De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE WERELD VAN DE ISLAM HB p46-49, cursus p19-31. Het land van Mohammed Het Arabisch schiereiland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE WERELD VAN DE ISLAM HB p46-49, cursus p19-31. Het land van Mohammed Het Arabisch schiereiland."— Transcript van de presentatie:

1 DE WERELD VAN DE ISLAM HB p46-49, cursus p19-31

2 Het land van Mohammed Het Arabisch schiereiland

3 Het Arabische schiereiland Wat zegt deze foto jou over het klimaat op het Arabische schiereiland?  Bron 3, HB p46 Wat zegt deze foto jou over de soorten handel die men op het Arabische schiereiland kon drijven?

4 Arabische schiereiland  Woestijnlandschap  Halfnomaden leefden er in stamverband.  Havens: verbinding tussen Oosten en Westen.  Karavaanroutes!

5 Arabische schiereiland  Karavaanroutes  Vnl. via westelijk deel.  Handelssteden ook zichtbaar: vb: Mekka, Ryahd, Beiroet, Damascus, …

6 Mekka, handelscentrum  Kruispunt van karavaanwegen.  Belangrijke bedevaartsoord.

7 Mekka, bedevaartsoord (bron 4)  Men kwam de Ka’aba om de goden te vereren.  Goden?  Polytheïsme  Meergodendom  Iedere stam had zijn eigen goden en erediensten.

8 Arabië voor Mohammed  Halfnomaden leven in stammen  Geen sprake van ‘één Arabische staat’  Iedere stam had zijn eigen gewoontes en wetten.  DUS: politieke verdeeldheid  Meergodendom  Iedere stam had eigen goden en erediensten.  DUS: religieuze verdeeldheid.

9 °Mekka, ca. 570 + Medina, 632 Mohammed: openbaring en prediking Perzische miniatuur, 16 e eeuw. Mohammed arriveert in de hemel.

10 Mohammed: 570 e.v.  570: geboren in een rijke koopmansfamilie, te Mekka.  Koopman komt in contact met… Andere kooplui, o.a. ook … Joden en christenen Vandaar: joodse en christelijke invloeden in islam.

11 Openbaring  610 (612) – Djibril verscheen aan Mohammed.  Djibril – Gabriël  Allah had M. uitgekozen om de islam te prediken.  Had gedurende 22 jaar gesprekken met Djibril.

12 Prediking in Mekka  Predikt ongeveer 12 jaar in Mekka  Boodschap:  Politieke eenheid  Monotheïsme  Sociale bewogenheid  Vooral het sociale aspect slaat aan bij..  De arme(re) Mekkanen  Monotheïsme slaat niet aan bij…  De heersende klasse.  Danken hun rijkdom aan de vele pelgrims die naar de Ka’aba komen

13 622: de vlucht uit Mekka  De hidjra: heersende klasse uit Mekka doet M. uitwijken naar Medina.  622: start van islamitische jaartelling.  622: start van een nieuwe godsdienst, nl. de islam (onderwerping / gehoorzaamheid aan God)  Koran: heilige boek.  Mohammed: niet de enige profeet, wel de laatste en belangrijkste.  Mohammed: vanaf Medina zowel religieus als wereldlijk leider.

14 632; terugkeer naar Mekka  Verslaat zijn voormalige tegenstanders  Heiligdommen blijven bestaan.  Zie Ka’aba.  Mekka wordt de heilige stad van de islam.  Sterft er in 632. Bron 1 (of atlas p25): Hoe groot is het Arabische rijk in 632?

15 Een nieuwe wereldgodsdienst De islam

16 Vijf pijlers van de islam  Shahada  Er is geen God buiten Allah en Mohammed is zijn profeet.  Salat  Ritueel gebed (vijf maal daags)  Zakat  Aalmoezen aan armen en behoeftigen  Saum  Vasten in de negende maand (ramadan)  Hadj  Pelgrimstocht naar Mekka

17 De Koran  Bundeling van de onvervalste woorden van God zelf.  Via Djibril aan Mohammed overgeleverd.  M: kon niet lezen noch schrijven.  Historische kritiek toepassen.  Voor de moslims (onderworpenen aan de wil van God) omvat de koran:  Één geloof  Één moraal  Één wet

18 Eenheid in geloof duurt niet lang

19  Soennieten  Volgen de Koran en de soenna (boek met levenswijsheden van M.), erkennen de eerste drie kaliefen van Medina en de Omajjaden en Abbasieden als leiders.  Meerderheid: 85%  Sjiieten  Aanhangers van Ali (schoonzoon van de profeet), rechtmatige opvolger van M.  Vaak vervolgd  Minderheid: 15%

20 Verovering en verbrokkeling: 7 e tot 13 e eeuw. De snelle verovering van een wereldrijk

21 Verovering

22  7 e – 8 e eeuw: snelle verovering  Rijk reikte van de Indus tot in Spanje.  Bron 1 p46  Expansie. Hoe komt dit?  Actualiteit.

23 Verovering o.a. door jihad  632 – 750: Jihad  Ruime betekenis: verplichting van iedere moslim tot een inspanning voor de zaak van Allah.  Engere betekenis: heilige oorlog ter verspreiding en verdediging van de islam  Bezitten:  Noord-Afrika, Spanje  Perzische en Byzantijnse r.

24 Verovering niet enkel dankzij djihad  Waaraan was de snelle expansie te danken?  Djihad  Religieuze verdraagzaamheid  Zwakte van de tegenstander  Snelle ruiterij

25 Uiteenvallen van het Arabische wereldrijk (atlas p.25)  Europese staten vechten terug:  718: Byzantium  732: Potiers Karel Martel verslaat de Arabieren

26 Uiteenvallen van het Arabische wereldrijk (atlas p. 25)  Ca. 900: wereldrijk viel uiteen in drie kalifaten.  Kalief: plaatsvervanger, opvolger van M. Wereldlijke heerser en beschermer van de islamitische wet.  Kalifaat: staat voor waardigheid, het rijk en de regeerperiode van een kalief.  Eerste kaliefen: regeerden vanuit Medina. Later Damascus. Vanaf 750 was Bagdad de hoofdstad.

27 Drie kalifaten


Download ppt "DE WERELD VAN DE ISLAM HB p46-49, cursus p19-31. Het land van Mohammed Het Arabisch schiereiland."

Verwante presentaties


Ads door Google