De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Baron Ruzettelaan 435 8310 BRUGGE 050 37 26 75 Schooljaar 2014 – 2015 www.kobrugge.be VICARIAAT ONDERWIJS BISDOM BRUGGE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Baron Ruzettelaan 435 8310 BRUGGE 050 37 26 75 Schooljaar 2014 – 2015 www.kobrugge.be VICARIAAT ONDERWIJS BISDOM BRUGGE."— Transcript van de presentatie:

1 Baron Ruzettelaan 435 8310 BRUGGE 050 37 26 75 Schooljaar 2014 – 2015 www.kobrugge.be VICARIAAT ONDERWIJS BISDOM BRUGGE

2 Het vicariaat onderwijs bisdom Brugge bestaat uit drie geledingen: 1.De diocesane pedagogische begeleiding (DPB) 2.De diensten 3.De inspecteurs-adviseurs r.-k. godsdienst INLEIDING vicariaat onderwijs bisdom Brugge

3 1 DPB Brugge: wie zijn wij? De DPB is een onderdeel van het VSKO Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs (Guimardstraat). vicariaat onderwijs bisdom Brugge

4 De opdracht is wettelijk bepaald Decreet op inspectie en begeleiding (1991) Decreet op inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken (1993) Decreet op inspectie en kwaliteitszorg (2009) vicariaat onderwijs bisdom Brugge

5 Decreet op kwaliteitszorg (2009) Controleren van onderwijskwaliteit - alle scholen - alle onderwijsnetten door geregelde schooldoorlichtingen A. INSPECTIE vicariaat onderwijs bisdom Brugge

6 1ondersteunen van scholen in hun pedagogisch project 2bevorderen van onderwijskwaliteit en ondersteunen bij de ontwikkeling tot een professionele lerende organisatie : a. netwerkvorming bevorderen en ondersteunen b.leidinggevenden ondersteunen c.beroepsbekwaamheid van personeelsleden ondersteunen d.het beleidsvoerend vermogen van instellingen versterken e.de kwaliteitszorg van instellingen ondersteunen 3scholen ondersteunen en begeleiden bij de opvolging van de doorlichting B. PEDAGOGISCHE BEGELEIDING (netgebonden) vicariaat onderwijs bisdom Brugge Decreet op kwaliteitszorg (2009)

7 4onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen 5nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen 6overleggen over onderwijskwaliteit met verscheidene onderwijsactoren 7opvolging en/of aansturen van ondersteuningsinitiatieven georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Regering vicariaat onderwijs bisdom Brugge Decreet op kwaliteitszorg (2009)

8 op vraag ons aanbod procesmatig emancipatorisch vicariaat onderwijs bisdom Brugge 2 Hoe realiseren wij die opdracht?

9 1. ondersteuning in jouw klas 2. ondersteuning in de eigen school 3. schooloverstijgende ondersteuning vicariaat onderwijs bisdom Brugge 3 Waarvoor kun je een beroep doen op de DPB?

10 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend ondersteunen leraar klassenbezoek, gesprek … lesmateriaal pedagogisch en didactisch informatie uitwisselen ondersteunen (vak)werkgroep … vicariaat onderwijs bisdom Brugge 3 Waarvoor kun je een beroep doen op de DPB?

11 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend aanvangsbegeleiding ondersteunen schoolorganisatie pastoraal, zorg, ICT … pedagogische studiedag eigen schoolprojecten thematische werkgroepen schoolprioriteiten opvolging van schooldoorlichting bemiddeling in conflictsituaties … vicariaat onderwijs bisdom Brugge 3 Waarvoor kun je een beroep doen op de DPB?

12 1 klasgericht 2Schoolgericht 3 schooloverstijgend schooloverstijgende vakwerkgroepen op het niveau van scholengemeenschap leerlingenbegeleiding schoolpastoraal ICT, zorg … vakgebonden stuurgroepen op het niveau van ons diocees onderwijswerkplaatsen ISB, PDO … mentoren … … vicariaat onderwijs bisdom Brugge schoolpastoraal 3 Waarvoor kun je een beroep doen op de DPB?

