De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK444: LvdK92:1, 5 Johannes11:1 - 44 Psalm42:3 - 5 Psalm 31:3 - 5 Psalm 68:8, 11 Gezang182C:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK444: LvdK92:1, 5 Johannes11:1 - 44 Psalm42:3 - 5 Psalm 31:3 - 5 Psalm 68:8, 11 Gezang182C:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK444: LvdK92:1, 5 Johannes11:1 - 44 Psalm42:3 - 5 Psalm 31:3 - 5 Psalm 68:8, 11 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: br. G. Zomer uit Waardhuizen De collecte is bestemd voor de diaconie, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Volgende week zondag vieren we in de middagdienst het Heilig Avondmaal Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 4 maart Bijbelstudieclub Dabar Ond: Onwijs rijk, schets 6 Inl: Betty Voogt 6 maart 18:30 Apenkooi 2015 BeInaktie - de Paersacker 8 maart 16:30 speciale zendingskerkdienst met aansluitend maaltijd in de kerk

5 Deze week zijn jarig: 4 maart:Sander Borst br Remko Rop er ligt een kaart klaar achterin de kerk Mezeker Semere 5 maart:zr Barbera van Leur-Burgers 6 maart:Maartje Schot zr Nicole Schot-de Ruijter zr Eva Stigterer ligt een kaart klaar achterin de kerk 7 maart:Peter Beere

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK444: LvdK92:1, 5 Johannes11:1 - 44 Psalm42:3 - 5 Psalm 31:3 - 5 Psalm 68:8, 11 Gezang182C:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK444: LvdK92:1, 5 Johannes11:1 - 44 Psalm42:3 - 5 Psalm 31:3 - 5 Psalm 68:8, 11 Gezang182C:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK444: LvdK92:1, 5 Johannes11:1 - 44 Psalm42:3 - 5 Psalm 31:3 - 5 Psalm 68:8, 11 Gezang182C:Amen

10 LvdK 444: 1, 2, 3 1 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

11 LvdK 444: 1, 2, 3 2 Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwge, Ongeziene, looft uw liefd' en zingt ervan. Alle englen, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: ´Heilig, heilig, heilig´ toe!

12 LvdK 444: 1, 2, 3 3 Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan.

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK444: LvdK92:1, 5 Johannes11:1 - 44 Psalm42:3 - 5 Psalm 31:3 - 5 Psalm 68:8, 11 Gezang182C:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK444: LvdK92:1, 5 Johannes11:1 - 44 Psalm42:3 - 5 Psalm 31:3 - 5 Psalm 68:8, 11 Gezang182C:Amen

15 LvdK 92: 1, 5 1 Al kon ik alle talen spreken van hemel en aarde, wanneer de liefde zou ontbreken, wat had het voor waarde? Mijn woord was niets dan loos gerucht, luid schallende metalen, schel klinkende cymbalen, beroering in de lucht.

16 LvdK 92: 1, 5 5 O liefde, gij neemt haat en boosheid en zelfzucht en schande in ongeveinsde argeloosheid de wapens uit handen. Gij dekt de schulden toe. Gij zijt, vol hoop het hoogste wagend, gelovig alles dragend, het leven toegewijd.

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK444: LvdK92:1, 5 Johannes11:1 - 44 Psalm42:3 - 5 Psalm 31:3 - 5 Psalm 68:8, 11 Gezang182C:Amen

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK444: LvdK92:1, 5 Johannes11:1 - 44 Psalm42:3 - 5 Psalm 31:3 - 5 Psalm 68:8, 11 Gezang182C:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK444: LvdK92:1, 5 Johannes11:1 - 44 Psalm42:3 - 5 Psalm 31:3 - 5 Psalm 68:8, 11 Gezang182C:Amen

20 Psalm 42: 3, 4, 5 3 O mijn ziel, zozeer verslagen, waarom bent u zo ontrust? Hoop op God, uw heil zal dagen, vind weer in zijn lof uw lust. Ook al treft u smaad en spot, uw verlosser is uw God. Hoop op Hem en zie naar boven, want ik zal mijn God nog loven.

21 Psalm 42: 3, 4, 5 4 'k Denk aan U, terneergebogen, bij de bronnen der Jordaan; ik heb Hermons top voor ogen, roep U ver van Sion aan. Watervloed roept watervloed, kolkt en bruist mij tegemoet, al uw tomeloze golven hebben mij geheel bedolven.

