De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het einde van lidmaatschaps-relaties oude stijl?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het einde van lidmaatschaps-relaties oude stijl?"— Transcript van de presentatie:

1 Het einde van lidmaatschaps-relaties oude stijl?
De georganiseerde sport en duurzame sociale bindingen Prof. dr. Maarten van Bottenburg

2 Verkleuring Geen ontgroening

3 Individualisering Bepalen van gedrag los van traditionele banden. Meer naar eigen inzicht en voorkeur, minder gedrag willen laten bepalen door regels van anderen

4 Informalisering

5 Commercialisering

6 Informatisering

7 Maatschappelijke gevolgen?
Aard en omvang van onze sociale betrekkingen Met wie wij ons verbinden en identificeren Mate en wijze waarop wij ons voor anderen willen inzetten Wat bindt mensen? Wat houdt samenleving bijeen? Wie vindt aansluiting bij anderen, wie niet, en waarom? Grote sociologische vraagstukken

8 En voor (sport)verenigingen?
Wat zijn gevolgen voor verenigingsleven? Waarom sluiten mensen zich wel/niet aan bij sportverenigingen? Welke betekenis geven mensen aan lidmaatschap? Zijn deze gevolgen beleidsmatig te beïnvloeden?

9 Principes van verbinding
Sportverenigingen Autonome sociale organisaties Verenigingslidmaatschap Vrijwillige verbinding Voorwaarde voor (langdurige) verbinding Thuis voelen

10 Homogeniteit vs heterogeniteit

11 Sociale omgeving Hoge homogeniteit Hoge heterogeniteit Sportverenigingen

12 Drie deelprojecten Verschillen in lidmaatschap van sportverenigingen
Socio-economisch en geografisch Toetsing homogeniteits-/heterogeniteitsthese Veranderende betekenissen van lidmaatschap Samenhang met aard en samenstelling verenigingsleden en sociale omgeving Samenhang met verenigingsbeleid Interventies sportverenigingen Beïnvloeding lidmaatschap Ontwikkeling gemeenschapsvormen nieuwe stijl

13 Drie deelprojecten (methodologisch)
Kwantitatief KISS-database, CBS-database Heterogeniteitsmaten Kwalitatief Acht case studies Interventiegericht Beleidsmatige beïnvloeding Interventies

14 Drie deelprojecten (organisatorisch)
Universiteit Utrecht Departement Sociale Geografie & Planologie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap Hogeschool Utrecht Kenniscentrum Sociale Innovatie

15 Bondsperspectief: kernproblemen
Betekenis verenigingslidmaatschap Ledenverloop, vrijwilligerswerk, dropout Heterogeniteit, homogeniteit Thuis voelen Maatschappelijke veranderingen, marktontwikkelingen, e.d. Betekenis bondslidmaatschap Individueel lidmaatschap Veranderende visie bond op eigen rol en functie Veranderende verhouding bond – vereniging Institutionele druk: subsidie, beleid/ambitie NOC*NSF, organisatie-adviseurs, marketingbureaus, e.d.

16 Dropout per seizoen, KNVB, 2006-2013 (Breuls 2014)

17 Dropout per seizoen, KNVB, 2006-2013 (Breuls 2014)

18 Dropout per season KNVB

19 Ledenverloop KNVB Hoge fluctuatie Toenemende fluctuatie
Gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen? Veranderende betekenis lidmaatschap? Des te groter de etnische heterogeniteit, des te meer drop out Des te heterogener naar gender, des te minder drop out Toenemende etnische diversiteit in voetbalverenigingen Groei voetbalverenigingen door toestroom meisjes/vrouwen


Download ppt "Het einde van lidmaatschaps-relaties oude stijl?"

Verwante presentaties


Ads door Google