De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema Keten, kwaliteit en afzet Afzet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema Keten, kwaliteit en afzet Afzet"— Transcript van de presentatie:

1 Thema Keten, kwaliteit en afzet Afzet
                                              1

2 Varkensvleesconsumptie Nederland 2012
De Helft van de Nederlandse vleesconsumptie bestaat uit varkensvleesproducten. Per persoon wordt 41,0 kg varkensvlees verbruikt. 400 Gram minder dan in 2011. Dat is een half karkas per persoon per jaar!!                                               2

3 Vleesconsumptie Nederland 2012  83,7 kg (-1kg)
                                              3

4 Varkensproductie Nederland 2012
Afname aantal slachtingen van 2% in Nederland Toename geslacht gewicht 1% Netto 1% minder varkensvlees geproduceerd in Nederland                                               4

5 Slachterijen Nederland
                                              5

6 Slachterijen in Nederland
                                              6

7                                               7

8 Export Biggen stabiel  6,9 miljoen Varkensvlees dalend
Vleesvarkens dalende  4,1 miljoen                                               8

9 Biggen export 2012  6,9 miljoen biggen
                                              9

10 Uitvoer varkenssector 2000 – 2012
                                              10

11 Export varkens (vleesvarkens + fokvarkens + slachtzeugen)
                                              11

12 Export varkensvlees (excl. Vleeswaren, conserven en bacon)
                                              12

13 Prijsontwikkeling biggen en vleesvarkens
                                              13

14 Thema Keten, kwaliteit en afzet Keten
                                              14

15 Bedrijfsgrootte varkenshouderij
                                              15

16 Aantal varkens 2000 – 2012 (x1000 stuks)
                                              16

17 Zeugen                                               17

18 Vleesvarkens                                               18

19 19

20 20

21 Werkgelegenheid Nederland in de vee-, vlees- en eiersector
        Nederlandse beroepsbevolking is ongeveer 7,4 miljoen persoenen                                        21

22 De productie- en bedrijfskolom
Keten De productie- en bedrijfskolom 22

23 De productie- en bedrijfskolom
Keten De productie- en bedrijfskolom Varkenspiramide Topfokkerij Subfokbedrijven Vermeerderingsbedrijven Vleesvarkenbedrijven 23

24 Keten Varkenspiramide 24

25 Keten Gespecialiseerde varkensbedrijven in een
De varkenssector Gespecialiseerde varkensbedrijven in een bepaald onderdeel van het productieproces. – fokkerij-organisaties (topfokbedrijven); – subfokbedrijven; – vermeerderingsbedrijven; – vleesvarkensbedrijven. 25

26 Keten Fokkerij-organisaties Topfok  Fokken van eigen rassen/lijnen
Varkenspiramide Fokkerij-organisaties Topfok  Fokken van eigen rassen/lijnen in stand houden van zuivere rassen en verbeteren. Jongen zeugen en beren zijn uitgangsmateriaal voor subfokbedrijven 26

27 Keten Subfokbedrijven
Varkenspiramide Subfokbedrijven Subfok Productie slachtvarken moeder- en vaderdieren. Dieren zijn uitgangsmateriaal voor vermeerderingsbedrijven Dit zijn vaak kruisingsproducten. 27

28 Vermeerderingsbedrijven
Keten Varkenspiramide Vermeerderingsbedrijven Vermeerdering  Productie biggen voor de vleesvarkenshouderij. 28

29 Keten Vleesvarkens-  Afmesten van biggen tot
Varkenspiramide Vleesvarkensbedrijven Vleesvarkens-  Afmesten van biggen tot houderij slachtrijpe vleesvarkens 29

30 Keten Productie van biggen tot slachtrijp vleesvarken.
Varkenspiramide Gesloten bedrijven Productie van biggen tot slachtrijp vleesvarken. Voordelen? Nadelen? 30

31 Keten Waarom deze structuur?
Varkenspiramide Waarom deze structuur? Varkens met veel biggen slechtere mest- en slacht eigenschappen Varkens met goede mest-  minder grote tomen en slachteigenschappen 31

32 Keten Oplossing?  kruisen van varkens NL X Gyz  topf ok ↓
Eindbeer (SVD)  GYs x F1  vermeerderingszeug 32

33 Keten NL zeug; goede moedereigenschappen en veel biggen.
kruisen NL zeug; goede moedereigenschappen en veel biggen. GYz; redelijk goede moedereigenschappen en mest- en slachteigenschappen GYs; goede mest- en slachteigenschappen Resultaat  groten toom biggen met goede mest- en slacht eigenschappen 33

34 Keten – enkelvoudige kruising, of twee-raskruising, – terugkruising,
kruisen – enkelvoudige kruising, of twee-raskruising, – terugkruising, – drie-raskruising, – vier-raskruising, – rotatiekruising met twee of meer rassen. 34

35 – enkelvoudige kruising, of twee-raskruising,
Keten kruisen – enkelvoudige kruising, of twee-raskruising, 35

36 Keten kruisen – terugkruising, 36

37 Keten kruisen – drie-raskruising, 37

38 Keten kruisen – vier-raskruising, 38

39 – rotatiekruising met twee of meer rassen.
Keten kruisen – rotatiekruising met twee of meer rassen. 39

40 – verdringingskruising
Keten kruisen – verdringingskruising 40

41 De productie- en bedrijfskolom
Keten De productie- en bedrijfskolom bedrijfskolom Toeleverende bedrijven varkenshouder Slachterij/ vleeswaren industrie Detailhandel Consument 41

42 Keten Producten varkensbedrijven Omzet en aanwas
Omzet = vee verkoop – vee aankoop Aanwas = Waarde vee einde periode – waarde vee begin periode 42

43 Reactie op vraag en aanbod
Keten Reactie op vraag en aanbod Varkenscyclus 43

44 Keten Afzet vermeerdering Biggen Slachtzeugen
Uitgeselecteerde opfokzeugen Afzet vleesvarkensbedrijf Slachtrijpe varkens 44


Download ppt "Thema Keten, kwaliteit en afzet Afzet"

Verwante presentaties


Ads door Google