De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dashboard WVG Dashboard-WVG project presentatie aan Netwerk Organisatiebeheersing 26/05/2009 Sammy Timmermans, projectleider Chris Vander Auwera, projectsponsor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dashboard WVG Dashboard-WVG project presentatie aan Netwerk Organisatiebeheersing 26/05/2009 Sammy Timmermans, projectleider Chris Vander Auwera, projectsponsor."— Transcript van de presentatie:

1 Dashboard WVG Dashboard-WVG project presentatie aan Netwerk Organisatiebeheersing 26/05/2009 Sammy Timmermans, projectleider Chris Vander Auwera, projectsponsor Raf Vanhaute, consultant datawarehouse architectuur

2 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 2 Agenda  Projectdefinitie  Projectaanpak  Project globale behoefte-analyse  Project release 1 iteratie 1 “Personeel” (PR11)  Oplossingscomponenten  Project release 1 iteratie 1 “Personeel” / behoefteanalyse (PR111)  Vragen – opmerkingen - suggesties

3 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 3 Projectdefinitie - doelstellingen Het juiste managementinstrument te realiseren waarmee:  de data uit verschillende processen en systemen kunnen worden gekoppeld  het resultaat hiervan kan worden gerapporteerd zodat het lijnmanagement kan vaststellen:  in welke mate de doelstellingen (Beleidsdoelstellingen, Strategische Organisatiedoelstellingen, Operationele Organisatiedoelstellingen) uit de beheersovereenkomst worden gerealiseerd  de activiteiten uit het ondernemingsplan worden uitgevoerd. Het instrument heeft de functie van een ‘dashboard’ dat een stand van zaken weergeeft en signaleert wanneer wordt afgeweken van vooropgestelde doelstellingen. De opvolging van lopende plannen moet tevens toelaten de plannen van een volgende periode samen te stellen.  Stuurgroep 07/11/2008: akkoord met de projectdefinitie en doelstellingen

4 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 4 Projectdefinitie - klanten Het dashboard is bestemd voor het management van elk agentschap om de beheersovereenkomst op te volgen. Daarnaast kan het ook dienen om te rapporteren naar het departement, de minister, bestuurszaken, Vlaamse Regering. Voorbeelden:  Stuurgroep 07/11/2008: akkoord met de projectdefinitie en klanten

5 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 5 Projectaanpak - model O.b.v. een inhoudelijk-functionele roadmap met prioriteiten => ontwikkeling volgens iteratieve, incrementele aanpak in releases: –Iteratief = deeltrajecten die steeds uit dezelfde fasen-taken- werkproducten bestaan en op voortgang bewaakt via mijlpalen –Incrementeel = elke iteratie voegt inhoud en/of functionaliteit toe  Stuurgroep 07/11/2008: akkoord met de projectaanpak -model

6 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 6 Projectaanpak Releases: –Release 0 “Infrastructuur” waar in functie van de behoeften t.a.v. het Dashboard de omgeving voor ontwikkeling en exploitatie wordt klaargezet. –Release 1 “Ontwikkeling” waar in functie van de behoeften t.a.v. het Dashboard een eerste deel wordt ontwikkeld –Release 2 “Ontwikkeling” waar in functie van de behoeften t.a.v. het Dashboard een tweede deel wordt ontwikkeld Reikwijdte van het huidige project = Release 0 en Release 1.  Stuurgroep 07/11/2008: akkoord met projectaanpak

7 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 7 Project – globale timing Globale behoefteanalyse: –september 2008 - februari 2008 Release 0 “Infrastructuur”: Iteratie 1 / september 2008 - december 2008 Iteratie 2 / begin 2009 Release 1 “Ontwikkeling”: januari 2009 – 2009 (2010)  Stuurgroep 07/11/2008: akkoord met de globale timing

8 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 8 Projectaanpak - structuur  P1 - Projectmanagement  P2 – Globale behoefteanalyse  PR0 - Infrastructuur  PR1 – Ontwikkeling  PR11 – Iteratie 1  PR110 – Projectmanagement  PR111 – Behoefteanalyse  PR112 – Back-end  PR1121 - Analyse  PR1122 - Ontwerp  PR1123– Bouw  PR113 – Front-end  PR1131 - Analyse  PR1132 - Ontwerp  PR1133– Bouw  PR114 - Testen  PR1141 - Systeemtesten  PR1142 – Acceptatietesten  PR115 – Uitrol Detail: zie “Dashboard_Projectbeheersplan_v0.1.doc”  Stuurgroep 07/11/2008: akkoord met de projectstructuur

