De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instellingsexamens Nederlands

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instellingsexamens Nederlands"— Transcript van de presentatie:

1 Instellingsexamens Nederlands
Hoe organiseer je de examens en hoe borg je kwaliteit?

2 Doelen workshop Inzicht krijgen in de keten van processen die nodig zijn om de kwaliteit van de examinering bij de instellingsexamens Nederlands te borgen Verbeterpunten voor de eigen organisatie meenemen

3 INTERVIEWS STEUNPUNT TAAL EN REKENEN MBO
NOVA College: een aparte examenorganisatie Friesland College: de verzilvering van onderwijs binnen de opleiding ROC Flevoland: de examentalenmarkt Koning Willem 1 College: de balans tussen centraal en de afdelingskleur Zadkine: de logistiek van de COE gebruiken ROC Mondriaan: centraal faciliteren en borgen website steunpunttaalenrekenenmbo / grip op taal

4 Examinering en onderwijs scheiden?

5 Examinering en onderwijs scheiden?
ROC NOVA: een aparte examenorganisatie FRIESLAND COLLEGE: examinering is de verzilvering van het onderwijs

6 In welk verhaal…… herken je je het meest? NOVA? Friesland College?

7 Visie ROC Nova College Friesland College
Scheiden van onderwijs en examinering: betrouwbaarheid Centrale organisatie: regionaal toetsbureau Organisatie IE gekoppeld aan COE-organisatie Inkopen/zelf construeren Uitgangspunt: drieslag taal Examinering verzilvering van het onderwijs: validiteit Examens binnen de opleiding Zelf construeren examens binnen beroepscontext

8 Professionaliteit ROC Nova College Friesland College
Kleine examenorganisatie: expertise gebundeld Geschoolde groep beoordelaars/toetsleiders Flexibel, stressbestendig administratief team Brede expertise Docenten Nederlands zijn constructeurs en beoordelaars Beroepsvakdocenten verantwoordelijk voor afname + beoordeling spreken/gesprekken

9 Draagvlak ROC Nova College Friesland College
Vraag vanuit de docenten (werkdrukvermindering) Hele organisatie staat achter deze aanpak Examinering Nederlands verantwoordelijkheid van de hele opleiding Docenten Nederlands zijn thuis in de opleiding

10 Borging kwaliteit ROC Nova College Friesland College
Geen losse eilandjes: standaardisatie Geen lesuitval Examinering verantwoordelijkheid van de opleiding Minder lesuitval: spreken/gesprekken ligt bij grote groep docenten

11 Procesarchitectuur examinering

12 Kwaliteitsscan Het examenproces: in hoeverre ben je bekend met de kaders van je eigen organisatie? De exameninstrumenten: kwaliteitscheck eigen instellingsexamens

13 Terugblik Wat moet je nog checken in je eigen organisatie? Wat moet er nog in jouw organisatie gebeuren?

14 Hoe organiseer je de instellingsexamens en hoe borg je kwaliteit?
Knup Fuhri Snethlage CINOP Advies B.V. ‘s-Hertogenbosch


Download ppt "Instellingsexamens Nederlands"

Verwante presentaties


Ads door Google