De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm11:1, 2 Psalm11:3 Genesis18:1 - 15 Gezang48:2, 3 Hebreeën13:2 Psalm23: LvdK95: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm11:1, 2 Psalm11:3 Genesis18:1 - 15 Gezang48:2, 3 Hebreeën13:2 Psalm23: LvdK95: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm11:1, 2 Psalm11:3 Genesis18:1 - 15 Gezang48:2, 3 Hebreeën13:2 Psalm23: LvdK95: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke

2 Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Mededelingen kerkenraad

3 5 september Bijbelstudiegroep Ichtus Ond: Handelingen 1-2 Inl/bij: Anita Meeske 5 september Bijbelstudiegroep Ichtus Ond: Handelingen 1-2 Inl/bij: Anita Meeske 4 september Bijbelstudieclub Dabar Ond: Filippenzen, hst 4 Inl: Everlien Spakman Bij: Henny Visscher 4 september Bijbelstudieclub Dabar Ond: Filippenzen, hst 4 Inl: Everlien Spakman Bij: Henny Visscher Agenda

4 15 september 09:30 kinderclub in de basisschool 15 september 09:30 kinderclub in de basisschool 14 september 19:30 Lidwina in concert 14 september 19:30 Lidwina in concert Agenda

5 Deze week zijn jarig: 31 augustus:zr Francisca de Groot 2 september:zr Ada van Kleef-Hamming 3 september:Lise Branderhorst 4 september:zr Jessie de Boer-Bos 5 september:zr Esther Branderhorst-Potters 31 augustus:zr Francisca de Groot 2 september:zr Ada van Kleef-Hamming 3 september:Lise Branderhorst 4 september:zr Jessie de Boer-Bos 5 september:zr Esther Branderhorst-Potters

6 Psalm11:1, 2 Psalm11:3 Genesis18:1 - 15 Gezang48:2, 3 Hebreeën13:2 Psalm23: LvdK95: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke

7 Psalm11:1, 2 Psalm11:3 Genesis18:1 - 15 Gezang48:2, 3 Hebreeën13:2 Psalm23: LvdK95: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke

8 175 C

9 ● Psalm11:1, 2 Psalm11:3 Genesis18:1 - 15 Gezang48:2, 3 Hebreeën13:2 Psalm23: LvdK95: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke

10 Psalm 11: 1, 2 1 De HERE is mijn toevlucht en mijn sterkte. Hoe durft u dan te zeggen tegen mij: Vlucht als een vogel snel naar uw gebergte, ver van het kwaad zult u daar veilig zijn. Zie, goddelozen spannen reeds de koorden, schikken de pijl en sluipen naderbij, om in het donker vromen te vermoorden.

11 Psalm 11: 1, 2 2 Wat kunnen, als het recht hier wordt vertreden, de grondslag van het recht niet meer bestaat, rechtvaardigen beginnen hier beneden? Wie is voor hen een hulp, een toeverlaat? De HERE, in zijn hoog paleis zal tonen dat Hem vanaf zijn troon geen ding ontgaat. Zijn blik doorgrondt hen die op aarde wonen

12 Psalm11:1, 2 Psalm11:3 Genesis18:1 - 15 Gezang48:2, 3 Hebreeën13:2 Psalm23: LvdK95: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke

13 Psalm11:1, 2 ● Psalm11:3 Genesis18:1 - 15 Gezang48:2, 3 Hebreeën13:2 Psalm23: LvdK95: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke

14 Psalm 11: 3 3 De HERE toetst rechtvaardigen en bozen. Hij haat hartgrondig wie geweld bemint. Met vuur en zwavel treft Hij goddelozen en zendt als straf een schroeiend hete wind. Rechtvaardig is de HEER, mijn vast vertrouwen, die in gerechtigheid zijn vreugde vindt. Oprechten zullen zijn gelaat aanschouwen.

15 Psalm11:1, 2 Psalm11:3 Genesis18:1 - 15 Gezang48:2, 3 Hebreeën13:2 Psalm23: LvdK95: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke

16 Psalm11:1, 2 Psalm11:3 ● Genesis18:1 - 15 Gezang48:2, 3 Hebreeën13:2 Psalm23: LvdK95: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke

17 Psalm11:1, 2 Psalm11:3 Genesis18:1 - 15 ● Gezang48:2, 3 Hebreeën13:2 Psalm23: LvdK95: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke

18 2 Van oudsher deed God ons verstaan door heilige profetenmond, dat Hij de vijand neer zou slaan en naar de trouw aan zijn verbond ons redden zou van tegenstand, bevrijden uit de wrede hand van allen die ons haten, terwijl Hij steeds weer met beloften kwam, die eens zijn dienaar Abraham als eed van God de HERE zelf vernam. Gezang 48, Gz 8: 2, 3

19 3 Hij gaf ons uitzicht op de tijd dat ons geen vrees meer kwellen zou, en dat, van 's vijands juk bevrijd, ons leven zich dan stellen zou tot dienst aan God, in heiligheid, oprecht van hart, Hem toegewijd. En God de Allerhoogste roept u, mijn kind, om voor Hem uit te gaan, bereidend Hem een vlakke baan. Zo treedt ge als profeet des HEREN aan. Gezang 48, Gz 8: 2, 3

20 Psalm11:1, 2 Psalm11:3 Genesis18:1 - 15 Gezang48:2, 3 Hebreeën13:2 Psalm23: LvdK95: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Opwekking 573 We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden Hem, Jezus, onze Heer!

31 Opwekking 573 Refrein: Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, grote koning. Wij heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen. Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom Zoon van God Wij richten heel ons hart op U; U bent welkom in ons midden.