9 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 9 Projectaanpak - organisatie Beleidsraad Managementcomité / Stuurgroep SponsorSenior gebruikerSenior leverancier Projectleiding Team Release 0 infrastructuurexperten consultants Team Release 2 Borging Business Architectuur Veiligheid Team Release 0 businessexperten businessgebruikers consultants  Stuurgroep 07/11/2008: akkoord met de projectorganisatie

10 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 10 Projectaanpak – documentopslagplaats Project Release 1 Project Release 1, Iteratie 1 Project Release 1, Iteratie 1, fasen-taken

11 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 11 Project Release 0 “Infrastructuur” / Iteratie 1 Objectieven: –Het verzamelen en prioritiseren van de behoeften vanuit het Dashboard- project t.a.v. infrastructuur –Het in kaart brengen van de bestaande infrastructuur (‘as-is’) – Shared DWH- omgeving en WVG MIS-omgeving –Het evalueren van de bestaande infrastructuur (‘as-is’) –Het ontwerpen en plannen van een infrastructuuroplossing (‘to-be’) –Het opzetten van de infrastructuuroplossing –Het opvolgen en waar nodig bijsturen van de infrastructuuroplossing

12 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 12 Project Release 1 “Ontwikkeling” Globale behoefteanalyse (voorbereidng van de “Ontwikkeling”) – zie specifieke slides verderop Voor “Ontwikkeling” werd aan EDS een voorstel voor technische ondersteuning gevraagd door externe profielen, met o.a. volgende aandachtspunten m.b.t. concrete organisatie: –Projectmatig worden aangestuurd door een WVG projectleider –Realisatie in ‘mixed teams’ van medewerkers van WVG en medewerkers van één of meerdere leveranciers met de nodige kennisoverdracht aan WVG. –In de kantoren van WVG Voor de ontwikkeling werd BinMotion gekozen.  Stuurgroep 04/12/2008: akkoord.

13 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 13 Project globale behoefteanalyse - resultaten 28/11/2008: businessexperten hebben de geconsolideerde begrippendocumenten met consensus-definities conform plan afgeleverd en de laatste overlappingen tussen de domeinen werden in consensus uitgeklaard. –Personeel (zie “Begrippendefinitie_personeel_consensus_agentschappen.xls”) : Begrippendefinities waarover consensus: 15 Openstaande fundamentele punten: geen –Financiën en begroting (zie “Dashboard_BEGROTING en FINANCIEN_vWG.doc“) : Begrippendefinities waarover consensus: +/- 15 Openstaande fundamentele punten: –Verschillen tussen “vroegere VOI’s” en “vroegere Ministerie” – overbrugbaarheid: ? –Begrippen vanuit managementzicht: ? –Generieke elementen (zie “Samenvoeging generieke begrippen_V02.doc“) : Begrippendefinities waarover consensus: +/- 50 Openstaande fundamentele punten: geen Detail: zie “Dashboard_vv_Globale_Behoefteanalyse_voortgangsvergadering_20081128.doc”  Stuurgroep 04/12/2008: akkoord.

14 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 14 Project Release 1 “Ontwikkeling” / “Globale Behoefteanalyse Werkgroep in opdracht van het managementcomité kwam 2 maal samen in juni Opdracht managementcomité: Synergie zoeken rond: –Opvolging van de beheersovereenkomst –Rapportering over de beheersovereenkomst via dashboard Besluit van de werkgroep: –Consensus om samen te werken: Op het niveau van definities van begrippen en indicatoren In de deeldomeinen personeel, begroting en generieke opdrachten in de beheersovereenkomsten –Consensus over het feit dat deze rapportering, met dezelfde definities, bruikbaar moet zijn voor de rapportering aan: Minister Vlaamse Regering Departement Beleidsdomein Bestuurszaken en Financiën en Begroting

15 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 15 Project Release 1 “Ontwikkeling” / “Globale Behoefteanalyse Beslissing beleidsraad van 30 juni 2008 –Principiële beslissing tot samenwerking rond de opvolging van en rapportering over de beheersovereenkomsten –3 werkgroepen worden opgericht rond deeldomeinen Personeel (trekker Anne Van Walleghem) Begroting (trekker Marc Cloet) Generieke opdrachten in de beheersovereenkomst (trekkers Frank Kuylen, Erwin Leus) –Managementcomité is de stuurgroep –Gebundelde resultaten op stuurgroep in de loop van december

