De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meerjaren beleidsplan 2013 - 2017 Identiteit en Cultuur - Verhaal van de Rampnacht met al haar emoties en de periode van herstel en zet de lijn uit naar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meerjaren beleidsplan 2013 - 2017 Identiteit en Cultuur - Verhaal van de Rampnacht met al haar emoties en de periode van herstel en zet de lijn uit naar."— Transcript van de presentatie:

1

2 Meerjaren beleidsplan 2013 - 2017

3 Identiteit en Cultuur - Verhaal van de Rampnacht met al haar emoties en de periode van herstel en zet de lijn uit naar vandaag en naar de toekomst m.b.t. overstromingen, waterveiligheid zet de lijn uit naar vandaag en naar de toekomst m.b.t. overstromingen, waterveiligheid en innovaties m.b.t. water. en innovaties m.b.t. water. - Herinneren en Herdenken, Voorlichting en Educatie, Toekomstgericht en Innovatief - Opgezet door vrijwilligers, enorme betrokkenheid en inzet, merkbaar, voelbaar en kwetsbaar - Bewust van de omgeving waarin het zich bevindt

4 Doelstellingen I Instandhouden, conserveren, uitbouwen en verdiepen Watersnoodramp 1953 II (Inter)Nationaal expertisecentrum voor overstromingen (Waterveiligheid) III Innovaties m.b.t. water in Zuidwestelijke Delta en Wereldwijd IV Ontsluiting museum; Virtueel en digitaal V Museale en Toeristisch-Recreative attractie van formaat / Boven regionale betekenis

5 Ter ondersteuning daarvan I Van een goedwillende vrijwilligersorganisatie naar een professioneel geleid museum met vrijwilligers met vrijwilligers II Kwaliteits- en professionaliserings-slag III Gezonde financiële basis IV Actieve betrokkenheid bij haar omgeving / buitengebied V Samenwerking

6 Verbetering bestaande invulling - Deense woning; educatieproject, inrichting uit 1953 - Oral History; verder uitbouwen luisterhokjes, fotografie - Koffiehoek; extreme makeover, in afwachting van nieuw horeca-pavilioen

7 Nieuwe ideëen - World Wide Water Web (aanzet expertisecentrum) - Duurzaam horecapavilioen; in de binnentuin caissons - Bereikbaarheid over water; Steiger / Aanmeergelegenheid Oosterschelde

8 Ontsluiting Museum - Digitaal * nieuwe website en Facebook * complete op elkaar afgestemde digitale omgeving voor bhet museum bouwen - Virtueel * virtueel Watersnoodmuseum * vb. - www.muco.com.br (corruptie) www.muco.com.br - www.virtueelmuseumsalland.nl www.virtueelmuseumsalland.nl - www.virtueel-museum.nl www.virtueel-museum.nl

9 Vrijwilligers - Opzetten vrijwilligersbeleid cq organisatie - Leren van andere organisaties - Vrijwilligheid niet tot iedere prijs

10 Organisatiestructuur - Stichting - Geen afzonderlijke exploitatie BV - Met een afzonderlijke stichting t.b.v. aktiviteiten buitengebeid - Bestuur stichting bestaande uit 6 vertegenwoordigers met relevante portefeuille- houderschappen naast bestuursfuncties houderschappen naast bestuursfuncties - Aansturing directie en betrokkenheid bij totale ontwikkeling museum

11 Personeelsbestand - Directie - Medewerkers - Totaal

12 Gerichte beleidsdocumenten - Strategisch Marketing- en Communicatieplan * Regio Rotterdam, West Brabant en Antwerpen - ICT-plan * Oral History, 1835+1, Caisson 4, Flood Aware, DeltaViewer - Huisvestingsplan * caissons geen museale omgeving - Rol van conservator binnen museum * up-to-date zijn / ontsluiten van * schenkingen / tentoonstellingen

13 Samenwerking - Mini-economie Ouwerkerk * Watersnoodmuseum- buitengebeid * Restaurant De Vierbannen->- arrangementen * Camping De Vier Bannen- toekomst - Zeeuwse Bibliotheek / Scoop * Back office financiën - Hogeschool Zeeland, Delta Academy, TU-Delft * Kennisontwikkeling * Hoogwaterbeschermingsprogramma

14 Verhoging inkomsten - Prijsstelling entreegelden * 2015 - 2017 - Verruiming openingstijden - Vrienden * aantal omhoog - Sponsoring

15 Financiën - 2 modellen - 50.000 bezoekers - 65.000 bezoekers

16 Meerjaren beleidsplan 2013 - 2017 Dank voor uw aandacht

17


Download ppt "Meerjaren beleidsplan 2013 - 2017 Identiteit en Cultuur - Verhaal van de Rampnacht met al haar emoties en de periode van herstel en zet de lijn uit naar."

Verwante presentaties


Ads door Google