De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waterplan Heusden. Waterplan Heusden: 1. Waarom het … 2. Wat is het … 3. Totstandkoming … 4. Communicatie over … 5. Uitvoeringsprogramma … 6. Vragen Inhoud.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waterplan Heusden. Waterplan Heusden: 1. Waarom het … 2. Wat is het … 3. Totstandkoming … 4. Communicatie over … 5. Uitvoeringsprogramma … 6. Vragen Inhoud."— Transcript van de presentatie:

1 Waterplan Heusden

2 Waterplan Heusden: 1. Waarom het … 2. Wat is het … 3. Totstandkoming … 4. Communicatie over … 5. Uitvoeringsprogramma … 6. Vragen Inhoud

3 Taken en bevoegdheden zijn versnipperd Water trekt zich niets aan van bestuurlijke grenzen Omslag in denken: technische beheersing / natuurlijke potenties nu komt er veel op de gemeente af. (KRW, NBW, WB21, WGW, Waterwet) Inhoud: 1. Waarom het … 2. Wat is het … 3. Totstandkoming … 4. Communicatie over … 5. Uitvoeringsprogramma … 6. Vragen 1. Waarom het Waterplan Heusden? Gezamenlijke visie, beleid en uitvoering Gansoyen Groenendaal

4 Waterplan = parapluplan 2. Wat is het Waterplan Heusden? Inhoud: 1. Waarom het … 2. Wat is het … 3. Totstandkoming … 4. Communicatie over … 5. Uitvoeringsprogramma … 6. Vragen Beleidsplan Geen directe (planologische, juridische) doorwerking

5 3. Totstandkoming Waterplan Heusden (1) Inhoud: 1. Waarom het … 2. Wat is het … 3. Totstandkoming … 4. Communicatie over … 5. Uitvoeringsprogramma … 6. Vragen Projectgroep Waterplan Gemeentelijke Projectgroep: Ruimtelijke Ordening Milieu Beheer en Onderhoud Water& Riolering Natuur & recreatie Etc. Werkgroep communicatieStuurgroep BurgersKlankbordgroep Waterplan is integraal opgesteld met de waterpartners met als doel:

6 3. Totstandkoming Waterplan Heusden (2) 1. Gemeentelijke projectgroep 2. Klankbordgroep 3. Stuurgroep Gewenste ontwikkeling (beleidsuitgangspunten en maatregelen) Inhoud: 1. Waarom het … 2. Wat is het … 3. Totstandkoming … 4. Communicatie over … 5. Uitvoeringsprogramma … 6. Vragen 1. Literatuur 2. Gemeentelijke projectgroep 3. Klankbordgroep 4. Burgers via waterenquête 1. Gemeentelijke projectgroep 2. Klankbordgroep 3. Stuurgroep

7 3. Totstandkoming Waterplan Heusden (3) Inhoud: 1. Waarom het … 2. Wat is het … 3. Totstandkoming … 4. Communicatie over … 5. Uitvoeringsprogramma … 6. Vragen

8 Uitgewerkt in: waterdoelen gebiedsspecifieke streefbeelden 3. Totstandkoming Waterplan Heusden (4) Inhoud: 1. Waarom het … 2. Wat is het … 3. Totstandkoming … 4. Communicatie over … 5. Uitvoeringsprogramma … 6. Vragen Ambitieniveau gemeente Heusden (stuurgroep): voldoen aan de resultaatverplichtingen die vanuit hogere overheden op de gemeente afkomen Uitvoeringsprogramma

9 3. Totstandkoming Waterplan Heusden (5) Inhoud: 1. Waarom het … 2. Wat is het … 3. Totstandkoming … 4. Communicatie over … 5. Uitvoeringsprogramma … 6. Vragen Ruimtelijke weergave streefbeelden

10 3. Totstandkoming Waterplan Heusden (6) KRW, NBW, WB21 Wet gemeentelijke watertaken (VGRP) etc. Waterdoelen Streefbeelden Kansen en knelpunten Beleidsuitgangspunten Ambitie Maatregelen Uitvoeringsprogramma Jaarlijks monitoren en evalueren KRW, NBW, WB21 Wet gemeentelijke watertaken (VGRP) etc. Inhoud: 1. Waarom het … 2. Wat is het … 3. Totstandkoming … 4. Communicatie over … 5. Uitvoeringsprogramma … 6. Vragen

11 4. Communicatie over het Waterplan Heusden Vormen van communicatie na afronding waterplan: Samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie; Samenwerking tussen de waterpartners; Educatie; Participatie door belangengroepen in strategische projecten; Projectcommunicatie bij projecten in uitvoering; Communicatie op “natuurlijke” momenten. Inhoud: 1. Waarom het … 2. Wat is het … 3. Totstandkoming … 4. Communicatie over … 5. Uitvoeringsprogramma … 6. Vragen

12 5. Uitvoeringsprogramma Waterplan Heusden (1) Inhoud: 1. Waarom het … 2. Wat is het … 3. Totstandkoming … 4. Communicatie over … 5. Uitvoeringsprogramma … 6. Vragen Uitvoeringsprojecten waterplan omvatten 42 projecten, 14 daarvan betreffen uitvoering in de openbare ruimte en vragen om gemeentelijke investeringen --> de kosten voor de uitvoering zijn nog niet inzichtelijk --> hiervoor is onderzoek nodig om dit in beeld te brengen: Euro 275.000 voorbereidingskrediet

13 5. Uitvoeringsprogramma Waterplan Heusden (2) Inhoud: 1. Waarom het … 2. Wat is het … 3. Totstandkoming … 4. Communicatie over … 5. Uitvoeringsprogramma … 6. Vragen 1. Gemeenteraad van 16 december 2008 vaststellen waterplan (beleidsmatig) 2. Gemeenteraad van 16 december 2008 beschikbaar stellen voorbereidingskrediet. 3. In 2009 uitvoeren van onderzoek en voorbereiding van de projecten op het uitvoeringsprogramma. 4. In 2010 en verder wordt het uitvoeringsprogramma of projecten daaruit ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Separaat, geclusterd of binnen kader van VGRP

14 ? 6. Vragen Inhoud: 1. Waarom het … 2. Wat is het … 3. Totstandkoming … 4. Communicatie over … 5. Uitvoeringsprogramma … 6. Vragen


Download ppt "Waterplan Heusden. Waterplan Heusden: 1. Waarom het … 2. Wat is het … 3. Totstandkoming … 4. Communicatie over … 5. Uitvoeringsprogramma … 6. Vragen Inhoud."

Verwante presentaties


Ads door Google