De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8, 9, 10 Psalm105:19, 21 Gezang127:2 - 5 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. H. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij In deze dienst zullen we in het Heilig Avondmaal vieren De collecte is bestemd voor de MAF. MAF staat voor Mission Aviation Fellowship en heeft als doel het helpen van mensen d.m.v. medische hulp, voedsel transport en verspreiding van het evangelie.

4 Mededelingen kerkenraad Maandag vergadert de kerkenraad in het kerkgebouw. De diaken vergaderen bij een van de broeders thuis. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur U wordt herinnerd aan de gespreksavonden rond “Kerk in de steigers” die in de komende week worden gehouden. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Agenda 5 oktober19:30 Best Life 7, 8 en 9 oktober20:00 gemeenteavonden 11 oktober19:30 Lidwina in concert 12 oktober09:30 kinderclub

6 Deze week zijn jarig: 5 oktober:zr Anita Meeske-Riemersma 8 oktober:br Frans Bareman br Dick Sonneveld 9 oktober:zr Diny de Fouw-Boeije br Wiecher Joosse Joline Schaaij 10 oktober:Solomon Semere

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8, 9, 10 Psalm105:19, 21 Gezang127:2 - 5 Gezang182C:Amen

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8, 9, 10 Psalm105:19, 21 Gezang127:2 - 5 Gezang182C:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8, 9, 10 Psalm105:19, 21 Gezang127:2 - 5 Gezang182C:Amen

11 Psalm 136: 10, 12, 14 10 Die met macht en majesteit Israël heeft uitgeleid, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

12 Psalm 136: 10, 12, 14 12 Die een pad heeft toebereid, door de zee zijn volk geleid, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

13 Psalm 136: 10, 12, 14 14 Die zijn volk met sterke hand voerde door het woeste land, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8, 9, 10 Psalm105:19, 21 Gezang127:2 - 5 Gezang182C:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8, 9, 10 Psalm105:19, 21 Gezang127:2 - 5 Gezang182C:Amen

16 Gezang 176a (Gz 1): 1, 2, 4, 5 1 Wij kiezen voor de vrijheid die God ons heeft beloofd: hij heeft de boze goden van al hun macht beroofd 2 Weg met de stomme beelden, die maken God te klein: Hij zal ons zelf vertellen wie Hij voor ons wil zijn.

17 Gezang 176a (Gz 1): 1, 2, 4, 5 4 En neem voluit de vrijheid, één dag van feestelijkheid, om opgewekt te vieren dat God ons heeft bevrijd. 5 Hoor ook naar de verhalen van wie zijn voorgegaan: want God, de God van gisteren is met ons doorgegaan.

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8, 9, 10 Psalm105:19, 21 Gezang127:2 - 5 Gezang182C:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8, 9, 10 Psalm105:19, 21 Gezang127:2 - 5 Gezang182C:Amen

20 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8, 9, 10 Psalm105:19, 21 Gezang127:2 - 5 Gezang182C:Amen

21 Psalm 132: 5 - 7 5 Als U, o HERE, voor U ziet uw knecht, die U eens zalven liet, verwerp hem dan om David niet. U hebt gezworen Davids zoon te zetten op de koningstroon.

22 Psalm 132: 5 - 7 6 Van Davids zonen sprak de HEER: Bewaren zij mijn woord en leer, blijft mijn verbond bij heb in eer, dan zal van hen altijd een zoon gezeten zijn op Davids troon.

23 Psalm 132: 5 - 7 7 Want God heeft Sion hoog vereerd, ter woning heeft Hij haar begeerd. Eens sprak Hij, die het al regeert: Hier woon Ik tot in eeuwigheid, dit is mijn rustplaats voor altijd.

24 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8, 9, 10 Psalm105:19, 21 Gezang127:2 - 5 Gezang182C:Amen

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8, 9, 10 Psalm105:19, 21 Gezang127:2 - 5 Gezang182C:Amen

26 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8, 9, 10 Psalm105:19, 21 Gezang127:2 - 5 Gezang182C:Amen

27 Preek

28 HET VERLANGEN VAN JEZUS

29 Preek HET VERLANGEN VAN JEZUS - Om zich te geven

30 Preek HET VERLANGEN VAN JEZUS -Om zich te geven -Om verbondenheid te bewerken

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8, 9, 10 Psalm105:19, 21 Gezang127:2 - 5 Gezang182C:Amen

32 Psalm 132: 8, 9, 10 8 Hier duld Ik nood noch tegenspoed, hier worden armen rijk gevoed, mijn zegen schenkt hier overvloed, waar priesters staan, met heil bekleed, bij ’t volk dat juichend voor Mij treedt.

