De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woonplatform 28 juni 2011. Woonplan – stand van zaken Een overzicht van de 87 concrete acties in uitvoering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woonplatform 28 juni 2011. Woonplan – stand van zaken Een overzicht van de 87 concrete acties in uitvoering."— Transcript van de presentatie:

1 Woonplatform 28 juni 2011

2 Woonplan – stand van zaken Een overzicht van de 87 concrete acties in uitvoering

3 Woonplan – stand van zaken 1.1. actief leegstand en verwaarlozing opvolgen via register (en heffing): -Reglement + heffingsreglement -Actieve opsporing -1 ste heffingen in 2012 1.2. actieve opvolging woonprojecten - Overzicht verkavelingen volgt

4 Woonplan – stand van zaken 1.3. minimaal aanbod vrije kavels: -5 sociale kavels toegewezen voor realisatie tegen 2020 -steeds besproken (nt verplicht) met verkavelaars, een aantal voorzien in plannen 1.4. deel WUG Sente ontw voor SW. - Momenteel geen middelen bij shm’s

5 Woonplan – stand van zaken 2.1. Diff. woningtype & dichtheid: -Spreiding in woontypes volgens aantal te realiseren woningen (zie verder) -Differentiatie in verkavelingen in opmaak 2.2. Aanbod voor kleine gezinnen -Kwaliteitsnormen vastgelegd 2.3. Groennorm, uitbreiden groen - Groene sporen ism Leiedal:Doornenstraat, doorsteek Leie Bonaerde, speelpleinplan

6 Woonplan – stand van zaken 2.4. Ondersteuning GSA grote projecten -Werkoverleg met o.m. architecten voor opmaak oppervlaktenormen 2.5. Voorzieningen projectzones en bestaande woonomgevingen -Dienstencentrum TGB, Kadanz, woonzorg in hoevewijk, huisbewaarder S&S)

7 Woonplan – stand van zaken 3.1. Ondersteuning sociale actoren: -Bekendmaking svk + shm’s aan woonloket -Doorverwijzing verhuurders naar svk, voornamelijk bij ongeschiktheid 3.2. Overeenkomst mbt streefcijfer 200 sociale woningen: -Bespreking planning shm’s op lokaal woonoverleg

8 Woonplan – stand van zaken 3.3. Spijker en schardauw: -Uitvoering omgevingswerken -Studie toekomst buurtwerking 3.4. Ondersteuning sociale huurders: -Overleg integrale woonbegeleiding met OCMW, CAW en shm. 3.5. lokaal toewijzingsreglement: - Geen specifieke acties, gepland voor 2012

9 Woonplan – stand van zaken 3.6. inkomsten sociale lasten: -Geen concrete acties 4.4. inzicht in kwaliteit woningen: -Woningonderzoeken na klachten -valpreventie, toegankelijkheid (Westkans), advies ZonneWinDT -Experiment multidisciplinaire woningscreening in 2012

10 Woonplan – stand van zaken 4.5. Afbakening bijzonder gebied -Nog geen concrete acties 4.6 Actief en doelgericht premiebeleid - Volledige herwerking premies: afschaffing zonnepanelen, verbeteringspremie, introductie aankooppremie, renovatie huur

11 Woonplan – stand van zaken 5.1. Levenslang wonen -Samenwerking steunpunt woningaanpassing 5.2. Wonen en zorg -Multidisciplinaire woningscreening – 2012 -Woonzorgproject Hoevewijk

12 Woonplan – stand van zaken 6.1. Groei naar woonwinkel -Huisbezoeken waar nodig, vb. premies -Uitgebreid aanbod in woonloket 6.2. Lokaal woonoverleg en -platform -2X/jaar alle grote thema’s/verkavelingen 6.3. Personeelsbestand -Vanaf 17 oktober nieuwe IGS-medewerkers -1,5 VTE technische medewerker -1 VTE projectcoördinator


Download ppt "Woonplatform 28 juni 2011. Woonplan – stand van zaken Een overzicht van de 87 concrete acties in uitvoering."

Verwante presentaties


Ads door Google