16 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 16 Project globale behoefteanalyse - resultaten 04/12/2008: stuurgroep heeft beslist o.b.v. advies van businessexperten, projectleider en projectsponsor om in een eerste project-iteratie (PR11) de begrippen van het domein “Personeel” met consensus-definities verder te behandelen, voornamelijk o.w.v.: De stand van uitwerking van de behoefteanalyse De beheersbaarheid De mogelijke bronnenbeschikbaarheid ervoor “Tijdige” afstemming met andere initiatieven; businessborging, architectuurborging, veiligheidsborging. In de eerste iteratie zal inzicht en ervaring worden opgedaan als basis voor de behandeling van de andere domeinen in volgende project-iteraties. Detail: zie “Dashboard_vv_Globale_Behoefteanalyse_voortgangsvergadering_20081128.doc”

17 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 17 Project globale behoefteanalyse - resultaten 10/12/2008: senior businessgebruikers (stuurgroepleden) hebben voor domein Personeel hun begrippenselectie- en opvolgingswensen bezorgd inclusief indicatie van bronnenbeschikbaarheid. 12/12/2008: projectleider heeft de geconsolideerde begrippenselectie- en opvolgingswensen voor domein Personeel verdeeld aan de businessgebruikers (*) met vraag naar bevestiging van de begrippenselectie- en opvolgingswensen inclusief indicatie van bronnenbeschikbaarheid. 22/12/2008: businessgebruikers hebben hun bevestiging van de begrippenselectie- en opvolgingswensen inclusief indicatie van bronnenbeschikbaarheid voor domein Personeel bezorgd aan projectleider. 19/01/2009: projectleider, projectsponsor, businessexpert en consultant datawarehouse architectuur hebben o.b.v. begrippenselectie- en opvolgingswensen en bronnenbeschikbaarheid aan de stuurgroep een advies van vervolg voorgelegd voor domein “Personeel” ter ‘go/nogo’- beslissing. * Businessgebruikers: zie namen bekomen van leidend ambtenaren op 10/12/008 – “Dashboard- WVG_PR111-businesssprojectrollen.xls”

18 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 18 Project release 1 iteratie 1 “Personeel” (PR11) – advies / scope Scope-advies. Na in “Dashboard- WVG_P2_begrippendefinities_gebruikerswensen_personeel_v0.3.xls”: –Begrippen gegroepeerd te hebben per subdomein –Begrippen ingedeeld te hebben naar gemeenschappelijke wenselijkheid (1 = zeer wenselijk; 2 = minder wenselijk; 3 = minst wenselijk of niet wenselijk) –Begrippen ingedeeld te hebben naar beschikbaarheid van meest gemeenschappelijke bron (1 = ontsloten; ; 2 = gedeeltelijk ontsloten ; 3 = niet ontsloten) –Een eerste hoog-niveau analyse gedaan te hebben van bovenstaande elementen en rekening gehouden te hebben met projectrichtlijn “op korte termijn een succesje” geven projectsponsor, businessexpert, projectleider en consultant dwh architectuur advies om de subdomeinen “Emancipatie”, “Welzijn” en “primaire loonkost” met gegevens uit Vlimpers in scope van PR112 – behoefteanalyse te nemen (zie ook “Dashboard- WVG_PR11_vervolgadvies_20090109.xls”).  Stuurgroep 19/01/2009: akkoord met de scope voor de behoefteanalyse van Project Release 1, Iteratie 1

19 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 19 Project release 1 iteratie 1 “Personeel” (PR11) – advies / timing en aanpak Timingadvies. Gegeven: –De geadviseerde R1I1scope –Dat R1I1 een eerste iteratie is waarin een aantal aspecten geïnitieerd worden (infrastructuur, methode,..) en eerste inzichten worden verworven en ervaring wordt opgedaan –Ervaring opgedaan in het voortraject –Ervaringen opgedaan met gelijkaardige projecten in gelijkaardige omgevingen geven projectsponsor, businessexpert, projectleider en consultant dwh architectuur advies om PR11 in een 20-tal weken te implementeren (zie globaal tijdschema op volgende bladzijde) waarvan 5 weken voor de behoefte-analyse (zie werkprocedure en -timing verderop); verdere vervolg te bevestigen en waar nodig bij te stellen na afronding van de PR111 Behoefteanalyse. Aanpakadvies. –Projectfasering –Methodiek o.b.v. ‘good practices’  Stuurgroep 19/01/2009: akkoord met de timing en aanpak voor de behoefteanalyse van Project Release 1, Iteratie 1. Akkoord dat de globale timing wordt bevestigd of bijgesteld aan het einde van de behoefteanalyse o.b.v. kennis en ervaring opgedaan tijdens die fase

