De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De vennootschap als motor voor vermogensopbouw

Verwante presentaties


Presentatie over: "De vennootschap als motor voor vermogensopbouw"— Transcript van de presentatie:

1 De vennootschap als motor voor vermogensopbouw
Marc Gielis Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C° nv

2 Redenen van oprichting vennootschap
Fiscale redenen

3 Tarieven personenbelasting Aj 2007

4 Tarieven vennootschapsbelasting (+ effect notionele intrestaftrek)

5 Na een aantal jaren … Vennootschap maakt winst want …
Goodwill ondertussen afgeschreven Inkomen neemt toe Kosten nemen af

6 De vennootschap wordt een groot spaarvarken

7 Wat dan ? Roerende of onroerende beleggingen ? Vennootschap of privé ?

8 Roerende beleggingen vennootschap of privé ?

9 Vergelijking vennootschap / privé

10 Indien privé … Privé beleggen = gelden aan de vennootschap onttrekken
Hoe ? liquidatie : 10 % RV dividend : 15 % of 25 % RV verkoop aandelen

11 Dividend

12 Welke keuze maken ? In vennootschap beleggen notionele intrestaftrek
geen RV (want geen dividenduitkering) vennootschapsbelasting Privé beleggen eerst RV op dividenduitkering geen vennootschapsbelasting

13 Rekenmodule

14 Voorbeeld (15 jaar)

15 Welke keuze maken ? Fiscaal liquidatie ? Juridisch
beroepsaansprakelijkheid ? Familiaal successieplanning ?

16 Onroerende beleggingen vennootschap of privé ?

17 Waarom ? Fiscaal - Directe belastingen - Successierechten

18 Gereserveerde winst beleggen in vastgoed
Opgelet met maatschappelijk doel (Cassatie 12 december 2003)

19 Gereserveerde winst beleggen in vastgoed
Voordelen : werkelijk ontvangen huur belastbaar (VENB) werkelijke kosten + afschrijvingen negatief saldo aftrekbaar van andere winst Nadelen : negatief effect notionele intrestaftrek huuropbrengsten zitten in vennootschap belastbaar voordeel privé-gebruik meerwaarden bij latere verkoop belastbaar

20 Directe belastingen : huur / kosten
Personenbelasting : Huurinkomsten : belastbaar afhankelijk van de huurder Kosten : niet aftrekbaar, uitgezonderd intresten Vennootschapsbelasting : Huurinkomsten belastbaar onafhankelijk van de huurder Kosten : aftrekbaar (afschrijvingen, intresten, …) Verlies aftrekbaar van de andere inkomsten

21 Directe belastingen : meerwaarde
Personenbelasting : Meerwaarde in principe niet belastbaar Vennootschapsbelasting : Meerwaarde in principe wel belastbaar Alternatief : verkoop van de aandelen ?

22 Meerwaarde op vastgoed
2000 Aankoop ( grond gebouw) Afschrijvingen (= (20 x 3%) x ) Boekwaarde ( ) 2020 Verkoop ( grond gebouw) Meerwaarde = → Eur VenB

23 Successierechten Successierechten correct berekenen :
Huwelijkscontract Splitsing onroerend / roerend Vlaanderen : gezinswoning

24 Successierechten in Vlaanderen

25 Successierechten : voorbeeld
Echtpaar – wettelijk stelsel – 3 kinderen onroerend goed euro roerend goed euro Indien geen planning : successierechten ? successierechten (7,6 %)

26 Successieplanning Indien geen schenking :
successierechten (effecten aan toonder ?) Let op : Geen splitsing onroerend / roerend Geen vrijstelling gezinswoning (Vlaanderen) Ook planning mogelijk zonder vennootschap.

27 Vb OG in de vennootschap “effect splitsing onroerend/roerend”
Echtpaar (65jr) - 2k - GV – roerend EUR en onroerend EUR a) Splitsing : totaal EUR successierechten na overlijden beide ouders (= 3,89 %) b) Geen splitsing : totaal EUR successierechten na overlijden beide ouders (= 6,27 %) verschil = EUR (+ 61 %)

28 Successieplanning Indien schenking van de aandelen : handgift/bankgift
notariële schenking : 3% / 7% (effecten aan toonder ?)

29 Welke keuze maken ? Fiscaal liquidatie ? Juridisch
beroepsaansprakelijkheid ? Familiaal successieplanning ?

30 Hoe gelden uit de vennootschap halen
Verkoop van de praktijk aan de vennootschap Salarispakket (bezoldiging + groepsverzekering) Dividend / einde praktijk

31 Overdracht van de praktijk
Economische waardering door bedrijfsrevisor Belasting op stopzettingsmeerwaarden materiële vaste activa: 16,5% (*) immateriële vaste activa: 33% (*) (zinvol ?) 33%  meerwaarde kleiner dan som netto- baten voorbije 4 jaar 16,5%  stopzetting vanaf 60 jaar of “gedwongen” stopzetting (*) exclusief gemeentebelasting

32 Hoe de overdracht organiseren ?
Indien verkoop van de praktijk … Maar hoe gebeurt de betaling ? Mogelijkheden : Bankkrediet Rekening courant Wat te kiezen ?

33 Intrest Rekening Courant
herkwalificatie : marktrente belaste reserves begin + kapitaal einde van het BT rechtspraak discussie wel zinvol gezien onzekerheid ? voordeel dikwijls overroepen

34 Vb RC of bankkrediet Winst vennootschap : tarief roerende voorheffing
50.000 tarief roerende voorheffing 15% bedrag RC of bankkrediet : intrestpercentage RC : 7,00% intrestpercentage bankkrediet : 3,50% (bank)beleggingsopbrengst privé 4,00% belastingstarief vennootschap 33,99%

35 Vb RC of bankkrediet REKENING COURANT BANKKREDIET Vennootschap
winst vennootschap : 50.000,00 - intrestbedrag RC: 14.000,00 - intrestbedrag bankkrediet 7.000,00 36.000,00 43.000,00 - vennootschapsbelasting : 12.236 - vennootschapsbelasting 14.616 netto winst 23.763,60 28.384,30 uitkering winst roerende voorheffing 3.564,54 4.257,65 netto dividend 20.199,06 24.126,66 Vb RC of bankkrediet

36 Vb RC of bankkrediet Totaal 32.099 32.126 Privé (RC) Privé (geen RC)
Bruto intrest 14.000 Beleggingsopbrengst bank 8.000 - RV 2.100 NETTO 11.900 dividend 20.199 24.126 Totaal 32.099 32.126

37 Salarispakket (loon + extra-legaal pensioen)
Fiscaalvriendelijke opbouw via groeps- of bedrijfsleidersverzekering Premies aftrekbaar binnen “80%-grens” Pensioenkapitaal wordt afzonderlijk belast tegen 10% of 16,5% (+ gem.bel.) Voorwaarde: pensionering op normale leeftijd of maximum vijf jaar ervoor

38 Salarispakket (loon + extra-legaal pensioen)
Combinatie met onroerend goed !

39 Groepsverzekering : voorbeeld
gehuwd - 50 jaar - BVBA (° 1992) bruto jaarbezoldiging : EUR maximum (60 jaar) = EUR bruto jaarbezoldiging : EUR maximum (60 jaar) = EUR

40 Besluit : Vennootschap is een instrument tot fiscale optimalisatie
Roerend of onroerend via de vennootschap ? Het is en blijft maatwerk.


Download ppt "De vennootschap als motor voor vermogensopbouw"

Verwante presentaties


Ads door Google