22 Psalm 42: 3, 4, 5 5 Maar de HEER zal uitkomst geven, die bij dag zijn gunst gebiedt. Dit vertrouwen doet mij leven, dat vermeld ik in mijn lied. Daarom zing ik zelfs bij nacht, want bij Hem verstilt mijn klacht. ’k Zal de God mijns levens prijzen, biddend Hem mijn dank bewijzen.

23 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK444: LvdK92:1, 5 Johannes11:1 - 44 Psalm42:3 - 5 Psalm 31:3 - 5 Psalm 68:8, 11 Gezang182C:Amen

24 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK444: LvdK92:1, 5 Johannes11:1 - 44 Psalm42:3 - 5 Psalm 31:3 - 5 Psalm 68:8, 11 Gezang182C:Amen

25

26

27

28

29 Kijk naar Jezus

30 Hij leeft de dood voorbij Kijk naar Jezus

31 Hij leeft de dood voorbij Alles voor zijn kerk Kijk naar Jezus

32

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK444: LvdK92:1, 5 Johannes11:1 - 44 Psalm42:3 - 5 Psalm 31:3 - 5 Psalm 68:8, 11 Gezang182C:Amen

34 Psalm 31: 3, 4, 5 3 HEER, U maakt los de sterke banden en trekt mij uit het net, verborgen uitgezet. Mijn geest beveel ik in uw handen. U, HERE, wilt uit lijden mij door uw trouw bevrijden.

35 Psalm 31: 3, 4, 5 4 De afgodsdienaars zal ik haten. Mijn toevlucht is de HEER, die ik met blijdschap eer. U hebt mij nooit, o God, verlaten. U zag al mijn ellende, toen niemand mij meer kende.

36 Psalm 31: 3, 4, 5 5 U hebt geweten van mijn zuchten. U hebt mijn ziel gespaard, mij wonderlijk bewaard. Nu ik de vijand mocht ontvluchten, zult U mij verder leiden, U, die mijn voet bevrijdde.

37 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK444: LvdK92:1, 5 Johannes11:1 - 44 Psalm42:3 - 5 Psalm 31:3 - 5 Psalm 68:8, 11 Gezang182C:Amen

38 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK444: LvdK92:1, 5 Johannes11:1 - 44 Psalm42:3 - 5 Psalm 31:3 - 5 Psalm 68:8, 11 Gezang182C:Amen

39 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK444: LvdK92:1, 5 Johannes11:1 - 44 Psalm42:3 - 5 Psalm 31:3 - 5 Psalm 68:8, 11 Gezang182C:Amen

40 Psalm 68: 8, 11 8 Geloofd zij God met diep ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag met al zijn gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil: Hij schenkt uit goedheid, zonder peil, ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naadren van de dood, volkomen uitkomst geven.

41 Psalm 68: 8, 11 11 O Israël, u dankt uw macht alleen aan God, die u gedacht; blijf Hem dan ook gedenken. Heer, toon uw kracht, houd ons in stand, dan brengen U van elke kant de koningen geschenken. Zij stromen samen van alom, want, Here, naar uw heiligdom gaat uit hun sterk verlangen. Ter wille van uw tempel, Heer, brengt U Jeruzalem tot eer, daar zult U lof ontvangen.

42 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK444: LvdK92:1, 5 Johannes11:1 - 44 Psalm42:3 - 5 Psalm 31:3 - 5 Psalm 68:8, 11 Gezang182C:Amen

43 Gezang 182C

44 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK444: LvdK92:1, 5 Johannes11:1 - 44 Psalm42:3 - 5 Psalm 31:3 - 5 Psalm 68:8, 11 Gezang182C:Amen

45 13 maart 2015 om 20.00 Lidwinakerk - Best Feestconcert om de nieuwbouw te vieren! Kaartverkoop (9,- p.p.) is gestart. Meer info: www.truetickets.nl.

46 Evoluon Diner Geniet van een drie gangen diner bereid door topkoks, en laat je bedienen door de jongeren die mee gaan naar Inaktelke. Zaterdag 28 maart 2015 Reserveer deze datum vast in uw agenda!

47 Extra concert opening aanbouw Lidwinakerk Eindhovense Oratorium Vereniging Zaterdag 28 februari 19.30-20.30 uur

48 Jongerendienst 22 februari 2014 Welkom! 16.30 uur in de Lidwinakerk Raadhuisstraat 209 Best “Help, is daar iemand?”


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK444: LvdK92:1, 5 Johannes11:1 - 44 Psalm42:3 - 5 Psalm 31:3 - 5 Psalm 68:8, 11 Gezang182C:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google