De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsvol leiding geven BUE als instrument voor reflectie en actie Workshop voor leidinggevenden Vlaamse Overheid 1Key-Consult in opdracht van AGO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsvol leiding geven BUE als instrument voor reflectie en actie Workshop voor leidinggevenden Vlaamse Overheid 1Key-Consult in opdracht van AGO."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitsvol leiding geven BUE als instrument voor reflectie en actie Workshop voor leidinggevenden Vlaamse Overheid 1Key-Consult in opdracht van AGO

2 2 Doel: jou als leidinggevende ondersteunen: bij de interpretatie van de resultaten bij de vertaling ervan naar actie zodat je het BUE rapport kan benutten in het kader van jouw kwalitatief leidinggeven Workshop voor leidinggevenden

3 Key-Consult in opdracht van AGO3 BUE: doel Feedback Lezen en interpretatie van het BUE rapport Aanzet tot ontwikkelingsplan en actie Meer info nodig? Communicatie met jouw leidinggevende Communicatie met jouw team Programma

4 Key-Consult in opdracht van AGO4 Doel van de BUE

5 Key-Consult in opdracht van AGO5 BUE is niet enkel een instrument in het kader van evaluatie Het instrument biedt een weg tot ontwikkeling en actie BUE: visie

6 Key-Consult in opdracht van AGO6 BUE = feedback ontvangen

7 Wat zie je? Key-Consult in opdracht van AGO7

8 Zo Of Zo? Key-Consult in opdracht van AGO8 Hoe ga je om met feedback?

9 v v Objectiviteit? Vooringenomenheid? Medewerkers Onwennig Frustratie spuien Constructieve feedback Karwei Gênant Loyaliteiten … Is een perceptie Leidinggevende Wie-filter Feiten-filter Afleidende gedachten en gevoelens …. Is een kans én een hele uitdaging Key-Consult in opdracht van AGO9

10 10 Een korte oefening

11 Key-Consult in opdracht van AGO11 Gevoelsbarometer Januari 2013 December 2013 + -

12 Key-Consult in opdracht van AGO12 Noteer de belangrijke gebeurtenissen voor jou en jouw team gedurende het voorbije jaar Duid met een (golvende) lijn aan hoe je je hierbij hebt gevoeld: boven de horizontale lijn = positief, OK onder de lijn = niet fijn, niet OK Opdracht bij de gevoelsbarometer

13 Key-Consult in opdracht van AGO13 Noteer kernachtig op een post it wat het BUE rapport voor jou betekent wat je hierbij voelt wat jouw eerste reactie was toen je het rapport las Noteer telkens 1 element op een post it; kleef ze op de flip BUE mindmap

14 Key-Consult in opdracht van AGO14 Elementen van een BUE rapport

15 Key-Consult in opdracht van AGO15 Competenties Globale tevredenheid Top-3 competenties volgens jouw medewerkers Ontwikkeltips bij deze 3 competenties Wat vind je in een BUE rapport ?

16 Key-Consult in opdracht van AGO16 de feedbackscores van de medewerkers (FB 13) de scores van de zelfevaluatie (ZELF) de overeenkomstige gemiddelde scores voor alle respondenten van alle betrokken leidinggevenden van de entiteit (ENT) en van de Vlaamse overheid (VO) de feedbackscores van vorig jaar (FB 12) visualisatie in een radargrafiek : de voornaamste resultaten. Vergelijkingspunten

17 v v Kleurcodering Relatief belang van cijfers Belang van trends die eruit af te lezen zijn Key-Consult in opdracht van AGO17 Score t.o.v. FB13 >= +0,2 Score t.o.v. FB13 -0,1 t/m +0,1 Score t.o.v. FB13 <= -0,2

18 Interpreteren van de resultaten en aanzet tot ontwikkelingsplan en actieplan Key-Consult in opdracht van AGO18

19 Key-Consult in opdracht van AGO19 Eerste globale lezing van de scores boven 4 = top = sterkte tussen 3,5 - 4 : OK = behoorlijk goede vaardigheid onder 3,5 : al kritischer kijken onder 3 = actieplan.

20 Key-Consult in opdracht van AGO20 Ga doorheen de scores Duid in de kolom FB 13 aan wat boven 4 scoort Duid aan wat onder 3,5 scoort Gebruik kleurcodes Wat valt je op? Zijn er bepaalde competenties waar je verbanden ziet? Doorheen de scores… boven 4 = top = sterkte tussen 3,5 - 4 : OK = behoorlijk goede vaardigheid onder 3,5 : al kritischer kijken onder 3 = actieplan.

