De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samengaan opvang en onderwijs in integrale kindcentra

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samengaan opvang en onderwijs in integrale kindcentra"— Transcript van de presentatie:

1 Samengaan opvang en onderwijs in integrale kindcentra

2 Stichting Kinderopvang Vlaardingen
18 locaties voor hedo en BSO 17 peuterspeelzalen Gastouderopvang School XL 325 medewerkers

3 Onderwijspartijen in Vlaardingen
Stichting Meervoud Stichting Wijzer SIKO

4 samenwerking Sinds 2007 met alle basisscholen
Samenwerking gebaseerd op een gedeelde visie en op inhoudelijke motieven

5 Onderwijsvisie Vlaardingen
Drie gedachtelijnen: Doorlopende leerlijn Doorlopende zorglijn Doorlopende werklijn

6 Onderwijsvisie Vlaardingen
‘Integrale kindcentra voor kinderen van jaar, waarin onderwijs en kinderopvang naast sport, cultuur en jeugdzorg belangrijke partners zijn, met 1 pedagogisch klimaat en 1 doorlopende leer- en ontwikkelingslijn van voorschoolse voorzieningen naar basisonderwijs en vervolgens naar voortgezet onderwijs, waarbij gezocht wordt naar verbindingen tussen binnen- en buitenschools leren.’

7 Onderwijsvisie Vlaardingen
‘Vanuit de optiek van ouders en kinderen functioneert het integrale kindcentrum als 1 organisatie die zich in de directe woonomgeving van de kinderen bevindt. ‘

8 Onderwijs en kinderopvang
Ambitie om alle basisscholen en kinderopvanglocaties om te vormen tot integrale kindcentra Nieuwe organisatiestructuur waarin het primair onderwijs, de kinderopvang en peuterspeelzalen zijn samengebracht 1 organisatie met 1 bestuur

9 voordelen 1 organisatiebelang Integraal beleid Eenduidige aansturing
1 bedrijfscultuur Perspectief medewerkers

10 eindplaatje 2/3 organisaties voor het kind van 0-12 jaar

11 aanpak Onderzoek vanuit 4 partijen: Stichting Meervoud
Stichting Wijzer SKV SKM

12 Werken naar Bestuurlijke fusie Stichting Meervoud en SKV per augustus 2014 Onderzoek fusie St Wijzer en SKM loopt Uiteindelijk uitruil van locaties tussen beide koppels

13 Bestuurlijke fusie Oprichting koepelstichting
SKV en Meervoud worden bestuurd vanuit deze koepelstichting en krijgen een nieuwe naam

14 proces Regiegroep: Mede richting geven aan de nieuwe organisatie
Sturing geven aan het veranderproces, verbinden en synergie Uitvoering geven aan het veranderproces ( dmv werkgroepen)

15 werkgroepen Werkgroep criteria en stand van zaken IKC
Werkgroep 1 bestuursbureau Werkgroep besturingsstructuur Werkgroep communicatie Werkgroep HRM Werkgroep financiële administratie Werkgroep medezeggenschap

16 Stafbureau Nieuw functiehuis met als uitgangspunt CAO KO
sollicitatieprocedure

17 IKC Reeds 3 IKC’s Tot nieuwe IKC’s Functiehuis IKC

18 Ondanks: 2 verschillende departementen 2 cao’s 2 wet en regelgeving …

19 Pragmatisch Doen vertrouwde opzeggen Eigen positie op spel zetten Perspectief bieden Stip op de horizon vasthouden


Download ppt "Samengaan opvang en onderwijs in integrale kindcentra"

Verwante presentaties


Ads door Google