20 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 20 Project release 1 iteratie 1 “Personeel” (PR11) – advies / globale timing  P1 - Projectmanagement  P2 – Globale behoefteanalyse  PR0 - Infrastructuur  PR1 – Ontwikkeling  PR11 – Iteratie 1  PR110 – Projectmanagement  PR111 – Behoefteanalyse  PR112 – Back-end  PR1121 - Analyse  PR1122 - Ontwerp  PR1123– Bouw  PR113 – Front-end  PR1131 - Analyse  PR1132 - Ontwerp  PR1133– Bouw  PR114 - Testen  PR1141 - Testplanning  PR1142 - Systeemtestuitvoering  PR1143 – Acceptatietestuitvoering  PR115 – Uitrol Detail: zie “Dashboard_Projectbeheersplan_v0.1.doc” 5w 2w 7w 2w 20w

21 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 21 Project release 1 iteratie 1 “Personeel” (PR11) - advies / werkprocedure en -timing Projectsponsor, businessexpert, projectleider en consultant dwh architectuur adviseren volgende werkprocedure en –timing: Tegen 22/01/2009: kick-off workshop met projectleider, consultant dwh architectuur, “personeel” businessgebruikers en businessexpert voor toelichting van scope, timing en methodiek en eerste “PR111 – behoefteanalyse”-activiteiten. Tegen 19/02/2009: 2 workshops per subdomein met consultant dwh architectuur, “personeel” businessgebruikers en projectleider, te bespreken en overeen te komen tijdens de kick-off workshop. Verspreiding geconsolideerde behoefteanalysedocument. Tegen 26/02/2009: afsluitende workshop met projectleider, businessexpert, consultant dwh architectuur, “personeel” businessgebruikers voor validatie van “PR111 – behoefteanalyse”-activiteiten als projectmatige basis voor de volgende fase. Tegen 02/03/2009: projectleider, consultant dwh architectuur, businessexpert en projectsponsor leggen aan stuurgroep de door businessgebruikers gevalideerde “PR111 – behoefteanalyse” voor ter formele acceptatie en een PR11 vervolgadvies voor ter ‘GO/No-Go’ beslissing.  Stuurgroep 19/01/2009: akkoord met deze werkprocedure en -timing en onmiddellijke uitvoering ervan.

22 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 22 Project release 1 iteratie 1 “Personeel” (PR11) / bijzondere aandachtspunten Deelse parellelisatie tussen iteraties: ? Stuurgroep 19/01/2009: akkoord om dit verder te onderzoeken tijdens uitvoering van Project Release 1, Iteratie 1 (PR11)o.b.v. opgedane kennis en ervaring o.a. op vlak van mogelijke beschikbaarheid van Business “Leniger”: ? Stuurgroep 19/01/2009: akkoord om dit te bespreken aan het einde van de PR11 behoefteanalyse o.b.v. kennis en ervaring opgedaan tijdens die fase Niet-Vlimpers bronnen – => akkoord dat het team in deze iteratie gaat tot en met het specificeren van een structuur voor eventueel aan te leveren data. Stuurgroep 19/01/2009: akkoord. Formele validatie/acceptatieprocedure(s) – => akkoord dat de inhoudelijke validatie gebeurt door businessgebruikers, formele acceptatie door stuurgroep. Stuurgroep 19/01/2009: akkoord. Methodiek – => akkoord dat de voorgestelde projectbeheermethodiek en ontwikkelmethodiek worden verdergezet; binnen het beleidsdomein WVG zijn dergelijke methodieken vandaag immers niet aanwezig. Enkel voor het deel “Bouw” is een afstemming met de MIS-bouwmethodiek m.b.t. de productielijnen noodzakelijk. Aan BZ/Kwaliteitsborging Stuurgroep 19/01/2009: akkoord.

