De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De vennootschap als motor voor vermogensopbouw Marc Gielis Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C° nv.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De vennootschap als motor voor vermogensopbouw Marc Gielis Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C° nv."— Transcript van de presentatie:

1 De vennootschap als motor voor vermogensopbouw Marc Gielis Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C° nv

2 2 Redenen van oprichting vennootschap Fiscale redenen

3 3 Tarieven personenbelasting Aj 2007

4 4 Tarieven vennootschapsbelasting (+ effect notionele intrestaftrek)

5 5 Na een aantal jaren … Vennootschap maakt winst want …  Goodwill ondertussen afgeschreven  Inkomen neemt toe  Kosten nemen af

6 De vennootschap wordt een groot spaarvarken

7 7 Wat dan ? Roerende of onroerende beleggingen ? Vennootschap of privé ?

8 Roerende beleggingen vennootschap of privé ?

9 9 Vergelijking vennootschap / privé

10 10 Indien privé … Privé beleggen =gelden aan de vennootschap onttrekken Hoe ?  liquidatie : 10 % RV  dividend : 15 % of 25 % RV  verkoop aandelen

11 11 Dividend

12 12 Welke keuze maken ? In vennootschap beleggen notionele intrestaftrek geen RV (want geen dividenduitkering) vennootschapsbelasting Privé beleggen eerst RV op dividenduitkering geen vennootschapsbelasting

13 13 Rekenmodule

14 14 Voorbeeld (15 jaar)

15 15 Welke keuze maken ? Fiscaal liquidatie ? Juridisch beroepsaansprakelijkheid ? Familiaal successieplanning ?

16 Onroerende beleggingen vennootschap of privé ?

17 17 Waarom ? Fiscaal - Directe belastingen - Successierechten

18 18 Gereserveerde winst beleggen in vastgoed Opgelet met maatschappelijk doel (Cassatie 12 december 2003)

19 19 Gereserveerde winst beleggen in vastgoed Voordelen : werkelijk ontvangen huur belastbaar (VENB) werkelijke kosten + afschrijvingen negatief saldo aftrekbaar van andere winst Nadelen : negatief effect notionele intrestaftrek huuropbrengsten zitten in vennootschap belastbaar voordeel privé-gebruik meerwaarden bij latere verkoop belastbaar

20 20 Directe belastingen : huur / kosten Personenbelasting : Huurinkomsten : belastbaar afhankelijk van de huurder Kosten : niet aftrekbaar, uitgezonderd intresten Vennootschapsbelasting : Huurinkomsten belastbaar onafhankelijk van de huurder Kosten : aftrekbaar (afschrijvingen, intresten, …) Verlies aftrekbaar van de andere inkomsten

21 21 Directe belastingen : meerwaarde Personenbelasting : Meerwaarde in principe niet belastbaar Vennootschapsbelasting : Meerwaarde in principe wel belastbaar Alternatief : verkoop van de aandelen ?

22 22 Meerwaarde op vastgoed 2000 Aankoop250.000 (50.000 grond + 200.000 gebouw) Afschrijvingen120.000 (= (20 x 3%) x 200.000) Boekwaarde130.000 (50.000 + 80.000) 2020 Verkoop663.000 (132.000 grond + 531.000 gebouw) Meerwaarde = 533.000 → 181.167Eur VenB

23 23 Successierechten Successierechten correct berekenen : -Huwelijkscontract -Splitsing onroerend / roerend -Vlaanderen : gezinswoning

24 24 Successierechten in Vlaanderen

25 25 Successierechten : voorbeeld Echtpaar – wettelijk stelsel – 3 kinderen -onroerend goed 1.500.000 euro -roerend goed 1.500.000 euro Indien geen planning : successierechten ? 228.000 successierechten (7,6 %)

26 26 Successieplanning Indien geen schenking : successierechten (effecten aan toonder ?) Let op : Geen splitsing onroerend / roerend Geen vrijstelling gezinswoning (Vlaanderen) Ook planning mogelijk zonder vennootschap.