32 Opwekking 573 We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden Hem, Jezus, onze Heer!

33 Opwekking 573 Refrein: Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, grote koning. Wij heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen. Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom Zoon van God Wij richten heel ons hart op U; U bent welkom in ons midden.

34 Opwekking 573 We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden Hem, Jezus, onze Heer!

35 Opwekking 573 Refrein: Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, grote koning. Wij heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen. Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom Zoon van God Wij richten heel ons hart op U; U bent welkom in ons midden. U bent welkom in ons midden.

36 Psalm11:1, 2 Psalm11:3 Genesis18:1 - 15 Gezang48:2, 3 ● Hebreeën13:2 Psalm23: LvdK95: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke

37 Psalm11:1, 2 Psalm11:3 Genesis18:1 - 15 Gezang48:2, 3 Hebreeën13:2 ● Psalm23: LvdK95: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke

38 Psalm 23: 1, 2, 3 1 De HERE wil mijn trouwe herder wezen, geen ding ontbreekt mij, ik heb niets te vrezen. Hij schenkt mij rust in frisse groene weiden, aan stromen waar zijn hand mij heen zal leiden. Hij sterkt mijn ziel, verkwikt mij met zijn zegen, leidt om zijn naam mij op de rechte wegen.

39 Psalm 23: 1, 2, 3 2 Zelfs in een dal vol dreigende gevaren vrees ik geen kwaad, want U zult mij bewaren. U staat mij bij in liefdevol ontfermen, uw stok en staf vertroosten en beschermen. Een rijke dis zult U mij toebereiden voor 't oog van wie mij haten en bestrijden.

40 Psalm 23: 1, 2, 3 3 U zalft mijn hoofd, U doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Uw rijke gunst, mij in uw trouw gegeven, verlicht mijn gang, omringt mij heel mijn leven, zodat ik in het heilig huis des HEREN mijn leven lang vol vreugde blijf verkeren.

41 Psalm11:1, 2 Psalm11:3 Genesis18:1 - 15 Gezang48:2, 3 Hebreeën13:2 Psalm23: LvdK95: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke

42 Psalm11:1, 2 Psalm11:3 Genesis18:1 - 15 Gezang48:2, 3 Hebreeën13:2 Psalm23: LvdK95: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke

43 Inaktelke.

44 Sinds een aantal jaren onderhoudt onze gemeente een diaconale relatie met Inaktelke, een dorp in Roemenië.

45 Inaktelke De relatie met Inaktelke heeft als belangrijk doel het onderhouden van contacten met onze broers en zussen daar en gemeenteopbouw, zowel in Eindhoven- Best als in Inaktelke. Meerdere keren per jaar bezoeken gemeenteleden, jong en oud(er), het Roemeense dorp en twee maal hebben ze een tegenbezoek kunnen brengen. We delen met elkaar ons geloof in Christus en ontmoeten elkaar ook in de kerk. relaties

46 Inaktelke relaties

47 Inaktelke relaties

48 Inaktelke Daarnaast geven we ook ondersteuning bij lokale nood. Daarbij streven we vooral naar praktische ondersteuning met zichtbaar resultaat. Voorbeelden zijn: relatiesondersteuning

49 Inaktelke Met de collecte- opbrengst dragen we een deel van de medicijnkosten voor met name de oudere mensen in het dorp relatiesondersteuning

50 Inaktelke We zamelen kleding en incontinentiemateriaal in relatiesondersteuning

51 Inaktelke Gemeenteleden sponsoren weduwen of gezinnen relatiesondersteuning

52 Inaktelke We helpen indien mogelijk bij grote noden, zoals operaties. relatiesondersteuning

53 Inaktelke relatiesondersteuning de jongeren uit onze gemeente gaan jaarlijks op reis naar Inaktelke: zie onze website www.beinaktie.nl

54 Psalm11:1, 2 Psalm11:3 Genesis18:1 - 15 Gezang48:2, 3 Hebreeën13:2 Psalm23: ● LvdK95: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke

55 LvdK 95: 1, 2, 3 1 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht in hemel en op aarde aanzijn gaf, dat, naar zijn heerlijk wezen, Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve en de Messias bij ons intrek neme. Zijn liefde is de grondslag van ons leven, de oorsprong van ons hart.

56 LvdK 95: 1, 2, 3 2 Dan zullen wij met alle heilgen saam in 't morgenlicht op hoge tinnen staan en hoogte en diepte, lengte en breedte van Gods heil doormeten mogen. Dan kennen wij de liefde uit den hoge, al gaat zij verre het verstand te boven. Wij zullen tot de volle wasdom komen in Gods verheven naam.

57 LvdK 95: 1, 2, 3 3 Hem nu die in ons werkt en ons geleidt, die verder gaat dan al ons bidden reikt en meer is dan ons diepste denken peilt, zij heerlijkheid en glorie in de gemeente die Hij heeft verkoren, in elk geslacht dat van zijn naam zal horen, door Jezus Christus, nu gelijk tevoren en tot in eeuwigheid.

58 Psalm11:1, 2 Psalm11:3 Genesis18:1 - 15 Gezang48:2, 3 Hebreeën13:2 Psalm23: LvdK95: ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke

59 182 E 4-stemmig

60 Psalm11:1, 2 Psalm11:3 Genesis18:1 - 15 Gezang48:2, 3 Hebreeën13:2 Psalm23: LvdK95: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke

61


Download ppt "Psalm11:1, 2 Psalm11:3 Genesis18:1 - 15 Gezang48:2, 3 Hebreeën13:2 Psalm23: LvdK95: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke."

Verwante presentaties


Ads door Google