De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 46 Na de zegen Ps. 93 Schriftlezing: Matteüs 5: 14-16 Tekst: Galaten 4: 12-31.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 46 Na de zegen Ps. 93 Schriftlezing: Matteüs 5: 14-16 Tekst: Galaten 4: 12-31."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 46 Na de zegen Ps. 93 Schriftlezing: Matteüs 5: 14-16 Tekst: Galaten 4: 12-31

2 ‘Oudere’ jongeren tussen wal en schip SKH-avond 18 maart, 20.00 in de Petrakerk. Bedoeld voor ouders, ambtsdragers en verder voor ieder die iets te maken heeft met jongeren in onze kerken die NIET tussen wal en schip mogen raken… Van harte welkom!

3 Een paar vraagjes Ben je jonger dan 12 of ouder dan 97? Is dit je telefoon…..? Is dit je TV….? Is dit je computer..?

4 Heb je op één van de vragen JA moeten zeggen….dan is de volgende dia niets voor jou.. Heb je 4x NEE kunnen zeggen…dan is de volgende dia ECHT iets voor jou!!!!

5

6 Jij bent geschikt om het Beam-Team te komen versterken!! Jij bent geschikt om de kerkdiensten te ondersteunen!! Jij bent geschikt om je aan te melden via : beamteam.oost@gmail.com beamteam.oost@gmail.com Doe het wel snel want er zijn maar 4 extra plaatsen!! Je mag ons natuurlijk ook aanspreken na de kerkdienst….

7

8

9 Het woord moet de wereld in! Joh. 3: 15,16: Opdat ieder die in Mij gelooft, eeuwig leven zal hebben. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven: zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Geref. Kerk Vrijgemaakt Baalder(gemeente Hardenberg), voor meer info zie www. gkvhardenberg-baalder.nl Tijdens de kinderdag in de Kamp op 20 februari zijn ballonnen de lucht ingelaten met onderstaande tekst…..

10 Ballonnenwedstrijd Kinderdag Ruben Broeksema Hoeselt Belgie 289.7 km Maudi Pullen Bilzen Belgie 285.7 km Demien Schippers Wanroij NB 167.8 km Ian Plaggenmarsch Venhorst 166.2 km Roald Buitenhuis Vianen NB 156.0 km Sigrid Scholtens Escharen NB 152.0 km Er zijn 6 ballonnen/kaartjes teruggestuurd. Het woord is de wereld ingegaan en is zelfs in België terecht gekomen! De kinderen waarvan de ballonnen waren hebben een prijsje gekregen.

11 Gemeenteavond 25 maart 20.00 uur Over Gemeente als lichaam van Christus Hoe zijn wij dat? Wat gebeurt er? Wat vind jij? Kom en draag je steentje bij!

12 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 46 Na de zegen Ps. 93 Schriftlezing: Matteüs 5: 14-16 Tekst: Galaten 4: 12-31

13  Votum en zegengroet  Ps.93  Lezen:Mattheüs 5:14-16  Lezen van de wet  Gz.157  Gebed  Tekst:Galaten 4: 12-31  Ps.106: 21, 22  Preek  Gz.172 Voor de dienst: Gz. 46

14 Vers 1 Maria heeft aan Jezus een goede daad gedaan. Zij heeft haar liefde Hem getoond, met stromend goud zijn hoofd gekroond, de weelde van haar hart heeft zij zo overvloedig uitgestort, dat van haar werk gesproken wordt voor altijd. Gezang 46

15 Vers 2 Maria heeft aan Jezus een goede daad gedaan. Die zij met nardus overgoot, geen dood is rijker dan zijn dood. Die zij met balsem heeft gezalfd gaat op naar zijn begrafenis, omdat het bijna Pasen is en hoog tijd. Gezang 46

16 Vers 3 Gij hebt aan mij, Heer Jezus, uw goede dood gedaan. Gezegende naar wie ik tast, aanzie het kruikje van albast, mijn hart dat tot U openbreekt en neem dan alle lof en dank als mirre aan, als een geschenk voor altijd. Gezang 46

17 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.93  Lezen:Mattheüs 5:14-16  Lezen van de wet  Gz.157  Gebed  Tekst:Galaten 4: 12-31  Ps.106: 21, 22  Preek  Gz.172

18  Votum en zegengroet  Ps.93  Lezen:Mattheüs 5:14-16  Lezen van de wet  Gz.157  Gebed  Tekst:Galaten 4: 12-31  Ps.106: 21, 22  Preek  Gz.172

19  Votum en zegengroet  Ps.93  Lezen:Matteüs 5:14-16  Lezen van de wet  Gz.157  Gebed  Tekst:Galaten 4: 12-31  Ps.106: 21, 22  Preek  Gz.172

20 Vers 1 De HEER regeert, bekleed met majesteit, omgord met kracht en grote heerlijkheid. De wereld staat, bevestigd door zijn hand. Van eeuwigheid zijt Gij, uw troon houdt stand. Psalm 93

21 Vers 2 Een woest geweld klinkt op van stroom en vloed, een luid gedruis dat alles beven doet. Hoog boven zee en golven, hoe vol kracht, troont onze HEER, onwankelbaar in macht. Psalm 93