13 Beleidsverantwoordelijken schoolbesturen, CoDi’s, directies Middenkaders beleidsondersteuners, TA’ers, (CO)ZOCO’s … Leraren Ondersteunend personeel administratief en opvoedend personeel Specifieke doelgroepen vicariaat onderwijs bisdom Brugge 4 Voor wie werken wij

14 Vicaris Filip Debruyne Directeur begeleiding Stefaan Misschaert Directeur Diensten Marc Dejonckere Coördinator RKGodsdienst Jos De Muynck Beleid Vicariaat Onderwijs bisdom Brugge

15 hoofdbegeleiding Geert Buffel Ward Goudenhooft directeur D’Abdij Didier FinetRik Logghe basis- onderwijs secundair onderwijs buitengewoon onderwijs vicariaat onderwijs bisdom Brugge Beleid Vicariaat Onderwijs bisdom Brugge

16 Voor pedagogische en didactische begeleiding werken wij vooral per niveau. Basisonderwijs Secundair onderwijs Buitengewoon onderwijs Volwassenenonderwijs Hoger onderwijs bao so buo vicariaat onderwijs bisdom Brugge 5 Bij wie kun je terecht ?

17 inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst domeinbegeleiders schoolbegeleiders vicariaat onderwijs bisdom Brugge Begeleidingsteam basisonderwijs

18 SCHOOLBEGELEIDERS ankers voor een regio Oostkust Houtland Mathias Chlarie Alain Seynhaeve St.-Maarten Molenland Veerle Noppe Marleen Desmet St.-Paulus Luc Decoene Groeninge St.-Jan J.DePelichy Iris Bruneel OLV.-Van Tuine Karl Vanhuyse Philip Catteeuw St.-Michiel Stefaan Casier St.-Niklaas Hoppeland Marie- Anne Vercruysse Petrus & Paulus Kathleen Veys St.-Donaas

19 DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein Marleen Desmet wereldoriëntatie Philip Catteeuw wiskunde en ICT coördinator Profs Stefaan Casier bewegingsopvoeding Mathias Chlarie taalbeleid, Nederlands en Frans Karl Vanhuyse muzische opvoeding, kunst-en cultuureducatie kwaliteitsontwikkeling Alain Seynhaeve leren leren en relat.vaardigheden bestuurlijke schaalvergroting Ludo Boey zorg Luc Decoene schrift en loopbaanbegeleiding

20 Marie-Anne Vercruysse kleuteronderwijs Iris Bruneel kleuteronderwijs Rik Depré pastoraal en identiteit Hilde Bouckaert pastoraal en identiteit DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein

21 Marie-Anne Vercruysse Veerle Noppe Kathleen Veys Iris Bruneel SNPB SPEERPUNT TAAL Frederik Vanackere Coördinatie Speerpunt taal

22 Jan Bonne jan.bonne@vsko.be Guido Decombel guido.decombel@vsko.be COORDINATIE Ludo Boey ludo.boey@vsko.be Floor Tempelaere floor.tempelaere@vsko.be SNPB SPEERPUNT COMPETENTIEBEGELEIDERS Filip Dehaene filip.dehaene@vsko.be Bart Hamelton bart.hamelton@vsko.be Ria Depoorter ria.depoorter@vsko.be Joost Hillewaere joost.hillewaere@vsko.be

23 Jos De Muynck coördinator Sabien Lagrain Francis De Westelinck Inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst Mieke Desmet

24 inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst schoolbegeleiders domein- en/of vakbegeleiders vicariaat onderwijs bisdom Brugge Begeleidingsteam secundair onderwijs

25 Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Domein- en/of vakbegeleiders Johan Vankeersbilck geschiedenis Johan Vankeersbilck humane wetenschappen - cultuur Katrien Pil economie-handel Jan Bonne pav Astrid Meganck humane wetenschappen - gedrag

