De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiebeurzen voor het buitenland academiejaar 2013 - 2014 bilaterale / culturele akkoorden van de Vlaamse Overheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiebeurzen voor het buitenland academiejaar 2013 - 2014 bilaterale / culturele akkoorden van de Vlaamse Overheid."— Transcript van de presentatie:

1 Studiebeurzen voor het buitenland academiejaar 2013 - 2014 bilaterale / culturele akkoorden van de Vlaamse Overheid

2 Wat? Beurzen die in het kader van een bilateraal/cultureel akkoord tussen Vlaanderen en het partnerland door het partnerland aangeboden en gefinancierd worden om in het gastland aan een erkende instelling - een specialisatie/postgraduaat te volgen - aan wetenschappelijk onderzoek te doen - een taal- en cultuurcursus te volgen geen stages

3 Duur specialisatiebeurzen :1 academiejaar onderzoekbeurzen : 6 maanden taal-en cultuurcursussen: 2 à 4 weken in juli/augustus

4 Landen en beursaanbod LandSOT SOT Bulgarije26m4Mexico10- Estland2-1Polen90m- Finland -pool -Quebec10- Hongarije36m2Roemenië222 India3--Russische Federatie49m8 Israël26m1Slovakijetb Japan2/3-Sloveniëtb - Kroatiëtb Tsjechië26m6 Letland19m2Volksrepubliek China66- Litouwentb Zwitserland1-

5 Voor wie? Specialisatie- en onderzoekbeurzen: in het bezit van een masterdiploma op het ogenblik van vertrek taalcursussen: na het tweede jaar van de bacheloropleiding max. 35 jaar oud

6 Beursbedrag Specialisatie- en onderzoekbeurzen gastland: beurs in functie van de levensstandaard van het land Vlaamse Overheid: internationale reiskosten

7 gewoonlijk vrijstelling van inschrijvingsgeld behalve voor duurdere opleidingen informeer je vóór je vertrek

8 Taal- en cultuurcursussen 2 tot 4 weken tijdens zomervakantie gastland:verblijf, cursusgeld of forfaitaire som student:reiskosten

9 Aanvraagprocedure een volledig dossier  aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen  in het Engels vertalingen mogen van eigen hand zijn origineel bijvoegen

10 Aanvraagdossier (bijlagen) uitgebreide cv met vermelding van talenkennis gedetailleerd studieprogramma motivatie van de keuze van land en van studieprogramma

11 Aanvraagdossier (vervolg) min. 2 aanbevelingsbrieven van thuisuniversiteit contactpersonen aan de buitenlandse instelling eventueel bewijs van inschrijving afschrift van behaalde diploma’s eventueel lijst van publicaties

12 Indienen een volledig dossier vóór 15 december 2012 (per jaar : 1 aanvraagdossier) elektronisch: studiebeurs.buitenland@vlaanderen.be of via post (2 exemplaren) naar: Vlaamse Overheid Departement Onderwijs en Vorming Afd. Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs - studeren in het buitenland Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel

13 Uitzonderingen op de regel

14 China 6 duobeurzen voor masterstudenten (naast 6 beurzen voor specialisatie of onderzoek) Gelijktijdige uitwisseling van 2 masterstudenten tussen een Vlaamse en Chinese hoger onderwijsinstelling die een samenwerkingsverband hebben Specifiek formulier

15 Japan (onder voorbehoud) beurs van 2 jaar (april/okt 2014 – maart 2016) toelating van inschrijving aan Japanse universiteit selectieproeven op Japanse ambassade in Brussel: schriftelijk en mondeling aanvraag indienen bij cultureel en informatiecentrum van de ambassade van Japan in Brussel voor 1 juni 2013 Info en formulieren op www.be.emb-japan.go.jp/english/study/researchstudents.html

16 Quebec (Canada) geen beurs wel vrijstelling of opmerkelijke vermindering van inschrijvingsgeld 8 vrijstellingen voor een Franstalige opleiding 2 vrijstellingen voor een Engelstalige opleiding

17 Quebec (vervolg) Aanvraagdossier bevat: specifiek aanvraagformulier van de Quebecse overheid toelatings- en/of inschrijvingsbrief van de academische overheid van de gastuniversiteit aanvraagformulier Vlaamse overheid maar zonder bijlagen indienen bij het Departement Onderwijs en Vorming vóór 1 november 2012 voor start in januari 2013 1 juni 2013 voor start in augustus/september 2013

18 Finland pool van onderzoekbeurzen geen vaste quota per land goedkeuring / uitnodiging van de instelling nodig aanvraag indienen bij Departement Onderwijs en Vorming voor 10 januari 2013 Info en formulieren www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/finnish_government_ scholarship_pool

