De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De wereld van de islam HB p46-49, cursus p19-31.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De wereld van de islam HB p46-49, cursus p19-31."— Transcript van de presentatie:

1 De wereld van de islam HB p46-49, cursus p19-31

2 Het Arabisch schiereiland
Het land van Mohammed

3 Het Arabische schiereiland
Wat zegt deze foto jou over het klimaat op het Arabische schiereiland? Bron 3, HB p46 Wat zegt deze foto jou over de soorten handel die men op het Arabische schiereiland kon drijven?

4 Arabische schiereiland
Woestijnlandschap Halfnomaden leefden er in stamverband. Havens: verbinding tussen Oosten en Westen. Karavaanroutes!

5 Arabische schiereiland
Karavaanroutes Vnl. via westelijk deel. Handelssteden ook zichtbaar: vb: Mekka, Ryahd, Beiroet, Damascus, …

6 Mekka, handelscentrum Kruispunt van karavaanwegen.
Belangrijke bedevaartsoord.

7 Mekka, bedevaartsoord (bron 4)
Men kwam de Ka’aba om de goden te vereren. Goden? Polytheïsme Meergodendom Iedere stam had zijn eigen goden en erediensten.

8 Arabië voor Mohammed Halfnomaden leven in stammen
Geen sprake van ‘één Arabische staat’ Iedere stam had zijn eigen gewoontes en wetten. DUS: politieke verdeeldheid Meergodendom Iedere stam had eigen goden en erediensten. DUS: religieuze verdeeldheid.

9 Mohammed: openbaring en prediking
°Mekka, ca. 570 + Medina, 632 Perzische miniatuur, 16e eeuw. Mohammed arriveert in de hemel.

10 Mohammed: 570 e.v. 570: geboren in een rijke koopmansfamilie, te Mekka. Koopman komt in contact met… Andere kooplui, o.a. ook … Joden en christenen Vandaar: joodse en christelijke invloeden in islam.

11 Openbaring 610 (612) – Djibril verscheen aan Mohammed.
Djibril – Gabriël Allah had M. uitgekozen om de islam te prediken. Had gedurende 22 jaar gesprekken met Djibril.

12 Prediking in Mekka Predikt ongeveer 12 jaar in Mekka Boodschap:
Politieke eenheid Monotheïsme Sociale bewogenheid Vooral het sociale aspect slaat aan bij.. De arme(re) Mekkanen Monotheïsme slaat niet aan bij… De heersende klasse. Danken hun rijkdom aan de vele pelgrims die naar de Ka’aba komen

13 622: de vlucht uit Mekka De hidjra: heersende klasse uit Mekka doet M. uitwijken naar Medina. 622: start van islamitische jaartelling. 622: start van een nieuwe godsdienst, nl. de islam (onderwerping / gehoorzaamheid aan God) Koran: heilige boek. Mohammed: niet de enige profeet, wel de laatste en belangrijkste. Mohammed: vanaf Medina zowel religieus als wereldlijk leider.

14 632; terugkeer naar Mekka Verslaat zijn voormalige tegenstanders
Heiligdommen blijven bestaan. Zie Ka’aba. Mekka wordt de heilige stad van de islam. Sterft er in 632. Bron 1 (of atlas p25): Hoe groot is het Arabische rijk in 632?

15 De islam Een nieuwe wereldgodsdienst

16 Vijf pijlers van de islam
Shahada Er is geen God buiten Allah en Mohammed is zijn profeet. Salat Ritueel gebed (vijf maal daags) Zakat Aalmoezen aan armen en behoeftigen Saum Vasten in de negende maand (ramadan) Hadj Pelgrimstocht naar Mekka

17 De Koran Bundeling van de onvervalste woorden van God zelf.
Via Djibril aan Mohammed overgeleverd. M: kon niet lezen noch schrijven. Historische kritiek toepassen. Voor de moslims (onderworpenen aan de wil van God) omvat de koran: Één geloof Één moraal Één wet

18 Eenheid in geloof duurt niet lang

19 Eenheid in geloof duurt niet lang
Soennieten Volgen de Koran en de soenna (boek met levenswijsheden van M.), erkennen de eerste drie kaliefen van Medina en de Omajjaden en Abbasieden als leiders. Meerderheid: 85% Sjiieten Aanhangers van Ali (schoonzoon van de profeet), rechtmatige opvolger van M. Vaak vervolgd Minderheid: 15%

20 De snelle verovering van een wereldrijk
Verovering en verbrokkeling: 7e tot 13e eeuw.

21 Verovering

22 Verovering 7e – 8e eeuw: snelle verovering Expansie. Hoe komt dit?
Rijk reikte van de Indus tot in Spanje. Bron 1 p46 Expansie. Hoe komt dit? Actualiteit.

23 Verovering o.a. door jihad
Ruime betekenis: verplichting van iedere moslim tot een inspanning voor de zaak van Allah. Engere betekenis: heilige oorlog ter verspreiding en verdediging van de islam Bezitten: Noord-Afrika, Spanje Perzische en Byzantijnse r.

24 Verovering niet enkel dankzij djihad
Waaraan was de snelle expansie te danken? Djihad Religieuze verdraagzaamheid Zwakte van de tegenstander Snelle ruiterij

25 Uiteenvallen van het Arabische wereldrijk (atlas p.25)
Europese staten vechten terug: 718: Byzantium 732: Potiers Karel Martel verslaat de Arabieren

26 Uiteenvallen van het Arabische wereldrijk (atlas p. 25)
Ca. 900: wereldrijk viel uiteen in drie kalifaten. Kalief: plaatsvervanger, opvolger van M. Wereldlijke heerser en beschermer van de islamitische wet. Kalifaat: staat voor waardigheid, het rijk en de regeerperiode van een kalief. Eerste kaliefen: regeerden vanuit Medina. Later Damascus. Vanaf 750 was Bagdad de hoofdstad.

27 Drie kalifaten


Download ppt "De wereld van de islam HB p46-49, cursus p19-31."

Verwante presentaties


Ads door Google