De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toen ondertussen het ongeval van Agrippina bekend was geworden alsof het door toeval was gebeurd, rende men zodra ieder het nieuws had gehoord, naar de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toen ondertussen het ongeval van Agrippina bekend was geworden alsof het door toeval was gebeurd, rende men zodra ieder het nieuws had gehoord, naar de."— Transcript van de presentatie:

1 Toen ondertussen het ongeval van Agrippina bekend was geworden alsof het door toeval was gebeurd, rende men zodra ieder het nieuws had gehoord, naar de kust. Interim /vulgato Agrippinae periculo/, quasi casu evenisset, ut quisque acceperat, decurrere ad litus. decurrere, scandere, vadere, protendere: infinitivi historici Wat weet men kennelijk nog niet, blijkens het vervolg van de tekst? Dat Agrippina niet is verdronken.

2 Sommigen beklommen de pieren, anderen de dichtstbijzijnde bootjes; anderen gingen de zee in zover hun lichaamslengte dat toeliet; sommigen strekten hun handen uit; Hi molium obiectus, hi proximas scaphas scandere; alii quantum corpus sinebat vadere in mare; quidam manus protendere; genitivus objectivus Crepereius en Acerronia

3 de hele kust weergalmde door weeklachten, gebeden en geschreeuw van mensen die uiteenlopende vragen stellen of onzekere antwoorden geven; questibus, votis, clamore diversa rogitantium aut incerta respondentium omnis ora compleri;

4 een geweldige menigte stroomde toe met lampen, en zodra bekend was geworden dat ze ongedeerd was, maakten ze aanstalten als om haar geluk te wensen, totdat ze door de aanblik van een gewapende en dreigende colonne werden verdreven. adfluere ingens multitudo cum luminibus, atque ubi incolumem esse pernotuit, ut ad gratandum sese expedire, donec aspectu armati et minitantis agminis disiecti sunt. gratandum: gerundivum in de accusativus  om te armati et minitantis agiminis: welke soldaten worden bedoeld, gezien het vervolg van de tekst? Soldaten van Anicetus.

5 Anicetus omgeeft de villa met een wachtpost en na de deur te hebben opengebroken, laat hij de tegemoetkomende (van de) slaven wegslepen, totdat hij bij de deur van de slaapkamer kwam; daar(bij) stonden weinigen, omdat de overigen door de schrik voor de binnendringers waren weggevlucht. Anicetus villam statione circumdat, /refractaque ianua/ obvios servorum abripit, donec ad fores cubiculi veniret; cui pauci adstabant, /ceteris terrore inrumpentium exterritis/.

6 In de slaapkamer was niet zo veel licht en een van de dienaressen, terwijl Agrippina steeds angstiger werd, omdat er niemand van haar zoon kwam en zelfs Agerinus niet: dat het uiterlijk van een gunstige situatie anders zou zijn; dat er nu eenzaamheid was en plotseling lawaai als voorbodes van het allerergste. Cubiculo modicum lumen inerat et ancillarum una, /magis ac magis anxia Agrippina/, quod nemo a filio an ne Agerinus quidem [veniret]: aliam fore laetae rei faciem nunc solitudinem ac repentinos strepitus et extremi mali indicia [esse]. veniret: verklaar de coniunctivusna quod, subjectieve reden fore: inf. futurum van esse anxia Agrippina: blijkt dit uit het gedrag van Agrippina in de andere teksten? Motiveer je antwoord. Nee, want ze treedt zeer koelbloeding op en bewaart steeds haar waardigheid.

7 Toen vervolgens de dienares wegging, na openhartig ‘verlaat jij mij ook’ te hebben gezegd, wordt ze Anicetus gewaar, vergezeld door kapitein Herculeius en centurio van de vlootsoldaten Obaritus: /Abeunte dehinc ancilla/ ‘Tu quoque me deseris?’ prolocuta, respicit Anicetum, trierarcho Herculeio et Obarito centurione classiario comitatum: prolocuta: ppp van een deponens. Vertaal voortijdig maar actief.

8 en als hij was gekomen om haar een bezoek te brengen, moest hij berichten dat ze hersteld was, maar indien (hij was gekomen) van plan om een misdaad uit te voeren, dat ze niet geloofde dat haar zoon zoiets had bevolen; dat geen moedermoord was bevolen. ac, si ad visendum venisset, se refotam [esse] nuntiaret, sin facinus patraturus [venisset], nihil se de filio credere; non imperatum [esse] parricidium. patraturus: part.futurum actief  van plan om …

9 De moordenaars gaan rondom haar bed staan en als eerste trof de kapitein met een knuppel hard haar hoofd. Circumsistunt lectum percussores et prior trierarchus fusti caput eius adflixit.

10 Terwijl ze voor de centurio, die reeds zijn zwaard trok voor de doodsteek, haar buik uitstrekte, schreeuwde ze ‘tref mijn buik!’ en zij werd afgemaakt met vele verwondingen. Iam in mortem centurioni ferrum destringenti protendens uterum, ‘Ventrem feri!’ exclamavit, multisque vulneribus confecta est. Waarom roept Agrippina ‘Ventrem feri! Omdat Nero, die naar ze vermoedt de opdrachtgever van de moord is, uit die buik is gekomen, zij heeft hem gebaard.


Download ppt "Toen ondertussen het ongeval van Agrippina bekend was geworden alsof het door toeval was gebeurd, rende men zodra ieder het nieuws had gehoord, naar de."

Verwante presentaties


Ads door Google