19 Mexico (onder voorbehoud) 10 specialisatie-en doctoraatsbeurzen per burgerlijk jaar: start in januari/februari aanvraag op Mexicaanse formulieren indienen bij departement Onderwijs en Vorming voor 31 augustus 2013 voor start in jan/feb 2014

20 ASEM-duo Gelijktijdige uitwisseling van studenten met India, China, Vietnam of Zuid-Korea 1 semester (ca. 4-5 maanden) bachelor- of masterstudenten Prioriteit aan volgende domeinen: STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), Politieke en Sociale wetenschappen, Economie en Communicatiewetenschappen. Aanvraag door universiteit: informeer bij je international office

21 Andere aanbieders Denemarken Duitsland Griekenland Noorwegen Oostenrijk Portugal Spanje Taiwan Verenigd Koninkrijk Zuid-Korea

22 Denemarken Een pool van beurzen The Danish Agency for Universities and Internationalisation biedt via een pool beurzen aan voor : Masterstudies Doctoraatstudenten en jonge onderzoekers Zomercursus Deense taal en literatuur Meer info en aanvragen : www.en.iu.dk/grants-and-scholarships

23 Duitsland Uitgebreid beurzenaanbod via de Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) : Studiebeurzen voor master en specialisatie taalcursussen in de zomer Info en aanvragen via www.daad.de Verder ook beurzen via Duitse stichtingen, bvb. Alexander von Humboldt: www.humboldt-foundation.de Deutsche Forsungsgemeinschaft: www.dfg.de

24 Griekenland De Onassis Foundation biedt een aantal beurzen aan voor specialisatie doctoraat onderzoek Meer info op www.onassis.gr

25 Noorwegen Onderzoeks- en doctoraatsbeurzen Meer info op www.forskningsradet.no Zomercursus (niet enkel taal): aanvraag rechtstreeks bij International Summer School Meer info op www.uio.no/iss

26 Oostenrijk Het beursaanbod voor Oostenrijk via OeAD (Österreichische Austauschdienst) Meer info en aanvraag via www.grants.at

27 Portugal Beurzen (studie- en zomercursus) voor studie en onderzoek van de Portugese taal en cultuur via het Instituto Camoes. Kennis van het Portugees is een voorwaarde. Meer info en aanvraag op www.instituto-camoes.pt

28 Spanje De Spaanse overheid biedt een aantal beurzen voor masterstudies doctoraatstudenten onderzoekstudenten taalcursussen Meer info op www.aecid.es/es/convocatorias/becas/becas/becas_extranjeros1/

29 Taiwan De Taiwanese overheid biedt een aantal beurzen aan voor: masterstudenten doctoraatstudenten studie van het Mandarijns Selectie door het Taipei Representative Office in the EU and Belgium in Brussel. Meer info op www.taiwanembassy.org/be

30 Verenigd Koninkrijk Via de British Council heb je toegang tot een database voor beursmogelijkheden. Meer info op: www.britishcouncil.org/belgium

31 Zuid-Korea Het beurzenaanbod voor master- en doctoraatstudenten van de Zuid-Koreaanse overheid voor buitenlandse studenten Meer info en aanvraag via: www.niied.go.kr

32 Alle informatie is terug te vinden op onze website http://www.ond.vlaanderen.be/internationaal/CA/default.htm

33 Aanbod stages door de Vlaamse overheid The Washington Center for internships and academic seminars stage bij nationale en internationale bedrijven en organisaties in Washington voor 1 semester (15 weken) naast de stage ook academische cursus voor wie: zowel bachelor- als masterstudenten beurs van 7 500 euro aanvragen: informeer je bij je international office Meer info: www.twc.edu

34 Aanbod stages door de Vlaamse overheid internationale ervaring opdoen bij een multilaterale organisatie : –WTO (Genève ) –UNESCO (Parijs) –Raad van Europa (Straatsburg) –OESO (Parijs) –VN (New York) –........ Vlaamse overheid biedt een financiële tegemoetkoming aan (forfaitair reisbedrag en levensonderhoud naargelang bestemming) meer informatie en aanvraagprocedure op www.vlaanderen.be/int/artikel/stagefinanciering

35 Info over administratieve zaken die je moet regelen voor je vertrekt www.kamiel.info  kinderbijslag  inschakelings- en werkloosheidsuitkeringen  ziekteverzekering  belastingen  reis- en verblijfsdocumenten

36 Vlaamse Overheid Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel


Download ppt "Studiebeurzen voor het buitenland academiejaar 2013 - 2014 bilaterale / culturele akkoorden van de Vlaamse Overheid."

Verwante presentaties


Ads door Google