De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. C. J. Haak Kampen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. C. J. Haak Kampen"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. C. J. Haak Kampen
Psalm 132: 7, 8 HC 28/29: 76, 79, 80 Lucas 22: 14 – 20 Hebreeën 10: 1 – 18 Gezang 91: Psalm 130: 3, 4 Psalm 127: 4, 5 Psalm 34: 3, 7, 8 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds. C. J. Haak uit Kampen 16:30 voorganger: ds. C. J. Haak uit Kampen De Heilige Doop is aangevraagd door br en zr Chris en Eelkje van de Kuilen voor hun dochter Mathilde, de bediening zal in deze dienst plaatsvinden.

3 Mededelingen kerkenraad
Door de gemeente zijn verkozen en door de kerkenraad werden benoemd tot ouderling, de brs. David Van Harten jr. en Rene van Kleef en tot diaken, br. Johan Lukkien. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingediend, zullen deze broeders , zo de HERE wil, in het ambt bevestigd worden op zondag 12 augustus a.s. in de morgendienst.

4 Mededelingen kerkenraad
Attestatie is aangevraagd door fam. O.C. Stigter (Oscar en Ineke met hun gedoopte kind Bram). Zij willen zich aansluiten bij de Christelijk Gereformeerde kerk te Eindhoven. De collecte is bestemd voor ZOA-Vluchtelingenzorg: een christelijke organisatie die tot doel heeft hulp te verlenen aan vluchtelingen en ontheemden en slachtoffers van rampen.

5 Liturgie ds. C. J. Haak Kampen
Psalm 132: 7, 8 HC 28/29: 76, 79, 80 Lucas 22: 14 – 20 Hebreeën 10: 1 – 18 Gezang 91: Psalm 130: 3, 4 Psalm 127: 4, 5 Psalm 34: 3, 7, 8 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

6 Liturgie ds. C. J. Haak Kampen
Psalm 132: 7, 8 HC 28/29: 76, 79, 80 Lucas 22: 14 – 20 Hebreeën 10: 1 – 18 Gezang 91: Psalm 130: 3, 4 Psalm 127: 4, 5 Psalm 34: 3, 7, 8 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

7 175 C

8 Liturgie ds. C. J. Haak Kampen
● Psalm 132: 7, 8 HC 28/29: 76, 79, 80 Lucas 22: 14 – 20 Hebreeën 10: 1 – 18 Gezang 91: Psalm 130: 3, 4 Psalm 127: 4, 5 Psalm 34: 3, 7, 8 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

9 Want God heeft Sion hoog vereerd, ter woning heeft Hij haar begeerd.
Psalm 132: 7, 8 7 Want God heeft Sion hoog vereerd, ter woning heeft Hij haar begeerd. Eens sprak Hij, die het al regeert: Hier woon Ik tot in eeuwigheid, dit is mijn rustplaats voor altijd.

10 Hier duld Ik nood noch tegenspoed, hier worden armen rijk gevoed,
Psalm 132: 7, 8 8 Hier duld Ik nood noch tegenspoed, hier worden armen rijk gevoed, mijn zegen schenkt hier overvloed, waar priesters staan, met heil bekleed, bij ’t volk dat juichend voor Mij treedt.

11 Liturgie ds. C. J. Haak Kampen
Psalm 132: 7, 8 ● HC 28/29: 76, 79, 80 Lucas 22: 14 – 20 Hebreeën 10: 1 – 18 Gezang 91: Psalm 130: 3, 4 Psalm 127: 4, 5 Psalm 34: 3, 7, 8 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

12 Liturgie ds. C. J. Haak Kampen
Psalm 132: 7, 8 HC 28/29: 76, 79, 80 Lucas 22: 14 – 20 Hebreeën 10: 1 – 18 Gezang 91: Psalm 130: 3, 4 Psalm 127: 4, 5 Psalm 34: 3, 7, 8 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

13 Liturgie ds. C. J. Haak Kampen
Psalm 132: 7, 8 HC 28/29: 76, 79, 80 ● Lucas 22: 14 – 20 Hebreeën 10: 1 – 18 Gezang 91: Psalm 130: 3, 4 Psalm 127: 4, 5 Psalm 34: 3, 7, 8 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

14 Liturgie ds. C. J. Haak Kampen
Psalm 132: 7, 8 HC 28/29: 76, 79, 80 Lucas 22: 14 – 20 ● Hebreeën 10: 1 – 18 Gezang 91: Psalm 130: 3, 4 Psalm 127: 4, 5 Psalm 34: 3, 7, 8 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

15 Liturgie ds. C. J. Haak Kampen
Psalm 132: 7, 8 HC 28/29: 76, 79, 80 Lucas 22: 14 – 20 Hebreeën 10: 1 – 18 ● Gezang 91: Psalm 130: 3, 4 Psalm 127: 4, 5 Psalm 34: 3, 7, 8 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

16 Gezang 91, Gz 16 In het kruis zal ’k eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij, Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven: ’k ben van dood en zonde vrij!

