De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SMS bijbel-leesrooster Psalm 53:1-7. Voor de koorleider. Op: Machalat. Een leerdicht van David. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SMS bijbel-leesrooster Psalm 53:1-7. Voor de koorleider. Op: Machalat. Een leerdicht van David. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven."— Transcript van de presentatie:

1 SMS bijbel-leesrooster Psalm 53:1-7

2 Voor de koorleider. Op: Machalat. Een leerdicht van David. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijk en afschuwelijk onrecht; niemand is er, die goed doet.

3 God ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God zoekt.

4 Allen zijn afgeweken, tezamen ontaard, er is niemand die goed doet, zelfs niet één.

5 Hebben zij dan geen kennis, die bedrijvers van ongerechtigheid, die mijn volk opeten, als aten zij brood? God roepen zij niet aan.

6 Daar verschrikken zij, terwijl er geen verschrikking is; want God verstrooit het gebeente van uw belager, gij doet hen beschaamd staan, want God heeft hen verworpen.

7 Och, dat uit Sion Israëls redding daagde! Als God een keer brengt in het lot van zijn volk, dan zal Jakob juichen, Israël zich verheugen.

8

9 Lucas 23: 33 En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde.

10 Daar kruisigen wij Hem !

11 Lucas 23: 33 En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde.

12

13 Johannes 1: 14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

14

15 1 Petrus 4: 17 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?

16

17 Het absoluut 1963 Now, Paul had a Christ-centered life. He... That was, Christ, was Paul's absolute. Nu, Paulus had Christus in zijn leven centraal staan. Hij…, dat was, Christus, was het Absoluut voor Paulus.

18


Download ppt "SMS bijbel-leesrooster Psalm 53:1-7. Voor de koorleider. Op: Machalat. Een leerdicht van David. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven."

Verwante presentaties


Ads door Google