De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Werkstukken en rapporten 1.  Volgorde voorbereiding: 1.Bepaal het onderwerp. 2.Formuleer de onderzoeksvraag. 3.Bedenk deelonderwerpen. 4.Formuleer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Werkstukken en rapporten 1.  Volgorde voorbereiding: 1.Bepaal het onderwerp. 2.Formuleer de onderzoeksvraag. 3.Bedenk deelonderwerpen. 4.Formuleer."— Transcript van de presentatie:

1 1 Werkstukken en rapporten 1

2  Volgorde voorbereiding: 1.Bepaal het onderwerp. 2.Formuleer de onderzoeksvraag. 3.Bedenk deelonderwerpen. 4.Formuleer deelvragen:  Stel open vragen.  Bevraag één ding per vraag.  Specificeer vragen.  Vermijd dubbelzinnigheden. 2

3  Stappenplan bronnenonderzoek: 1.Verzamel gegevens. 2.Selecteer gegevens. 3.Orden gegevens. 4.Vergelijk gegevens. 5.Gebruik gegevens. 3

4  Verzamel gegevens: zoek bronnen die bruikbaar zijn voor jouw onderzoek. ◦ Bestaande bronnen:  Boeken, websites, dagbladen, tijdschriften, etc.  Houd rekening met de betrouwbaarheid.  Gebruik goede termen bij de zoekmachine. ◦ Nieuwe bronnen:  Neem interviews of enquêtes af. 4

5  Selecteer gegevens: ◦ Lees bruikbare bronnen intensief. ◦ Markeer bruikbare gegevens. 5

6  Orden de gegevens: ◦ per bron ◦ per (deel)onderwerp ◦ op chronologische volgorde  Vermeld altijd de bron. 6

7  Vergelijk gegevens: ◦ Dezelfde informatie in meerdere bronnen: grote betrouwbaarheid en relevantie. ◦ Informatie in één bron: uniek, maar wellicht niet betrouwbaar. 7

8  Gebruik gegevens om de onderzoeksvraag te beantwoorden. ◦ Parafraseren: je neemt tekst uit de bron over, maar zet die in je eigen woorden. ◦ Citeren: je neemt tekst letterlijk uit de bron over en zet die tussen aanhalingstekens.  Bij parafraseren en citeren: vermeld altijd de bron. 8

9  Standaardopbouw: 1.Titelpagina. 2.Inhoudsopgave. 3.Inleiding. 4.Middenstuk (verdeeld in hoofdstukken). 5.Slot. 6.Bronvermelding. 7.Bijlage(n). 9

10  Titel met daaronder eventueel ondertitel. ◦ De titel omschrijft de inhoud van het werkstuk of rapport. ◦ De ondertitel geeft extra informatie.  Naam schrijver(s).  Verschijningsdatum.  Bij rapport: ◦ Naam opdrachtgever.  Bij werkstuk: ◦ School, vak, klas, docent. 10

11  Laat de opbouw van het werkstuk/rapport zien.  Logische nummering: hoofdstukken, paragrafen, subparagrafen.  Voorbeeld: §5.2.2 ◦ hoofdstuk 5 ◦ paragraaf 2 ◦ subparagraaf 2 11

12  Vertel wat de lezer kan verwachten.  Onderdelen: ◦ introductie onderwerp ◦ onderzoeksvraag en deelvragen ◦ verantwoording werkwijze ◦ opbouw 12

13  Werk de onderzoeksvraag uit.  Behandel één deelvraag per hoofdstuk. 13

14  Vat de belangrijkste informatie samen: ◦ Beantwoord de deelvragen en de hoofdvraag.  Trek een conclusie uit je werkstuk of rapport.  Bij een rapport geef je een advies of oplossing. 14

15  Geef een overzicht van de gebruikte bronnen.  Voorbeeld internetartikel: ◦ Tienstra, M. (2010). ‘De bio-industrie in Nederland’. Geraadpleegd op 28 juni 2012, via www.bio- industrieinnederland.nl.  Voorbeeld kranten-/tijdschriftartikel: ◦ Volders, G. (23 juni 2012). ‘De bio-industrie: een geschiedenis’ in: Dierenwelzijn.  Voorbeeld boek: ◦ Enter, M.J. en Mandersloot, M. (1993). Het welzijn van dieren in de bio-industrie. Amsterdam: De Bezige Bij. 15

16  Geeft informatie die te uitgebreid is om in het middenstuk te zetten of waarvan maar een deel van belang is.  Voorbeelden: ◦ enquêtevragen ◦ tabellen ◦ grafieken 16


Download ppt "1 Werkstukken en rapporten 1.  Volgorde voorbereiding: 1.Bepaal het onderwerp. 2.Formuleer de onderzoeksvraag. 3.Bedenk deelonderwerpen. 4.Formuleer."

Verwante presentaties


Ads door Google