De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat levert het op Arian de Bondt Ooms Avenhorn Groep bv.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat levert het op Arian de Bondt Ooms Avenhorn Groep bv."— Transcript van de presentatie:

1 wat levert het op Arian de Bondt Ooms Avenhorn Groep bv

2 Overzicht presentatie Inleiding Het grotere geheel van CE in onze branche Status CE-asfaltspecie anno 2009 Wat rest ons nog? Indirect nut van CE / maatschappelijke eisen Huiswerk voor de branche Kennisontwikkeling tegenwoordig Tot slot

3

4

5

6

7 Het grotere geheel van CE in onze branche Nationale regelgeving wordt (deels) vervangen door Europese normen. Van receptbenadering naar functioneel. Laat de markt meer zelf regelen. Politici willen minder ambtenaren. De maatschappij eist meer van de sector. Beschikbaarheid grondstoffen in de toekomst onzeker. Meer belangstelling voor innovatie. Afname van technische (wegbouwkundige) deskundigheid bij wegbeheerders en ingenieursbureau’s. Aannemers (en leveranciers) moeten zelf meer doen. Dynamiek in de branche gewenst (instroom personeel).

8

9 Status CE-asfaltspecie anno 2009 Elke aannemer staat qua laboratoriumapparatuur en bemensing gesteld en heeft inmiddels de benodigde ervaring (positief en negatief). Er zitten circa 200 continu gegradeerde mengsels in de CROW-database. (Waarde 3 miljoen Euro!) De Standaard 2010 zal voor continu gegradeerde mengsels in mechanische eigenschappen bezien een schat aan ervaring bevatten. Logischerwijs is er nog wel eens onduidelijkheid in de contractdocumenten. Nederland loopt voorop in Europa. (Goed voor onze concurrentiepositie als land!)

10 Wat rest ons nog?

11 Verbetering/optimalisatie bij de bepalingen in het laboratorium (deels uniformering) Representativiteit grondstoffen (met name penetratiebitumen, freesmateriaal). Bereidingswijze proefstukken. Periodieke ringonderzoeken naar de werking van de apparatuur (dynamische testbanken) en meetsoftware. Statistische betrouwbaarheid van resultaten. Effect van opwarming tijdens 4-puntsbuigbeproeving en opgelegd rekniveau bij polymeerasfalt. Zwaardere belastingen voor haventerreinen en vliegvelden (spanningen en rekken).

12 Opvullen van de hiaten Geschikt protocol om healing te meten. Verdere uitwerking van de dynamische SCB-proef om weerstand tegen scheurdoorgroei te karakteriseren. Beter inzicht in de relatie mechanische eigenschappen laboratorium bereid versus geproduceerd in de weg. Welke mechanische eigenschappen worden werkelijk in het werk behaald? (ASPARi?) Algemeen aanvaarde en makkelijk beschikbare up-to- date dimensioneringsmethode voor wegverhardingen.

13

14

15 En dan, echt gebruik van CE-resultaten! Ontwikkelen nieuwe / verbeterde asfaltmengsels Optimalisering opbouw constructie per toepassing Laagdiktebepaling totale asfaltpakket Vergelijking spoorvormingsgevoeligheid mengsels Levensduurcyclus-benadering

16 Dit alles in reguliere RAW-contracten!

17

18

19 Indirect nut van CE

20 Maatschappelijke wensen / eisen Geen of weinig wegonderhoud Snel uit te voeren (integraal!) onderhoud Slimme, kosten-effectieve wegconstructies Gebruikersvriendelijke karakteristieken wegoppervlak (qua vlakheid, stroefheid, splash & spray) Beperkte overlast voor omwonenden (files, geluid, trillingshinder)

21 Kortom, asfaltbedrijven moeten meer gaan innoveren en onder andere werken aan: Allerlei soorten deklaagmaterialen Nieuwe mengsels met wellicht ook andere bouwstoffen Optimalisering van het productieproces (minder mengsels) Energiezuiniger produceren (jaarcontinuïteit) Samenwerken in de gehele keten (supply-chain) Meer op maat gesneden wegconstructies Verbeterde (snelle) aanbrengtechnieken Meer planmatig en beter voorbereid werken in de uitvoering (minder faalkosten en garantiekosten)

22 Gewenste doelstellingen van ondernemers in de sector Het ontwikkelen / introduceren van nieuwe producten in de wegenbouw. Het bedenken en implementeren van innovatieve (weg)constructies en systemen. Het beschikbaar hebben van de benodigde kennis, middelen en contacten om succesvol te kunnen participeren in de GWW-markt als oplossingsgerichte aannemer / producent.

23 Implementatie noviteiten nu Moeizaam proces Het gaat wel (langzaam) de goede kant op Doorzettingsvermogen is vereist Verdere mentaliteitsverandering bij opdrachtnemer / opdrachtgever nodig (innovatie is economische noodzaak, geen PR) Verbeteren bewijsmogelijkheden innovaties Acceptatie van niet-onderbouwde surrogaten Levensduurcycluskosten dienen echt meegenomen te gaan worden (of langere garantietermijnen)

24 Huiswerk voor wegbeheerders Geef ruimte aan vooruitstrevende bedrijven Wees kritisch op ”cowboys” Weiger surrogaatalternatieven (oud-Hollands gezegde: goedkoop = duurkoop) Rem de meerwerkcultuur af door te lage aanbiedingen af te wijzen Maak echt werk van functioneel aanbesteden (beperk daarbij wel de transactiekosten) Houd strak vast aan de afgesproken kwaliteitsniveau’s aan het eind van de garantieperiode

25 Kennisontwikkeling tegenwoordig Collectief via CROW (opgedroogde bron) Geen doelstelling meer van VBW-asfalt en RWS Dus consortium van bedrijven (aannemers/leveranciers) en onderzoeksinstituten Of combinatie van aannemers Of asfaltbedrijven individueel (kennis = macht)

26 De genoemde hiaten zijn dus moeizaam oplosbaar!

27 Leuke voorbeelden van fundamentele kennisontwikkeling

28 Atomic Force Microscopy

29 Neutron Spectrometer

30

31

32

33

34 Tot slot De introductie van de CE-proeven is een stimulans voor het breed introduceren van meer techniek in het dagelijks gebeuren van de wegenbouw. Indien er de komende jaren een traject gevolgd gaat worden van continue inpassing van praktijkervaringen en nieuwe ontwikkelingen, zal dit de professionalisering van de branche ten goede komen; gunning op prijs-prestatie wordt dan makkelijker breed introduceerbaar.


Download ppt "Wat levert het op Arian de Bondt Ooms Avenhorn Groep bv."

Verwante presentaties


Ads door Google