De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm90:1, 2 Spreuken10:4 Psalm90:8 Jesaja8:23b - 9: 6 Gezang27:1 - 5 Gezang165: Lied: een kind is.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm90:1, 2 Spreuken10:4 Psalm90:8 Jesaja8:23b - 9: 6 Gezang27:1 - 5 Gezang165: Lied: een kind is."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm90:1, 2 Spreuken10:4 Psalm90:8 Jesaja8:23b - 9: 6 Gezang27:1 - 5 Gezang165: Lied: een kind is ons geboren Opwekking595: Gezang111:1, 2 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. van Vugt De collecte is bestemd voor Present. Deze Stichting slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo willen we bouwen aan een samenleving waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 30 november 19 30 Best Life 7 december 19 30 gelegenheidskoor

5 Deze week zijn jarig: 30 november:br Erik Gort zr Tiny de Groot-Koelewijn Wouter van Pijkeren 2 december:Rheanne Bruijn zr Suus van Harten-Roos zr Ditta Kramer-Leeffers zr Angela Siesling-van den Berg 3 december:Karine Koelewijn Robbert van de Riet br André Verschelling 5 december:Mirjam Oosterhuis 6 december:Lotte van Harten zr Marike Lukkien-Hoetmer br Samuel van der Tempel

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm90:1, 2 Spreuken10:4 Psalm90:8 Jesaja8:23b - 9: 6 Gezang27:1 - 5 Gezang165: Lied: een kind is ons geboren Opwekking595: Gezang111:1, 2 Gezang182E:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm90:1, 2 Spreuken10:4 Psalm90:8 Jesaja8:23b - 9: 6 Gezang27:1 - 5 Gezang165: Lied: een kind is ons geboren Opwekking595: Gezang111:1, 2 Gezang182E:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm90:1, 2 Spreuken10:4 Psalm90:8 Jesaja8:23b - 9: 6 Gezang27:1 - 5 Gezang165: Lied: een kind is ons geboren Opwekking595: Gezang111:1, 2 Gezang182E:Amen

10 Psalm 90: 1, 2 1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: Wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond.

11 Psalm 90: 1, 2 2 Nog eer de bergen uit de baaierd stegen, de aarde en de zee gestalte kregen, nog eer uw scheppend woord aan alle leven een wereld om te wonen heeft gegeven, God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm90:1, 2 Spreuken10:4 Psalm90:8 Jesaja8:23b - 9: 6 Gezang27:1 - 5 Gezang165: Lied: een kind is ons geboren Opwekking595: Gezang111:1, 2 Gezang182E:Amen

13 Spreuken 10: 4 Luie handen maken arm, ijverige handen brengen rijkdom

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm90:1, 2 Spreuken10:4 Psalm90:8 Jesaja8:23b - 9: 6 Gezang27:1 - 5 Gezang165: Lied: een kind is ons geboren Opwekking595: Gezang111:1, 2 Gezang182E:Amen

15 Psalm 90: 8 8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven en laat uw glans hun kinderen omgeven. Zie op ons neer met vriendelijke ogen. O God, bescherm ons in ons onvermogen. Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand, bevestig dat.

16 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm90:1, 2 Spreuken10:4 Psalm90:8 Jesaja8:23b - 9: 6 Gezang27:1 - 5 Gezang165: Lied: een kind is ons geboren Opwekking595: Gezang111:1, 2 Gezang182E:Amen

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm90:1, 2 Spreuken10:4 Psalm90:8 Jesaja8:23b - 9: 6 Gezang27:1 - 5 Gezang165: Lied: een kind is ons geboren Opwekking595: Gezang111:1, 2 Gezang182E:Amen

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm90:1, 2 Spreuken10:4 Psalm90:8 Jesaja8:23b - 9: 6 Gezang27:1 - 5 Gezang165: Lied: een kind is ons geboren Opwekking595: Gezang111:1, 2 Gezang182E:Amen

19 Gezang 27: 1, 2, 3, 4, 5 1 De mensen die gaan in het duister, Die wonen in ’t land van de dood, Zij zullen een licht zien stra-len, Het hemelse morgenrood. 2 Zij zullen weer zingen van vreugde de angst en de dood zijn voorbij geen vijand marcheert door de stra-ten de kinderen spelen weer vrij.