17 Liturgie ds. C. J. Haak Kampen
Psalm 132: 7, 8 HC 28/29: 76, 79, 80 Lucas 22: 14 – 20 Hebreeën 10: 1 – 18 Gezang 91: Psalm 130: 3, 4 Psalm 127: 4, 5 Psalm 34: 3, 7, 8 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

18 Liturgie ds. C. J. Haak Kampen
Psalm 132: 7, 8 HC 28/29: 76, 79, 80 Lucas 22: 14 – 20 Hebreeën 10: 1 – 18 Gezang 91: ● Psalm 130: 3, 4 Psalm 127: 4, 5 Psalm 34: 3, 7, 8 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

19 Psalm 130: 3, 4 3 Ik blijf de HEER verwachten en hopen op zijn woord. Ik wacht in al mijn klachten op Hem, tot Hij mij hoort. Mijn ziel, vervuld van zorgen, wacht sterker op de Heer, dan wachters op de morgen – de morgen, o wanneer!

20 Psalm 130: 3, 4 4 Hoopt op de HEER, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen, Gods goedheid is zeer groot. Hij hoort naar uw gebeden, blijft Israël nabij. Van ongerechtigheden maakt Hij zijn volk weer vrij.

21 Liturgie ds. C. J. Haak Kampen
Psalm 132: 7, 8 HC 28/29: 76, 79, 80 Lucas 22: 14 – 20 Hebreeën 10: 1 – 18 Gezang 91: Psalm 130: 3, 4 ● Psalm 127: 4, 5 Psalm 34: 3, 7, 8 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

22 Gezang 127: 1 - 5 4 Wij dan, die leven van uw dood herkennen bij gebroken brood U, Heer van alle machten. Vergeef de traagheid die verwart, laat ons voortaan met brandend hart het bruiloftsmaal verwachten.

23 Gezang 127: 1 - 5 5 Ga met ons mee, Heer, onderweg; waar Gij de Schriften openlegt gaan onze ogen open. Laat ons met liefde en met pijn - bittere kelk en vreugde wijn - de weg ten einde lopen.

24 Liturgie ds. C. J. Haak Kampen
Psalm 132: 7, 8 HC 28/29: 76, 79, 80 Lucas 22: 14 – 20 Hebreeën 10: 1 – 18 Gezang 91: Psalm 130: 3, 4 Psalm 127: 4, 5 Psalm 34: 3, 7, 8 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

25 Liturgie ds. C. J. Haak Kampen
Psalm 132: 7, 8 HC 28/29: 76, 79, 80 Lucas 22: 14 – 20 Hebreeën 10: 1 – 18 Gezang 91: Psalm 130: 3, 4 Psalm 127: 4, 5 Psalm 34: 3, 7, 8 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

26 Liturgie ds. C. J. Haak Kampen
Psalm 132: 7, 8 HC 28/29: 76, 79, 80 Lucas 22: 14 – 20 Hebreeën 10: 1 – 18 Gezang 91: Psalm 130: 3, 4 Psalm 127: 4, 5 ● Psalm 34: 3, 7, 8 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

27 Des HEREN Engel schaart zich als een grote legermacht
Psalm 34: 3, 7, 8 3 Des HEREN Engel schaart zich als een grote legermacht rondom hem die Gods wil betracht: zo is hij wèlbewaard. Proeft allen en aanschouwt de goedheid van Gods vaderhart. Gezegend wie in nood en smart alleen op Hem vertrouwt.

28 hen die gebroken zijn van hart en Hij verlost van zorg en smart
Psalm 34: 3, 7, 8 7 De HERE God geneest hen die gebroken zijn van hart en Hij verlost van zorg en smart hun diep verslagen geest. Veel rampspoed, zorg en strijd ontmoet de vrome keer op keer, maar altijd redt Hem God de HEER, die veilig hem geleidt.

29 Gods kind kan veilig gaan, wordt voor verbrijzeling behoed,
Psalm 34: 3, 7, 8 8 Gods kind kan veilig gaan, wordt voor verbrijzeling behoed, terwijl de goddeloze boet voor wat hij heeft gedaan. Verlossing is bereid voor hem die op de HEER vertrouwt, zodat hij straks zijn God aanschouwt, van schuld en straf bevrijd.

30 Liturgie ds. C. J. Haak Kampen
Psalm 132: 7, 8 HC 28/29: 76, 79, 80 Lucas 22: 14 – 20 Hebreeën 10: 1 – 18 Gezang 91: Psalm 130: 3, 4 Psalm 127: 4, 5 Psalm 34: 3, 7, 8 ● Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

31 182 E 4-stemmig

32 Liturgie ds. C. J. Haak Kampen
Psalm 132: 7, 8 HC 28/29: 76, 79, 80 Lucas 22: 14 – 20 Hebreeën 10: 1 – 18 Gezang 91: Psalm 130: 3, 4 Psalm 127: 4, 5 Psalm 34: 3, 7, 8 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg


Download ppt "Liturgie ds. C. J. Haak Kampen"

Verwante presentaties


Ads door Google