23 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 23 Bijzondere aandachtspunten Veiligheid – zie voorstel van veiligheidsexpert: –Initieel veiligheidsadvies 1 (technisch luik). Audit van machines, database, ETL, Cognos met adviesrapport t.a.v. de projectstuurgroep. Veiligheidsadvies door een externe partij. –Initieel veiligheidsavies 2 (juridisch luik). Toetsen welke gegevens en waarom (onderbouw juridisch) in project zitten. Adviesrapport t.a.v. de stuurgroep. –Initeel veiligheidsadvies 3 (operationeel): Audit van gegevens, processen, procedures bij de behoefteanalyse, bij het ontwerp van de oplossing en eventueel nog beperkt bij de testen in functie van de concrete inhoud van de betreffende iteratie. Adviesrapport t.a.v. de projectstuurgroep. –Recurent veiligheidsadvies: Ïn zoverre de volgende iteraties geen principiele wijzigingen aan infrastructuur, data of procedures/processen betekenen is expliciete rol van veiligheidsconsulent niet noodzakelijk. Enkel op afroep. Opmerkingen: de aard van de adviezen is informatief, op geen enkele wijze (inhoudelijk noch qua timing) hoeven deze de projectvoortgang op welke wijze dan ook te impacteren. adviezen zijn bestemd voor stuurgroep project, ondanks feit dat dezelfde infrastructuur ook buiten het project diensten doet. Vanuit stuurgroep project wordt beslist over eventuele verspreiding van info uit adviezen. Dit advies zou betrekking hebben op de 4 entiteiten van het Ministerie; het veiligheidsadviezen m.b.t. de andere entiteiten die zouden meegaan in de Dashboard-projecten zouden door hun respectievelijke veiligheidsexperten moeten gegeven worden, waar nodig in afstemming met WVG-veiligheidsexpert.  Stuurgroep 02/03/2009: akkoord met onmiddellijke uitvoering van deze opdracht. Geen verdere opmerkingen.

24 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 24 Project Release 1 Iteratie 1 “Personeel – emancipatie, welzijn en primaire loonkost “ : globale planning en status

25 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 25 Project Release 1 Iteratie 1 “Personeel (emancipatie, welzijn en primaire loonkost)”: status en verdere planning PR11M01 - Acceptatie iteratieplan: gerealiseed op 19/01/2009 PR11M02 - Validatie/Acceptatie behoefteanalyse : gerealiseed op 02/03/2009 PR11M03 - Validatie back-end ontwerp : gerealiseerd op 24/04/2009 PR11M04 - Validatie testplan : gepland op 27/05/2009 –Verdeling testplan aan businessgebruikers op 21/05/2009 –Eventuele vragen-opmerkingen-suggesties tegen 27/05/2009 => stuurgroep 20/04/2009: akkoord met deze procedure en timing en uitvoering ervan PR11M05 - Validatie/Acceptatie bouw : gepland op 02/06/2009 en 20/06/2009 –Testworkshop in ’mixed team’ samenwerking tussen ontwikkelteam en businessgebruikers op 02/06/2009 namiddag => stuurgroep 20/04/2009: akkoord met deze procedure en timing en uitvoering ervan, o.a. versturen van de uitnodigingen deze week –Na-testen door businessgebruikers (van de 4 ex-ministerie-entiteiten) tot 09/06/2009 –Businessgebruikersvalidatie op 09/06/2009 –Formele acceptatie door stuurgroep op 29/06/2009 Aandachtspunten. –Voor niet-Ministerie entiteiten met bronnen andere dan Vlimpers: er wordt gegaan tot en met het definiëren van de structuur en uitwisselingsprotocol voor het eventueel later opladen van hun gegevens. Het bouwen van de programmatuur die nodig is voor het binnenhalen van hun gegevens zit niet in scope van het Dashboard- WVG project.

26 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 26 Project Release 1 Iteratie 2 “Personeel – arbeidsplaatsbeheer, bijkomende personeelskosten “ : globale planning en status

27 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 27 Project Release 1 Iteratie 2 “Personeel (arbeidsplaatsbeheer, personeel-financieel uit Orafin)”: globale planning PR12M01 - Acceptatie iteratieplan: gerealiseerd op 20/04/2009 PR12M02 - Validatie/Acceptatie behoefteanalyse : –Uitvoering tussen 05/05/2009 en 12/06/2009 –Businessgebruikersvalidatie op 12/06/2006 –Formele acceptatie door stuurgroep op 22/06/2009 PR12M03 - Validatie back-end ontwerp : juli-augustus 2009 PR12M04 - Validatie testplan : september 2009 –Verdeling testplan aan businessgebruikers op dd/mm/jjjj –Eventuele vragen-opmerkingen-suggesties tegen dd/mm/jjjj PR12M05 - Validatie/Acceptatie bouw : september-october 2009 –Testworkshop in ’mixed team’ samenwerking tussen ontwikkelteam en businessgebruikers op dd/mm/jjjj namiddag –Na-testen door businessgebruikers (van de 4 ex-ministerie-entiteiten) tot dd/mm/jjjj –Businessgebruikersvalidatie op dd/mm/jjjj –Formele acceptatie door stuurgroep op dd/mm/jjjj

