De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

23-11-2013 “Makandra Strategie, Platform Model Nederland als Diaspora Hub”

Verwante presentaties


Presentatie over: "23-11-2013 “Makandra Strategie, Platform Model Nederland als Diaspora Hub”"— Transcript van de presentatie:

1 23-11-2013 “Makandra Strategie, Platform Model Nederland als Diaspora Hub”

2 mr. Robby Makka 23-11-2013 Jamaica Diaspora Suriname Platform

3 23-11-2013 mr. Robby Makka Diaspora Finance NL 2 Miljard USD 3 Rapporten Man 65000 x Eur 18,000 p/j Vrouw 80000 x Eur 14,400 p/j Indien 20%: Eur 476 mln Monetaire waarde van TO Diaspora Eur 1.7 mljrd

4  Totaal # Surinamers: ~ 1.01 mln  In Suriname: 537.000 (53%)  In diaspora: ~ 475.000 47%) Surinaamse Diaspora Kleinere aantallen Surinamers wonen in België, UK, India, Canada, Trinidad etc. Visie Professor Mahadew 23-11-2013

5 Missie Diaspora Platform Het verbinden van Surinamers wereldwijd en het verbeteren van hun welvaart en welzijn Foto: starnieuws Visie Professor Mahadew 23-11-2013

6 Visie Diaspora Platform  De sociale geografie van de wereld evolueert van nationale naar transnationale gemeenschappen. Steeds meer mensen hebben een thuisland (land van origine) en een huisland (land waar zij wonen en werken) en hebben behoefte om hun kennis, kunde en kapitaal in beide landen te exploiteren  Surinamers in Nederland proberen al 30 jaar een diaspora policy op gang te krijgen  Na meer dan 30 jaren van afstandelijkheid en terughoudendheid jegens de eigen diaspora, zijn er nu signalen dat men in Suriname bewust begint te raken van de potentie van de Surinaamse diaspora  Een goed functionerende diaspora organisatie zal leiden tot een win-win situatie voor Surinamers in Suriname en in diaspora Visie Professor Mahadew 23-11-2013

7 Doelstellingen & Ambities  Het verbinden van Surinamers wereldwijd vanuit een centrale organisatie  Het bundelen van het Surinaams diasporakapitaal met het doel deze in te zetten voor de welvaart en het welzijn van Surinamers  Het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het faciliteren van mogelijkheden voor uitwisselen van kennis, kunde en kapitaal  Het initiëren en ontwikkelen van mechanismen en formules voor het inzetten van diasporakapitaal in Suriname  Het behoud en versterken van het Sranan mang gevoel in de diaspora gemeenschappen  Het organiseren van een jaarlijkse Sranan mang day Visie Professor Mahadew 23-11-2013

8 Succes Voorbeelden LandStrategieWijze van Invulling IndiaOpen-Door Policy  Bharat Pravasi Divas: Diasporadagen op de nationale agenda met betrokkenheid van hoogste functionarissen  Waardering: Explicitering van het belang van diaspora input voor nationale ontwikkeling  Diasporaprojecten: Proactief ontwikkelen van projecten gefinancierd met diaspora obligatiekapitaal (centrale bank garantie) MexicoHeroes Support Policy  Verdubbeling van diaspora dollars door de federale overheid (2002). Diaspora remittance wordt gepropageerd als middel voor het ontwikkelen van rurale gebieden TaiwanLeveraging Know how en Skills Government policy: Integrale benutting van diaspora kennis en kunde door netwerken en remigratie ondersteuning. - Benaderen van diaspora bij expert vacatures - Overheid betaalt diaspora voor on the job training van locale wetenschappers en professionals - Overheid organiseert /betaalt conferenties en netwerkbijeen- komsten voor diaspora en lokale ondernemers, technici etc. Visie Professor Mahadew 23-11-2013

9 Impacts Diaspora Visie Professor Mahadew 23-11-2013

10 Diaspora Platform Strategie Diaspora Platform (Nederland als hub) Diaspora Platform (Nederland als hub) Innerlinks: Verbindingen binnen een lokale diaspora gemeenschap Interlinks: Verbindingen tussen diaspora gemeenschappen Intralinks: Verbindingen tussen diaspora en Suriname Behoefte aan een Paradigma Shift in Suriname Van het geklaag over Brain Drain (verlies van goed opgeleide mensen aan andere landen) naar Focus op Brain Circulation and Brain Gain (opportunity om goed opgeleide mensen en kapitaal laagdrempelig binnen te halen) voor Nationale Ontwikkeling Behoefte aan een Paradigma Shift in Suriname Van het geklaag over Brain Drain (verlies van goed opgeleide mensen aan andere landen) naar Focus op Brain Circulation and Brain Gain (opportunity om goed opgeleide mensen en kapitaal laagdrempelig binnen te halen) voor Nationale Ontwikkeling Visie Professor Mahadew 23-11-2013

11 mr. Robby Makka 23-11-2013 “It takes three to tango’’ at Driebergen! Boeien, Binden en Verbinden.


Download ppt "23-11-2013 “Makandra Strategie, Platform Model Nederland als Diaspora Hub”"

Verwante presentaties


Ads door Google