De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema Keten, kwaliteit en afzet Afzet. Varkensvleesconsumptie Nederland 2012 De Helft van de Nederlandse vleesconsumptie bestaat uit varkensvleesproducten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema Keten, kwaliteit en afzet Afzet. Varkensvleesconsumptie Nederland 2012 De Helft van de Nederlandse vleesconsumptie bestaat uit varkensvleesproducten."— Transcript van de presentatie:

1 Thema Keten, kwaliteit en afzet Afzet

2 Varkensvleesconsumptie Nederland 2012 De Helft van de Nederlandse vleesconsumptie bestaat uit varkensvleesproducten. Per persoon wordt 41,0 kg varkensvlees verbruikt. 400 Gram minder dan in 2011. Dat is een half karkas per persoon per jaar!!

3 Vleesconsumptie Nederland 2012  83,7 kg (-1kg)

4 Varkensproductie Nederland 2012 Afname aantal slachtingen van 2% in Nederland Toename geslacht gewicht 1% Netto 1% minder varkensvlees geproduceerd in Nederland

5 Slachterijen Nederland

6 Slachterijen in Nederland

7

8 Export Biggen stabiel  6,9 miljoen Varkensvlees dalend Vleesvarkens dalende  4,1 miljoen

9 Biggen export 2012  6,9 miljoen biggen

10 Uitvoer varkenssector 2000 – 2012

11 Export varkens (vleesvarkens + fokvarkens + slachtzeugen)

12 Export varkensvlees (excl. Vleeswaren, conserven en bacon)

13 Prijsontwikkeling biggen en vleesvarkens

14 Thema Keten, kwaliteit en afzet Keten

15 Bedrijfsgrootte varkenshouderij

16 Aantal varkens 2000 – 2012 (x1000 stuks)

17 Zeugen

18 Vleesvarkens

19

20

21 Werkgelegenheid Nederland in de vee-, vlees- en eiersector Nederlandse beroepsbevolking is ongeveer 7,4 miljoen persoenen

22 Keten De productie- en bedrijfskolom

23 Keten De productie- en bedrijfskolom Topfokkerij Subfokbedrijven Vermeerderingsbedrijven Vleesvarkenbedrijven    Varkenspiramide

24 Keten Varkenspiramide Topfok bedrijven Subfokbedrijven Vermeerderings bedrijven Vleesvarkensbedrijven

25 Gespecialiseerde varkensbedrijven in een bepaald onderdeel van het productieproces. – fokkerij-organisaties (topfokbedrijven); – subfokbedrijven; – vermeerderingsbedrijven; – vleesvarkensbedrijven. Keten De varkenssector

26 Fokkerij-organisaties Topfok  Fokken van eigen rassen/lijnen  in stand houden van zuivere rassen en verbeteren. Jongen zeugen en beren zijn uitgangsmateriaal voor subfokbedrijven Keten Varkenspiramide

27 Subfokbedrijven Subfok  Productie slachtvarken moeder- en vaderdieren.  Dieren zijn uitgangsmateriaal voor vermeerderingsbedrijven Dit zijn vaak kruisingsproducten. Keten Varkenspiramide

28 Vermeerderingsbedrijven Vermeerdering  Productie biggen voor de vleesvarkenshouderij. Keten Varkenspiramide

29 Vleesvarkensbedrijven Vleesvarkens-  Afmesten van biggen tot houderij slachtrijpe vleesvarkens Keten Varkenspiramide

30 Gesloten bedrijven Productie van biggen tot slachtrijp vleesvarken. Voordelen? Nadelen? Keten Varkenspiramide

31 Waarom deze structuur? Varkens met veel biggen  slechtere mest- en slacht eigenschappen Varkens met goede mest-  minder grote tomen en slachteigenschappen Keten Varkenspiramide

32 Oplossing?  kruisen van varkens NL X Gyz  topf ok ↓ Eindbeer (SVD)  GYs x F1  vermeerderingszeug Keten Kruisen

33 NL zeug; goede moedereigenschappen en veel biggen. GYz; redelijk goede moedereigenschappen en mest- en slachteigenschappen GYs; goede mest- en slachteigenschappen Resultaat  groten toom biggen met goede mest- en slacht eigenschappen Keten kruisen

34 – enkelvoudige kruising, of twee-raskruising, – terugkruising, –drie-raskruising, – vier-raskruising, – rotatiekruising met twee of meer rassen. Keten kruisen

35 – enkelvoudige kruising, of twee-raskruising, Keten kruisen

36 – terugkruising, Keten kruisen

37 –drie-raskruising, Keten kruisen

38 – vier-raskruising, Keten kruisen

39 – rotatiekruising met twee of meer rassen. Keten kruisen

40 – verdringingskruising Keten kruisen

41 Keten De productie- en bedrijfskolom Toeleverende bedrijven varkenshouder Slachterij/ vleeswaren industrie Detailhandel Consument     bedrijfskolom

42 Producten varkensbedrijven Omzet en aanwas Omzet = vee verkoop – vee aankoop Aanwas = Waarde vee einde periode – waarde vee begin periode Keten

43 Reactie op vraag en aanbod Keten Varkenscyclus

44 Afzet vermeerdering Biggen Slachtzeugen Uitgeselecteerde opfokzeugen Afzet vleesvarkensbedrijf Slachtrijpe varkens Keten


Download ppt "Thema Keten, kwaliteit en afzet Afzet. Varkensvleesconsumptie Nederland 2012 De Helft van de Nederlandse vleesconsumptie bestaat uit varkensvleesproducten."

Verwante presentaties


Ads door Google