28 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 28 Project Release 1 Iteratie 3 “Personeel Planning”: voorbereiding In kleine werkgroep een basissysteem Cognos EP (Planningmodule) opzetten ter voorbereiding van Project Release 1 Iteratie 3 na de zomervakantieperiode. Dan stoppen met het verder ontwikkelen voor Personeel vanuit het project; trouwens zullen met PR1 en PR12 +/- alle gegevens ontsloten zijn waarvoor er bruikbare bronnen beschikbaar zijn (dus niet: vorming en competentiebeheer). Vanaf dan zullen er enkel eventueel nog aanpassingen/uitbreidingen worden gedaan op vraag van de businessgebruikers na een eerste gebruiks/gewenningsperiode; de aanvragen zullen moet verzameld worden bij een Personeel businessaanspreekpunt  Stuurgroep 20/04/2009: akkoord met deze iteratiescope en globale iteratieplanning en vervolgens een verdere detailuitwerking ervan.

29 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen Project release 1 iteratie 1 “Personeel” (PR11) / PR111 - methodiek Op te leveren eindproducten per fase met verantwoordelijkheidsniveau per profiel R:verantwoordelijk voor opstellen document; A: verantwoordelijk voor de inhoud van het document; I: krijgt document ter informatie; C: levert input voor opstellen document 29

30 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen Project release 1 iteratie 1 “Personeel” (PR11) / PR111 - methodiek 30

31 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen Oplossingscomponenten Rapportering, Analyse, Dashboards, Scorekaart, Planning SAP Aanwervings- dossier Promote Vlimpers PersoneelsplanWervingplan Data Warehouse ETL Datamart / OLAP Semantische laag Data warehousing Data transformatie Data extractie, integratie Gebruikers vertaalslag Data kwaliteit, opschonen, uitbreiden Back-end Black-box voor gebruikers Front-end Producten waar gebruikers mee werken Data warehousing 31

32 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen Oplossingscomponenten / Cognos functionaliteiten Enterprise Planning –Vervangt op rekenblad gebaseerde manuele begrotings- en planningsprocessen –Brengt de volledige organisatie samen, tot het nemen van beter geïnformeerde beslissingen. –Vervangt de rigide jaarlijkse begroting met een doorlopende planning - vluggere reactie –Kan gebruikt worden voor simulaties tot op een bepaald niveau –Invullen van planningsaantallen/voorspellingen voor verschillende invalshoeken –Vereist grondige analyse en ontwerp Cognos 8 Planning “Wat moet er gebeuren?” 32

33 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen Reporting –Biedt alle mogelijke parametriseerbare en beveiligde rapport-varianten aan. –Levert consistente informatie over alle types van rapporten. –Ondersteuning van personalisatie en doelgroepen. –Toegang via email, portaal, MS-Office, zoekmotoren en mobiele toestellen. Analysis –Verkennen van data over verschillende invalshoeken –Snelle complexe analyses –Het begrijpen van het waarom achter trends om symptonen en oorzaken te achterhalen. –Moeiteloos navigeren tussen verschillende niveaus van detail. “Waarom?” Cognos 8 Report Studio Cognos 8 Query Studio Cognos 8 Analysis Studio Oplossingscomponenten / Cognos functionaliteiten 33

34 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen Scorecarding –Biedt een onmiddellijke meting relatief tov doelstellingen en kerngetallen, met trend- indicatie –Oplijnen van beslissingen en activiteiten met strategische initiatieven –Ondersteunen van ‘Scorecarding’ methodologieën: EFQM, CAF, Integraal sturen,… –Verzekert verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid –Vereist grondige analyse en ontwerp Dashboards –In één oogopslag een duidelijk zicht op complexe informatie –Focus op aandachtspunten en actie –Visueel en intuïtief –Combinatie van data uit verschillende bronnen –Verzameling van eindproducten van alle bovenliggende technieken Cognos Connection Cognos 8 Metric Studio “Hoe doen we het?” Oplossingscomponenten / Cognos functionaliteiten 34

35 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen Oplossingscomponenten / Cognos functionaliteiten 35

