De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven-Best Collecte: ZOA Psalm84:1, 2 Psalm84:3, 4 Handelingen4:5 - 22 Psalm127:1, 4 Handelingen4:13 Gezang103:1, 5, 9.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven-Best Collecte: ZOA Psalm84:1, 2 Psalm84:3, 4 Handelingen4:5 - 22 Psalm127:1, 4 Handelingen4:13 Gezang103:1, 5, 9."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven-Best Collecte: ZOA Psalm84:1, 2 Psalm84:3, 4 Handelingen4:5 - 22 Psalm127:1, 4 Handelingen4:13 Gezang103:1, 5, 9 Psalm135:1, 12 LvdK320:1, 4 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best De collecte is bestemd voor ZOA-Vluchtelingenzorg: een christelijke organisatie die tot doel heeft hulp te verlenen aan vluchtelingen en ontheemden en slachtoffers van rampen.

4 Mededelingen kerkenraad In deze dienst zullen twee broeders worden bevestigd in het ambt van ouderling. Morgenavond is er een vergadering van de kerkenraad met diakenen. Deze vergadering begint om 20.00 uur. U wordt herinnerd aan de verkiezing van een diaken op zondag 29 juni. Schriftelijke stemmen kunnen in een gesloten envelop, voorzien van uw handtekening, worden ingeleverd bij de ambtelijk secretaris zr van de Velden

5 Mededelingen kerkenraad Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

6 Agenda Geen activiteiten bekend

7 Deze week zijn jarig: 22 juni:zr Ryanne van den Aker-Paize br Bert Ellen zr Els Geertsema-Geluk 23 juni:Manon Anholts 25 juni:zr G.C.M. Janson-Zwiep zr Hanneke Joosse Christa Nelemans 26 juni:br Erwin Blom br Joop de Haas 27 juni:br J.H. van Pijkeren

8 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven-Best Collecte: ZOA Psalm84:1, 2 Psalm84:3, 4 Handelingen4:5 - 22 Psalm127:1, 4 Handelingen4:13 Gezang103:1, 5, 9 Psalm135:1, 12 LvdK320:1, 4 Gezang182C:Amen

9 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven-Best Collecte: ZOA Psalm84:1, 2 Psalm84:3, 4 Handelingen4:5 - 22 Psalm127:1, 4 Handelingen4:13 Gezang103:1, 5, 9 Psalm135:1, 12 LvdK320:1, 4 Gezang182C:Amen

10 Gezang 175C

11 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven-Best Collecte: ZOA Psalm84:1, 2 Psalm84:3, 4 Handelingen4:5 - 22 Psalm127:1, 4 Gezang103:1, 5, 9 Psalm135:1, 12 LvdK320:1, 4 Gezang182C:Amen

12 Psalm 84: 1, 2 1 Hoe lieflijk is uw huis, o HEER! O God, U weet hoe ik begeer bij U te wonen in uw hoven. U weet hoe heimwee mij bevangt, omdat geheel mijn hart verlangt U in uw heiligdom te loven. ’k Ga jubelend God tegemoet, die leeft en mij ook leven doet.

13 Psalm 84: 1, 2 2 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, de zwaluw legt haar jongen neer bij uw altaren in uw woning. Laat mij bij U zo thuis zijn, HEER. Want daar is vrede; ik begeer bij U te zijn, mijn God en Koning! Welzalig wie daar wonen mag, hij zingt uw lof van dag tot dag.

14 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven-Best Collecte: ZOA Psalm84:1, 2 Psalm84:3, 4 Handelingen4:5 - 22 Psalm127:1, 4 Gezang103:1, 5, 9 Psalm135:1, 12 LvdK320:1, 4 Gezang182C:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven-Best Collecte: ZOA Psalm84:1, 2 Psalm84:3, 4 Handelingen4:5 - 22 Psalm127:1, 4 Gezang103:1, 5, 9 Psalm135:1, 12 LvdK320:1, 4 Gezang182C:Amen

16 Psalm 84: 3, 4 3 Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht, zijn hart kent de gebaande wegen. Een dal, geblakerd door de zon, ontsluit voor hen zelfs bron op bron en op hen daalt een milde regen. Zij worden door uw overvloed gesterkt met nieuwe levensmoed.

17 Psalm 84: 3, 4 4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort, het oog gericht naar Sions oord. Daar zullen zij voor God verschijnen. O, HEER der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed, laat mij niet op de weg verkwijnen! O HERE, neig tot mij uw oor, o Jakobs God, geef mij gehoor.

18 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven-Best Collecte: ZOA Psalm84:1, 2 Psalm84:3, 4 Handelingen4:5 - 22 Psalm127:1, 4 Gezang103:1, 5, 9 Psalm135:1, 12 LvdK320:1, 4 Gezang182C:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven-Best Collecte: ZOA Psalm84:1, 2 Psalm84:3, 4 Handelingen4:5 - 22 Psalm127:1, 4 Gezang103:1, 5, 9 Psalm135:1, 12 LvdK320:1, 4 Gezang182C:Amen

20 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven-Best Collecte: ZOA Psalm84:1, 2 Psalm84:3, 4 Handelingen4:5 - 22 Psalm127:1, 4 Gezang103:1, 5, 9 Psalm135:1, 12 LvdK320:1, 4 Gezang182C:Amen

21 Psalm 127: 1, 4 1 Wanneer de HEER het huis niet bouwt, is, alle metselwerk ten spijt, de opbouw niets dan ijdelheid. Wanneer de HEER de wacht niet houdt, geen wachter, die de vijand keert, geen stadsmuur die zijn aanval weert.