22 Vers 3 Getrouw en waar is uw getuigenis, het woord dat door U zelf gesproken is. De heiligheid is voor uw huis, o HEER, de eeuwen door tot sieraad en tot eer. Psalm 93

23  Votum en zegengroet  Ps.93  Lezen:Matteüs 5:14-16  Lezen van de wet  Gz.157  Gebed  Tekst:Galaten 4: 12-31  Ps.106: 21, 22  Preek  Gz.172

24  Votum en zegengroet  Ps.93  Lezen:Matteüs 5:14-16  Lezen van de wet  Gz.157  Gebed  Tekst:Galaten 4: 12-31  Ps.106: 21, 22  Preek  Gz.172

25  Votum en zegengroet  Ps.93  Lezen:Matteüs 5:14-16  Lezen van de wet  Gz.157  Gebed  Tekst:Galaten 4: 12-31  Ps.106: 21, 22  Preek  Gz.172

26 Gezang 157 Vers 1, 2, 3 en 4 Vers 1 Vader vol van vrees en schaamte, buigen wij voor U. Heel Uw werk door ons vertreden, klaagt ons mensheid aan bij U.

27 Gezang 157 Vers 1, 2, 3 en 4 Vers 2 Heer ontferm U over ons, die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in Uw Liefde aan.

28 Gezang 157 Vers 1, 2, 3 en 4 Vers 3 Vader in dit uur der waarheid, keren w’ ons tot U. O, vergeef ons, Heer, herstel ons, maak ons hart en leven nieuw.

29 Gezang 157 Vers 1, 2, 3 en 4 Vers 4 Vul ons met uw Heil’ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. Ieder zal Uw macht aanschouwen, dat wij Uw naam verhogen Heer, dat wij Uw naam verhogen Heer.

30  Votum en zegengroet  Ps.93  Lezen:Matteüs 5:14-16  Lezen van de wet  Gz.157  Gebed  Tekst:Galaten 4: 12-31  Ps.106: 21, 22  Preek  Gz.172

31  Votum en zegengroet  Ps.93  Lezen:Matteüs 5:14-16  Lezen van de wet  Gz.157  Gebed  Tekst:Galaten 4: 12-31  Ps.106: 21, 22  Preek  Gz.172

32  Votum en zegengroet  Ps.93  Lezen:Matteüs 5:14-16  Lezen van de wet  Gz.157  Gebed  Tekst:Galaten 4: 12-31  Ps.106: 21, 22  Preek  Gz.172

33 Vers 21 Verlos ons, HERE, onze God, verhef uw aanschijn, wend ons lot, verzamel ons uit alle streken, opdat wij eenmaal allen saam van de vervulling mogen spreken, lof brengen aan uw heilge naam. Psalm 106

34 Vers 22 Geprezen zij de HEER die leeft, die Israël verkoren heeft. Hij brengt straks heel zijn volk tezamen. Gezegend zij zijn trouw beleid. Zegg’ al het volk nu: Amen, amen. Loof Hem in alle eeuwigheid. Psalm 106

35

36 Band in het geloof -begint bij God(1:1-5) -kent intensiteit van overgave(4:12-15) -verwoordt de waarheid(4:16-17) -vraagt inspanning(4:18) -raakt je emoties(4:19-20)

37

38 “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld” “de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u”

39  Ps.106: 21, 22  Preek  Gz.172  Gebed  Collecte  Lb.477  Zegen

40 Vers 1 Wij zingen God ter ere in grote dankbaarheid daar Hij ons leven leidt en weet wat wij ontberen. Hij maakte ons genegen te zorgen voor elkaar. Zo zien wij jaar na jaar zijn goedheid en zijn zegen. Gezang 172

41 Vers 2 Al krimpen mijn gedachten en raak ik woorden kwijt, verlies ik taal en tijd, uw woord is levenskrachtig. Er zijn herinneringen, uw hartslag in mijn oor, als ik uw klanken hoor en psalmen mee kan zingen. Gezang 172

42 Vers 3 0 Christus, man van smarten, herhaal in ons gemis dat er verwachting is. Wij hopen zo van harte eens recht van lijf en leden te lopen in uw licht. Met jeugd en vergezicht zult Gij ons nieuw bekleden. Gezang 172

43 Vers 4 In geven en ontvangen is ons de Heer nabij. Van hand tot hand geeft Hij de zorg die wij verlangen. Nu loven wij U, Here, die onze handen vult met lijden en geduld; Gij brengt uw werk tot ere. Gezang 172

44  Ps.106: 21, 22  Preek  Gz.172  Gebed  Collecte  Lb.477  Zegen

45  Vandaag  1 e CDGK (christelijke doeleinden)  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e diaconie  2 e Rente en aflossing  Lb.477

46  Ps.106: 21, 22  Preek  Gz.172  Gebed  Collecte  Lb.477  Zegen

47 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, …….. Liedboek 477

48 ………… als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja! Liedboek 477

49 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, ………. Liedboek 477

50 ………….. Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! Liedboek 477

51  Ps.106: 21, 22  Preek  Gz.172  Gebed  Collecte  Lb.477  Zegen

52

53 Tot vanavond om 18:30 met Ds. D. de Jong In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 46 Na de zegen Ps. 93 Schriftlezing: Matteüs 5: 14-16 Tekst: Galaten 4: 12-31."

Verwante presentaties


Ads door Google