26 Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Domein- en/of vakbegeleiders Karine Willocx verpleegkunde Astrid Meganck personenzorg Cathérine Vandommele huishoudkunde vicariaat onderwijs bisdom Brugge

27 Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Kaat De Strooper Nederlands ZUID Bert Vandenberghe Frans ZUID Jan De Waele Frans NOORD Barbara Axters Nederlands NOORD vicariaat onderwijs bisdom Brugge

28 Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Johan Delbaere Engels Jan De Corte Duits Mieke Lietaert Latijn en Grieks vicariaat onderwijs bisdom Brugge

29 Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Els Bilcke plastische opvoeding beeldende vorming Ann Casier muzikale opvoeding Johan Vankeersbilck esthetica Pascale Muylaert sport lichamelijke opvoeding Isabelle Tack mode

30 Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Jo Desuttter elektriciteit Elektronica mechanica Stef Grimonprez Techniek Hout bouw vicariaat onderwijs bisdom Brugge

31 Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Geert Delaleeuw wiskunde WESTEN An Callemeyn aardrijkskunde mavo, toerisme Lies Van de Wege wiskunde OOSTEN David Vromant informatica

32 Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Dirk Vansteenkiste Fysica wetenschappelijk werk Peter Willems chemie Dominique Hoorelbeke biologie vicariaat onderwijs bisdom Brugge

33 Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Patrick Ameye voeding, hotel Isabelle Tack kleding, textiel, mode Lieve Van der Spiegel lichaamsverzorging Ils Aerts land- en tuinbouw vicariaat onderwijs bisdom Brugge

34 inhoud SCHOOLBEGELEIDERS Ichthus 23 29 St.-Paulus klankbord voor de directie/het directieteam St.-Michiel 32 St.-Jan 27 26 St-Maartensscholen Luc Beelprez Oostkust 22 Houtland 31 Molenland 30 Luk Van Canneyt Prizma 33 Groeninge 28 Hilde Bouckaert Hoppeland Veurne-Westkust 24 25 Annemie Laethem St.-Donaas St.Maarten 21 20 Wim Simoens

35 inhoud St.-Michiel 32 St.-Jan 27 Veurne-Westkust Hoppeland Sint- Maartensscholen 24 26 25 Prizma 33 Groeninge 28 Ichthus 23 St.-Paulus 29 Oostkust 22 Houtland 31 Molenland 30 St.-Donaas St.Maarten 21 20 Peter Van de Moortel Directeur Eekhoutcentrum Jan Bonne Centra Leren en Werken Geert Verstrynge Volwassenenond. Luk Van Canneyt Begeleider OP

36 begeleiders pastoraal en identiteit (SO) ondersteunen het christelijk opvoedingsproject en pastorale groepen Rik Depré Hilde Bouckaert vicariaat onderwijs bisdom Brugge inspecteurs-adviseur rooms-katholieke godsdienst combineren een inspectie- en begeleidings- taak Francis Jacobs en Marijke Vanhoutte (SO)

37 Buitengewoon basisonderwijs (BuBaO) Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) 3 niveaus: kleuter, basis, secundair 8 types in functie van zorgvraag 4 opleidingsvormen in functie van finaliteit Geïntegreerd onderwijs (GON) vicariaat onderwijs bisdom Brugge Begeleidingsteam buitengewoon onderwijs (BuO)

38 Hans Buyle Schoolbegeleider (BuBaO en BuSO) Noël Devriendt BGV OV3 begeleider (BuSO) Geert Buffel Hoofdbegeleider BuO (BuBaO en BuSO) Begeleidingsteam buitengewoon onderwijs (BuO)

39 Wij duimen voor een prima samenwerking! DPB: advies begeleiding ondersteuning vicariaat onderwijs bisdom Brugge


Download ppt "Baron Ruzettelaan 435 8310 BRUGGE 050 37 26 75 Schooljaar 2014 – 2015 www.kobrugge.be VICARIAAT ONDERWIJS BISDOM BRUGGE."

Verwante presentaties


Ads door Google