27 27 Vb OG in de vennootschap “effect splitsing onroerend/roerend” Echtpaar (65jr) - 2k - GV – roerend 250.000 EUR en onroerend 300.000 EUR a) Splitsing : totaal 21.420 EUR successierechten na overlijden beide ouders (= 3,89 %) b) Geen splitsing : totaal 34.500 EUR successierechten na overlijden beide ouders (= 6,27 %) verschil = 13.080 EUR (+ 61 %)

28 28 Successieplanning Indien schenking van de aandelen : handgift/bankgift notariële schenking : 3% / 7% (effecten aan toonder ?)

29 29 Welke keuze maken ? Fiscaal liquidatie ? Juridisch beroepsaansprakelijkheid ? Familiaal successieplanning ?

30 30 Hoe gelden uit de vennootschap halen Verkoop van de praktijk aan de vennootschap Salarispakket (bezoldiging + groepsverzekering) Dividend / einde praktijk

31 31 Overdracht van de praktijk Economische waardering door bedrijfsrevisor Belasting op stopzettingsmeerwaarden –materiële vaste activa: 16,5% (*) –immateriële vaste activa: 33% (*) (zinvol ?) 33%  meerwaarde kleiner dan som netto- baten voorbije 4 jaar 16,5%  stopzetting vanaf 60 jaar of “gedwongen” stopzetting ( *) exclusief gemeentebelasting

32 32 Hoe de overdracht organiseren ? Indien verkoop van de praktijk … Maar hoe gebeurt de betaling ? Mogelijkheden : 1.Bankkrediet 2.Rekening courant Wat te kiezen ?

33 33 Intrest Rekening Courant herkwalificatie : marktrente belaste reserves begin + kapitaal einde van het BT rechtspraak discussie wel zinvol gezien onzekerheid ? voordeel dikwijls overroepen

34 34 Vb RC of bankkrediet Winst vennootschap : 50.000 tarief roerende voorheffing 15% bedrag RC of bankkrediet : 200.000 intrestpercentage RC : 7,00% intrestpercentage bankkrediet : 3,50% (bank)beleggingsopbrengst privé 4,00% belastingstarief vennootschap 33,99%

35 35 REKENING COURANTBANKKREDIET Vennootschap winst vennootschap : 50.000,00 winst vennootschap :50.000,00 - intrestbedrag RC: 14.000,00- intrestbedrag bankkrediet7.000,00 36.000,0043.000,00 - vennootschapsbelasting :12.236- vennootschapsbelasting14.616 netto winst23.763,60netto winst28.384,30 uitkering winst23.763,60uitkering winst28.384,30 roerende voorheffing3.564,54roerende voorheffing4.257,65 netto dividend20.199,06netto dividend24.126,66 Vb RC of bankkrediet

36 36 Vb RC of bankkrediet Privé (RC)Privé (geen RC) Bruto intrest14.000Beleggingsopbrengst bank8.000 - RV2.100 NETTO11.900 dividend20.199dividend24.126 Totaal32.099Totaal32.126

37 37 Salarispakket (loon + extra-legaal pensioen) Fiscaalvriendelijke opbouw via groeps- of bedrijfsleidersverzekering Premies aftrekbaar binnen “80%-grens” Pensioenkapitaal wordt afzonderlijk belast tegen 10% of 16,5% (+ gem.bel.) Voorwaarde: pensionering op normale leeftijd of maximum vijf jaar ervoor

38 38 Salarispakket (loon + extra-legaal pensioen) Combinatie met onroerend goed !

39 39 Groepsverzekering : voorbeeld gehuwd - 50 jaar - BVBA (° 1992) –bruto jaarbezoldiging : 75 000 EUR maximum (60 jaar) = 545 231 EUR –bruto jaarbezoldiging : 100 000 EUR maximum (60 jaar) = 773 692 EUR

40 40 Besluit : Vennootschap is een instrument tot fiscale optimalisatie Roerend of onroerend via de vennootschap ? Het is en blijft maatwerk.


Download ppt "De vennootschap als motor voor vermogensopbouw Marc Gielis Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C° nv."

Verwante presentaties


Ads door Google