36 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen Project release 1 iteratie 1 “Personeel” (PR11) / PR111 - concrete organisatie Organiseren aantal werkgroepen: –kick-off workshop (22/1): gebruikte methodiek, fasering+timing, eindproducten/bereik fase 1 personeel, bijdragen te leveren, Cognos functionaliteiten –tussenliggende workshops (6-tal): per subdomein 2 à 3 tal workshops voor uitwerken informatiebehoefte –afsluitende workshop (26/2): valideren informatiebehoefte document –Formele acceptatie door stuurgroep (2/3) Inhoud informatiebehoefte –Analyse van de gewenste informatiebehoeften welke deeldomeinen moeten ontsloten worden wat is het detail van informatie waarop men wenst te rapporteren Over welke meeteenheden wenst men te rapporteren, en wat zijn de invalshoeken waarover men deze meeteenheden wenst te bekijken Welke groepen van attributen moeten aangeboden worden voor rapportering –Wat zijn de verschillende informatiedoelgroepen en hun behoeften –Andere behoeften waaraan het systeem moet voldoen Hoe moet informatie de doelgroepen bereiken Vereisten naar beveiliging van de informatie Met welke frequentie moeten gegevens ververst worden Moeten gegevens historisch bijgehouden worden –Wat zijn de uiteindelijke front-end eindproducten die ontwikkeld moeten worden Standaard rapporten Scorekaart applicatie Planning applicatie Kubussen Dashboards 36

37 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen Project release 1 iteratie 1 “Personeel” (PR11) / PR111 - concrete organisatie SubdomeinDeelnemers werkgroepen (onderlijnt = business trekker) Tijdschema Emancipatie Departement: Kurt Cooreman Jongerenwelzijn: Rudy Vangilbergen Inspectie: Ilse Malfroot ZG: Xavier Meurisse Kind en gezin: Katrien Verhegge VAPH: Marijke Bosteels Kick-off workshop: 22/1 Aanlevering Business input1: 27/1 Workshop1: 29/1 (10-12) 1 e versie behoefteanalyse: 5/2 Business input2: 10/2 Workshop2: 11/2 (10-12) 2e versie behoefteanalyse: 19/2 Goedkeuring behoefteanalyse: 26/2 Welzijn(VAPH: Nadia Antonis) Jongerenwelzijn: Rudy Vangilbergen Inspectie: Patrick Barbé ZG: Xavier Meurisse Kind en gezin: Katrien Verhegge Opzrekem: Walter Vandeneede Kick-off workshop: 22/1 Business input1: 29/1 Workshop1: 3/2 (10-12) 1 e versie behoefteanalyse: 5/2 Business input2: 10/2 Workshop2: 11/2 (14-16) 2e versie behoefteanalyse: 19/2 Goedkeuring behoefteanalyse: 26/2 Financieel deel 1VAZG: Luc Van Neyghem Departement: Ivan De Boom Geel: Pieter Jans Opzrekem: Walter Vandeneede VAPH: Nadia Antonis Kick-off workshop: 22/1 Business input1: 29/1 Workshop1: 4/2 (10-12) 1 e versie behoefteanalyse: 5/2 Business input2: 10/2 Workshop2: 12/2 (10-12) 2e versie behoefteanalyse: 19/2 Goedkeuring behoefteanalyse: 26/2 02/03/2009: formele acceptatie PR111 -behoefteanalyse door de stuurgroep 37

38 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen Project release 1 iteratie 1 “Personeel” (PR11) / PR111 - Insteek emancipatie Meeteenheden –Aantal personeelsleden met arbeidshandicap –Aantal personeelsleden allochtone afkomst –Aantal personeelsleden per geslacht 38

39 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen Project release 1 iteratie 1 “Personeel” (PR11) / PR111 - Insteek emancipatie Invalshoeken –Organisatiestructuur (bd, departement, entiteit,…., personeelslid?) –Contracttype (contractueel/stagiair/statutair) –Niveau/rang/graad –Woonplaats –Standplaats –TW-breuk –Managementniveau (top management/midden management) : definities –…. Beveiliging –Binnen departement/agentschap mag alle gegevens gezien worden tot op personeelsniveau, van ander departement/agentschap enkel totaal? –Geen rapportering tot op personeelslid niveau? Doelgroepen –Beleidsniveau: geaggregeerde cijfers tot niveau n-1 –Managementniveau binnen agentschap/entiteit Andere behoeften –Versheid van de data: wekelijks/maandelijks/dagelijks? –Hoe informatie tot verschillende doelgroepen: mailing, zelf dashboard openen, … Eindproducten –Dashboard bestaande HoofdRapport dat per meeteenheid aangeeft via indicator of doel gehaald is of niet voor elk van de 3 meeteenheden: rapport met evolutie over de tijd van elke meeteenheid Mogelijkheid om dit te bekijken tot op niveau n-3/n-4/…/personeelslid?? –Verdere analysemogelijkheden: Analyseren meeteenheden vanuit de hierboven vermelde invalshoeken –Verdere rapporteringmogelijkheden: Extra attributen die interessant kunnen zijn voor bijkomende rapporten 39