21 Key-Consult in opdracht van AGO21 Spreiding van de scores en WN (weet niet)

22 Key-Consult in opdracht van AGO22 Een sterke spreiding van scores, is een punt van zorg. Dit kan wijzen op: Verdeelde meningen in het team Andere behandeling van bepaalde medewerkers Kliekjesvorming Conflicten Subteams die met totaal verschillende dingen bezig zijn … Veel WN (weet niet) antwoorden is het onderzoeken waard: Medewerkers weten het niet Medewerkers durven hierop niet antwoorden Medewerkers vinden dit niet belangrijk Medewerkers bedoelen eigenlijk “niets van gemerkt” … Spreiding van de scores en WN (weet niet)

23 Key-Consult in opdracht van AGO23 Ga doorheen de scores aan de linkerzijde van het rapport Duid aan waar veel spreiding is in de antwoorden: Alle antwoordcategorieën komen aan bod Rood én groen scoort (1 en 5) Duid aan waar WN sterk scoort Zie je verbanden met de voorgaande analyse? Welke verklaringen kan je formuleren? Spreiding van de scores en WN

24 Key-Consult in opdracht van AGO24 1. Neem de grafiek, de algemene resultaten en de 3 competenties die jouw medewerkers de belangrijkste vonden 2. Analyseer voor deze 3 competenties: – Is jouw zelfevaluatie hoger/gelijk/lager dan FB 13? – Is de FB 13 hoger/gelijk/lager dan FB 12? – Is de FB 13 hoger/gelijk/lager dan deze voor de entiteit? 3. Kan je bij evt verschillen hiervoor verklaringen aangeven? – Bij jezelf – Door de context Tweede globale interpretatie

25 Key-Consult in opdracht van AGO25 Voorbeeld van vorig jaar

26 Key-Consult in opdracht van AGO 26 Sterke punten Meer in detail

27 Key-Consult in opdracht van AGO27 1.Neem de resultaten per competentie 2.Bekijk de sterke punten: Op welke elementen scoor je sterk? (= voor punten waar je gelijk of meer scoort dan gemiddelde VO, ENT) Waarin ben je gegroeid? (= waar scoor je hoger dan FB 12? = score FB 12 staat in groen aangeduid) Waar is een duidelijk verschil tussen jouw zelfbeeld en perceptie van medewerkers (= score ZELF staat in groen aangeduid) 3.Waaraan heb je dit te danken? (factoren die met jezelf te maken hebben? contextfactoren?) 4.Welke effect heeft dit op jouw team, op individuele medewerkers, op resultaten? Meer in detail

28 Key-Consult in opdracht van AGO 28 Meer in detail

29 Key-Consult in opdracht van AGO29 1.Neem de resultaten per competentie 2.Bekijk de punten waarop je volgens jouw medewerkers meer kan inzetten: Op welke elementen scoor je minder sterk? (= voor punten waar je lager scoort dan gemiddelde VO, ENT) Waarin zijn de scores verminderd (= waar scoor je lager dan FB 12? Of Score FB 13 staat in rood aangeduid) Waar is een duidelijk verschil tussen jouw zelfbeeld en perceptie van medewerkers (= score ZELF staat in rood aangeduid) 3.Waaraan schrijf je dit resultaat toe?(factoren die met jezelf te maken hebben? contextfactoren?) 4.Welke effect heeft dit op jouw team, op individuele medewerkers, op resultaten? Meer in detail

30 Key-Consult in opdracht van AGO30 Welke resultaten roepen vragen bij je op? Wat kan je niet plaatsen? Wat verwondert je? Welke andere feedback ontvang je vanuit medewerkers, collega’s, leidinggevende, klanten die aanvullend is bij de BUE resultaten ? Vragen, tegenstrijdigheden, verruiming

31 Na de interpretatie van de resultaten: aanzet tot ontwikkelingsplan en actieplan Key-Consult in opdracht van AGO31

32 Key-Consult in opdracht van AGO32 Wat kan je nu reeds aangeven wat je zal doen het volgende jaar op vlak van leidinggeven? Bepaal jouw prioriteiten hierin Wat ga je zeker: de 3 B’s Behouden? Bannen? Bereiken? Vooruitblik. Behouden. Bannen. Bereiken