33 Psalm 132: 8, 9, 10 9 Daar zal Ik David door mijn kracht een hoorn van redding, eer en macht doen rijzen uit zijn nageslacht. Ik heb mijn knecht een lamp bereid, zijn licht zal stralen voor altijd.

34 Psalm 132: 8, 9, 10 10 Ik doe al wie mijn knecht weerstaan bekleed met schaamte ondergaan. Maar Davids troon zal veilig staan en blinken zal de koningskroon op 't hoofd van zijn gezalfde zoon.

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8, 9, 10 Psalm105:19, 21 Gezang127:2 - 5 Gezang182C:Amen

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8, 9, 10 Psalm105:19, 21 Gezang127:2 - 5 Gezang182C:Amen

37 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8, 9, 10 Psalm105:19, 21 Gezang127:2 - 5 Gezang182C:Amen

38 Psalm 105: 19, 21 19 God gaf op wonderbare wijze brood uit de hemel hun tot spijze Hij spleet de rots door Mozes' hand: het water stroomde door het zand. God dacht aan Abraham, zijn knecht, aan 't heilig woord hem toegezegd.

39 Psalm 105: 19, 21 21 Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altijd Hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan standvastig op zijn wegen gaan en zingen zou: Aan God de eer. Looft, halleluja, looft de HEER.

40 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8, 9, 10 Psalm105:19, 21 Gezang127:2 - 5 Gezang182C:Amen

41 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8, 9, 10 Psalm105:19, 21 Gezang127:2 - 5 Gezang182C:Amen

42 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8, 9, 10 Psalm105:19, 21 Gezang127:2 - 5 Gezang182C:Amen

43 Gezang 127: 2 - 5 2 Gij deelt het brood dat breken moet. Uw lichaam brak, Gij hebt uw bloed om onze schuld vergoten. Gij hebt voor mensen ver van huis wijd open armen aan het kruis, het leven zelf ontsloten.

44 Gezang 127: 2 - 5 3 Lof aan het Licht dat overwon, hef nu als bloemen naar de zon het hart omhoog naar Jezus. Maaltijd na maaltijd richt Hij aan, waarlijk, de Heer is opgestaan, in majesteit verrezen.

45 Gezang 127: 2 - 5 4 Wij dan, die leven van uw dood herkennen bij gebroken brood U, Heer van alle machten. Vergeef de traagheid die verwart, laat ons voortaan met brandend hart het bruiloftsmaal verwachten.

46 Gezang 127: 2 - 5 5 Ga met ons mee, Heer, onderweg; waar Gij de Schriften openlegt gaan onze ogen open. Laat ons met liefde en met pijn - bittere kelk en vreugde wijn - de weg ten einde lopen.

47 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8, 9, 10 Psalm105:19, 21 Gezang127:2 - 5 Gezang182C:Amen

48 Gezang 182C

49 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8, 9, 10 Psalm105:19, 21 Gezang127:2 - 5 Gezang182C:Amen

50 Zaterdag 11 oktober 19.30-20.30 uur Pianoduo Guy de Werd en Veronika Szirmai Programma op www.lidwinaconcerten.nl

51 Samen werken aan gemeente zijn! 7,8 en 9 oktober! Gespreksavonden over onze gemeente. Met elkaar delen waar we God dankbaar voor zijn en ook onze zorgen delen. Luisteren naar elkaar: Waar zijn we sterk in, wat kan er beter, en waar zouden we heen willen. Elke avond begint om 20.00 uur in de kerk. Je kunt zelf kiezen welke avond je het beste uitkomt. Meer informatie vind je in het postvak

52


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF, Diaconie Psalm136:10, 12, 14 Gezang176b:1, 2, 4, 5 Lucas22:14 - 30 Psalm132:5, 6, 7 HC Zondag28 & 29: Psalm132:8,"

Verwante presentaties


Ads door Google