40 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen Project release 1 iteratie 1 “Personeel” (PR11) / PR111 - Insteek Welzijn Meeteenheden –Aantal personeelsleden in bruto VTE –Ziekteverzuimpercentage –Aantal dagen 40

41 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen Project release 1 iteratie 1 “Personeel” (PR11) / PR111 - Insteek Welzijn Invalshoeken –Organisatiestructuur (bd, departement, entiteit,…., personeelslid?) –Contracttype (contractueel/stagiair/statutair) –Niveau/rang/graad –Woonplaats –Standplaats –Afwezigheidomschrijving (incl gewerkt) –Managementniveau (top management/midden management) : definities –…. Beveiliging –Binnen departement/agentschap mag alle gegevens gezien worden tot op personeelsniveau, van ander departement/agentschap enkel totaal? –Geen rapportering tot op personeelslid niveau? Doelgroepen –Beleidsniveau: geaggregeerde cijfers tot niveau n-1 –Managementniveau binnen agentschap/entiteit Andere behoeften –Versheid van de data: wekelijks/maandelijks/dagelijks? –Hoe informatie tot verschillende doelgroepen: mailing, zelf dashboard openen, … –Historiek moet opgeslagen worden Eindproducten –Dashboard dat evolutie aangeeft van de meeteenheden over de tijd op departement/agentschapniveau –Wenst men te kunnen benchmarken tov cijfers uit de privésector (indicator hoe zich verhoudt tov. Privé) –Welke andere (meer gedetailleerde analyse/rapportering) wenst men bijkomend. 41

42 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen Project release 1 iteratie 1 “Personeel” (PR11) / PR111 - Insteek Financieel 1 Meeteenheden –Primaire loonkost (exacte definitie?) –bedrag 42

43 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen Project release 1 iteratie 1 “Personeel” (PR11) / PR111 - Insteek Financieel 1 Invalshoeken –Organisatiestructuur (bd, departement, entiteit,…., personeelslid?) –Contracttype (contractueel/stagiair/statutair) –Niveau/rang/graad –Woonplaats –Standplaats –Prestatiedatum/betalingsdatum –Aanrekeningcode –Looncode –Begrotingsartikel –Managementniveau (top management/midden management) : definities –…. Beveiliging –Binnen departement/agentschap mag alle gegevens gezien worden tot op personeelsniveau, van ander departement/agentschap enkel totaal? –Geen rapportering tot op personeelslid niveau? Doelgroepen –Beleidsniveau: geaggregeerde cijfers tot niveau n-1 –Managementniveau binnen agentschap/entiteit Eindproducten –Dashboard bestaande Effectieve primaire loonkost per maand –Verdere analysemogelijkheden: Prognosemogelijkheid tekort/saldo lopende en volgende begrotingsjaar –Toekomstige mogelijkheden: Aanwervingen/afvloeiingen mee opnemen simulaties 43

44 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen Project release 1 iteratie 1 “Personeel” (PR11) / PR111 – volgende stappen en timing Werkgroepleden emancipatie: –business input van behoeften tegen 27/1 mailen naar raf.vanhaute@wvg.vlaanderen.be met kopie naar sammy.timmermans@wvg.vlaanderen.beraf.vanhaute@wvg.vlaanderen.be –Eerste werkgroepvergardering: 29/1 10-12 Werkgroepleden welzijn: –business input van behoeften tegen 29/1 mailen naar raf.vanhaute@wvg.vlaanderen.be met kopie naar sammy.timmermans@wvg.vlaanderen.beraf.vanhaute@wvg.vlaanderen.be –Eerste werkgroepvergardering: 3/2 10-12 Werkgroepleden financieel 1: –business input van behoeften tegen 29/1 mailen naar raf.vanhaute@wvg.vlaanderen.be met kopie naar sammy.timmermans@wvg.vlaanderen.beraf.vanhaute@wvg.vlaanderen.be –Eerste werkgroepvergardering: 4/2 10-12 44

45 Dashboard WVG Agenda Projectdefinitie Projectaanpak Globale behoefteanalyse PR11 Personeel Oplossingscompon enten PR111 Behoefteanalyse Vragen 45 Vragen, opmerkingen, suggesties


Download ppt "Dashboard WVG Dashboard-WVG project presentatie aan Netwerk Organisatiebeheersing 26/05/2009 Sammy Timmermans, projectleider Chris Vander Auwera, projectsponsor."

Verwante presentaties


Ads door Google