20 3 De stok die hen sloeg is gebroken geen,mens wordt vertrapt of verdrukt Zij krijgen weer tijd van le-ven er is een begin van geluk. 4 Want er is een prins geboren, Met prachtige namen gekroond, En Hij is de vorst van de vre-de, De God die bij mensen woont. Gezang 27: 1, 2, 3, 4, 5

21 5 Hij brengt het leven op aarde Terecht in zij koninkrijk. De mensen die gaan in het duister, Die worden de koning te rijk.

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm90:1, 2 Spreuken10:4 Psalm90:8 Jesaja8:23b - 9: 6 Gezang27:1 - 5 Gezang165: Lied: een kind is ons geboren Opwekking595: Gezang111:1, 2 Gezang182E:Amen

23 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm90:1, 2 Spreuken10:4 Psalm90:8 Jesaja8:23b - 9: 6 Gezang27:1 - 5 Gezang165: Lied: een kind is ons geboren Opwekking595: Gezang111:1, 2 Gezang182E:Amen

24 Gezang 165, NG 85 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm90:1, 2 Spreuken10:4 Psalm90:8 Jesaja8:23b - 9: 6 Gezang27:1 - 5 Gezang165: Lied: een kind is ons geboren Opwekking595: Gezang111:1, 2 Gezang182E:Amen

26 Jesaja 9: 5 DE NIEUWSTE GENERATIE Achaz (20 jaar) gepasseerd door Immanuël (God met ons) een kind = vol beloften wie Jezus heeft, heeft de toekomst

27 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm90:1, 2 Spreuken10:4 Psalm90:8 Jesaja8:23b - 9: 6 Gezang27:1 - 5 Gezang165: Lied: een kind is ons geboren Opwekking595: Gezang111:1, 2 Gezang182E:Amen

28 Lied: een kind is ons geboren Vrouwen Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; en de heerschappij rust op zijn schouders. Mannen Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst

29 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm90:1, 2 Spreuken10:4 Psalm90:8 Jesaja8:23b - 9: 6 Gezang27:1 - 5 Gezang165: Lied: een kind is ons geboren Opwekking595: Gezang111:1, 2 Gezang182E:Amen

30 Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis; Nu mag ik zien wie U bent. Liefde die maakt,dat ik U wil kennen Heer, Bij U wil ik zijn elk moment. Opwekking 595

31 Refrein Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij. Opwekking 595

32 Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht, Bent als een kind naar de wereld gekomen, Legde Uw heerlijkheid af. Opwekking 595

33 Refrein Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij. Opwekking 595

34 En nooit besef ik hoe U leed De pijn die al mijn zonde deed. En nooit besef ik hoe U leed De pijn die al mijn zonde deed. Opwekking 595

35 Refrein Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij. Opwekking 595

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm90:1, 2 Spreuken10:4 Psalm90:8 Jesaja8:23b - 9: 6 Gezang27:1 - 5 Gezang165: Lied: een kind is ons geboren Opwekking595: Gezang111:1, 2 Gezang182E:Amen

37 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm90:1, 2 Spreuken10:4 Psalm90:8 Jesaja8:23b - 9: 6 Gezang27:1 - 5 Gezang165: Lied: een kind is ons geboren Opwekking595: Gezang111:1, 2 Gezang182E:Amen

38 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm90:1, 2 Spreuken10:4 Psalm90:8 Jesaja8:23b - 9: 6 Gezang27:1 - 5 Gezang165: Lied: een kind is ons geboren Opwekking595: Gezang111:1, 2 Gezang182E:Amen

39 Gezang 111, NG 58:1, 2 Refrein Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. 1 Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan. Hef ik daar mijn loflied aan:

40 Refrein Jezus komt in heerlijkheid, zijn sjaloom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven. 2 Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan. Heffen wij dit loflied aan: Gezang 111, NG 58:1, 2

41 Refrein Jezus komt in heerlijkheid, zijn sjaloom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.

42 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm90:1, 2 Spreuken10:4 Psalm90:8 Jesaja8:23b - 9: 6 Gezang27:1 - 5 Gezang165: Lied: een kind is ons geboren Opwekking595: Gezang111:1, 2 Gezang182E:Amen

43 Gezang 182E 4-stemmig

44 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm90:1, 2 Spreuken10:4 Psalm90:8 Jesaja8:23b - 9: 6 Gezang27:1 - 5 Gezang165: Lied: een kind is ons geboren Opwekking595: Gezang111:1, 2 Gezang182E:Amen

45

46

47 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Neem je zegels of doos mee naar de kerk!.


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm90:1, 2 Spreuken10:4 Psalm90:8 Jesaja8:23b - 9: 6 Gezang27:1 - 5 Gezang165: Lied: een kind is."

Verwante presentaties


Ads door Google