren, Hij alleen. Zijn naam moet eeuwig lof ontvangen, aan Hem alleen de eer. De aarde juiche met haar zangen: Ja, amen! Looft de HEER!

28 Psalm72:1, 3 LvdK316:4- 6 Ezechiël36: 1- 15 Gezang113: Psalm72:2, 9 Psalm72:10 Psalm87: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte: Inaktelke

29 Psalm72:1, 3 LvdK316:4- 6 Ezechiël36: 1- 15 Gezang113: Psalm72:2, 9 Psalm72:10 Psalm87: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte: Inaktelke

30 Psalm72:1, 3 LvdK316:4- 6 Ezechiël36: 1- 15 Gezang113: Psalm72:2, 9 Psalm72:10 ● Psalm87: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte: Inaktelke

31 Psalm 87: 1 - 5 1 Jeruzalem, de Godsstad hier beneden, heeft Hij gesticht op bergen, Hem gewijd. De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt, bemint haar meer dan één van Jakobs steden.

32 Psalm 87: 1 - 5 2 Men zegt van u voortreffelijke dingen, o schone stad van Sions God en Heer. Egypt’ en Babel meld Ik tot mijn eer als volken, die Mij kennen en bezingen.

33 Psalm 87: 1 - 5 3 De Filistijnen, Tiriërs en Moren zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht eens zeggen: elk van hen is daar geboren.

34 Psalm 87: 1 - 5 4 De HEER zal haar bevestigen en schragen en op zijn rol waar Hij de volken schrijft, hen tellen als in Isrel ingelijfd en doen de naam van Sions kindren dragen.

35 Psalm 87: 1 - 5 5 Dan wordt de lof van ’s HEREN naam bezongen, dan zullen daar de volken juichend staan, de reien dansend de cimbalen slaan: zie, al mijn bronnen zijn in u ontsprongen.

36 Psalm72:1, 3 LvdK316:4- 6 Ezechiël36: 1- 15 Gezang113: Psalm72:2, 9 Psalm72:10 Psalm87: ● Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte: Inaktelke

37 182 E 4-stemmig

38 Psalm72:1, 3 LvdK316:4- 6 Ezechiël36: 1- 15 Gezang113: Psalm72:2, 9 Psalm72:10 Psalm87: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte: Inaktelke


Download ppt "Psalm72:1, 3 LvdK316:4- 6 Ezechiël36: 1- 15 Gezang113: Psalm72:2, 9 Psalm72:10 Psalm87: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Collecte:"

Verwante presentaties


Ads door Google