33 Key-Consult in opdracht van AGO33 Wat loopt goed en wil je in de focus plaatsen zodat het minstens even goed blijft verlopen? Wat heb je nodig om dit te kunnen aanpakken (bij jezelf, kwaliteiten? Naar ondersteuning?) Welke ontwikkeltips (uit het rapport) zijn bruikbaar voor jou? Behouden bannenbereiken

34 Key-Consult in opdracht van AGO34 Welke elementen wil je niet meer/minder doen volgend jaar? Wat heb je nodig om dit te kunnen aanpakken (bij jezelf, kwaliteiten? Naar ondersteuning?) Welke ontwikkeltips (uit het rapport) zijn bruikbaar voor jou? Bannen.

35 Key-Consult in opdracht van AGO35 Welke elementen wil je meer/anders/nieuw doen volgend jaar? Wat heb je nodig om dit te kunnen aanpakken (bij jezelf, kwaliteiten? Naar ondersteuning?) Welke ontwikkeltips (uit het rapport) zijn bruikbaar voor jou? Bereiken.

36 Op zoek naar meer informatie over de resultaten? Key-Consult in opdracht van AGO 36

37 Key-Consult in opdracht van AGO37 P&O medewerker coacht je tot een helder inzicht P&O medewerker bespreekt de resultaten met je medewerkers en koppelt dit aan jou terug Je bevraagt zelf een aantal medewerkers van jouw team individueel Je gaat in dialoog met jouw team, en vraagt hierbij eventueel ondersteuning aan de P&O medewerker Mogelijke pistes…

38 Communicatie met jouw leidinggevende over de BUE resultaten en verdere aanpak Key-Consult in opdracht van AGO38

39 Key-Consult in opdracht van AGO 39 Bereid volgende elementen voor: Situering van de BUE cijfers en de eigen analyse Voorstelling van het eigen ontwikkelings - en actieplan De vragen waarop je zeker een antwoord wil De gewenste ondersteuning (wat, door wie)

40 Key-Consult in opdracht van AGO40 Beluister de inbreng van jouw leidinggevende Integreer de feedback en suggesties in jouw actieplannen Maak afspraken rond ondersteuning Tijdens het gesprek met je leidinggevende

41 Communicatie met jouw team over de BUE resultaten en verdere aanpak Key-Consult in opdracht van AGO41

42 Key-Consult in opdracht van AGO 42 Mogelijke bespreekpunten: Bedank je medewerkers voor het invullen van de BUE Geef aan wat je geleerd hebt uit de BUE resultaten Zeg waaraan je wil werken (Behouden, Bannen, Bereiken) Vraag ondersteuning Nodig medewerkers uit om altijd feedback te geven (niet enkel bij BUE) Bedank je medewerkers voor het invullen van de BUE Geef aan wat je geleerd hebt uit de BUE resultaten Zeg waaraan je wil werken (Behouden, Bannen, Bereiken) Vraag ondersteuning Nodig medewerkers uit om altijd feedback te geven (niet enkel bij BUE)

43 Key-Consult in opdracht van AGO 43 Mate van participatie: M neemt besluit en kondigt dit aan M overtuigt rond besluit M present eert idee en nodigt uit tot vragen stellen M presen teert voorlopig besluit dat kan worden gewijzigd M presen teert probleem, vraagt suggesties, neemt besluit M geeft omkade- ring, vraagt de groep een besluit te nemen M staat medewer kers toe te functio neren binnen gestelde grenzen M= Manager; leidinggevende

44 Key-Consult in opdracht van AGO 44 Mogelijke bespreekpunten voor een feedbackgesprek: Inleiding: Dank voor jullie feedback en commentaren! Inleiding: Dank voor jullie feedback en commentaren! Deel 1: Wat heb ik geleerd uit de BUE resultaten? Deel 2: Waaraan wil ik werken? Deel 3: Op welke manier kan het team mij ondersteunen? Wat verwacht ik?

45 Evaluatie van de workshop voor leidinggevenden Key-Consult in opdracht van AGO45

46 Key-Consult in opdracht van AGO46

47 Mogelijke ondersteuning door P&O Key-Consult in opdracht van AGO47


Download ppt "Kwaliteitsvol leiding geven BUE als instrument voor reflectie en actie Workshop voor leidinggevenden Vlaamse Overheid 1Key-Consult in opdracht van AGO."

Verwante presentaties


Ads door Google