De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28 november 2013 Bodegraven 1. 1Korinthe 10 11 Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "28 november 2013 Bodegraven 1. 1Korinthe 10 11 Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie."— Transcript van de presentatie:

1 28 november 2013 Bodegraven 1

2 1Korinthe 10 11 Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. 2

3 1Korinthe 10 11 Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. 3

4 1Korinthe 10 11 Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. 4

5 1Korinthe 10 12 Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. 5

6 Romeinen 5:2 STAAN... het geloof tot deze genade, waarin wij STAAN... 1Korinthe 16:13 STAAT... STAAT in het geloof, weest manlijk, weest sterk! 2Korinthe 1:24 STAAT... door het geloof STAAT gij vast. 6

7 Kolosse 1:23 STANDVASTIG... indien gij slechts wel gegrond en STANDVASTIG blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie... 1Korinthe 15:58 STANDVASTIG Daarom, mijn geliefde broeders, weest STANDVASTIG, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren... 7

8 1Korinthe 10 13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. 8

9 1Korinthe 10 13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. 9

10 1Korinthe 10 13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. 10

11 1Korinthe 10 13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. 11

12 1Korinthe 10 13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. 12

13 1Korinthe 10 14 Daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij! 13

14 1Korinthe 10 15 Ik spreek immers tot verstandige mensen; beoordeelt dan zelf, wat ik zeg. 14

15 Niet, dat wij heerschappij voeren over uw geloof; neen, wij zijn medewerkers aan uw blijdschap, want door het geloof staat gij vast. -2Korinthe 1:24- 15

16 1Korinthe 10 16 Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? 16

17 1Korinthe 10 16 Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? 17

18 Want anders, indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand, die als toehoorder aanwezig is, op uw dankzegging zijn amen spreken? -1Korinthe 14:16- 18

19 En Hij nam de vijf broden en de twee vissen, zag op naar de hemel, SPRAK DE ZEGEN UIT en brak de broden... -Marcus 6:41- Jezus dan nam de broden, DANKTE en verdeelde ze onder hen... -Johannes 6:11- 19

20 1Korinthe 10 16 Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus? 20

21 1Korinthe 10 16 Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus? 21

22 1Korinthe 10 17 Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood. 22

23 1Korinthe 10 18 Ziet, hoe het gaat bij het Israel naar het vlees: hebben niet zij, die de offers eten, gemeenschap met het altaar? 23

24 1Korinthe 10 18 Ziet, hoe het gaat bij het Israel naar het vlees: hebben niet zij, die de offers eten, gemeenschap met het altaar? 24

25 1Korinthe 10 19 Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? 25

26 1Korinthe 10 20 Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. 26

27 1Korinthe 10 20 Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. 27


Download ppt "28 november 2013 Bodegraven 1. 1Korinthe 10 11 Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie."

Verwante presentaties


Ads door Google