De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interim /vulgato Agrippinae periculo/, quasi casu evenisset,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interim /vulgato Agrippinae periculo/, quasi casu evenisset,"— Transcript van de presentatie:

1 Interim /vulgato Agrippinae periculo/, quasi casu evenisset,
ut quisque acceperat, decurrere ad litus. Toen ondertussen het ongeval van Agrippina bekend was geworden alsof het door toeval was gebeurd, rende men zodra ieder het nieuws had gehoord, naar de kust. decurrere, scandere, vadere, protendere: infinitivi historici Wat weet men kennelijk nog niet, blijkens het vervolg van de tekst? Dat Agrippina niet is verdronken.

2 hi proximas scaphas scandere; alii quantum corpus sinebat
Hi molium obiectus, hi proximas scaphas scandere; alii quantum corpus sinebat vadere in mare; quidam manus protendere; Sommigen beklommen de pieren, anderen de dichtstbijzijnde bootjes; anderen gingen de zee in zover hun lichaamslengte dat toeliet; sommigen strekten hun handen uit; genitivus objectivus Crepereius en Acerronia

3 questibus, votis, clamore
diversa rogitantium aut incerta respondentium omnis ora compleri; de hele kust weergalmde door weeklachten, gebeden en geschreeuw van mensen die uiteenlopende vragen stellen of onzekere antwoorden geven;

4 adfluere ingens multitudo cum luminibus,
atque ubi incolumem esse pernotuit, ut ad gratandum sese expedire, donec aspectu armati et minitantis agminis disiecti sunt. een geweldige menigte stroomde toe met lampen, en zodra bekend was geworden dat ze ongedeerd was, maakten ze aanstalten als om haar geluk te wensen, totdat ze door de aanblik van een gewapende en dreigende colonne werden verdreven. gratandum: gerundivum in de accusativus  om te armati et minitantis agiminis: welke soldaten worden bedoeld, gezien het vervolg van de tekst? Soldaten van Anicetus.

5 Anicetus villam statione circumdat,
/refractaque ianua/ obvios servorum abripit, donec ad fores cubiculi veniret; cui pauci adstabant, /ceteris terrore inrumpentium exterritis/. Anicetus omgeeft de villa met een wachtpost en na de deur te hebben opengebroken, laat hij de tegemoetkomende (van de) slaven wegslepen, totdat hij bij de deur van de slaapkamer kwam; daar(bij) stonden weinigen, omdat de overigen door de schrik voor de binnendringers waren weggevlucht.

6 Cubiculo modicum lumen inerat et ancillarum una,
/magis ac magis anxia Agrippina/, quod nemo a filio an ne Agerinus quidem [veniret]: aliam fore laetae rei faciem nunc solitudinem ac repentinos strepitus et extremi mali indicia [esse]. In de slaapkamer was niet zo veel licht en een van de dienaressen, terwijl Agrippina steeds angstiger werd, omdat er niemand van haar zoon kwam en zelfs Agerinus niet: dat het uiterlijk van een gunstige situatie anders zou zijn; dat er nu eenzaamheid was en plotseling lawaai als voorbodes van het allerergste. veniret: verklaar de coniunctivus na quod, subjectieve reden fore: inf. futurum van esse anxia Agrippina: blijkt dit uit het gedrag van Agrippina in de andere teksten? Motiveer je antwoord. Nee, want ze treedt zeer koelbloeding op en bewaart steeds haar waardigheid.

7 /Abeunte dehinc ancilla/ ‘Tu quoque me deseris?’ prolocuta,
respicit Anicetum, trierarcho Herculeio et Obarito centurione classiario comitatum: Toen vervolgens de dienares wegging, na openhartig ‘verlaat jij mij ook’ te hebben gezegd, wordt ze Anicetus gewaar, vergezeld door kapitein Herculeius en centurio van de vlootsoldaten Obaritus: prolocuta: ppp van een deponens. Vertaal voortijdig maar actief.

8 ac, si ad visendum venisset, se refotam [esse] nuntiaret,
sin facinus patraturus [venisset], nihil se de filio credere; non imperatum [esse] parricidium. en als hij was gekomen om haar een bezoek te brengen, moest hij berichten dat ze hersteld was, maar indien (hij was gekomen) van plan om een misdaad uit te voeren, dat ze niet geloofde dat haar zoon zoiets had bevolen; dat geen moedermoord was bevolen. patraturus: part.futurum actief  van plan om …

9 Circumsistunt lectum percussores
et prior trierarchus fusti caput eius adflixit. De moordenaars gaan rondom haar bed staan en als eerste trof de kapitein met een knuppel hard haar hoofd.

10 multisque vulneribus confecta est.
Iam in mortem centurioni ferrum destringenti protendens uterum, ‘Ventrem feri!’ exclamavit, multisque vulneribus confecta est. Terwijl ze voor de centurio, die reeds zijn zwaard trok voor de doodsteek, haar buik uitstrekte, schreeuwde ze ‘tref mijn buik!’ en zij werd afgemaakt met vele verwondingen. Waarom roept Agrippina ‘Ventrem feri! Omdat Nero, die naar ze vermoedt de opdrachtgever van de moord is, uit die buik is gekomen, zij heeft hem gebaard.


Download ppt "Interim /vulgato Agrippinae periculo/, quasi casu evenisset,"

Verwante presentaties


Ads door Google