22 Psalm 127: 1, 4 4 Gelukkig hij die in de strijd zijn koker vol met pijlen draagt. Gelukkig hij, die wordt geschraagd door zonen, tot zijn hulp bereid. Al pocht de vijand in de poort, vrijmoedig staat hij hem te woord.

23 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven-Best Collecte: ZOA Psalm84:1, 2 Psalm84:3, 4 Handelingen4:5 - 22 Psalm127:1, 4 Handelingen4:13 Gezang103:1, 5, 9 Psalm135:1, 12 LvdK320:1, 4 Gezang182C:Amen

24 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven-Best Collecte: ZOA Psalm84:1, 2 Psalm84:3, 4 Handelingen4:5 - 22 Psalm127:1, 4 Handelingen 4:13 Gezang103:1, 5, 9 Psalm135:1, 12 LvdK320:1, 4 Gezang182C:Amen

25 Handelingen 4: 13 VERLANGEN NAAR BEZIELING EN RUST 1. ”vrijmoedig” (tegenover ‘rationeel’?) 2. “ongeletterd” (tegenover ‘intellectueel’?)

26 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven-Best Collecte: ZOA Psalm84:1, 2 Psalm84:3, 4 Handelingen4:5 - 22 Psalm127:1, 4 Handelingen4:13 Gezang103:1, 5, 9 Psalm135:1, 12 LvdK320:1, 4 Gezang182C:Amen

27 Gezang 103: 1, 5, 9 1 O, Schepper, Geest, woon in uw kerk, schenk haar het heil van Christus' werk, stort hemelgaven in haar uit, bereid haar toe als reine bruid. 5 Laat U mijn hart een tempel zijn, maak toch mijn leven nieuw en rein. Regeer mij door uw levend woord. Geleid ook al Gods kindren voort.

28 Gezang 103: 1, 5, 9 9 U, Vader, U zij eeuwig eer! Lof zij U, Christus, onze Heer! U, Geest, van beiden uitgegaan, geprezen zij uw grote naam!

29 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven-Best Collecte: ZOA Psalm84:1, 2 Psalm84:3, 4 Handelingen4:5 - 22 Psalm127:1, 4 Handelingen4:13 Gezang103:1, 5, 9 Psalm135:1, 12 LvdK320:1, 4 Gezang182C:Amen

30 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven-Best Collecte: ZOA Psalm84:1, 2 Psalm84:3, 4 Handelingen4:5 - 22 Psalm127:1, 4 Handelingen4:13 Gezang103:1, 5, 9 Psalm135:1, 12 LvdK320:1, 4 Gezang182C:Amen

31 Psalm 135: 1, 12 1 Looft de HERE, prijst zijn naam, knechten van de hoge God, u die tot zijn dienst bekwaam, alles doet naar zijn gebod en uw ambt bekleedt met eer in het huis van onze HEER.

32 Psalm 135: 1, 12 12 Sion, zing met blijde stem voor uw HEER, die eeuwig leeft. Loof Hem, die Jeruzalem door zijn woning luister geeft. Halleluja. Wees verblijd, prijs de HEER in eeuwigheid.

33 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven-Best Collecte: ZOA Psalm84:1, 2 Psalm84:3, 4 Handelingen4:5 - 22 Psalm127:1, 4 Handelingen4:13 Gezang103:1, 5, 9 Psalm135:1, 12 LvdK320:1, 4 Gezang182C:Amen

34 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven-Best Collecte: ZOA Psalm84:1, 2 Psalm84:3, 4 Handelingen4:5 - 22 Psalm127:1, 4 Handelingen4:13 Gezang103:1, 5, 9 Psalm135:1, 12 LvdK320:1, 4 Gezang182C:Amen

35 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven-Best Collecte: ZOA Psalm84:1, 2 Psalm84:3, 4 Handelingen4:5 - 22 Psalm127:1, 4 Handelingen4:13 Gezang103:1, 5, 9 Psalm135:1, 12 LvdK320:1, 4 Gezang182C:Amen

36 LvdK 320: 1, 4 1 Zingt een nieuw lied voor God de Here en weest van harte zeer verblijd. God wil alhier met ons verkeren, hier wordt een huis voor Hem bereid. Hij heeft de hand en het verstand gezegend voor het werk, de bouw van Christus' kerk.

37 LvdK 320: 1, 4 4 De Heil'ge Geest geeft taal en teken. Christus deelt al zijn gaven uit. De Vader zelf wil tot ons spreken en elk verstaat wat het beduidt. Wees ons nabij en maak ons vrij in dit uw heiligdom. Kom, Here Jezus, kom!

38 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven-Best Collecte: ZOA Psalm84:1, 2 Psalm84:3, 4 Handelingen4:5 - 22 Psalm127:1, 4 Handelingen4:13 Gezang103:1, 5, 9 Psalm135:1, 12 LvdK320:1, 4 Gezang182C:Amen

39 Gezang 182C

40 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven-Best Collecte: ZOA Psalm84:1, 2 Psalm84:3, 4 Handelingen4:5 - 22 Psalm127:1, 4 Handelingen4:13 Gezang103:1, 5, 9 Psalm135:1, 12 LvdK320:1, 4 Gezang182C:Amen


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven-Best Collecte: ZOA Psalm84:1, 2 Psalm84:3, 4 Handelingen4:5 - 22 Psalm127:1, 4 Handelingen4:13 Gezang103:1, 5, 9."

Verwante presentaties


Ads door Google